Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) няма да налага незабавно санкции в случай на нарушение на влезлия в сила в петък Общ регламент за защита на данните (GDPR), а първо ще предупреждава и ще дава срок за отстраняване на проблема. Подходът на регулатора беше разяснен лично от председателя на КЗЛД Венцислав Караджов в интервю за БНР.

От петък той е и зам.-председател на Европейския комитет за защита на личните данни, който е надзорният орган за спазването на регламента в целия ЕС. Караджов посочи, че регулаторите в ЕС са разделени в подхода, който ще следват, следейки за изпълнението на правилата, въведени от GDPR. Половината от тях незабавно ще налагат санкции, а други, като българската комисия, ще ги използват като последно решение.

„Нашият начин на мислене като регулатор е, че ние трябва да подпомогнем бизнеса да спази изискванията, по този начин и физическите лица ще се чувстват по-защитени. В  противен случай за бизнеса ще възникнат много финансови и други задължения, за да може да отговори на новите изисквания“, каза Караджов.

И обясни: Санкциите ще се прилагат, след като се установи, че не може с други механизми да се отстрани определено нарушение или когато то е станало вече съществено. Надзорните органи целят да изградят една превантивна среда. Тяхната цел не е да фалират бизнеса или да го поставят в невъзможност да си върши работата. Ние винаги сме давали първо задължителни указания, ако не бъдат спазени, задължителни срокове за тяхното изпълнение“.

„Приветстваме конструктивния подход на комисията, Това би бил работещ вариант и бизнесът ще бъде научен как да спазва регламента“, коментира изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал Добрин Иванов.

Караджов коментира и вече възникнали казуси. Например този, че столична болница изисква от пациент от провинцията да дойде в София, за да си запише час при специалист, само за да подпише декларация, че предоставя личните си данни, а после да пътува втори път за същинския преглед.

„За мен става въпрос за незнание и презастраховане, поради липса на знание. Заради това се извършват практики, които не би следвало да се прилагат. Няма защо за едно записване по телефон за уговорен ден и час от физическо лице да се изисква то да дойде и да го направи на място, камо ли пък да се съберат лични данни от него. Става дума за определено физическо лице, което си дава двете имена и желае да се запише при определен лекар. Аз не виждам тук обработване на лични данни в такива обеми, които да навредят на физическото лице, в случай, че то ги предостави на болницата“, каза Караджов.

Той обясни, че няма нужда хората, които купуват лекарства, частично или изцяло платени от здравната каса, да попълват никакви декларации в аптеките. „Всеки клиент си има здравна книжка с определен номер, записването му, като му се снемат данни от лична карта, е напълно достатъчно. Защо трябва да се подписва декларация от физическото лице, още повече, че лекарствата могат да се вземат от негов роднина“, каза шефът на КЗЛД.

Караджов направи коментар и на друг казус – използването на документи, съдържащи лични  данни, при журналистически разследвания. „Обработването на данни за журналистическо разследване е основание за изключване на общото правило на регламента за обработване на лични данни. Има обществен интерес и той надделява над индивидуалния интерес на физическото лице. Още повече като е разследване на публични лица, чието ниво на защита поначало е занижено“, обясни той. Но направи разграничение между истинско журналистически разследване в полза на обществото и материалите на жълтите медии. Като посочи, че в тези случаи КЗЛД ще събира данни и ще преценява всеки конкретен случай, за да не може под прикритието на разследване да се събират данни за нечие омаскаряване.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
DPO
DPO
28 май 2018 9:39
Гост

Чудя се дали комисията може да прави проверки и да глобява, без да са приети окончателно промените в българския закон, наредбата към него и най-вече – правилника за работа на КЗЛД…

Гражданин
Гражданин
27 май 2018 15:45
Гост

Дригият проблем е, че комисията много дълго мълча, увърта, няма ясни указания, а знаем, че мълчанието ражда безумия. Като това с описаната болница.

Анонимен
Анонимен
27 май 2018 15:14
Гост

Това е разумно, другото би било издевателство над бизнеса. Сега остава и промените в ЗЗЛД да не бъдат окипазени и да бъдат приети разумните предложения…

малък бизнес
малък бизнес
27 май 2018 15:29
Гост

да видим какво ще се случи. според мен, за да си нямаш проблеми, просто трябва да уважаваш всяко разумно искане за прекратяване на обработването на лични данни и така няма да се стига до глоби. само да не те топне някой конкурент, че тогава не се знае, знае ли се, а зложелатиели – много