Адвокатите, желаещи да станат магистрати, ще удостоверяват необходимия юридически стаж с представяне на осигурителни книжки, в които трябва да бъдат отбелязани доходите, върху които са внасяли или дължали вноски и времето, през което са били осигурени. Удостоверението от съответната адвокатска колегия не носи информация за стажа.

Становището е на Комисията за атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия. То е по повод прилагането на чл. 181, ал. 4, т. 6 от Закона за съдебната власт, според който участниците в т. нар. външни конкурси трябва да представят документ, с който да докажат, че имат съответния за длъжността стаж. За районно ниво се изисква 3 години стаж, за окръжно – 8 години, толкова е и за административен съдия, а за специализираните органи – 10 години, 5 от които като съдия по наказателни дела, прокурор или следовател.

Прокурорската КАК изтъква, че има затруднения в доказването на продължителността на стажа на адвокатите и, съответно, в неговото зачитане. В тази връзка членовете на комисията отбелязват, че предоставянето на удостоверение от адвокатската колегия носи информация само за това, че адвокатът има право да упражнява професията, но не и дали реално работи.

Адвокатът е лице, упражняващо свободна професия и за него, съгласно чл. 5, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, от деня на започване на трудовата дейност възниква задължение за осигуряване като самоосигуряващо се лице. Доколкото адвокатската дейност е възмездна, а получените доходи служат като основание за начисляване и внасяне на осигурителни вноски, именно наличието на последните доказват реално осъществяване на дейност“, изтъкват от КАК.

Затова отбелязват, че за да бъде зачетен юридическият стаж при участието на адвокати във външни конкурси, те трябва да докажат периода, през който реално са упражнявали професията. А това може да стане като се удостовери осигурителният стаж, т.е. да представят осигурителна книжка, в която да бъдат посочени доходите, върху които са внесени или дължали осигурителни вноски, както и времето, времето, през което са били осигурени.

А за времето след 21 декември 2006 г. може да се издават документи и въз основа на данните за внесените дължими осигурителни вноски, съдържащи се в информационната система на Националния осигурителен институт, сочат от Комисията за атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС.

 

12
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Бай Иван
Бай Иван
29 януари 2019 11:27
Гост

Те пък едни конкурси за магистрати – предварително избрани.Трябва да се направи едно родословно дърво на работещите в съдебната система – някъде четох,че около 1/3 са роднини.

адвокати в жилището ,където живеят?!
адвокати в жилището ,където живеят?!
29 януари 2019 7:48
Гост

А адвокат, който не практикува, но си внася осигуровките? Би следвало да се докаже реално извършена работа-явявания в съда-поне няколко пъти в годината, копия от договори с клиенти за адвокатска услуга-при консултации, без представителство. Знаете ри колко безработни юристи са адвокати на хартия, но не практикуват изобщо-вписват се, плащат осигуровки, но не адвокатстlат по никакъв начин. Например са посочили за адрес на кантората си гарсониерата, в която живеят.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
28 януари 2019 19:35
Регистриран

Ама че вмешка.Адвокатът бил,не бил, и пр.Адвокат звучи гордо.Той е защитник на човешки права.Независим.Самоосигуряващ се.С право на оригинални мнения по всеки правен казус.ТОЙ не е престъпник,господа съдии.Не е имал властнически правомощия.И точно това го е очертало като добронамерен и юрист,който владее словото до съвршенство.Доброто слово.@А не злоба и чувство на недосегае мост.Точно адвокат ще е много добър съдия.

адвокати в жилището ,където живеят?!
адвокати в жилището ,където живеят?!
29 януари 2019 7:52
Гост

По принцип е така е. На запад е НЕВЪЗМОЖНО да станеш съдия, като завършиш право. Съдии на по 30 г няма. Най-младите съдии са на по 60г, а на 55-абсолютно изключение-във Великобритания. За да станеш съдия се изисква десетки години да си бил адвокат. Между 30 и 40г-носиш папките на старшите адвокати, след 40г те пускат в съда по лесни дела, след 50-г по сложни казуси, а на 60г ставаш съдия-така е назапад. да си съдия е лебедовата песен на юриста, преди пенсиониране! А не начало на кариерата-това никъде го няма младежи със жълто по устата да правораздават.

Бай Иван
Бай Иван
28 януари 2019 18:10
Гост

пичове-умници,доказва се много лесно – с пълномощни по дела

льольо
льольо
28 януари 2019 15:42
Гост

Според НОИ осигурителните книжки се заверяват за периоди на осигуряване ДО 31.12.2015 г. Книжките са документът, с който самоосигуряващите се доказват осигурителен стаж и доход при пенсионирането си за периоди до 31.12.2015 г. СЛЕД тази дата осигурителен стаж и доход на самоосигуряващите се лица се зачита въз основа на данните налични в информационната система на НОИ. При това положение – вписан адвокат на 01.01.2016 (няма осигурителна книжка) как доказва стаж през 01.01.2019 (има вече 3 години) – отделно е работил и преди това като юрисконсулт – там е ясно УП.

Анонимен
Анонимен
28 януари 2019 11:39
Гост

Дано да не се взима предвид, че почти всички се осигуряват на минимума. Освен това наистина фактът, че си плащал осигуровки, не означава, че си работил.

Чудя се
Чудя се
28 януари 2019 11:40
Гост

С клетвена декларация от клиенти ли да доказват стажа си?

Анонимен
Анонимен
28 януари 2019 10:57
Гост

Е, то оставаше удостоверението от съответната адвокатска колегия да се приеме като гаранция за стаж.

Кольо
Кольо
28 януари 2019 10:25
Гост

Всеки може да си внася осигурителни вноски. Но това не значи, че през това време упражняват професията си.

Анонимен
Анонимен
28 януари 2019 11:04
Гост

Това лесно може да се установи по справката за получените доходи.

адвокат
адвокат
28 януари 2019 12:36
Гост

Но трудно може да се установи дали един адвокат наистина практикува, защото може да си напише фиктивни приходи по кочан, особено ако има сериозни странични приходи. Гаранция Франция.