От 4 до 15 февруари желаещите да станат младши съдии, прокурори и следователи ще могат да подадат документи във Висшия съдебен съвет. Работното време е от 8,30 ч. до 17 ч. Решенията на Съдийската и Прокурорската колегия, с която бяха обявени конкурси за младши магистрати, ще бъдат обнародвани в Държавен вестник в броя от 1 февруари, съобщиха от съвета.

Документи се подават лично или от писмено упълномощен представител в администрацията на ВСС – на ул. „Екзарх Йосиф“ № 12 в столицата. Няма да се приемат документи, подадени извън срока или изпратени по пощата или по куриер. При подаване на заявлението всеки кандидат ще получи входящ номер и дата.

През седмицата Съдийската колегия обяви 28 места за младши съдии на конкурс, а Прокурорската – 20 за младши следователи и 36 за младши прокурори.

Иначе наред със заявлението за участие в конкурса, всеки желаещ кандидат трябва да представи и подробна автобиография, копие от диплома за завършено висше образование по „Право” и от удостоверение за придобита юридическа правоспособност. Прилагат се и свидетелство за съдимост, медицинско удостоверение, че кандидатът не страда от психическо заболяване и не се води на учет, копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ стажа по чл. 164 от Закона за съдебната власт за съответната длъжност.

Кандидатите трябва да представят и най-малко две препоръки от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е проведен стажът за придобиване на юридическа правоспособност и които познават нравствените и професионалните им качества. Попълват и въпросник по образец, изготвен от ВСС във връзка с притежаваните от тях нравствени качества. Пишат и мотивационно писмо.

Допълнителна информация, както и образците на документи могат да бъдат намерени на сайта на ВСС.

 

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
01 февруари 2019 9:22
Гост

Да пуснат една такса за копиране на казуса и теста. Нелепо е час и половина диктуване на казус и да кажат имаме само 5 резервни копия на теста за цяла зала.

Анонимен
Анонимен
31 януари 2019 15:49
Гост

Успех!

Анонимен
Анонимен
31 януари 2019 15:49
Гост

Като почнат с тия препоръки…Само създават условия за субективизъм.

Анонимен
Анонимен
31 януари 2019 15:48
Гост

Абсолютно правилно е, че няма да се приемат документи, изпратени по пощата или по куриер.