Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков сигнализира Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за проблем, свързан с помощните атестационни комисии (ПАК) и участието на колегите му в съставите им.

Въпросът е свързан с изискването в чл. 39а, ал. 4 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), според който членовете на ПАК трябва да са придобили несменяемост, да са получили положителна комплексна оценка от последното си атестиране „много добра“ и да не им е било налагано някое от дисциплинарните наказания по чл. 308, ал. 1, т. 3, 4, 5 или 6 (всички без забележка и намаляване на заплатата) с влязло в сила решение.

С приемането на новия ЗСВ през 2007 г. законодателят предвиди три степени на положителната оценка от атестирането – задоволителна, добра и много добра.

По стария закон до 2007 г. оценките бяха само отрицателна и положителна, която не беше степенувана.

Значителна част от съдиите във Върховния административен съд са последно атестирани по реда на отменения Закон за съдебната власт и съответно техните оценки от атестирането са „положителни“, без да има определени степени на тези положителни атестации, тъй като подобно законово изискване не е съществувало“, посочва в писмото си до Съдийската колегия Георги Чолаков.

И поставя следния въпрос:

Могат ли съдиите от Върховния административен съд, които последно са атестирани по реда на Закона за съдебната власт (отм. ДВ. бр.64 от 7 август 2007 г.) и съответно са получили оценка от атестирането „положителна“, да бъдат избирани за членовете на помощни атестационни комисии във Върховния административен съд?

Очаква се утре Съдийската колегия да изслуша становището на Комисията за атестирането и конкурсите и да даде становище.

Това е поредният въпрос, който председател на съд отправя до кадровия орган след промените в ЗСВ от началото на годината, с които бяха възстановени помощните атестационни комисии.

В отговор на запитване на председателя на АС-Бургас Деница Вълкова през пролетта СК на ВСС поясни какъв трябва да бъде съставът на ПАК. В тях трябва да влизат съдии, които разглеждат дела по материята, по която правораздава атестираният им колега. Ако има затруднения да се определи такъв състав на ПАК, то тогава поне двама или най-малкото докладчикът трябва да гледа дела като атестирания. Освен това СК указа в състава на ПАК да не влизат командировани магистрати.

Шефът на ОС-Добрич Галатея Ханджиева също постави серия от въпроси във връзка с избора на ПАК и получи отговори през лятото на т.г. Съдийската колегия посочи, че няма пречка при сформирането на комисиите данните за определянето на състава ѝ незабавно да бъдат съобщавани на атестирания, който има тридневен срок евентуално да поиска отвод на някой от членовете и че ПАК се произнася по това искане, както и че има възможност член на комисията сам да се отведе.

През юли пък СК даде общи указания до съдилищата да прилагат пълната документация и информация, свързана с избора на ПАК – протоколи от жребия, документи, че членовете отговарят за законовите изисквания, данни, че атестираният е бил уведомен за определянето на състава и т.н.

14
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Anonimen
Anonimen
28 септември 2020 13:01
Гост

Серия от въпроси във връзка с избора на ПАК.

Анонимен
Анонимен
28 септември 2020 12:34
Гост

Серия от въпроси вече има, а серия от отговори

Anonimen
Anonimen
28 септември 2020 12:48
Гост

До тук водят постоянните промени в ЗСВ.

Тодор Р
Тодор Р
28 септември 2020 12:33
Гост

Време е да се изясни този казус

Anonimen
Anonimen
28 септември 2020 13:02
Гост

Трябва да се ускорят нещата.

Анонимен
Анонимен
28 септември 2020 12:32
Гост

Добре. Дано стане ясно какво може да се прави, защото наистина не е ОК както е сега

Анонимен
Анонимен
28 септември 2020 12:32
Гост

А демек малко на ангро са им плюснати положителни оценки

Анонимен
Анонимен
28 септември 2020 12:31
Гост

Добър въпрос. ЩЕ хвърли светлина

Анонимен
Анонимен
28 септември 2020 12:30
Гост

Добре работи този Чолаков. Да го издигат

Емилиева
Емилиева
28 септември 2020 12:31
Гост

Хайде малко повече време да му се даде да се докаже и товага да го повишаваме, че сме царе в тая работа

Анонимен
Анонимен
28 септември 2020 12:49
Гост

Особено във ВСС!

Анонимен
Анонимен
28 септември 2020 12:30
Гост

Ами ще има въпроси, като е приет закон, който е келяв

Anonimen
Anonimen
28 септември 2020 12:50
Гост

Кръпка до кръпка. Така е защото нормотворците ни не са на ниво.

Емилиева
Емилиева
28 септември 2020 12:30
Гост

Този Чолаков много известен стана