Кандидатите за българско гражданство вече няма да чакат излишно за насрочване на интервю, след като са подали документите си. От 1 януари чужденците могат да резервират онлайн дата и час за подаване на документи чрез автоматизираната информационна система на дирекция „Българско гражданство“ и ако документацията е изрядна, интервюто с тях ще се провежда веднага.

Това е едно от основните изменения в Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство, която влезе в сила от началото на годината.

Целта на промяната е да се прекрати практиката интервютата да се насрочват за почти година след подаването на документите. С измененията в наредбата отпада и изискването кандидатите да представят удостоверение от МВР за разрешено постоянно или дългосрочно пребиваване в България, както и документ, удостоверяващ внасянето на задължителните осигурителни вноски. Отпада и изискването да се носи документ, удостоверяващ промяната на имената, ако тя е настъпила заради сключен брак с българин у нас. Вече няма да се предоставя и удостоверение за брак, когато той е сключен с български гражданин на територията на България.

Цялостната идея на измененията е да се облекчи административната тежест чрез намаляване на изискваните документи от кандидатите за българско гражданство и информацията да се събира служебно от различните държавни регистри и бази данни.

Промените бяха обнародвани още в края на 2017 г. и трябваше да влязат в сила от 1 юли м. г., но забавена обществена поръчка ги отложи с още 6 месеца.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Иван
Иван
15 януари 2019 16:25
Гост

Най-после нещо положително и добре обмислено в тази сфера. Покрай всичките мошеници има и не малко хора, които наистина са българи и искат това гражданство.

5-ко
5-ко
15 януари 2019 16:03
Гост

И ако системата се срине, както в последно време се случи с някои учреждения? Все пак трябваше да оставят възможност за подаването на документи и на хартиен носител.

Anonimen
Anonimen
15 януари 2019 15:57
Гост

Изключително полезна промяна.

Пешо
Пешо
15 януари 2019 15:59
Гост

Така ще се скъси времето до интервюто, а и ще намалеят спекулациите с продажба на фалшиви документи.