Повишаването в ранг на бивш следовател от Специализираната прокуратура вероятно ще доведе до намаляване на основната му заплата. Това следва от протоколи от заседанията на Комисията за атестирането и конкурсите (КАК) към Прокурорската колегия и на бюджетната комисия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Лили Петрова беше следовател в отдела към спецпрокуратурата. През лятото на 2022 г., когато влязоха в сила законовите промени за закриването на специализираните органи, тя беше преназначена като следовател във Военно-окръжната прокуратура в София при запазване на достигнатия ранг и размер на възнаграждението, както предвижда §46 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за съдебната власт.

Текстът в закона не е случаен. Според Таблица 1 на ВСС за определяне на заплатите, съдиите, прокурорите и следователите от спецорганите, както и магистратите от СГС, СГП, АССО и АССГ, получават по-високи възнаграждения от колегите им от останалите окръжни и военни съдилища и прокуратури. Заплатата на първите е 4448 лв., а на вторите – 4112 лв.

При преместването на Лили Петрова във военната прокуратура се е запазил размерът на заплатата ѝ от 4448 лв.

Няколко месеца по-късно тя подава заявление за повишаване на място в ранг „следовател в Националната следствена служба“. И на 15 февруари т.г. Прокурорската колегия я повишава като излиза със следното решение: „Повишава, на основание чл. 234 от ЗСВ, Лили Петрова – следовател във Военно-окръжна прокуратура – София, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението“. Това означава, че Петрова ще получава 430 лв. към заплатата си, заради придобиването на по-високия ранг.

Следователката обаче подава молба въпросното решение да бъде допълнено със следното: „при спазване на разпоредбата на §46 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, обн. в ДВ, бр. 32 от 2022 г., в сила от 27 юли 2022 г. по отношение на основното месечно трудово възнаграждение“.

На 14 март Прокурорската КАК обаче решава да попита бюджетната комисия какъв трябва да бъде размерът на основната заплата на следователката. След като припомня фактите във връзка с преназначаването на Петрова и повишаването ѝ в по-горен ранг, КАК отправя два въпроса:

Комисията намира, че следва да се отправи запитване до Комисия „Бюджет и финанси“ при повишаване в ранг на следовател, преназначен от Специализирана прокуратура на длъжност в Окръжна прокуратура (без СГП), каква основна месечна заплата следва да се определи?

Трябва ли да се запази основната месечна заплата, определена при преназначаването от длъжност „следовател“ в Следствен отдел на Специализираната прокуратура или следва да се определи основна месечна заплата за длъжността в органа на съдебната власт, в който магистратът е назначен към момента на постановяване на решението за повишаване в ранг?

Въпросите са разгледани от бюджетната комисия на 21 март 2023 г. и тя решава следното:

При повишаване в ранг на място на следовател, преназначен от Специализираната прокуратура на длъжност в Окръжна прокуратура основната месечна заплата се определя, съгласно ред 4 от Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи“. И изпращат решението си на КАК към Прокурорската колегия.

В ред 4 от таблицата е размерът на заплатите на магистратите от окръжните и военните съдилища и прокуратури. А както стана ясно те получават 4112 лв.. Това е с 336 лв. по-малко от колегите им на същото ниво в столицата и от заплатата, с която Петрова е преназначена във военната прокуратура.

Въпросът предстои отново да бъде обсъден от прокурорската КАК. По информация на „Лекс“ кадровиците искат да изравнят възнагражденията между бившите спецмагистрати и колегите им, заради брожения в системата.

 

30
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Дай на военните и прокур. и милиц. да четат закон
Дай на военните и прокур. и милиц. да четат закон
27 март 2023 16:20
Гост

Въобще няма казус и спор. Това е злонамерено деяние срещу магистрата. Лошото е че във ВСС не искат да четат, но проблема си е в самата Военна прокуратура личи им, че са военни само глупости творят. Казуса е смешен. Въпросната госпожа би следвало да си запази основната заплата, каква е до момента, а промени да настъпят само в ранга, който е допълнителен и би следвало да се сключи Допълнително споразумение само за настъпилите промени, т.е. размера на ранга. Основната заплата не следва да се пипа на този етап поне докато не излезе новата актуализирана таблица. Размера на сегашната основна заплата… Покажи целия коментар »

Следователите
Следователите
25 март 2023 8:45
Гост

Търтеи, които заразиха цялата съдебна система с профания.

Горките хора-преработили са се!
Горките хора-преработили са се!
25 март 2023 5:41
Гост

Във военното следствие направо се скъсват от работа.
Същото се отнася и за военната прокуратура, и военния съд.
Тежка натовареност, къртовски труд, не им е леко на военните магистрати!

Закривай следствието! Уволнявай без обезщетяване!
Закривай следствието! Уволнявай без обезщетяване!
25 март 2023 5:34
Гост

Изобщо не трябва да има следствие и следователи-малко в повече за заплатите на скъпоплатените безработни-следователите. Когато и да бъде закрито следствието, никой в държавата няма да го разбере, освен самите инсталирани. Закриването следва да стане без преназначаване, и без изплащане на обезщетение. Какви са тези хиляди левове са следователите-че това е двойно повече от заплатата на ректора на СУ, и около 4 пъти повече от заплатата на професор от БАН. Това е върховен цинизъм и извращение. А освен заплатата-и пари за дрехи ли се плащат? А 13-та и 14-та заплата миналата година имаше ли? А да-дори на Тодор Живков не… Покажи целия коментар »

Кирил
Кирил
27 март 2023 9:36
Гост

Да закрият следствието- търтеи само получават големи заплати без да полагат труд

Възмутително
Възмутително
24 март 2023 23:49
Гост

Абсолютно нищо не налагаше спецовете да получават повече пари от останалите. Достатъчно е да се види какво са свършили или по-точно не са. И няма никаква причина сега да получават повече от останалите. Но това са подробности. По-важното е друго. Едни недотам компетентни хора, меко казано, бяха привелигировани в сравнение с колегите си. И сега искат отново от същото. На какво основание?!

Анонимен
Анонимен
24 март 2023 19:49
Гост

До скоро четохме идиотщините на спец-идиотите, особено на гениите от Елхово.

Ало.....
Ало.....
24 март 2023 17:14
Гост

Лекс, питайте някой какво стана със специалистите ? нали събираха информация. И ? какво се информираха ? пълно затишие.

Анонимен
Анонимен
24 март 2023 16:41
Гост

Поредната грешка на гроб – създаването на спецовете със специалните правомощия и възнаграждения. Само попари направиха. Наследниците на Бойко ги доразбъркаха тия попари окончателно.

Тома
Тома
24 март 2023 16:26
Гост

Така ще е, защото много обгрижваха спецовете. Нали се грижат за едни интереси.

Фики
Фики
24 март 2023 16:27
Гост

Няма да се учудя ако сега преправят таблицата.

Борис
Борис
24 март 2023 16:21
Гост

Пълен абсурд! Повишават те и ти намаляват заплатата.

Анонимен
Анонимен
25 март 2023 5:36
Гост

Който е недоволен-да напуска! При частника-ако си недоволен-напускаш. Там и няма поле за разни жалби, недоволства,rли приемаш каквото ти се предлага, или пишеш заявление за напускане.

Филип
Филип
24 март 2023 16:19
Гост

Естествено, че ще има брожения в системата.

Анонимен
Анонимен
24 март 2023 15:58
Гост

Как няма работа, ние примерно за овчари в момента и така се търси агнешко и овче месо в цяла Европа ама той не искал да работи защото е завършил право.

Гери
Гери
24 март 2023 16:24
Гост

E, защо е учил пет години? Той може да си пасе овце и без вишу.

Пляс пляс педалити
Пляс пляс педалити
24 март 2023 17:33
Гост

Ти за вишо ли си учила ма?

Анонимен
Анонимен
24 март 2023 15:42
Гост

Казус си е няма спор

Флюкер
Флюкер
24 март 2023 15:42
Гост

Не е честно!

Игнати
Игнати
24 март 2023 15:41
Гост

Неприятно

Некъв колега
Некъв колега
24 март 2023 15:41
Гост

Абе какво го прави на въпрос? Някакви си 100-200 леваа?@?

Anonimen
Anonimen
24 март 2023 15:41
Гост

Да им имам проблемите да ви кажа

Kardanska
Kardanska
24 март 2023 15:40
Гост

Ужасна драма….

Дренев
Дренев
24 март 2023 15:40
Гост

Не е приятно това и действа демотивиращо на много специалисти

спец
спец
24 март 2023 20:46
Гост

Действа демотивиращо на специалистите от Спеца. На всички останали действа мотивиращо. Тази досега е разследвала по едно дело на година, сега при военните ще разследва по половин. И писка…..

Пончев
Пончев
24 март 2023 15:39
Гост

Ами вижте какво. Аз ще ви дам друг един пример. Имам двама приятели. Единия е програмист и заряза висшето си образование през третата година и се записа в частен университет, където за около година и половина го научиха да коди и сега взема в Бош към 5-6 000 лева. Не съм питал колко точно, не е моя работа и няма да каже. Другият ми приятел има бакалаварска степен, магистърска и скоро ще има и докторантура. Той е без работа, а ако почне работа ще взема мизерните около 1000 – 1500 на година. Това честно ли е ? Еми не, не… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
24 март 2023 15:39
Гост

От зор да не изгуби нещо…

Божев
Божев
24 март 2023 15:37
Гост

Има такъв парадокс, така е

Людмила
Людмила
24 март 2023 15:37
Гост

Надявам се да не се случи точно така. Няма д ае честно

Манов
Манов
24 март 2023 15:36
Гост

Еми шанс