Никой не може да придобие по давност имоти частна държавна или общинска собственост, въпреки че ги е владял от 1 юни 1996 г. до 31 май 2006 г., т.е. преди налагането на първия мораториум. Това заяви Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) в тълкувателно решение №3/2017 г.

Въпросът беше поставен пред нея от състав на Първо гражданско отделение с председател Бранислава Павлова и членове Теодора Гроздева и  Владимир Йорданов. Тримата съдии твърдяха, че по въпроса за придобивната давност преди да бъде наложен първият мораториум на 31 май 2006 г. има противоречива практика. А казусът, по който трябва да се произнесат, е свързан с придобиването на гарсониера от 40 кв. м в София.

Гражданската колегия обаче прие, че всъщност разминаване в практиката не съществува и отклони искането на състава за постановяване на тълкувателно решение. Актът, с който направи това, обаче също е тълкувателно решение. И в него върховните съдии правят важни коментари.

Казусът предмет на обсъждане в тълкувателното дело се отнася до тези, които са владели имоти частна държавна и частна общинска собственост след 1 юни 1996 г. Тогава в Закона за собствеността падна тоталната забраната за придобиване на каквато и да е вещ държавна или общинска собственост, действала от 1951 г. (тогава за социалистическата собственост). През 1996 г. законодателят я остави само по отношение на публичната държавна и общинска собственост.

И така до 2006 г., когато малко преди да изтекат 10-те години, които позволяват да се придобие имот и при недобросъвестно владение, беше въведен първият мораториум по отношение на държавната и общинската собственост. В продължение вече на 12 години държавата всяка година го удължава, като всеки път мотивът за това е, че още не е приключил процесът по регистриране и актуване на имотите ѝ, както и този на общинската собственост.

Последното удължаване на мораториума беше направено в началото на тази година, като този път обещанието е, че ще е за последно и държавата твърди, че до 2023 г. ще сложи в ред документите за собствеността си.

С тълкувателното си решение ВКС заявява, че действително с  §1 ЗР на ЗД на ЗС (ДВ, бр.46/2006 г.), с който е наложен първият мораториум, давността спира да тече от 31 май 2006 г. „Следва да се има предвид обаче, че в съдебната практика се счита, че когато срокът се брои по месеци, а следователно и по години, той изтича на съответното число и месец от последната година /петата или десетата/, съответстващ на деня, в който владението е започнало. Оттук следва да се приеме, че десетгодишният срок, започнал да тече от 1 юни 1996 г., изтича на 1юни 2006 г., а не на 31 май 2006 г., откогато е в сила мораториумът, установен с §1 ЗР на ЗД на ЗС /ДВ, бр.46/2006г./, с който е постановено спиране на давността за определен период от време“, посочва Гражданската колегия.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
agentura
agentura
15 февруари 2018 16:47
Гост

ebete si maikata, NQMA DA PRIDOBIVATE NISHTO _)_

Анонимен
Анонимен
15 февруари 2018 13:00
Гост

Kakvo e tova strano neshto – hem bilo othvarleno iskaneto, hem ima talk. reshenie

Анонимен
Анонимен
15 февруари 2018 13:47
Гост

Е, сега… Точно на тва му се вика българска работа

Анонимен
Анонимен
15 февруари 2018 12:48
Гост

Този мораториум е напълно противоконституционен!

стоян
стоян
15 февруари 2018 12:49
Гост

Никой не си е въобразявал друго.10 г. владаеш имота като свой и накрая