Четиримата кандидати за членове на новата Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) обявиха, че са готови да минат проверка с детектор на лъжата, за да докажат почтеността си. Днес те бяха изслушани от парламентарната комисия за етика и борба с корупцията.

За свой заместник шефът на КПКОНПИ Пламен Георгиев предложи Антон Славчев, който дойде в комисията от ДАНС, където ръководеше специализираната дирекция за борба с корупцията. За членове са предложени и Антоанета Цонкова, която работеше в комисията по конфискация, дългогодишният служител в МВР Пламен Йоцов и Силвия Къдрева от Сметната палата.

Готовността си да минат проверка с полиграф четиримата изразиха в отговор на въпрос на депутата от „Воля“ Слави Нецов. Той припомни, че подобно желание заяви Пламен Георгиев при избора му за шеф на КПКОНПИ и ги попита дали биха последвали примера му.

„Ако това налага, за да убедим обществото в нашата лоялност, да, аз бих минал на такава проверка. Не се притеснявам, спя спокойно, съвестта ми е чиста“, заяви Антон Славчев. „Тъй като председателят е заявил такава готовност, аз също ще мина“, каза Цонкова. „Минавал съм неколкократно такава проверка. Не е страшно и ако се наложи ще го мина отново, аз съм имунизиран“, беше отговорът на Пламен Йоцов. Силвия Къдрева заяви: „Аз не съм минавала, но ако това е друга форма на проверка на моята почтеност, да, ще мина“.

Четиримата бяха представени пред депутатите от Пламен Георгиев, който изтъкна, че познава лично кандидатите и всеки от тях е експерт с най-малко 18 години професионален опит.

Последва кратко представяне на концепциите им. Антон Славчев например се спря на нуждата от това да бъдат назначени още служители на комисията по места. „Риск от зараждане на корупция има във всяка една институция на национално и местно ниво“, каза той. Славчев заяви, че комисията трябва да формира лидери. „Лидерът трябва да е пример за подражание на останалите, справедлив, да поема отговорност за действията си, да извежда на преден план професионалните качества на всеки от подчинените си. Лидерите трябва да бъдат обединени от общата цел за резултати в борбата с корупцията“, каза той. И застъпи тезата, че в КПКОНПИ трябва да се следва принципът всеки да отговаря пред прекия си ръководител.

В връзка с идеите му Иван Вълков от ГЕРБ го попита кои са най-рисковите институции на национално и местно ниво. А отговорът на Славчев беше: „Във всяка институция има риск от прояви на корупция, ако служителите не спазват законите, ако им го позволяват моралът и ценностната система. Зоните с повишен корупционен риск са администрациите, в които се извършват дейности по издаване на лицензи и разрешителни, налагане на административни санкции, където се разпределят финансови средства, обществени поръчки, където се решават възникнали спорове между физически и юридически лица и където се решава дали едно лице има виновно поведение“.

Силвия Къдрева пък беше питана за сроковете за подаване на новите декларации за имущество и интереси от заемащите висши държавни длъжности. Тя посочи, че е създадена организация и напомни, че до 15 май декларации трябва да обявяват само тези, които и досега са попадали в обхвата на закона, а тези, за които за първи път възниква подобно задължение, ще го направят по-късно.

Председателят на парламентарната комисия Борис Ячев (Обединени патриоти) попита Антоанета Цонкова за управлението на имуществото, което държавата е конфискувала от незаконно забогателите. Тя обясни, че за първи път се предвижда 30% от него да отиват за социални цели. И посочи: „Така обществото ще види реално, че отнети имоти са предоставени за детски градини, домове за възрастни хора. Например отнехме хотел в Банско и той може да бъде предоставен за рехабилитация на хора с увреждания. Ще се предоставят и пари за медицинска техника“. Това накара Ячев да кометира как в Италия е виждал надписи на училища и болници: „Дарено от мафията на държавата“.

Предстои кандидатурите на четиримата да бъдат внесени за гласуване в пленарна зала, като по закон изборът им за членове на КПКОНПИ е с обикновено мнозинство.

4
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
24 април 2018 19:08
Гост

ranis – mirno – vliza borbata s korupciata.

изумен
изумен
24 април 2018 19:09
Гост

ха ха, тези са като в армията, няма лично мнение, каквото каже шефът, добре са ги подбрали

Всезнайко
Всезнайко
24 април 2018 20:58
Гост

Кой шеф? Според мен е един и се помещава на четвъртия етаж на Съдебната палата.

Коби
Коби
24 април 2018 16:50
Гост

Не знам защо, но това ми напомни едно време като министрите на бойко1 се надпреварваха да казват, че няма лошо да ги подслушват 🙂