Върховният касационен съд (ВКС) спря делото за „Царска Бистрица“ и сезира Конституционния съд (КС).

На четвъртия казус от сагата за т. нар. царски имоти, по който трябва да се произнесат, върховните съдии решиха да поискат тълкуване от КС за това какви са правното действие и последици от решението му от 4 юни 1998 г.,  с което обяви за противоконституционен Закона за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и на техните наследници (ЗОДСИСБЦ).

Определението е на състав с председател Маргарита Соколова и членове Светлана Калинова (докладчик) и Розинела Янчева.

Делото за „Цapcĸa Биcтpицa“ бeше peшeно нa пъpвa инcтaнция oт Coфийcĸия oĸpъжeн cъд в пoлзa нa дъpжaвaтa пpeз 2014 г.. Три години  по-късно и Coфийcĸият aпeлaтивeн cъд пpизнa двopeцa зa дъpжaвeн.

Досега и по останали искове срещу Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария Луиза, върховните съдии се произнасяха, че са държавна собственост. Първо през ВКС през 2012 г. мина дeлoтo „Kpичим“, а после и „Capъгьoл“, и „Cитняĸoвo“.

Въпросът за това какви са последиците от решението на КС от 1998 г. стои в основата на спора за царските имоти. Двете страни – Сакскобургготски и сестра му от една страна, и държавата – от друга, застъпват различни тези.

Тази на държавата е, че решението на КС има стойност единствено на декларация, даваща оценка на минали събития, но няма правна стойност на реституиращ акт.

Защитниците на Симеон и Мария Луиза – адвокатите Ели Христова и Валя Гигова, обаче не са съгласни с подобно разбиране. Те твърдят, че решението на КС има конститутивен ефект и правовъзстановително действие. Това означава, че самото решение на има пряк реституционен ефект и възстановява правното положение такова, каквото е съществувало преди приемането на закона за отнемане на имотите на бившите царе. Т.е. след произнасянето на КС през 1998 г. техните наследници са собственици на имуществото, предмет на отнемане със закона от 1947 г.

Още през 1995 г. Конституционният съд излезе с решение (пълния му текст виж тук) за това какви са правните последици от неговите решения, с които закон се обявява за противоконституционен. Като първо посочи, че те имат конститутивен ефект, а действието им е равносилно на отмяна на закона. Освен това, решенията на КС са задължителни за всички и то в цялост – мотиви и диспозитив.

В решението си от 1995 г. КС прие, че при отмяна на закон като противоконституционен се възстановява правното положение такова, каквото е съществувало преди приемането му.

В случая с царските имоти обаче няма предишен закон за собствеността на Фердинанд, Борис и наследниците им. Затова според защита на Симеон и Мария Луиза неговото обезсилване с решението на КС води до отмяна на създадените с него правила и възстановяване на предишното положение.

Тяхното виждане е, че когато актът, който материализира правния способ за придобиване на право на собственост – в случая ЗОДСИСБЦ, бъде отменен, отпада правното основание, породило правото на собственост, както и легитимационната функция на акта.

Пред ВКС тезата им е, че дори и да се приеме, че решението на КС от 1998 г. няма реституционен ефект, то от влизането му в сила имотите на царя и сестра му са им върнати въз основа на Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти. Той регламентира, че се възстановява собствеността и върху всички движими и недвижими имущества, „отнети без законово основание или отчуждени не по установения законов ред от държавата, от общините и от народните съвети в периода от 9 септември 1944 г. до 1989 г.“.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
По-спокойно
По-спокойно
21 март 2019 16:12
Гост

Интересно сега, когато персоналният състав на КС вече е друг, дали ще си потвърдят предното решение за дейсвтието на актовете на самия КС или ще излязат с противополжно тълкуване? Да не говорим, че самият КС има решение в смисъл, че решенията му са обвързващи за самия него. В същото време обаче, вече има прецедент, при който постановява решение, противоречащо на по-ранно.

Анонимен
Анонимен
21 март 2019 12:40
Гост

Много странно решение на състава на ВКС. Какви са последиците от решенията на ВКС е отдавна изяснено в теорията и практиката на самия КС. Почти на 100% съм убеден, че искането за тълкуване на решението на КС от 1998 г. ще бъде оставено без разглеждане. Решението не е неясно, за да бъде тълкувано, включително и за последиците му. За целите на съответното дело, то няма и не може да има реституционно действие. Уважавам тези съдии, но не мисля, че този ход ще доведе до нещо повече от излишно протакане на казуса и забавянето му във времето за окончателно решаване. Очевидно… Покажи целия коментар »

Сакс
Сакс
21 март 2019 10:16
Гост

Симеончо пак ще остане с пръст в уста.

Възмутен
Възмутен
21 март 2019 10:17
Гост

Този човек е меко казано нагъл. Какво направи за държавата ни? Обеща да ни „оправи“ и добре ни нагласи.