Класираните кандидати в конкурса за първоначално назначаване в районните съдилища имат 7-дневен срок да подадат декларации за несъвместимост. Това стана ясно от съобщение на Висшия съдебен съвет.

В декларацията кандидатите за съдии трябва да посочат, че не са депутати или представители на местна власт, не заемат длъжности в държавни и общински органи или такива в институции на ЕС, не упражняват търговска дейност под каквато и да е форма – дали лично или чрез подставено лице, или чрез посредник, че не получават заплати по договор с държавна, общинска или обществена организация, търговско дружество, юридическо лице с нестопанска цел и че не упражняват свободна професия, не членуват в партии и в синдикални организации извън съдебната система.

Декларация по чл. 195 ЗСВ

Очаква се утре Съдийската колегия да назначи класиралите се кандидати.

Конкурсът за първоначално назначаване в районни съдилища беше обявен през май миналата година. Местата са шест – две в Лом и по едно в Провадия, Велинград, Средец и Козлодуй.

Кандидатите бяха 109, като след писмения изпит едва 69 бяха допуснати до устния, който на свой ред бе издържан от 42 желаещи да станат съдии.

На 17 януари т.г. на сайта на ВСС беше обявено и окончателното класиране. Според Комисията по атестирането и конкурсите шестимата класирани притежават „в пълнота необходимите качества, за да бъдат назначени на длъжността „съдия” в районните съдилища“.

 

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Някой си
Някой си
11 март 2019 16:25
Гост

Какъв е смисълът от тези декларации? Пълна формалност, особено посочването, че не си депутат…

Анонимен
Анонимен
11 март 2019 15:30
Гост

Добре са ги приклещили с тия декларации.

Анонимен
Анонимен
11 март 2019 15:28
Гост

Голяма цедка беше с тоя конкурс.

Анонимен
Анонимен
11 март 2019 15:29
Гост

Да ги махат вече тия устни изпити. Напълно са излишни.