Благоевградският съдебен район отново качи градуса на емоциите в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) и то дотам, че членове на съвета се обвиняваха в извършването на „преврат“ и „качване на глави“.

Преди няколко месеца членовете на съвета спориха по въпроса кой да бъде определен за изпълняващ функциите председател на окръжния съд в града (виж повече тук), а днес – кой магистрат да бъде временен ръководител на районния съд в Благоевград.

Мандатът на сегашния председател Вера Коева изтича на 3 ноември и тя не желае да ръководи съда след тази дата, дори и временно. Според правилата на Съдийската колегия, приети през 2018 г., при това положение за и.ф. шеф трябва да бъде определен заместник или най-старшият съдия. В РС-Благоевград в момента зам.-председатели няма, а следващият магистрат по старшинство е Екатерина Николова, която обаче също отказала да ръководи временно съда. След нея е Калинка Иванова. Тя вече е дала своето съгласие, като стана ясно и че е подкрепена от част от колегите ѝ. Заради това Комисията за атестирането и конкурсите (КАК) предложи Иванова да стане и.ф. председател до избора на титуляр.

В късния следобед вчера обаче във ВСС е пристигнало писмо от петима от общо 13 съдии от РС-Благоевград, които предлагат за временен началник да бъде определена Гюлфие Яхова. По документи тя е била заместник-председател на РС-Благоевград от 1 август 2017 г. до 9 март 2021 г., но в действителност от юни 2020 г. е командирована в окръжния съд в града. Гюлфие Яхова също е дала съгласие да поеме временното ръководство на РС-Благоевград, като е заявила, че веднага ще поиска и прекратяване на командироването си в по-горната инстанция.

Това алтернативно искане на петимата магистрати обаче предизвика напрежение на заседанието на Съдийската колегия.

След като Атанаска Дишева от името на КАК докладва предложението за Калинка Иванова и призова колегите си да спазят правилата на колегията, председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков каза, че ще подкрепи Гюлфие Яхова.

Той заяви, че в решението на КАК пише, че магистратите от РС-Благоевград подкрепят Калинка Иванова, а това не е така, нямало решение на общото събрание, а и както стана ясно петима предлагат Яхова. Чолаков допълни, че ще гласува за нея, защото е била зам.-председател на съда, т.е. има административен опит, освен това тя е казала, че ще поиска веднага да бъде откомандирована, а всички били наясно, че в района една от причините за проблемите е именно в това, че районни магистрати биват командировани в окръжния съд. Чолаков отбеляза, че завръщането на Яхова в РС-Благоевград ще подпомогне работата на този съд. Той допълни, че това не е в противоречие на закона, още повече, че преди Катя Бельова да бъде определена за и.ф. шеф на окръжния съд в Благоевград, именно КАК е попитала другите магистрати дали биха се съгласили временно да поемат управлението на съда.

Бяхме на среща със съдиите в Благоевград. Видяхме за какви противоборства и противоречия става въпрос. Това, което се случи в КАК през лятото, беше израз на желание да се потушат конфликтите като за и.ф. да се предложи човек, който е извън досегашното ръководството на окръжния съд. Това беше идеята на КАК, насочена към добросъвестното желание за потушаване на конфликта, да не се създаде нов и да има добър психоклимат за работа в районния и окръжния съд в Благоевград. Тогава Съдийската колегия взе решение за спазване на правилата. Предложението на КАК беше само предложение и правилата не бяха нарушени. Да продължим по същия начин и да обсъдим кандидатурата на Калинка Иванова“, отговори Олга Керелска на част от мотивите на председателя на ВАС. После заяви, че е изненадана от предложението му.

Яхова е съдия с 6 години, 2 месеца и 30 дни стаж в този съд. Тя е с почти най-ниския стаж, на девето място. Тя е командирована в ОС-Благоевград и не мисля, че нейното съгласие да заеме длъжността и.ф. председател е продиктувано от желание да облекчи колегите си. Ако имаше такова, нямаше да приеме да бъде командирована. Ако съдия Яхова искаше да прояви съпричастност към колегите си, би трябвало далеч преди тази дата да заяви желание за прекратяване на командироването“, заяви Керелска. Тя призова СК на ВСС да прояви разум и да гласува за Калинка Иванова, която е била подкрепена и от по-голямата част от колегите си.

Цветинка Пашкунова също каза, че ще гласува за Иванова, защото на 23 октомври 2018 г. Съдийската колегия е приела правила за определяне на и.ф. председатели на съдилища и предложението за съдията е съобразно тях. „Нямаме основание да откажем да определим съдия Иванова, нито пък има предвидена процедура определена група магистрати да определят и.ф. председател, освен това те са и малцинство“, изтъкна Пашкунова.

Атанаска Дишева също не се съгласи с предложението на шефа на ВАС. Тя се обърна към него с думите: „Имате удивителната способност да си измисляте правила и процедури“. И Дишева заяви, че предложението на КАК е съобразено с правилата на колегията. По думите ѝ фактът, че друга част от магистратите от РС-Благоевград са подкрепили Иванова няма никакво значение, защото тя така или иначе е най-старшият съдия там. „Въпреки усещането си, че се кадрува в рамките на този съд и в окръжния съд на някакво друго място, различно от Съдийската колегия, призовавам да подкрепите предложението на КАК, което напълно съответства на нашата практика“, заяви Дишева.

В самото решение на КАК пише, че е депозирано становище от магистратите, едва ли не от всички магистрати, това ме подразни, защото няма становище от всички“, отговори Чолаков.

С 6 на 3 гласа Съдийската колегия определи Гюлфие Яхова за и.ф. шеф на районния съд в Благоевград.

След вота обаче Олга Керелска реагира по-остро като поиска да знае защо колегите ѝ не спазват правилата. Тя се обърна емоционално и към шефа на ВАС с думите, че осъществява преврат от позицията си на председателстващ заседанието на колегията, на което Чолаков отговори: „Надявам се, че казвате това с пълната отговорност“. Атанаска Дишева пък поиска прегласуване, както и колегите ѝ да кажат защо са гласували отрицателно за Калинка Иванова.

Беше дадена почивка, след която Драгомир Кояджиков обясни вота си срещу Иванова с факта, че познава Гюлфие Яхова и тя е консенсусна фигура, която би могла да тушира конфликтите.

Олга Керелска призна, че по време на почивката е говорила с колегите си от СК, които подкрепиха Яхова. Те ѝ обяснили, че да се подразнили от инициативата на седем съдии от РС, които са си позволили да препоръчат на КАК кого да избере за и.ф. и че предложението на другите петима е в отговор на тази инициатива.

Керелска заяви, че в закона не е предвидена процедура съдии да изразяват предпочитанията си за и.ф. председател. „Да се говори, че Гюлфие Яхова е консенсусна кандидатура очевидно не е така. Ако това е така, би получила подкрепата на всички магистрати“, каза Керелска и също призова за прегласуване.

Атанаска Дишева на свой ред зададе въпрос към останалите от СК от ВСС: „Вие, колеги, имахте ли информация за това предложение по отношение на Яхова и имахте ли предварителни разговори, уговорки, договорки между себе си, с други магистрати или лица по отношение на този съдия, че някак си успяхте да се убедите в качествата на този съдия. Много ми е странно това разрешение. Вчера дойде предложението и вие днес сте убедени в качествата на този съдия“.

Драгомир Кояджиков отговори, че конкуренцията не е между седмина и петима съдии, а между предложенията на КАК и на шефа на ВАС. „В рамките на закона е всеки член на Съдийската колегия да предпочете единия или другия кандидат за и.ф. председател“, каза той и после се обърна към Дишева и Керелска: „Срамота е, че двама души се опитвате да се качите на главите на цялата Съдийската колегия, без никакви принципи да отстоявате, правите го самоцелно“.

Това е опит за обида, но не може да ме обидите, г-н Кояджиков, напротив, не сте в състояние“, отвърна Дишева.

Боян Магдалинчев призова за гласуване и мнозинството отхвърли предложението за прегласуване.

Шефът на ВАС за външния конкурс за административни съдии: Толкова голяма атака срещу конкурс не съм виждал

 „Толкова голяма атака срещу конкурс не съм виждал“. Репликата е на председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков, а поводът – въпроси от журналисти до ВСС по повод конкурса за първоначално назначаване в административните съдилища.

Както е известно, през април Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) обяви външен конкурс за заемане на 31 свободни места в административните съдилища. Най-много са в София-град – 10, по три са в Благоевград, Перник, Пазарджик и Бургас, две са за Варна и Русе, и по едно за София-област, Кюстендил, Пловдив, Хасково и Плевен.

През юни беше публикуван списъкът с допуснатите кандидати – общо 302, от тях 231 се явиха на писмения изпит като едва 99 стигнаха до втората фаза – устния изпит. В средата на октомври излезе и класирането.

На заседанието на Съдийската колегия днес Атанаска Дишева обясни, че в писмо до съвета журналисти от Bird.bg цитират публикации в сайтове, в които се твърди, че предварително се е знаело кои кандидати ще бъдат класирани като са посочени и конкретни имена. Репортерите са се опитали да потвърдят или опровергаят тази информация като са поискали да присъстват на устния изпит, но не са били допуснати до сградата на Националния институт на правосъдието (НИП). Заради това журналистите отправили серия от въпроси към СК на ВСС във връзка с начина на провеждане на конкурсите в съдебната система, за гаранциите за тяхната публичност и прозрачност, механизмите за проверка на сигнали за неправомерна намеса и предварително обявяване на имена на кандидатите, които ще бъдат класирани и т.н.

Дишева цитира и още една част от писмото, а именно, че трима директори на дирекции в администрацията на ВСС също участват в конкурса и са класирани. Журналистите питали дали е налице конфликт на интереси.

„Достатъчно дълго мълчахме от първата публикация от края на юни, особено при постоянно повтарящи се твърдения за манипулация на този конкурс“, заяви Атанаска Дишева.

Шефът на ВАС поясни, че има и писмо от председателя на конкурсната комисия – върховният съдия Марио Димитров, че нито той, нито останалите членове са били сезирани или уведомени, че журналисти искат да отразят устния изпит.

„В разни сайтове излезе информация, че пускам списъци и комисията рапортува. Нямам никакво отношение към работата на комисията, не се занимавам по никакъв начин с нейната дейност. В момента трябва да обяснявам, че нямам сестра“, допълни Георги Чолаков.

Вероника Имова определи публикациите като тенденциозни, целенасочени и злонамерени, с внушение за спускане на списъци с фаворити, които да бъдат класирани. Според Имова целта е компрометиране на целия конкурс. По думите ѝ няма как Съдийската колегия да извърши проверка, защото „няма проверими факти“.

Боян Магдалинчев също определи публикациите като злонамерени, представляващи инсинуации, които нито има как да бъдат проверени, нито има как колегията да реагира по отношение на тях.

Председателят на ВАС допълни: „Използваха името на съдия и от негово име изпратиха жалба, без колегата да е подписвал това. Толкова голяма атака против този конкурс не съм виждал“.

Дишева отново призова колегите си да обсъдят въпроса за това как предварително появилият се списък съвпада на 90% със списъка с класираните кандидати.

„Няма как да вземаме становище по отношение на висяща процедура. Съдийската колегия със своето окончателно решение по класираните кандидати ще гласува или не. Там е мястото, където следва да се развиват всички дебати по отношение на този конкурс“, заключи Георги Чолаков, след което писмото на журналистите бе прието за сведение.

 

46
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
мисли народе мисли
мисли народе мисли
27 октомври 2021 13:25
Гост

Какво има толкова в Благоевград ли?Има дългогодишни опити за завладяване, наричано удобно и омаловажаващо „конфликт“ . Показателно е също,КОЙ не го спря и даже го инициира, при това публично, подкрепен безрезервно от политическата квота на ДПС, ГЕРБ и БСП. От години политиците ви говорят за дълбоката държава, за държава в държавата, а нейното вграждане се прави точно така въпреки закона и правилата и винаги с участието на конкретни политически фигури. Изборно време е, мисли народе за кого ще гласуваш-за нормалността или за продължаване на овладяването от дълбоката държава в държавата !

Поздрави от Сливен
Поздрави от Сливен
27 октомври 2021 9:33
Гост

Чолаков Паша вместо да обяснява, че няма сестра, да обясни кой е неговият кум и защо първият командирован във ВАС след неговото назначаване в Владимир Първанов?

Люк
Люк
27 октомври 2021 9:04
Гост

Господина прави командировките. При него ходят на кастинг кандидат председатели. Всеки знае, но не смее да каже.

Петко
Петко
27 октомври 2021 6:50
Гост

Възражението ще бъде оставено без разглеждане до една две седмици от ВАС, като ще бъде указана възможността колегата обжалва решението на СК за назначаване на класираните. Колеги не бъдете наивни, конкурсът е обявен за назначаване на точно определени хора, от началото е решено кои ще са класираните, всичко друго е постановка. Какъвто и да е казусът, това по никакъв начин не би повлияло на резултатите. Как си представяте Чолаков да си признае, конкурсната комисия или пък които и да е съдя от ВАС. Вижте кои са класираните например Главния секретар на ВАС, през който минава всичко, как си представяте съдия… Покажи целия коментар »

Питащ
Питащ
27 октомври 2021 14:10
Гост

Пародията е пълна, подигравка! Измислили са го значи, за да няма кой по правен ред дори да докаже, че нещата не са както трябва в този конкурс и всичко е било режисирано по перфектен начин. Да променят по-бързо подсъдността и тези дела да отиват във ВКС, защото във ВАС всички ще са заинтересовани от изхода на делото! Да отнася колегата след това до ЕС, там няма да има хън-мън, покрий това-онова.

Daffodil
Daffodil
28 октомври 2021 7:46
Гост

Предполагам така е и останалите конкурси. За у нас това е нормално.

Питащ
Питащ
26 октомври 2021 22:01
Гост

Има ли запознати дали е имало дискусия по възражението за този конкурс от дневния ред на заседанието днес и с какви мотиви е препратено на Върховния административен съд по компетентност?

Петко
Петко
26 октомври 2021 21:24
Гост

Надеждата за някакъв ефект е Янаки Стоилов и от неправителствения сектор да сезират всички органи на ЕС за това показно за опорочен изначално конкурс, обявен за точните хора. А иначе, не си въобразввайте, че при гласуването ще има проблеми, Чолаков владее мнозинството на СК. Най-много съм разочарован от Пашкунова, която е толкова лицемерна и изкуствена, че няма на къде повече. Същата се изказа, при наличната информация и факти, че няма как изначално конкурсната комисия да не е безпристрастна, защото се състои от върховни съдии. Тя е срам за избраните от съдиите членове на СК. Имали поне малко достойнство тази жена… Покажи целия коментар »

Учителката по БЕЛ на Петко
Учителката по БЕЛ на Петко
27 октомври 2021 18:04
Гост

Може би си въобразява, защото не можете да пишете грамотно. Какво остава за юридически познания…

накъде*
Има ли*

Въпрос за ГЧ
Въпрос за ГЧ
26 октомври 2021 20:23
Гост

Въпрос по същество: За да има решение на СК, за избор на ръководител, трябва да има 50%+1 глас или общо 8 гласа! Това решение е взето с 6 гласа ЗА, т. е. под 50%, което ясно води до извода, че няма решение. Това води ли до извода, че „чолаковото мнозинство“ стана малцинство…. За един водач на партийната листа от района питам…..

Петко
Петко
26 октомври 2021 21:10
Гост

Всички порочни решения, трябва да бъдат обжалвани от потърпевшите, а в противен случай ще създават привидност и ще се изпълняват. Освен да искаме оставки, които няма да получим, е време да започнем да обжалваме едно по едно всяко абсурдно решението на СК. На ход са колегите от Благоевград да обжалват определената от Пеевки за вр. изп. длъжността Яхова. Аз не съм от този съд и затова ще оставят жалбата ми без разглеждане.

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2021 21:13
Гост

Ти си рядко тъп. За ид. ръководител не са нужни 8 гласа.

Да100да
Да100да
28 октомври 2021 7:56
Гост

Затова натискат спешно за още двама послушници, че трудно събират 8 гласа за поръчка.

до коментиращия по-долу
до коментиращия по-долу
26 октомври 2021 20:20
Гост

В журналистиката се търси новина – няма новина, няма статия. Атанаска зяла, Чолаков си късал ризата, това е разказче и Лекс са ни го дали

Чомпалов
Чомпалов
26 октомври 2021 19:45
Гост

Е срамота е, Лекс.бг! Не можахте ли да направите отделна статия за обсъждането от ВСС на писмото на вашите колеги – журналисти, ами сте го сложили посредата на нищото, да не го види някой случайно! Създавате привидност на сериозен сайт, а будите съмнения! Срамота!

135643
135643
26 октомври 2021 20:10
Гост

Чомпалов, ти някъде другаде видя ли някой да е обърнал внимание на това говорене без резултат? Те поне съвестно са разказали. Интерсното ще е при назначенията, а не сега, но нали всички трябва да плюят и да недоволстват

Чомпалов
Чомпалов
26 октомври 2021 22:06
Гост

И какво ще му е интересното? Ще си гласуват както им нареди вождът! …както всеки път, ще лае, те ще му пригласят 😂😂😂

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2021 17:58
Гост

На устния изпит се прави аудиозапис на всеки кандидат. Но дори и да се изслушат всичките аудиозаписи, няма как да се прецени дали оценката на комисията е правилна. Защото е субективна. Всеки член на комисията преценява каква оценка е правилна според него.

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2021 19:56
Гост

Идеята доколкото разбирам е друга. Не дали са оценявани правилно, а да се разбере, дали кандидатите говорят по въпроси, които са изтеглили, а не по предварително подготвени въпроси. Така излиза от казаното днес в колегията. Пак замитат.

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2021 17:02
Гост

Керелска и Дишева иднес не млъкнаха!

Любител
Любител
26 октомври 2021 16:41
Гост

Дебелянчо кво речи ?

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2021 16:26
Гост

Голяма драма с това кой да бъде временно И.Д. на районния съд в Благоевград. Да им имам тежките проблеми

грозно и срамно
грозно и срамно
26 октомври 2021 16:23
Гост

Има решение на КАК и няма контрапредложение, но се приема последното и то с мнозинство. Нямало и предложител по правилата на ВСС, но 6-ма членове на Съвета и него подкрепят. Нямало мотиви за предложението, но 6-ма ги споделяли и били съгласни с тях . С най-малкия стаж била избраната, но е предпочетена пред старшия съдия. Командирована била от 2 години, но и така си трупала административен опит. 8 души са против нея, но тя била „консенсусна“ и щяла да „успокои„ колектива. Съдии си изразили мнението за дал съгласие за врид колега и им спестили питане за това, което гледаме, че… Покажи целия коментар »

анонимен
анонимен
26 октомври 2021 15:35
Гост

Безмислен ВСС, много е кофти да ги гледаш как се мислят за богове. Тия от съдебната квота защо не си подадоха оставките както апелираха от ССБ. Директно се казва нас не ни интересува КАК, ние сме решили така. Кофти е за юридическата професия да се гледа това публично!

Татяна
Татяна
26 октомври 2021 15:04
Гост

А кой седи зад Гюлфие, това не мога да разбера аз ?

Стамат
Стамат
26 октомври 2021 15:33
Гост

Вятърът духа от село Сатовча към село Вълкосел

Татяна
Татяна
26 октомври 2021 16:21
Гост

Кой е от Сатовча и кой от Вълкосел ? Аз поне не знам ?

Ивана
Ивана
27 октомври 2021 10:10
Гост

Съдия Яхова е от село Вълкосел
Село Вълкосел се намира в община Сатовча
Център на община Сатовча е село Сатовча
От село Сатовча е Петър Узунов, съдия в Окръжен съд-Благоевград и сив кардинал /кадровик/ в Благоевградския съдебен район
Съдиите Узунов и Яхова са в един въззивен състав в Окръжен съд-Благоевград
Сега изясниха ли ти се нещата, или да

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2021 16:19
Гост

Нищо общо няма с ДПС. Както и Пеевски няма нищо общо с ВСС.

Наколенки с фес!
Наколенки с фес!
26 октомври 2021 14:57
Гост

Голям срам за председателя на ВАС! Не е за вярване, докъде може да пропадне човек в слугуването на ДПС!

Христов
Христов
26 октомври 2021 14:54
Гост

Керелска и Чолаков са като Борисов и Дончева в Парламента. Поне да се посмеем.

Лаик
Лаик
26 октомври 2021 14:54
Гост

За съжаление не е смешно, а е тъжно.

Смешко
Смешко
26 октомври 2021 14:55
Гост

А, онези са единствени и неповторими. Особено с факта как Боко хапшвайки филия с мас рита топката.

Краси
Краси
26 октомври 2021 14:50
Гост

Е, до кога с тази сага? Да взимат решение най-накрая.

Стоил
Стоил
26 октомври 2021 14:51
Гост

Е, как да стане, след като постоянно спорят.

Гиги
Гиги
26 октомври 2021 14:48
Гост

В случая наистина конкуренцията не е между съдиите, а между предложенията на КАК и на шефа на ВАС.

Лили
Лили
26 октомври 2021 14:49
Гост

така ще е като тези двете се опитват да се качите на главите на цялата Съдийската колегия.

Лозан
Лозан
26 октомври 2021 14:47
Гост

Пак ли драми във ВСС?

Спиро
Спиро
26 октомври 2021 14:52
Гост

Нищо ново под слънцето.

Симо
Симо
26 октомври 2021 14:47
Гост

Подкрепям напълно мнението на Чолаков.

Loveisintheair
Loveisintheair
26 октомври 2021 14:46
Гост

Командирована нависоко, обаче като се освободи началнически пост, ако и на старата служба, веднага решила да помогне…Боже, колко достойно…

Гери
Гери
26 октомври 2021 14:45
Гост

За кой ли път се качва градуса на емоциите в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет?

Кики
Кики
26 октомври 2021 14:45
Гост

Стават смешни вече, особено когато са безсилни.

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2021 14:44
Гост

Абе, какво има в Благоевград, че са все скарани, а на всичкото отгоре винаги успяват да запалят фитиила и във ВСС…

8989
8989
26 октомври 2021 14:45
Гост

А, той там фитилът се пали в началото на заседанието и после само се поддържа огън

Кукуригу
Кукуригу
27 октомври 2021 14:37
Гост

Не знам, ама явно си го могат. 😀