Не сме наказателна инстанция, създаваме опасен прецедент. Думите са на председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков, а поводът – обстойният анализ на прокурорски актове и свидетелски показания от членове на Съдийската колегия по казус, свързан с кандидат за първоначално назначаване в районния съд в Лом.

Темата е продължение от дискусия, проведена миналата седмица от кадровия орган. Тогава той реши да раздели външния конкурс за районни съдии, като назначи кандидатите, класирали се на местата в Провадия, Козлодуй, Велинград и Средец, но да отложи тези за Лом, защото срещу един от тях – Иван Йорданов, е имало прокурорска проверка. Имало е проверка за унищожаване на чужда вещ за 148 лева, но районната прокуратура в Монтана е отказала да образува досъдебно производство, защото спорът бил от частен характер. Членовете на СК на ВСС решиха да поискат допълнително информация за случая.

Днес тя беше налице. И от изказванията на членовете на съвета се разбра, че името на Иван Йорданов е замесено в два случая с хвърлени камъни: единият – по автомобил, а другият – по прозорци на къща. Но прокуратурата е отказала да образува досъдебни производства. В единия случай основанието е било недоказаност на авторството на деянието, а в другия – че престъплението не е от общ характер, а от обстоятелствената част на прокурорския акт ставало ясно, че съпричастен към вредите било приятелят на Йорданов, а той бил само свидетел. На заседанието беше споменато още, че всъщност има осъдително решение, но то е по дело, заведено по тъжба на самия Иван Йорданов. Повече подробности не бяха разкрити.

Драгомир Кояджиков обаче заяви, че няма да подкрепи назначаването му за районен съдия в Лом, защото по по думите му кандидатът не притежавал необходимите нравствени качества.

Боян Новански и Севдалин Мавров бяха на същата позиция като и двамата направиха анализ на свидетелските показания по преписките и заявиха, че има противоречия между тези на очевидците и на Иван Йорданов и приятеля му, които били посред нощ на улицата. А полицаите, отзовали се на сигнал за хвърлен камък по прозорец на къща, не установили други хора на мястото.

Новански посочи, че кандидатът за съдия е хвърлял камъни по кола и по прозорец на къща на гражданин на Монтана, а когато полицаите дошли, казал, че идвали от ресторант „Бавария“, където с приятеля му яли бой за някакъв скандал. Той не притежава необходимите нравствени качества за съдия, заяви Новански.

Севдалин Мавров на свой ред добави, че обвинителите от районната прокуратура в Монтана е трябвало да си направят отвод поради служебна зависимост (майката на Иван Йорданов е прокурор в ОП-Монтана стана ясно миналата седмица). Той добави, че според свидетели и записи на камери единият ритал бус, а другият чупил огледалото. „А е прието в прокурорския акт, че приятелят на нашия кандидат се е подхлъзнал, ударил се на вратата, подпрял се на огледалото и го счупил. Налице са противоречия в показанията на двамата участници и на свидетелите. Не са извършени очни ставки поради липса на желание на участниците. Противоречията не са отстранени. Каква е ролята на прокурора? Трябвало е да върне материалите на полицая, за да се установи по безспорен начин обстановката“, каза Мавров.

Атанаска Дишева възрази с думите, че няма данни за извършено престъпление, прокуратурата е отказала да образува досъдебно производство и въпреки свидетелските показания, тя не видя въз основа на какви обстоятелства СК на ВСС може да каже, че Иван Йорданов не отговаря на изискванията за съдия.

Дишева поясни, че днес колегията е избрала за председател човек, срещу когото също е имало проверка и прокуратурата също е отказала да образува досъдебно производство, но този въпрос не е бил поставен по време на изслушването.

Цветинка Пашкунова призова колегите си, ако ще променят практиката, да поставят всички кандидати при равни условия. И напомни, че до момента кадровиците са се съобразявали с прокурорските актове и не са обсъждали материалите от наказателните дела.

Даниела Марчева обаче видя проблем. Според нея не става дума за престъпление, а за простъпка, която говори за моралния облик на един човек. Тя поясни, че по закон колегията е тази, която преценява професионалните и нравствени качества на кандидатите.

В този момент се намеси председателят на ВАС Георги Чолаков. Той заяви, че ВСС не е наказателна инстанция и сега може да създаде опасен прецедент.

„Не смятам, че може изцяло да се доверим на показанията на свидетели и да ги приемем като абсолютна истина. Както каза колегата Дишева, трябаше да проверим тази сутрин при изслушването на кандидатите за административни ръководители дали правилно са прекратени досъдебните производства. Не е редно при отказ за образуване на досъдебни производства да се занимаваме с това. Създаваме опасен прецедент. Наша работа ли е да правим подробен анализ на материалите? Дори в исковото производство съдът не взима предвид показанията, а разпитва отново свидетелите“, каза Чолаков.

На тези думи му отговори Боян Новански – с четене на свидетелски показания.

„Днес е емблематичен ден за Съдийската колегия. Изказаха се много думи, които не знам дали са от нашата компетентност. Има Инспекторат към ВСС, има и главен прокурор“, заяви на свой ред председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов. И после специално отбеляза, че от днешното заседание отсъстват Стефан Гроздев и Красимир Шекерджиев, които са в отпуск, както и Олга Керелска, Боян Магдалинчев и Боряна Димитрова.

В крайна сметка с 5 на 4 гласа Съдийската колегия отказа да назначи Иван Йорданов. Мястото получи  Мястото получи Елена Геренска. Назначена беше и другата кандидатка, спечелила конкурса, Лора Димова.

 

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
юрист
юрист
19 март 2019 19:22
Гост

„кандидатът за съдия (…) казал, че идвали от ресторант „Бавария“, където с приятеля му яли бой“
Сериозно? И този човек със самосъзнание на келеш тръгнал да става съдия! Че без малко и да му се получи. Майко мила! Така ли гледате на едно посегателство срещу вас, „господине“ – „ядене“ на бой?! Можем да си представим как някой с такова ниско самочувствие би могъл да отстоява върховенството на закона.

Anonimen
Anonimen
19 март 2019 16:02
Гост

Анализирането и оценяването на прокурорски актове не е правомощията на СК.

Anonimen
Anonimen
19 март 2019 15:59
Гост

В конкретния случай трябваше да се обърме внимание на това дали правилно са прекратени досъдебните производства.

Анонимен
Анонимен
19 март 2019 15:43
Гост

Не е редно да избират за председател човек, срещу когото също е имало проверка. И прокуратурата защо е отказала да образува досъдебно производство

Анонимен
Анонимен
19 март 2019 15:42
Гост

Абсолютно е прав Георги Чолаков. Това е прецедент.