Висшият съдебен съвет (ВСС) подкрепи магистратите от Софийския апелативен съд по повод поведение на адвокат към конкретен съдебен състав.

Както „Лекс“ писа, преди две седмици общото събрание на САС излезе със специална декларация, в която призова Висшия адвокатски съвет да предприеме незабавни мерки спрямо адвокат Николай Димитров, който нападал техни колеги чрез тенденциозни оплаквания и доноси.

Магистратите определиха поведението на адвоката като неприемливо, защото при провеждане на съдебни заседания на 10-ти състав на САС и чрез подаване на „тенденциозни жалби и сигнали“, той оказвал натиск върху вътрешното им убеждение, а и върху независимостта на съдебната власт, като така пряко влияе на общественото доверие в нея.

Същевременно те поискаха и ВСС да реагира.

В отговор до „Лекс“ Николай Димитров на свой ред заяви, че съгласно „практиката на съда в Страсбург, правото на адвоката да отправя критики срещу съдебната система, включително и срещу съдии е неприкосновено и обратното би означавало задушаване на свободата на професията, която е с призвание да защитава гражданите“.

Декларацията на САС беше внесена в съвета и днес представляващият Боян  Магдалинчев разказа накратко за какво става дума. Адвокатът недоволствал от практиката на 10-ти състав на САС по дела за застрахователни обезщетения като твърдял, че се присъждат много ниски компенсации.

Магдалинчев, цитирайки протокола от общото събрание на САС, обясни, че адвокатът снимал съдебния състав, след което публикувал снимките с „позорящи коментари“, правел огромни скандали, държал се непристойно в зала, депозирал сигнали в прокуратурата, Инспектората към ВСС и други институции, което водело пък до непрестанни проверки в апелативния съд.

Всичко започнало от конкретно съдебно заседание, на което адвокатът изразил недоволството си от ниския размер на присъденото обезщетение по застрахователно дело, като твърдял, че другите състави в САС определяли по-високи компенсации, стана ясно още от думите на Магдалинчев.

Той каза, че е пристигнало и становище от самия Николай Димитров, което е адресирано и до Европейската комисия, и до посолствата на Германия, Франция, Холандия, Белгия, в което твърди, че има право да взема становища за актовете, които постановява съдът.

Магдалинчев посочи, че Шуменската адвокатска колегия вече е предприела действия спрямо колегата си.

И тъй като ставало дума за системно поведение, а не еднократно, Магдалинчев, заедно с Цветинка Пашкунова са изготвили проект на декларация в подкрепа на съдиите от САС.

Боян Новански застъпи позицията, че не е работа на Съдийската колегия да оценява работата на един адвокат. Има адвокатска колегия, където има дисциплинарен съд, който да се занимае с въпроса, каза Новански.

Атанаска Дишева не се съгласи с него. Тя заяви, че СК на ВСС дължи институционална подкрепа на колегите си, защото не става дума за еднократно действие или публикация, а според стандартите за независимост, които колегията прие преди време, трябва да се реагира при системност, какъвто е този случай.

Новански поясни, че не е против изразяването на подкрепа към съдиите, но не това е начинът да бъде сторено това.

В крайна сметка Съдийската колегия прие декларация в защита на магистратите.

„Лекс“ публикува пълния й текст.

Декларация на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет /СК на ВСС/ изразява своето безпокойство и категорично несъгласие с предприетата от адвокат Николай Димитров от Адвокатска колегия – Шумен, негативна кампания срещу съдиите от 10-и състав на Апелативен съд – София.

Демонстративното и неуважително поведение към български магистрати в съдебната зала; безпрецедентните искания за отвод на членовете на съдебния състав, разглеждащ дела с негово участие; многобройните тенденциозни жалби и сигнали до Върховния касационен съд, Инспектората към ВСС и Прокуратурата на Република България; както и непремерените му изказвания по съдебни актове, са грубо посегателство срещу независимостта на магистрата и съдебната власт.

Тези прояви засягат личното и професионално достойнство на съдиите и оказват недопустим натиск върху вътрешното убеждение на съда. Те създават рискове за обективната независимост на магистрата и на съдебната власт, визирани в раздел II на „Стандартите за независимост на съдебната власт“ (приети с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г.). Зад очертаните действия прозира желание за подмяна на случайния избор на съдебен състав и като засягат чл. 9 от ЗСВ, противоречат на интересите на правосъдието. Те са в нарушение на чл. 40, ал.1-4 (Глава девета „Задължения на адвоката“) от Закона за адвокатурата. Погазени са основни принципи във взаимоотношенията между адвоката и съда, изрично закрепени в Етичния кодекс на адвоката. Подобно поведение уронва и престижа на адвокатската професия, защото не се отстояват правата на гражданите, със силата на фактите и правните изводи, а се използват манипулативни и популистки аргументи.

СК на ВСС се солидаризира с изразената от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – София, на 20.06.2019 г. подкрепа за магистратите от 10-и състав. Обръща внимание на страните по дела, че правото на справедлив процес е скрепено с правомощието на съдиите да постановяват своите актове въз основа на закона и на събраните по делото доказателства, като тяхната правилност може да бъде проверена единствено в рамките на инстанционния контрол, а наличните противоречия в съдебната практика – преодолявани чрез тълкувателната дейност на ВКС и ВАС. Отправя апел към Адвокатска колегия – Шумен и Висшия адвокатски съвет, за бдителност и нетърпимост към неморални прийоми в съдебната зала, които компрометират правораздаването, заобикалят установения от ЗСВ ред за случаен избор на състав и изместват същността на съдебния спор чрез неотносими към него обстоятелства.

Правосъдната система приема ролята на законодателната и изпълнителната власт, на медиите като външни наблюдатели, да посочват недостатъците в работата на съда. Не отрича възможността процесуалните страни и участници в съдебните производства да изразяват недоволство от действията и решенията на правораздавателните органи. Това безспорно би довело до подобряване на ефективността и качеството на правосъдието. Критиката на организацията и функционирането на съда не трябва обаче да накърнява правата на магистрата (личен живот, чест, достойнство, репутация); да уврежда доброто име; злонамерено да поставя под съмнение безпристрастността на неговата професионална дейност, чрез преследване на целени резултати по конкретни дела; да дискредитира съдебната власт.

 

11
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Джентълмен
Джентълмен
03 юли 2019 12:55
Гост

Прав е адвокатът да критикува състава, но, ей богу, може ли да си позволяваш такъв език? Като изнасяш факти и критикуваш, прави го цивилизовано, най-малкото защото даваш аргумент на тези, които критикуваш, срещу теб. Вместо да се разглежда съществото на сигнала, сега се коментира начинът, по който е поднесен. Сам си обезценяваш думите по тоя начин.

безпристрастен
безпристрастен
03 юли 2019 11:29
Гост

Някакъв смешен адвокат, мошенник на всичкото отгоре, който много си е повярвал….
Ама вече е забелязан….и сега вече спокойно може да се нареди до Бореца Н.Николов, Калин Божков, лорд Момчил и прочие, които си мислят, че като правят скандали в зала и ще победят доказателствата и закона

ewy
ewy
03 юли 2019 11:38
Гост

Скандалите в съдебна зала не са помогнали на нито един адвокат да се „утвърди“. „Микеланджело“ – както е известен въпросният адвокат в София – вече е тотално антипатичен на съдиите в СГС и САС и го очакват само проблеми отсега нататък . Това за сведение на клиентите му , макар че повечето са от долните нива на обществото и едва ли четат правни сайтове ….

Radi
Radi
03 юли 2019 9:36
Гост

От сега нататъка никакви сигнали за корупция ! Защото ще има наказани и то тези , които ги пускат разбрахте ли !
В съдебната система НЯМА корупция !

Да му вземат правата на този селчо и в затвора !

ГПК
ГПК
02 юли 2019 20:07
Гост

глоби и извеждане от залата за нарушаването на реда в нея… пък в коридора да нарежда колкото си ще. доносите до всс – в коша и до там. последна инстанция за пишман адвокатчето ще е арменският поп

Анонимен
Анонимен
02 юли 2019 15:06
Гост

Николай Димитров е напълно прав. Той има право да взема становища за решенията на съда.

Анибал Лектър
Анибал Лектър
02 юли 2019 22:40
Гост

Психическият тормоз е по- страшен от физическия.

бай Магдалинчев
бай Магдалинчев
02 юли 2019 15:05
Гост

а Магдалинчев като се явява пиян, що няма реакции? адвокатите „обиждат“ съдиите, медиите упражнявали „натиск“, ищците отправяли „заплахи“ – а защо 90 % от българите нямат доверие в съдебната система? незавсимост все им се ще – само пари да взимат, вакнции,каквити няма в никоя държавна служба…

Доктор
Доктор
02 юли 2019 22:38
Гост

Не е така. Боянчо идва приятно почерпен просто така за настроение. А и тези дебати във ВСС са си истински стрес. Нали човекът трябва да преодолее някак си отрицателните емоции. Хапчета ли да взима.

Анонимен
Анонимен
02 юли 2019 15:03
Гост

Истината е някъде по средата.

Анонимен
Анонимен
02 юли 2019 15:04
Гост

Ти как мериш точно? Този съвсем явно се опитва да влияе на съдия, което е абсолютно недопустимо и разрез с всякакви норми.