Апелативният специализиран наказателен съд (АСНС) окончателно върна на прокуратурата делото срещу бившия министър на икономиката и енергетиката в правителството на тройната коалиция Румен Овчаров.

Той беше даден на съд в края на март за отдаването под наем на „Мини Бобов дол“ на частната фирма „Ораново“. Заради това срещу него са повдигнати обвинения за умишлена безстопанственост и за длъжностно престъпление.

Според обвинението договорът за наем на „Мини Бобов дол“ е бил неизгоден за мините и с него на държавното дружество са нанесени щети за над 8.9 млн. лева.

Става дума за периода от 2006-2007 г., когато Овчаров като министър е сменил Съвета на директорите на мините заради влошените финансови показатели, а новоизбраният съвет предложил три оздравителни плана за дружеството, които той отхвърлил без мотиви. През пролетта на 2006 г. към дейността на „Мини Бобов дол“ проявили инвеститорски интерес две частни компании. Без да бъде проведен търг Овчаров дал разрешение мините да бъдат отдадени на частната „Ораново“ при пряко договаряне.

След това били извършени две финансови проверки от министерството, които констатирали, че с договора за наем не е постигнато финансово оздравяване на мините, те продължавали да работят на загуба и да трупат задължения, тъй като наемната цена дори не покривала амортизационните разходи. Макар да се запознал с констатациите, Овчаров не направил нищо. Прокуратурата твърди, че той е нарушил служебните си задължения като е допуснал да се извършва добив на подземни богатства, изключителна държавна собственост, без проведена процедура за предоставяне на концесия от дружеството наемател и от това са настъпили немаловажни вредни последици.

Обвинението в престъпление по служба е затова, че Овчаров е превишил властта си и е нарушил служебните си задължения, с цел да набави облага за „Ораново“, като случаят е определен от прокуратурата за особено тежък.

На 25 април т.г. Специализираният наказателен съд прекрати делото и го върна на прокуратурата заради съществени процесуални нарушения. Въззивната инстанция днес потвърди определението.

АСНС също е видял несъответствие между диспозитива и обстоятелствената част на обвинителния акт що се отнася до причинените щети. В диспозитива те били изброени в три пункта, а в обстоятелствената част – в пет.

Освен това не била посочена и причинно-следствената връзка между бездействието на Овчаров като министър и която и да е от паричните суми, които се явяват „последвали значителни  щети“ в резултат на това бездействие. Имало разминаване и в датите, с които се описва бездействието.

Въззивната инстанция казва още, че липсва конкретика на неизпълнените контролни задължения. Не са посочени датите и начинът, по който бившият министър е бил уведомен за неплащането на наема от „Ораново“, не са описани и действията, които той е трябвало да предприеме в тази връзка.

В този смисъл съществуват неясноти кога за първи път обвиняемият е научил за съществуващите проблеми, по какъв начин е бил уведомен и е уведомяван периодично, кога е бил изготвен докладът на работната група и кога му е бил предоставен за запознаване. В последващото изложение на фактологията тези обстоятелства не са изяснени, напротив наблюдава се същия подход на общи твърдения за устни и писмени доклади, доведени до знанието на обвиняемия. Тези пропуски, доколкото се отнасят до съставомерни признаци на престъпното деяние, което освен това е квалифицирано и като умишлена безстопанственост, на практика имат за последица непредявено от фактическа страна обвинение и правят невъзможно реалното упражняване на правото на защита“, изтъква състав на АСНС с председател Емилия Петкова и членове Даниела Врачева и Магдалена Лазарова (докладчик).

Съдът намира несъответствия в обвинителния акт и по повдигнатото обвинение за длъжностно престъпление. Прокуратурата не е посочила каквито и да е данни за настъпилите значителни вредни последици, каквито твърди, че има. Според АСНС последиците са описани бланкетно и то едва в диспозитива на обвинителния акт като не е конкретизирано в какво са се изразили те.

Апелативният спецсъд е констатирал още едно съществено нарушение, което е било коментирано от адвокатите на Овчаров, но не е било обсъдено от първата инстанция – в различни части на обвинителния акт са описани три различни форми на изпълнителното деяние на длъжностното престъпление. Наред с това има разминавания и в описанието на вредните последици – на места са определени като „немаловажни“, а на други като „значителни“.

Определението на АСНС е окончателно.

10
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Иван адвокат
Иван адвокат
19 май 2018 9:33
Гост

Румен е боец.
Може да е малко скован – но е воин.

Не знам цялата галактика, но освен да се разроят на отделни съдилища, друго не правят.

Много прекалиха.
Ми то няма пари, които да ти осмислят претърпените от ненормалници вреди.

Как ще те съдят за безстопанственост. Нали има раздели на Наказателния кодекс. Това са частни фирми. Впрочем Огнян Герджиков недолюбва термина „фирми“, който по Указ 56 тръгна като лаф.

Това ли направихме – от Указ 56 и Търговския закон и да ни съдят за собствените фирми.

Минувач
Минувач
17 май 2018 19:58
Гост

Явно Овчаров има много добри адвокати. За съжаление май ще мине между капките.

Възмутен
Възмутен
17 май 2018 19:56
Гост

Мините трупат загуби, а министърът бездейства. Кучето си лае, керванът си върви.

5
5'ко
17 май 2018 19:20
Гост

Дано и това длъжностно престъпление не остане ненаказано.

Анонимен
Анонимен
17 май 2018 19:18
Гост

До кога ще си прехвърлят това дело като футболна топка? Фактите са налице.

Анонимен
Анонимен
17 май 2018 18:14
Гост

Аз собствено може и да греша, ама тука на отичане по давност отиват нещата.

Р. Овч. II
Р. Овч. II
17 май 2018 18:15
Гост

няма да е за пръв път, защото все навреме се сещаме да разследваме престъпленията, да ги наказваме

Анонимен
Анонимен
17 май 2018 18:16
Гост

A би било приятно да потърка нара

Анонимен
Анонимен
17 май 2018 19:23
Гост

На мен също. Хората в мините работят в нечовешки условия. Дори имаше период, в който не получаваха заплати.

петър М.
петър М.
17 май 2018 18:13
Гост

Ей това е, делото изглежда нарисувано и да не го изпипаш. Ще се осъществили мечтата на едно поколение Р. Овч. да влезе в затвора?