Как се прилага случайното разпределение на делата при определянето на членовете на колективните съдебни състави. На този въпрос да отговарят спешно Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, Инспекторатът към него, както и председателите на Върховния касационен и Върховния административен съд иска в сигнал до четирите институции бившият шеф на Софийския районен съд Методи Лалов.

Той припомня, че чрез случаен жребий се избират само докладчиците и допълва, че останалите членове на състава се определят със заповед на административния ръководител.

Според Лалов тази практика е незаконосъобразна, защото е в нарушение на чл. 9, ал. 1 от ЗСВ, според който делата и преписките се разпределят на случаен принцип. Неговата позиция е, че всички членове на състава трябва да се избират случайно.

Лалов прави аналогия с чл. 72, ал.2 от ЗСВ, в който се казва, че за всяко дело се определят основни и резервни съдебни заседатели на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение. „Следователно щом законът изисква по дела, с участие на съдебни заседатели, които имат правомощия като съдии, както съдията докладчик, така и останалите членове на състава да бъдат определени чрез случаен подбор, то същото императивно изискване следва да бъде прилагано и когато съдебният състав се състои от повече членове“, твърди Лалов.

сигналът

В апелативните и окръжните съдилища, с малки изключения, въззивните състави са постоянни. Почти навсякъде те се определят от ръководителя на съответното отделение или от председателя на съда. Делата се разпределят измежду всички съдии в отделението. Когато бъде избран докладчикът, той влиза да заседава с постоянния си състав.

В СГС например системата за случайното разпределение се използва и когато някой съдия от състава не може да участва в дадено дело. Заместникът му също се избира на случаен принцип.

В малко съдилища в страната няма постоянни състави. Там и тримата съдии се избират на случаен принцип.

Постоянни състави има в Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд. Постоянни са и тричленните състави във Върховния административен съд.

В Наказателната колегия на ВКС обаче нещата са малко по-различни. Съставите не са постоянни, а два пъти в годината се прави случайно разпределение на съставите за съдебните заседания за следващите шест месеца. Когато бъде избран докладчикът, председателят на съответното отделение гледа кога той заседава и слага дата на заседанието. Принципът там е „докладчикът води състава“.

Петчленните състави във ВАС се определят по следния начин – докладчикът се избира на случаен принцип, а след това председателят на съответното отделение формира състава като следи за старшинството.

2
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
15 февруари 2018 13:10
Гост

Kaк kakъв Нали ще излезе, че всички състави са незаконни, ако е трябвало всички да се джуркат

наивница
наивница
15 февруари 2018 13:07
Гост

Този въпрос се поставя още от въвеждането на случайното разпределение и е интересно какъв отговор ще получи