Казус с районния съд в Гълъбово постави отново на дневен ред на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет въпроса за съществуването на „съдилища без съдии“.

Всичко започна с желанието на трима председатели на районни съдилища да се преместят в други като редови магистрати. Един от тях е шефът на РС-Гълъбово Христо Ангелов, който е подал молба да бъде преназначен по реда на чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) като редови магистрат в РС-Стара Загора. И тъй като той е единствен съдия в Гълъбово, на практика съдът там ще остане без титулярни съдии.

Драгомир Кояджиков призова колегите си да помислят какво ще правят по този въпрос. „Председателят на окръжния съд в Стара Загора каза, че няма желаещи за изпълняващ функциите на административен ръководител на РС-Гълъбово. Това ще блокира работата му. Трябва да вземем управленско решение, без да търпи отлагане, защото няма да има кой да разпределя дела, да извършва административната дейност, да се занимава с финансови разходи“, каза Кояджиков.

И Боян Новански заяви, че има проблем и че колегията трябва да си зададе въпроса дали да остави въобще съда в Гълъбово. Той добави, че има 5-6 съдилища, които могат да се влеят в други. По думите му темата за реформа на съдебната карта се избягва вече три години с мотиви, че някои районни съдилища са погранични, че ставало дума за сигурност и за държавност. „Съдът в Гълъбово е христоматиен пример за съд, в който никой не иска да работи“, каза Новански.

Красимир Шекерджиев добави, че Гълъбово не е единственият съд, който ще остане без магистрати. Такива ще са в Мадан, Чепеларе, Златоград. Това е въпрос, който трябва да се обсъди, каза Шекерджиев.

Акцентът на днешната дискусия всъщност беше практиката на СК по приложението на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, който гласи: „След освобождаване от длъжността административен ръководител и заместник на административен ръководител лицата се връщат на заеманата преди избора или на равна по степен длъжност, освен в случаите, когато са били назначени от по-ниско ниво на орган на съдебната власт“.

Повод за дебата бяха три молби на председатели на съдилища, които не желаят вече да са ръководители, а искат да бъдат преместени в други районни съдилища като редови магистрати.

Както вече стана ясно, Христо Ангелов иска да отиде в Стара Загора. Шефът на РС-Несебър Евгени Узунов пък пожела да бъде преместен в РС-Бургас, а ръководителят на РС-Червен Бряг Валентина Николова – в РС-Плевен.

Няма обаче свободни бройки за местата, на които искат да работят.

Казусът с Узунов е бил разгледан на предходно заседание на Комисията за атестирането и конкурсите (КАК), която е подкрепила искането му. Но на последното си заседание КАК с мнозинство е решила, че не трябва да се удовлетворява молбите на Ангелов и Николова, напротив, те трябва да останат редови магистрати в съдилищата, които сега оглавяват.

Същевременно практиката на СК на ВСС в такива случаи до момента е била постоянна – да изпълнява желанията на председатели и зам.-председатели на съдилищата да отидат да работят където искат, съобразно закона. Ако пък няма места, първо се разкрива или се трансформира щат и после магистратите се преместват.

Но заради „обратното“ решение на КАК, днес кадровиците обсъдиха дали не трябва да променят практиката си по приложението на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ.

Според Олга Керелска досегашните решения на СК не са били съобразени с нормата на натовареност на съдилищата. По думите ѝ е много важно да се прецени къде са работили магистратите, преди да бъдат избрани за ръководители. Ако са от същия съд, тогава първо трябва да се гласува да станат редови съдии там.

Тя коментира и практиката за разкриване на нови бройки, за да се „удовлетворят желанията“ на съдиите. „Дали обезкървяването на едни съдилища с цел да задоволим желанията на административни ръководители е в съответствие със закона? Как ще разрешим случая с Гълъбово? Ако удовлетворим желанието на Христо Ангелов, който трябва да мисли за съдбата на този съд, какво ще стане с органа? Може би в ускорен порядък да започнем реформата и да го закрием“, каза Керелска.

И добави: „Дали не демонстрираме безпринципност, дали се интересуваме от интересите на системата, или по-скоро от желанието на колегата. Самите колеги, които искат да се възползват от кариерния бонус, би трябвало като бивши председатели, да имат по-високо чувство на отговорност“.

Атанаска Дишева започна изказването си с това, че действително нормата на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ дава възможност на председател и зам.-председател да се върне в същия орган, от който е назначени, или друг в равен по степен.

Тя изброи четири хипотези, пред които може да бъде изправена СК и които да вземе предвид при спазването на разпоредбата. Първата е и в двете съдилища да има свободни места, когато въпросният ръководител има право на избор. Втората и третата са да има място само в единия от двата, а четвъртата – да няма свободни места и в двата.

По думите ѝ спорни са само вариантите, при които никъде няма места, или няма само в съда, в който иска да отиде съдията.

Атанаска Дишева поясни, че чл. 169, ал. 5 от ЗСВ не дава отделно и самостоятелно основание за разкриване на щатове. Единственото такова е в чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, където като условие за нови бройки е посочена степента на натовареност. „Това е обща хипотеза и нямаме задължение да разкриваме нови щатни длъжности, когато председател на съд пожелае да се премести. Това е разковничето за прилагането на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ и не става въпрос за личността на тримата магистрати. След като в чл. 169, ал. 5 от ЗСВ няма указание как се процедура при преместване, когато няма щат, трябва да приложим общата разпоредба на чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ“, каза Дишева. По думите ѝ във въпросните съдилища, в които тримата искат да работят, няма нужда от нови бройки.

Тя изтъкна, че няма пречка СК да промени практиката си, когато тя била неправилна, а разумът на добрата административна практика налага кадровиците да я променят.

Фетишизираме желанието на административните ръководители къде да отидат“, каза Дишева.

И заяви, че случаят с Гълъбово е впечатляващ: „Ще оставим съда без нито един съдия“.

Останалите членове на съвета обаче бяха категорични – прочитът на закона е такъв, че трябва да се удовлетворят молбите на тримата.

Граматическото и логическото тълкуване сочи на две възможности – да се върне на заеманата преди избора или да бъде назначен на равна по степен длъжност. Не смятам, че разпоредбата дава приоритет на първата хипотеза и предполага приложение само когато първата е неприложима. Съответният председател има възможност сам да избере коя от двете законови възможности да бъде приложена.

Практиката на СК е била неотклонно идентична – административният ръководител има възможност да бъде назначен в друг равен по степен орган. Разкривали сме бройки и в общи, и в административни съдилища и всеки един от вас е подкрепял такова решение. Не виждам причина на третата година от съществуването ни, да променим тази практика“, каза Красимир Шекерджиев.

Цветинка Пашкунова отбеляза, че става дума за равностойни алтернативи – председател на съд може да избира дали да се върне на същата длъжност, или да избере равна по степен в друг съд.

Ако ние кажем, че приоритет е да се върна на заеманата преди избора, ние ще направим едно разширително и поправително тълкуване на разпоредбата. Знам притесненията на колегите, че, позовавайки се на тази разпоредба, административният ръководител иска да заобиколи конкурсната процедура. Но аргументите, които се съдържат в закона са, че всеки, който прилага тази разпоредба, има добросъвестно поведение и не ползва разпоредбата за заобикаляне на закона.

Освен това мотивите на законодателя за тази разпоредба е да се даде право на избор на председателя, защото може да е създадено напрежение в органа, който е ръководил. Заради това му е дадена възможност да се премести“, каза Пашкунова.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков на свой ред каза, че няма основание да променя досегашния си вот и ще гласува в подкрепа на молбите на тримата председатели. А освен това в свое решение ВАС е разсъждала върху значението на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, с което Чолаков изразява съгласие.

В крайна сметка мнозинството в колегията реши казусите с Ангелов и Николова да се върнат в КАК, която да прецени откъде да вземе бройки, за да бъдат изпълнени желанията им. Също така ще се мисли и какво да се прави с кадровото обезпечаване на съда в Гълъбово.

Що се отнася до Евгени Узунов, то първо Пленумът трябва да реши да съкрати бройка от ОС-Ямбол, която да прехвърли в РС-Бургас и след това той ще бъде назначен там.

22
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Лука
Лука
17 септември 2020 21:06
Гост

Съдът в Гълъбово е класически пример на НАПЪЛНО ИЗЛИШЕН СЪД . Беше създаден благодарение на абсурдните селски амбиции на един кмет с връзки , а никога не е имало нужда от него . Слива се със съда с Раднево и точка . Но както знаем във ВСС са „изключително решителни“. Впрочем ясно е , че повечето магистрати в малките съдилища са „пътуващи“ , а не местни . Естествено , че искат да живеят в Бургас и Стара Загора . Какво има в Гълъбово , че да ги задържа ?

Една
Една
18 септември 2020 12:48
Гост

Лука как нее имало нужда за, изваждане на документи все трябва да ходиш в друг град да го слеели с Раднево значи там пак ще има тук пак закриват вие ако имате коли и карате има хора които не могат да отидат до Раднево те и автобусите съкратиха.

Анонимен
Анонимен
18 септември 2020 13:18
Гост

Ако пишехте грамотно, мнението Ви можеше и да има някаква тежест.

Веска
Веска
18 септември 2020 14:14
Гост

Съдът в Раднево го е имало много време , а този в Гълъбово е нов и не трябваше въобще да го откриват . Няма логика във всяко населено място да има съд. Аз може да искам и в родния ми Вършец да открият съд , защото ми е далече до Берковица , ама няма . Бия си път по завоите и никой не ме пита . В Тракия поне е по-равно…..

алибаба
алибаба
17 септември 2020 15:35
Гост

Без да натрапвам своята позиция, но ми се вижда редно и честно към държавата и гражданите, които плащат данъци, за да се упражнява властта от тяхно име, като искаш да си ръководител на малък провинциален съд, не може после хоп, понеже съм шеф на малкия районен съд, и много искам да се преместя в големия град, откъдето съм, ама не можах да стана от първия път, да пробвам заобиколно. Други кандидати пък може да са искали да ги назначат където и да е в дълбока провинция за съдии, и да са се отказали да кандидастват – понеже друг е заел… Покажи целия коментар »

анонимен
анонимен
17 септември 2020 15:12
Гост

Въпросът за съдебната карта не се избягва от 3 години, а от много повече. Основното занимание на предходния състав на ВСС бе именно прекрояване на съдебната карта. Вероятно така е било и при по-предния състав, и при съставът преди него. Няма воля и се влачи. Като електронното правосъдие.

В малък съд като Гълъбово, освен ако нямаш много специфична житейсна настройка, освен да се деквалифицираш и да деградираш, няма друго какво да правиш.

Никой
Никой
17 септември 2020 15:10
Гост

Значи ставаш прецедател (за малките места вероятно и кандидати няма, т.е. няма конкуренция), след това разтоварваш работата върху колегите си за следващите 5 години (т.е. разпределят ти се по малко дела), а после прескачаш конкурсите или направо ти правят бройка, и отиваш където ти е кеф …. красота 😀

Фики
Фики
17 септември 2020 14:19
Гост

И този съд за какво ни е точно?

Анонимен
Анонимен
17 септември 2020 14:19
Гост

За да прави разходи.😄

Анонимен
Анонимен
17 септември 2020 14:16
Гост

Наистина темата за реформа на съдебната карта се избягва.

Анонимен
Анонимен
17 септември 2020 14:17
Гост

Поредната излагация на ВСС.

Анонимен
Анонимен
17 септември 2020 13:46
Гост

Закривай!

Анонимен
Анонимен
17 септември 2020 13:34
Гост

Щото съдъ в Гълъбово се е преработил…

Анонимен
Анонимен
17 септември 2020 13:33
Гост

Оставете хората да имат свобода да се предвижват и да се местят.

Ananieva
Ananieva
17 септември 2020 13:33
Гост

Ми човека ще иска да се премести я. Какво да прави в Гълъбово

Nikolov
Nikolov
17 септември 2020 13:33
Гост

БЕ какъв казус бе… казус имало. Тука има недомислица

Nikolov
Nikolov
17 септември 2020 13:32
Гост

Нищо сериозно няма в тая родина, че да чакаме и това да е сериозно

Анонимен
Анонимен
17 септември 2020 13:32
Гост

НЕ е серозно това разпределение. Класика.

Анонимен
Анонимен
17 септември 2020 13:30
Гост

Казус има само от факта, че никой не затваря тия малки съдилища. Какво е това да има съд в Гълъбово бе?

Филип
Филип
17 септември 2020 13:30
Гост

Така е, като във всяко село и паланка е много важно да има съд и съдилища, нищо, че няма аптеки и лекари

Стаматова
Стаматова
17 септември 2020 13:29
Гост

Излагация на квадрат. Класика за родните стандарти.

Анонимен
Анонимен
17 септември 2020 13:29
Гост

Ма съдии и съдилища само в големите градове бе.