Кандидат за шеф на районна прокуратура спечели Прокурорската колегия с изявлението си, че ще поеме всички дела по надзора за законност.

Заявката на Даниела Славкова провокира положителни коментари и бе една от причините да доведе до единодушното й избиране за ръководител на прокуратурата в Раднево.

Иначе, от изложението й на днешното заседание стана ясно, че в Раднево е сравнително спокойно – районът не може да бъде охарактеризиран с извършването на тежки престъпления в житейски смисъл, по думите на Даниела Славкова.

Тя поясни, че прокуратурата там е кадрово обезпечена – има трима прокурори, които били достатъчно, защото натовареността била ниска. „През последните години има увеличение на преписките, но повечето от тях приключват с отказ за образуване на досъдебни производства, защото или няма достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, или не са събрани достатъчно доказателства“, обясни Славкова.

Каза още, че броят на оправдателните присъди и върнатите от съда дела е малък в сравнение с общия брой на внесените в съда актове.

Това, което й е направило впечатление обаче е свързано с дейността по надзора, особено на актовете на общинския съвет и общината. По думите й откакто е там (2015 г.) нямало изготвено нито едно предложение във връзка с решенията на местната власт. Или са законосъобразни, или работата е малко занемарена, каза Славкова.

В тази връзка обеща, ако бъде избрана за ръководител, да поеме всички дела по надзора за законност – не само да следи актовете на общинския съвет, но и да има грижата по изпълнението на наказанията и др.

Калина Чапкънова я попита как в момента е организирана работата в РП-Раднево по надзора, дали тези дела се разпределят на случаен принцип или има един човек, определен да се занимава с тях, каквато е практиката в малките прокуратури.

Даниела Славкова каза, че тя в момента се занимава с изпълнението на наказанията, друг неин колега – с надзора за законност на актовете общинските съвети, а третият не гледа такива дела. В тази връзка тя повтори заявката си да поеме всички тези дела и добави: „Така ли им е всичко наред (на местната власт – б.а.), че не се е налагало едно предложение да бъде изготвено? Такова нещо не ми се е случвало в районната прокуратура в Нова Загора“. (Тя е работила в периода 1997-2015 г.)

Светлана Бошнакова бе впечатлена от думите й. Заяви, че ще я подкрепи, защото е изключително активна в областта на надзора за законност. „Въпросът с общините и общинските съвети е болезнен в малките общини. Проявената активност от страна на Даниела Славкова ще бъде от полза, защото това е трудна дейност и не много желана от прокурорите“, каза още Бошнакова.

Йордан Стоев също каза, че ще я подкрепи като добави, че Славкова има визия за разрешаване на проблемите и делата в Раднево.

 

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
колега
колега
28 февруари 2019 13:23
Гост

Чест прави на Лекс, че нещо позитивно у някого се оценява и е предмет на журналистически интерес! Невероятни сте, колеги!
Каузата да се отразява доброто, особено в днешните „странни“ времена, е причина да сте на моя десктоп и да ви чета ежедневно!

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2019 16:25
Гост

Делата по надзора за законност са с много специфична материя. А и работата по тях до сега бе доста занемарена.

anonimen
anonimen
27 февруари 2019 16:15
Гост

Много добра заявка.

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2019 15:47
Гост

Не е възможно наистина да се допусне да не се изготви дори едно предложение. Добре им го е казала.

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2019 15:44
Гост

Много смело начинание. Естествено, че ще спечели ПК.