Нарушава ли България правото на Европейския съюз, след като е определила срок на валидност от 5 години на книжките на професионалните шофьори, но в същото време те трябва да подновяват удостоверенията си за психологическа годност на всеки 3 години?

Този въпрос е поставил пред районния съд в Севлиево и пред Административния съд в Габрово шофьор на камион, който миналата година е бил глобен с 500 лева, защото удостоверението му за психологическа годност е изтекло.

Съдът в Габрово е решил да отправи предюдициално запитване до Съда на Европейския съюз (СЕС), след като е стигнал до извод, че разпоредбите на Директива 2006/126 относно свидетелства за управление на превозни средства са неясни, показа проверка на „Лекс“.

Според съображение №9 от директивата, държавите-членки могат да изискват медицински прегледи като гаранция за умствена и физическа годност на шофьорите, но поради „причини, свързани с прозрачността, тези прегледи следва да съвпадат с подновяването на свидетелствата за управление и поради това да се определят от срока на валидност на свидетелството“.

В същото време обаче в според т.4 от приложение III на директивата, кандидатите за професионални шофьори минават медицински преглед преди издаването на шофьорската книжка и периодично след това „съгласно предвиденото в националното законодателство“.

Спорът е дали директивата изисква последващите прегледи да са задължително при подновяване на книжката, или всяка държава може да преценява през какъв период да ги провежда.

По този повод АдмС-Габрово пише, че СЕС трябва да даде еднозначен отговор дали според директивата професионалните шофьори трябва да минават медицински прегледи през интервали, които са по-къси от срока на валидност на книжката им, или валидността ѝ е гаранция и за психическата и умствена годност на водача, тъй като те са вече установени при издаването на свидетелството за управление.

„Отговорът на тези въпроси е от съществено значение за правилното решаване на спора в основното производство. Не на последно място следва да се отбележи, че в последните месеци се забелязва увеличение на броя на делата със сходен предмет, както и че е налице разнородна практика, материализирана в съдебните решения на административните съдилища в Република България. Произнасянето по посочения преюдициален въпрос от страна на СЕС, ще допринесе до правилното и единно прилагане на нормите на Директива 2006/126“, се казва в определението на съда (виж тук).

До санкцията на шофьора се е стигнало, след като през август 2021 г. той е бил спрян от служители на Автомобилна администрация – Плевен. Те му съставили акт за 500 лева, защото макар да имал валидна шофьорска книжка, удостоверението за психологическа годност било издадено на 7 октомври 2017 г. и било изтекло на 7 октомври 2020 г.

Мъжът оспорил наказанието пред районния съд в Севлиево с мотив, че чл. 8 от Наредба №36 за психологическа годност на водачите и въведения 3-годишен срок на валидност на удостоверенията, заедно с чл. чл. 178в, ал.5 от ЗДвП, който предвижда глоба от 500 лева за шофиране без валидно удостоверение, противоречат на европейската директива. Първоинстанционният съд обаче се е позовал единствено на т.4 от Приложение ІІІ на Директивата и приел, че всяка държава-членка може да налага допълнителни, по-строги изисквания към водачите за извършване на периодичния преглед. Така делото стигнало до Административния съд в Севлиево, който е решил да сезира и съда в Люксембург.

33
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Петров
Петров
31 май 2022 15:18
Гост

„В същото време обаче в според т.4 от приложение III на директивата, кандидатите за професионални шофьори минават медицински преглед преди издаването на шофьорската книжка и периодично след това „съгласно предвиденото в националното законодателство“. – тук според мен, става въпрос за медицинските прегледи, които работодателите трябва да провеждат според КТ и това няма общо с преиздаването на СУМПС.
Качвам писмото от ЕК

Анонимен
Анонимен
26 май 2022 11:21
Гост

В кои други държави има психотестове за шофьори или само в България?

Петров
Петров
31 май 2022 15:20
Гост

Само в бившите комунистически страни в останалите се налага от Съда, при нарушения.

Георги
Георги
25 май 2022 15:15
Гост

Алчността за хонорари при разработка на законопроекти ангажира неспециалисти на ръководни длъжности в изработката им. Това основна причина за парадоксите в закона за движение по пътищата и закона за автомобилни превози.- Чл. 178б,ал.7,чл.178а,ал.10 Нарушения….за които не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба или с имуществена санкция в размер 500 лв? Текстът е от вида:Все нещо ще намерим за да те глобим?

Фики
Фики
25 май 2022 14:04
Гост

Да си оправят тази противоречива директива. До кога да отправяме запитвания?

поправка
поправка
26 май 2022 11:29
Гост

*наредба, не директива.

Дичо
Дичо
25 май 2022 13:47
Гост

За мен валидността на книжката не е гаранция и за психическата и умствена годност на водача.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
25 май 2022 17:06
Гост

Нито е гаранция за психологическата или умствена годност на изпитващия/проверяващия. Просто хартишка, при това не твърде скъпа.

Ники
Ники
25 май 2022 22:24
Гост

Въпроса е че за какъв е това психо на 3 години след като ти го искат винаги при смяна на книжката. Няма ли да ти е по удобно да минеш всичко на куп преди да отидеш в КАТ.

Кирев
Кирев
25 май 2022 10:14
Гост

Те пък в Люксембург като се засилят…

Ашкарски
Ашкарски
25 май 2022 10:14
Гост

Та в крайна сметка човек може да получи разтройство на психиката за дни, за дни!

Красен
Красен
25 май 2022 13:48
Гост

В такива смутни времена живеем за съжаление.

Маврев
Маврев
25 май 2022 10:13
Гост

Праскат глоби на поразия, това трябва да спре!

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
25 май 2022 17:07
Гост

Защото в ЗДвП е въведена лична касичка на КАТ/ПП – глобите отиват в някакъв неясен фонд с неясни цели и още по-неясни резултати.

Радев
Радев
25 май 2022 10:13
Гост

Измислен казус

Щерев
Щерев
25 май 2022 13:49
Гост

Ти четеш ли въобще? Или е най-лесно да се говори наизуст.

Въпрос
Въпрос
25 май 2022 9:35
Гост

А как стои въпросът с глобата – при образувано дело и преюдициално запитване, плаща ли се

Радев
Радев
25 май 2022 10:13
Гост

Вероятно, а после ще ти върнат парите 😀

Бисер
Бисер
25 май 2022 14:05
Гост

Ама друг път! 🙂

Със
Със
25 май 2022 10:52
Гост

Делото се спира до произнасянето на СЕС. Ако СЕС реши, че няма противоречие на нашата Наредба, изискваща психотестване на периоди, различни от периодите за подновяване на СУМПС, глобата остава. Но ако се реши, че не следва психотестовете да се правят на по-чести и различни периоди от тестването, нужно при подновяването на книжката – глобите падат.

Анонимен
Анонимен
25 май 2022 8:27
Гост

А защо не се помисли да се въведат някои изисквания към шофьори над една определена възраст. По пътищата има опасни пенсионери – едва виждат, пък пердашат с пълна газ
Да им се сложат придружители така, както за младите шофьори

Анонимен
Анонимен
25 май 2022 8:24
Гост

За мен проблем няма. Човек може даа психяса и за няколко месеца и да се наложи да мине психопреглед. Същината на теста е друга работа, но този казус е измислен

Анонимен
Анонимен
25 май 2022 8:26
Гост

ако теб те спират да ти праскат глоби, хич нямаше да ти се види измислен

Анонимен
Анонимен
25 май 2022 8:28
Гост

Да беше минал овреме и нямаше да има глоби. Много е лесно иначе, нали

санчо панса
санчо панса
25 май 2022 8:28
Гост

Самото противоречие в директивата е проблематично и казусът не е измислен. Освен това касае една рискова и общоопасна дейност и отправяне на запитване до СЕС е правилният подход

Анонимен
Анонимен
25 май 2022 8:49
Гост

Спор да няма. Но докато СЕС се произнесе, има правила, които трябва да се спазват, а не да се игнорират, защото шофьорът смята, че противоречи на директива.

Със
Със
25 май 2022 10:54
Гост

Напротив, делата трябва да бъдат спрени до произнасянето на СЕС. Иначе е налице текущо дело пред друг съд, което има съществено значение за решаването на делата по КАНД-овете на глобените водачи и ако не се спре е налицепроцесуално нарушение. Може да се стигне до водене на дела за вреди по ЗОДОВ, ако шофьорите си платят глобите, а СЕС реши, че има противоречие на нашето законодателство с европейската директива.

психо
психо
25 май 2022 8:20
Гост

Пет години са твърде дълъг срок, за да не се провери дали професионален шофьор не е психясал. Друг е въпросът как се проверява.

Анонимен
Анонимен
25 май 2022 8:21
Гост

Ми що му е валидна книжката тогава. Хайде стига всичко е хранилка на даяджиите – хоп и 500 лева глоба, а ако речеш да почерпиш, още по-хубаво

123
123
25 май 2022 9:49
Гост

А ти как прецени през колко години психясват? Условно е и директивата казва – за колкото време е книжката, за толкова и удостоверението. Тук всичко се прави само за пари.

сгщждщж0
сгщждщж0
25 май 2022 10:55
Гост

Точно затова се прави и запитването.
Нека изчакаме отговора.

Николай
Николай
25 май 2022 14:08
Гост

Има да си почакаме. А до тогава тези с глобите не знам какво ще правят.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
25 май 2022 17:10
Гост

ще пишат актове и ще налагат глоби? то тях не ги боли, ако загубят едно-две дела – по други 100 дела наивниците не са спорили и са си платили глобите.