Разследващ полицай, който не изпълнява указания на прокурора, обвинителни актове пълни с грешки, деловодител, който две години не докладва дело. Всичко това се е случило по едно единствено дело за хулиганство, което е продължило точно 9 години, 10 месеца и 25 дни.

Заради нарушенията и забавянето му сега държавата ще плаща обезщетения.

Случаят е проверен от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) след като един от подсъдимите по делото е подал заявление, че иска да бъде компенсиран за бавно правосъдие.

Делото е за хулиганство, отличаващо се с изключителна дързост. Престъпната дейност, чието разкриване и наказване е отнело близо 10 години на правораздавателната ни система, се състои следното: Двама мъже блъскат вратата на заведение за бързо хранене в центъра на София, заканват се на клиенти, а после обиждат и псуват, намесилите се полицаи.

Това се случва през февруари 2008 г., а наказателното производство приключва през февруари 2018 г. Тогава Софийският градски съд потвърждава оправдателната присъда на единия от двамата подсъдими, постановена от районния съд. Именно той подава заявлението да бъде компенсиран за бавно правосъдие. Другият подсъдим се споразумява с прокуратурата през март 2012 г.

Ето как инспекторатът описва историята на забавеното дело:

Досъдебното производство

Досъдебното производство е продължило 4 години, 2 месеца и 9 дни. Прекомерната му продължителност се дължи на неефективно, неритмично и недобре организирано разследване. През продължителен период са проведени ограничен брой действия по разследването и не са събирани достатъчно доказателства за установяване на фактическата обстановка и за разкриване на обективната истина.

Разследващият полицай не е изпълнявал дадените от прокурора указания. Наблюдаващият прокурор не е използвал правомощията си да осъществява постоянен надзор за законосъобразното и своевременно провеждане и завършване на разследването и сам не е спазвал законоустановените срокове. Допуснатото бездействие от разследващия полицай и прокурора е довело до увеличаване на общата продължителност на наказателното производство.

Обвинителният акт

Три пъти първоинстанционният съд е прекратявал производството и е връщал делото на прокуратурата заради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Последният път е заради несъответствие между диспозитива и обстоятелствената част на обвинителния акт – в диспозитива е било посочено, че обидните думи, които обвиняемият е отправил към полицаите, са „боклуци”, а в обстоятелствената част – „смотаняци”.

В резултат на поведението на разследващите органи и прокурора общата продължителност на наказателното производство се е увеличила с около 3 години и 2 месеца.

Съдебното производство

Съдебното производство по делото е продължило общо 5 години, 8 месеца и 16 дни. То е било разглеждано 4 пъти от първоинстанционния съд (СРС) и един път от въззивния съд (СГС).

Второто разглеждане на делото от първоинстанционния съд е продължило 2 години, 11 месеца и 9 дни. По делото е проведено едно съдебно заседание, насрочено от съдията-докладчик за разглеждане 5 месеца след образуването му – в нарушение на чл. 252, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс (действащата тогава редакция).

В това съдебно заседание съдът е одобрил постигнато между прокурора и един от подсъдимите споразумение, прекратил е производството по делото спрямо него, отвел се е от разглеждане на делото спрямо другия подсъдим и е разпоредил то да се докладва на председателя на отделението за определяне на нов съдия-докладчик.

Близо две години по-късно, при проверка за архив на делата на съдебния състав, е установено, че делото не е докладвано от деловодителя на състава. Неизпълнението от страна на деловодителя на състава на разпореждането на съдията-докладчик делото да се докладва на председателя на отделението за определяне на нов съдия-докладчик е довело до увеличаване на общата продължителност на наказателното производство с около 2 години.

Определеният нов съдия-докладчик с разпореждане е прекратил производството по делото поради допуснати съществени процесуални нарушения – несъответствие между диспозитива и обстоятелствената част на обвинителния акт. Съобщенията за разпореждането са изпратени със забавяне от 2 месеца. Всички тези обстоятелства са довели до увеличаване на общата продължителност на наказателното производство общо с 2 години и 5 месеца.

Последното, четвърто разглеждане на делото от първоинстанционния съд, е продължило 2 години и 8 дни. По делото са насрочени 10 съдебни заседания, отлагани поради неявяване на свидетели. Съдът е налагал дисциплиниращи мерки – глоби на неявили се редовно призовани свидетели. До увеличаване на общата продължителност на производството с около 5 месеца се е стигнало поради отлагане на 5 поредни заседания поради неявяване на един от свидетелите. Съдията-докладчик е разпоредил да бъдат изискани идентични справки от различни институции с цел установяване на актуалния му адрес, но не е предприел всички възможни действия за установяване на адреса за призоваване на свидетеля, показанията на когото е приел за изключително важни за разкриване на обективната истина.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Срам
Срам
15 септември 2018 10:22
Гост

Некадърната работа на полицаи,прокурори,съдии и т.н. от така наречената „право раздавателна система“ се поема от данъкоплатеца ! Това е тотален абсурд ! Това е законодателно престъпление !

Гражданин
Гражданин
14 септември 2018 14:01
Гост

Не знам какво трябва да се случи, че да си свършат работата всички по веригата. В този случай са обиждани и блъскани полицаи и дори колегите им не си мърдат пръста. Обикновените хора – кучета ги яли.

Петров
Петров
14 септември 2018 13:59
Гост

И този деловодител, където е забавил делото… Как може да се допусне това?

Петя
Петя
14 септември 2018 13:50
Гост

Неявяването на свидетели е голям проблем.

Пълен парадокс
Пълен парадокс
14 септември 2018 13:15
Гост

Подсъдимият си търси правата, вместо да си понесе последствията.

Мъка
Мъка
14 септември 2018 13:01
Гост

Каквото и да кажем за този случай, малко ще е. И няма смисъл – това е един от хилядите подобни казуси, след които нищо не се променя.

Пешо
Пешо
14 септември 2018 14:07
Гост

За съжаление. Така е, защото не се взимат мерки.