След президента Румен Радев и депутатите от БСП днес и омбудсманът Мая Манолова атакува в Конституционния съд някои от промените в Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Те бяха обнародвани на 18 септември 2018 г.

Манолова иска да бъдат обявени за противоконституционни вече оспорени от държавния глава и левицата разпоредби – за новите такси за касационно обжалване, както и за въвеждането на едноинстанционен съдебен контрол по три вида дела.

В искането си до КС Манолова започва с таксите, като атакува не само тези за касационно обжалване, а и тези за частни жалби и за отмяна на влезли в сила решения.

Тя заявява, че новите размери на таксите не отговарят на реалното увеличение на доходите на гражданите и биха представлявали съществена пречка за защита на основните им права. „Още повече, че за да водят касационно производство, следва да заплатят и разходи за представляващо ги лице със задължителна юридическа подготовка“, пише тя.

Манолова вижда противоречие между Конституцията и разпоредбата на АПК, която за първи път предвиди, че и държавните и общински органи ще плащат такса за касационно обжалване. Мотивът за промяната беше да се спре обжалването на всяка цена от администрацията на законосъобразни решения на първата инстанция, които са в полза на гражданите и бизнеса.

Манолова иска КС да обяви за противоконституционни и промените в Закона за достъп до обществена информация, в Закона за социалното подпомагане и в Закона за семейни помощи за деца, направени с преходните и заключителни разпоредби на АПК. С тях се предвиди, че някои дела няма да стигат до Върховния административен съд, а ще се гледат на една съдебна инстанция.

„Не е допустимо защитата на основни конституционни права да е с по-малък обем и интензитет от тази на други права или законни интереси“, пише Манолова.

В искането си до КС тя твърди, че така „Върховният административен съд няма да осъществява своята роля на върховен надзорник за точното и еднакво прилагане на тези закони и защитата на гражданите в правото им да искат информация, както и защитата на правата на специфични социални групи, може да стане обект на разнопосочна регионална съдебна практика, а оттук може да се стигне и до неравно третиране на гражданите според признак местоживеене“.

В деня на обнародването на измененията в АПК в Държавен вестник в интервю за „Лекс“ председателят на ВАС Георги Чолаков специално отговори на тези опасения, като посочи, че това, че делата няма да стигат до върховните съдии не означава, че те няма да уеднаквяват практиката по тях. Тук идва важната функция на ВАС – по всички тези дела, които ще се гледат само на една съдебна инстанция, при необходимост да се образуват тълкувателни производства за уеднаквяване на съдебната практика. За тази дейност ще разчитам на бъдещото аналитично звено, което ще създадем във ВАС“, заяви Георги Чолаков.

Конституционният съд вече образува дела по исканията на президента и депутатите от БСП, както и по това на Манолова, като за докладчик по тях беше определена Стефка Стоева. Нейният мандат в съда обаче изтича след малко повече от месец и се очаква делото за АПК да бъде поето от някой от четиримата нови конституционни съдии, които трябва да встъпят в длъжност на 13 ноември.

8
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
предложение
предложение
30 септември 2018 14:58
Гост

Оспорете и приподписването на касационните жалби, и молбите за отмяна . То е големия проблем, ане новите такси. За ценния адвокатски подпис за това приподписване ще се събира сума за нищонеправене.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
01 октомври 2018 12:02
Регистриран

Прав сте.Няма необходимост от приподписване, а от създаване на касационната жалба.Тя не струва скъпо-точно тя е твърде необходима, за да не се оставя без движение жалбата.За да се спести времето на съдиите, които , странно и за мене, е уплътнено с какви ли не занимания.А уеднаквяването на практиката Е порок.Съдиите в СЕС Люксембург, където и г-н Чолаков след време ще иска да „отиде“, не правораздават така.Те не се позовават на „уеднаквяване“, а на прецеденти, свързани с духа и ценностите на ЕС-точно това понятие ЛИПСВА в националното ни право.Нищо че от 2007 г.сме ДЧ.Нищо че от 1992 г.сме ратифицирали КЗПЧ и… Покажи целия коментар »

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
28 септември 2018 21:05
Регистриран

Уважаеми господин Йордан Цонев.Ама как така не сте се изказал още от трибуната на НС, че Мая Манолова, бивш депутат от левицата, прави политика.Както заявихте, че председателя на ВКС Лозан Панов, след като се изказва и дава мнение за работата на Главния, правел политика и пречел на законодателството.В закона уж пише, че омбудсмана няма правомощия за съдебната система, тя е най-активна точно в областта на законодателството на ГЕРБ, т.е.прави политика върху правомощията на НС, нали.Но Вие си мълчите… Не мерите с един и същи аршин.Друго е важно.Никой не може да прегражда словото на Юристите, което им е дадено свише-то, и… Покажи целия коментар »

Човек
Човек
28 септември 2018 13:56
Гост

Стига с този див популизъм! Сега и Манолова се качи на клона на АПК с тотално безсмислено атакуване на вече оспорени текстове. Халтура.

Георги
Георги
28 септември 2018 13:36
Гост

За много хора е почти невъзможно да водят касационно производство поради ниските им доходи. Добре е, че поне някой се сеща за това.

Гост
Гост
28 септември 2018 13:12
Гост

Адмирации, госпожо Манолова! За сетен път доказвате, че Ви е грижа за хората.

Възмутен
Възмутен
28 септември 2018 13:25
Гост

Положението е ясно- вдигат разходите за всичко, а приходите си остават същите. Добре, че някой поне се замисли за бедният електорат.

Анонимен
Анонимен
28 септември 2018 13:10
Гост

Съдебната власт Трябва да защитава правата и законните интереси на гражданите. А с увеличението на таксите това е невъзможно.