Делото срещу бившата съдийка Румяна Ченалова отново е върнато на прокуратурата. Това реши днес и състав на Специализирания наказателен съд с председател Николай Димитров, след като делото на два пъти беше връщано и от Софийския градски съд. Според съда в обвинителния акт има съществени процесуални нарушения, които бяха посочвани и при предишните произнасяния.

Ченалова беше пратена на съд в края на 2016 г. за длъжностно и документно престъпление. Според прокуратурата тя ги е извършила при разглеждане на дело по искова молба на „ОЕТ – Обединени Енергийни търговци“ ЕООД срещу НЕК. Престъплението по служба било извършено с 14 отделни деяния, с които Ченалова нарушила ЗСВ и ГПК, с цел да се набави облага за ОЕТ. Според обвинението бившата вече съдийка от СГС не видяла нередностите в исковата молба на ОЕТ, а по нея не били платени дължими държавни такси с общ размер от 434 105.14 лв. За НЕК настъпили вредни последици от направените запори, а облагата на ОЕТ са неплатените държавни такси. Документното престъпление пак е свързано със същото дело – става дума за поправка в протокол по него.

В началото на миналата година съдия Вера Чочкова прекрати делото, след като прецени, че изобщо не става дума за престъпления, защото действията на Ченалова попадат в обхвата на функционалния ѝ имунитет. САС обаче заяви, че дело трябва да има и го върна на градския съд. След повторното разпределение и отводи на съдиите Величка Маринкова и Мирослава Тодорова, делото стигна до съдия Даниела Талева, която също го прекрати, но заради процесуални нарушения, а не за липса на престъпление. В разпореждането на СГС се казваше, че за някои от деянията на Ченалова във връзка с обвинението за престъпление по служба, прокуратурата е посочила едновременно, че бившата съдийка не е изпълнила служебните си задължения, а в същото време ги е нарушила, което води до вътрешно противоречие на обвинителния акт. Според съда по този начин Ченалова не може да разбере в какво е обвинена, тъй като неизпълнението на задължения означава, че е породено от нейно бездействие, докато нарушението на служебно задължение предполага активни действия, с които Ченалова да е нарушила посочените норми. През септември Софийският апелативен съд окончателно върна делото на прокуратурата, след като се съгласи с изводите на градския съд.

Спецсъдът днес също констатира неяснота дали се касае за неизпълнение, или нарушение на задължения. Делото се озова в специализирания съд след промените в НПК от есента, с които беше променена подсъдността при длъжностните и документни престъпления, извършени от магистрати.

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви