Единодушно Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра Калин Баталски за председател на окръжния съд в Перник.

Диалогичен, почтен, ползва се с уважението не само на колегите си от района, но и от цялата страна, отнася се с уважение към съдиите и служителите, притежава изключителни професионални и нравствени качества.

Това бяха само част от мотивите на членовете на съвета, с които Баталски беше избран за поста.

Калин Баталски е бил председател на районния съд в Радомир до 2016 г., след което е повишен в окръжния съд в Кюстендил, където работи до момента. Миналата година се яви на изборите за членове на ВСС от професионалната квота и, макар да не влезе в състава, получи впечатляваща подкрепа от колегите си.

Пред колегията той обясни, че е започнал кариерата си в съда в Перник, затова познава не само колегите си, но и работата на окръжния съд в града.

Един от въпросите, които му бяха зададени по време на изслушването, беше от Цветинка Пашкунова, която се поинтересува как като административен ръководител ще работи за отстояване на независимостта на съда и магистратите.

Баталски заяви, че ще застане зад всеки, който работи в съда, защото магистратите трябва да са уверени и спокойни, че председателят ще реагира винаги, когато е необходимо, за да ги защити.

Олга Керелска го попита с какъв екип ще работи и как би реагирал, ако получи сигнал за корупционни практики за негов колега.

По първия поставен въпрос Баталски заяви, че в момента има двама зам.-председатели на съда, които са от дълго време на тези позиции. Ще разговаря с тях, за да научи какви са професионалните им намерения, освен това ще обсъди този въпрос и с общото събрание.

„Досега не ми се е случвало някой да дойде при мен и да каже, че има данни за противоправно поведение на съдия от съда. Не съм налагал, нито съм инициирал дисциплинарни производства. Подходът ми винаги е бил да говоря с колегата. Но когато има данни за конкретно престъпление, не знам дали бих коментирал това с колегите. Има съответен ред за сезиране на компетентните органи“, така Баталски отговори на втория въпрос.

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов засегна темата за прекрояването на съдебната карта. Той напомни, че предстои закриването на районните прокуратури в Брезник и Трън и попита кандидата дали би подложил на анализ въпроса за евентуалното закриване и на съдилищата.

Калин Баталски заяви, че в пернишкия район отдавна се поставя на вниманието реформата на съдебната карта. Обясни, че е обсъждал въпроса с председатели на други районни съдилища. „Тогава бяха предложени два или три варианта, единият беше тези съдилища да преминат към Перник или Радомир. Но не е ясно какъв ще бъде икономическият ефект, дали ще доведе до сериозни икономии или ще доведе до обратен резултат. Отворен съм за разговори. В района на Кюстендил две районни съдилища обхващат девет общини, докато в окръга на Перник подадат шест общини, но има четири районни съдилища. Въпросът е дискусионен, но сигналите към местните общности не бива да са противоречиви“, заяви Баталски.

Боряна Димитрова, Цветинка Пашкунова, Олга Керелска, Атанаска Дишева, Даниела Марчева и председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков се изказаха в подкрепа на кандидата.

Димитрова беше категорична, че ще гласува за него. Тя заяви, че е убедена, че той ще продължи да поддържа атмосферата на спокойствие в съда като отбеляза, че Баталски е подкрепен и от общото събрание на ОС-Перник.

„Удовлетворена съм, че в системата работят такива достойни кандидати и убедено ще го подкрепя“, заяви на свой ред Цветинка Пашкунова.

Чолаков напомни за голямата подкрепа, която Калин Баталски получи от колегите си от страната, не само от региона, при изборите за членове на ВСС миналата година.

Така с 14 гласа „за“ Баталски беше избран за председател на ОС-Перник.

Съдийската колегия трябваше днес да проведе и избор за шеф на районния съд в Дупница. Оказа се обаче, че двамата кандидати – Иван Димитров и Мая Гиздова, не са изслушани от общото събрание на съда. Заради това изборът бе отложен за ноември.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
11 октомври 2018 11:46
Гост

Напълно подкрепям мнението му за прекрояването на съдебната карта.

Някой
Някой
11 октомври 2018 11:33
Гост

Важното е, че се отнася с уважение към колегите си от цялата страна 🙂

Колега
Колега
11 октомври 2018 11:01
Гост

Наистина е изключителен човек. Помня, когато като съвсем нов съдия в Окръжен съд – Кюстендил, Калин Баталски отмени присъда на колегите си от Дупница и оневини напълно жена, осъдена за палеж.

неразбрал
неразбрал
11 октомври 2018 11:20
Гост

Забранено ли е да се отменят присъди на колегите от Дупница?

Гарван гарвано око не вади
Гарван гарвано око не вади
11 октомври 2018 11:44
Гост

Не, но можеше да е солидарен с колегите си, както много от съдиите правят.

Магистрат
Магистрат
11 октомври 2018 10:55
Гост

Достоен избор. Миналата година не му достигнаха гласове, за да стане член на Висшия съдебен съвет, въпреки че според мен го заслужаваше.