Съдия, европейски делегиран прокурор и следовател също се включиха в надпреварата за български представител в Евроюст.

Ангелина Лазарова от апелативния съд във Варна, Ивайло Илиев, обвинител в окръжната прокуратура в Кюстендил и Бисерка Стоянова от Националната следствена служба (НСлС) са подали документи за участие в подбора за национален член в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие. Прокурорът кандидатства и за помощник на българския представител в Евроюст.

Ивайло Илиев е завършил „Право“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. Бил е главен разследващ полицай, а през 2010 г. „влиза“ в съдебната система. Започва като младши прокурор в РП-Кюстендил, след това е обвинител в районната прокуратура в Дупница.

В периода 2016-2021 г. е районен прокурор на Кюстендил. През март 2021 г. е повишен в окръжната прокуратура в града, а от 1 февруари т.г. е делегиран европрокурор.

Кариерното ми развитие до момента, неизменно обусловено от международното правно сътрудничество по наказателни дела, логично доведе до позицията на европейския делегиран прокурор като естествена следваща стъпка в професионалния ми път. Опитът, който придобих в Европейската прокуратура, би бил безценен при изпълнение на функциите на Национален член на България в Евроюст или негов помощник, ако ми гласувате това доверие, доколкото връзките между двата органа са изключително тесни и не произлизат единствено от сключеното помежду им работно споразумение“, казва в мотивационното си писмо Ивайло Илиев.

Той заявява, че притежава отлични умения за комуникация и работа в екип. „Винаги съм успявал да мотивирам колегите си в рамките на поставените ни екипни задачи. Комуникативните си умения развих през годините и от преподавателската и лекторската си дейност в Националния институт на правосъдието“, посочва Илиев.

Съдийката от апелативния съд във Варна Ангелина Лазарова е пожелала да участва в процедурата за избор на национален член в Евроюст.

Тя завършва „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и веднага започва работа в съдебната система. Най-напред три години е прокурор в районната прокуратура във Варна, а след това става съдия като последователно преминава през районно и окръжно ниво, а от 2016 г. е съдия в АС-Варна.

В мотивационното си писмо Ангелина Лазарова обяснява, че интересът ѝ към международноправното сътрудничество се е породил в хода на работата ѝ по конкретно дело от 2005 г. по обвинение за тежко престъпление срещу чужденец, по което съдът у нас е ползвал инструменти на сътрудничество, неприлагани в другата държава. „След постановяване на присъдата, съдът бе едновременно остро критикуван от представители на други държави и подкрепен от повече от 7500 български граждани, които реагираха и изразиха доверието си към справедливостта на взетите от нас решения. Желанието ми да докажа и утвърдя истината, че българските магистрати имат висока компетентност, съизмерима и дори по-пълноценна от колегите си в други държави, и са готови да им предоставят необходимата помощ, продължава да ме мотивира към надграждане на знанията и възможностите ми“, казва Лазарова.

Тя допълва, че през 2010 г. е била сред първите съдии-координатори по европейско право в мрежата на НИП. Пет години по-късно е избрана за национално лице за контакт на новосъздадената от ВСС Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела.

С колегите съдии от мрежата бяхме контактни точки на ЕСМ, осъществявахме функциите си, изготвяхме становища, организирахме срещи, обучавахме се непрекъснато. Съдебната мрежа бе установила тясно сътрудничество и с националната прокурорска мрежа, и с националното бюро на България в Евроюст като с прокурорите Мариана Лилова, Камен Михов, Иванка Которова и Димитър Хаджийски сме комуникирали по различни сложни казуси, вкл. поставящи нерешими от съдебната система въпроси, налагащи бърза реакция и на представители на изпълнителната власт“, посочва Лазарова.

На база своя професионален опит тя изтъква, че би могла да бъде български представител в Евроюст, да изпълнява правомощията по регламента и да допринесе за успешното функциониране на бюрото.

Виждам зоните на дефицити в комуникацията между националните органи и Евроюст и много възможности за преодоляването им. Зачитам ключовата роля на сътрудничество с партньорите на Евроюст, сред които Европейската прокуратура, Европол, ОЛАФ, ЕСМ, ЕМСО и др. Вярвам, че само с воля, търпение и единство могат да бъдат постигнати истински успехи в противодействието на трансграничната престъпност“, казва още Ангелина Лазарова.

Бисерка Стоянова от НСлС е следващият кандидат за национален член в Евроюст. Преди година тя беше един от магистратите, одобрени от Прокурорската колегия за европейски делегиран прокурор, но не успя да премине през „цедката“ в Европейската прокуратура.

Стоянова също е завършила „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и през 1997 г. започва работа като следовател в Столичната следствена служба. От 2012 г. е в Националната следствена служба, а в момента завежда отдел „Специализиран“ там.

През професионална си кариера съм имала възможността да провеждам разследвания за широк кръг престъпления с фактическа и правна сложност, повечето от които попадат в компетентността на Евроюст. Провеждала съм разследвания по наказателни производства, образувани за престъпления: измама, изпиране на пари, екологични престъпления, корупционни престъпления, престъпления срещу финансовата, данъчната и осигурителната системи и престъпления засягащи финансовите интереси на ЕС. Предвид характера на горепосочените досъдебни производства, международната правна помощ и сътрудничество бяха едни от основните правни инструменти за тяхното ефективно разследване“, изтъква Стоянова в мотивационното си писмо.

Тя отбелязва, че е преподавател в НИП с фокус върху европейското право и разследване на икономически престъпления и за нея е особено важно да задълбочи познанията си и да подобри уменията си за прилагане на европейските практики.

Уверена съм, че с моята квалификация и професионален опит ще съм подготвена да допринеса за постигане на основната цел на Евроюст да подкрепя националните органи в техните разследвания и наказателни преследвания по последователен и ефективен начин, като демонстрирам отговорен подход към всички професионални дейности, насърчавайки работата в екип с колегите от Националния бюро на България и придържане към ценностите и принципите на работа на агенциите на ЕС“, изтъква Бисерка Стоянова.

Вчера заявления за участие в подбора подадоха настоящият заместник на националния член в Евроюст Елка Ваклинова, следователят Димитър Халачев и прокурорът от окръжната прокуратура в Пловдив Светослава Пенчева (виж повече тук).

 

27
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
02 декември 2022 13:22
Гост

Става интересно, защото един от кандидатите е посочил, нарочно или не, че е бил поканен от главния прокурор, а друг от кандидатите обикновено кандидатства, когато в някакав степен е уверен, че ще го подкрепят.

Мг дал ин чо пенсионер - пенкилер
Мг дал ин чо пенсионер - пенкилер
01 декември 2022 20:55
Гост

Аз съжелявам , бай Магдалин не се е кандидатирал , само това не е бил. Таман за него работа , нищо, че е пенсионер. За него не е проблем , сили енергия в него има още . Ще шашне Европата със знания и експертиза.

CH212VIP
CH212VIP
01 декември 2022 20:50
Гост

Съдия Лазарова наистина би била подходящ избор за конкретната позиция!

Адвокат
Адвокат
01 декември 2022 19:26
Гост

Ако ще спре да „правораздава“ във Варна да взимат, халал да им е !

Анонимен
Анонимен
01 декември 2022 16:45
Гост

Успех, съдия Лазарова!

Анонимен
Анонимен
01 декември 2022 14:26
Гост

Голямо текучество на делегираните прокурори, но начинът, по който бяха избрани, го предопределя в някаква степен. Бяха взети хора с по една до четири години на окръжно ниво. На районно ниво не се разследват дела от подсъдността на ЕП, а това, че някои се опитваха да изкарат, че са разследвали и бяха подкрепяни от някои членове от избиращите ги, си беше замазване на очите, но не и за разбиращите за какво иде реч. Един даже стигна до там да претендира, че през кариерата си преимуществено гледал данъчни дела, а то кариерата му преминала предимно в РП, където такива дела не… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
01 декември 2022 13:02
Гост

Логично е кариерата му да го доведе до позицията на европейския делегиран прокурор.

Кирил
Кирил
01 декември 2022 13:03
Гост

Желая му успех!

Анонимен
Анонимен
01 декември 2022 12:47
Гост

За десет месеца му омръзнало да се бори с евроизмамите, преди това толкова изкарал и в ОП – Кюстендил, за колко ли ще реши, че и в Евроджъст не му харесва. Добре е да се подбират по-сериозни хора за такива позиции, иначе се излагаме пред европейците. Въпреки, че като гледам екземплярите в прокурорската колегия, начело с главния прокурор, не знам как нормален човек ще тръгне да кандидатства пред тях и да разчита на обективна оценка. Избраха такива европрокурори, които след няколко месеца служба и без да са приключили по едно дело се убиха да кандидатстват за къде ли не.

Тихомир
Тихомир
01 декември 2022 13:03
Гост

И на мен ми направи впечатление, че е непостоянен.

Корекция
Корекция
01 декември 2022 19:46
Гост

Не непостоянен, а кариерист в лошия смисъл на думата. “ Играч“.

555
555
02 декември 2022 9:03
Гост

С една дума-опитва се да се прави на тарикат и се мисли, че е голям юрист, много ПО от другите. Не мога да пожелая успех на такъв колега.

Въпрос
Въпрос
01 декември 2022 11:24
Гост

Колко успехи постигна делегираният прокурор, та кандидатства сега и за представител в EUROJUST?!?

Не е луд, който яде зелника.....
Не е луд, който яде зелника.....
02 декември 2022 17:56
Гост

Това е лош атестат за тези, които го избраха в процедурата и го предложиха в Люксембург.

Чилингиров
Чилингиров
01 декември 2022 11:18
Гост

Вчера под статията, че има един кандидат се разсъждаваше, че нямало много кандидати. Ето, днес избора няма да е от един човек.

Ники
Ники
01 декември 2022 13:05
Гост

Е, не е кой знае какъв избор. Но пак е по-добре от единн кандидат.

Стратиев
Стратиев
01 декември 2022 11:18
Гост

Абе и този изглежда кадърен кадър. Сега, малко нали в Кюстендил си е работил човека… не е София с големите казуси, но… да видим.

Pimoranska
Pimoranska
01 декември 2022 11:17
Гост

Успех!

Папур
Папур
01 декември 2022 11:14
Гост

Успех на кандидатите. Дано се справят в Европа

Лазар
Лазар
01 декември 2022 13:06
Гост

То е за наша сметка. Поне да не ни излагат.

Спаружен
Спаружен
01 декември 2022 11:14
Гост

Надявам се да се избере по-добрият. В честен двубой

Унугундур
Унугундур
01 декември 2022 11:13
Гост

Значи няма да има само един кандидат

Зволев
Зволев
01 декември 2022 11:13
Гост

Тоя Евроюст има рецепция, като на Бурж Халифа бре. Евала

Лидия
Лидия
01 декември 2022 11:16
Гост

Ами големите институции и качествените медицински центрове в белите страни са така. Само тук има соц помещение с плочки от 80та година, където се разминават на косъм сът стола на охраната, на рецепцията е пълна каша, има замазан сопол в единия край и кисела лелка ти говори зад стъкло, което на свой ред е облепено с всякаква А4 листове с ненужна информация (само на български ест. ако си чужденец се оправяй както можеш) и задължителното А4 „Не е информация“, нищо, че се води информация. Тоест ако може киселячката зад стъклото да не я занимаваш с нищо. За добро отношение и… Покажи целия коментар »

Хари
Хари
01 декември 2022 11:18
Гост

Хахахаха много точно казано

Manol
Manol
01 декември 2022 11:20
Гост

Да не говорите за община Средец в София? Че точно на такова ми мяза. А пък в НАП в Средец, което е до общината, единственият, който може да ти даде адекватна информация какъв тип А4 ти трябва и от къде да си го вземеш за да го попълниш е… охраната. Мила женица, близо към 60 годишна, която изобщо не и е това работата. Но нито има служител, нито можеш да се разбереш с такъв ако го намериш. Такава могъща реформа трябва в тия сектори, че няма на къде. Трябва да се оставят само хората, които могат да комуникират с клиенти/граждани,… Покажи целия коментар »

Фики
Фики
01 декември 2022 13:08
Гост

О, там е ужасно!