Одобрените кандидати за младши съдии се „борят“ в съда, за да могат да започнат обучението си в Националния институт на правосъдието (НИП). Засега успешно се справиха в първия етап от спора, но предстои още един.

През януари т.г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) обяви конкурс само за седем места за младши съдии, всички в Софийския градски съд (СГС), като основният мотив тогава беше, че е одобрен „Модел 4“ за реформа на съдебната карта, който предвиждаше преобразуването на половината районни съдилища в териториални отделения и промяна на родовата подсъдност така, че окръжните съдилища да станат основни първоинстанционни.

Изпитите минаха, през май беше обявено класирането, а на 27 юли т.г. СК на ВСС одобри Яна Борисова, Ванина Младенова, Гюлсевер Сали, Петя Попова, Георги Стоев, Биляна Симчева и Теодора Иванова за кандидати за младши съдии в Софийския градски съд.

Срещу решението обаче бяха подадени две жалби във Върховния административен съд (ВАС) от двама кандидати, „класирани под чертата“. Единият е Асен Велев, а другият – Крум Тодоров.

Според чл. 187, ал. 1 от Закона за съдебната власт жалбата спира изпълнението на решението на съответната колегия и така седмината одобрени кандидати за младши съдии не могат да почнат обучението си в НИП до приключване на казусите в съда.

Но по делото на Асен Велев, кандидатите поискаха от ВАС да допусне предварително изпълнение на решението на СК на ВСС.

Срещу това е възразил жалбоподателят, според когото то е „неоснователно, защото допълнително би утежнило процеса по провеждане на конкурса“. Според Асен Велев започването на обучението на одобрените кандидати „би попречило при евентуална отмяна на решението на Съдийската колегия на ВСС на останалите кандидати, ако бъдат класирани такива да проведат своето обучение“.

Все пак ВАС уважава исканията на кандидатите като посочва, че по закон правомощие на Съдийската колегия е да приеме окончателния списък на одобрените кандидати за младши съдии, а след това да изпрати решението си на НИП за включване на кандидатите в обучението. ВАС отбелязва, че това решение е елемент от сложния фактически състав на организацията на обучението на кандидатите за младши съдии, посочен в чл. 258 от ЗСВ, което трябва да започне и да завърши по реда и при условията на същата разпоредба (виж карето).

„Защитата на особено важен обществен интерес и дали от закъснение на изпълнението на акта могат да настъпят значителни вреди следва да се прецени именно от гледна точка на особения статут на кандидатите за младши съдии.

Преценката дали от закъснението на изпълнението на акта могат да настъпят значителни вреди в случая се прави съобразно разходване на предвидените средства от бюджета на съдебната власт за обучението на кандидатите за младши съдии, които по време на обучението си получават 70 на сто от основното възнаграждение на младши съдия, младши прокурор и младши следовател за сметка на бюджета на съдебната власт чрез НИП. Посоченото разходване на тези средства е в пряка зависимост от започналото обучение в НИП (чл. 258, ал. 1 ЗСВ), съответно би накърнило правото на кандидатите за младши съдии одобрени с процесното решение на СК на ВСС да получават доходи“, изтъква ВАС и допуска предварително изпълнение на решението на колегията.

Страните по делото (без жалбоподателя) са поискали обединяване на делото с другото, образувано по жалба на Крум Тодоров и насрочено за 12 октомври. ВАС разпорежда въпросните искания да бъдат приложени към второто производство по същия казус, заедно с копие от протокола от заседанието.

Междувременно тази седмица Съдийската колегия трябваше да обсъди отправяне на предложение до ВАС по двете дела за допускане на предварително изпълнение именно на решението за одобряване на кандидатите за младши съдии, но въпросът беше отложен за следващото заседание на 28 септември.

 

20
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
25 септември 2021 10:43
Гост

Аз наблюдавам един хаос покрай този начин на работа, съдия се става, като му дадат работа, какво ще прави.като има реален казус. Като майстор в правото, аз не харесвам администрацията, всеки си има роля, но тук е пристанище за домашни любимци. Абе – Иван Вазов, в кой институт беше учил – че все не се сещам, Шекспир го знам, той е от Библиотекарският институт, а Никола Тесла, минаваше всяка година на приравнителен в Рабфака. Откъде-накъде измислиха и рангове, младши адвокат, младши съдия, а да направят – остарял адвокат, сбръчкан съдия. Кой бърника в системата, не разбирам. Влахов ли още има… Покажи целия коментар »

Позачуден
Позачуден
24 септември 2021 18:10
Гост

Даже за самия ВСС не е важно дали ще започнат обучение или не, щом са отложили за следващо заседание. И от ВСС отново не знаят какво искат, май!?

Анонимен
Анонимен
24 септември 2021 17:56
Гост

Пълна пародия е този конкурс… Отново наредиха нагласените за местата и ще назначават “нашите”…

Ботьо Христов
Ботьо Христов
24 септември 2021 16:41
Гост

Борбата ще е безмилостно жестока.

Asen
Asen
24 септември 2021 16:35
Гост

Този „Модел 4“ въобще не ми се вижда удачен.

Ръбева
Ръбева
24 септември 2021 15:57
Гост

Това са мъки. Да искаш, но да не можеш да се развиеш

Лозан
Лозан
24 септември 2021 16:36
Гост

Пълна пародия. За кой ли път.

Хипотенузов
Хипотенузов
24 септември 2021 16:38
Гост

Така е. важи особено за некласираните кандидати, част от които имат и знания, и квалификация, и е спряно тяхното развитие

Юрганеви
Юрганеви
24 септември 2021 15:56
Гост

Правилно са процедирали

Nikolov
Nikolov
24 септември 2021 15:55
Гост

Вместо да идат на клуб, жалби пишат

Gerova
Gerova
24 септември 2021 15:56
Гост

Ама на какъв клуб?На чалга клуб или на Клуб Брюж?

Мики
Мики
24 септември 2021 16:37
Гост

В тази пандемия не е много удачно като че ли.

Ben
Ben
24 септември 2021 15:55
Гост

Може ли такова нещо?

Христова
Христова
24 септември 2021 15:54
Гост

Да съжалиш, че си избрал тази професия, а?

Борис
Борис
24 септември 2021 16:39
Гост

Такава е тъжната действителност.

Cancurov
Cancurov
24 септември 2021 15:53
Гост

Късмет да им пожелаем, друго не виждам

Vergi
Vergi
24 септември 2021 15:53
Гост

Ех, да си крив по рождение и да подадеш жалба, защото не са те избрали теб бе…

Aбигейл
Aбигейл
24 септември 2021 16:38
Гост

Последна умира надеждата.

Анонимен
Анонимен
24 септември 2021 18:04
Гост

Като е предвидено обжалване на порочни решения, защо не?

Беленгов
Беленгов
24 септември 2021 15:52
Гост

Любопитно