Исковата молба или жалбата да не се допуска и делото да се прекратява при използване на недопустим език в нея. Това е само една от идеите за законодателни изменения, които са били обсъдени днес от правната комисия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Намерението на кадровия орган е да се предприемат мерки срещу злоупотребата с право от някои ищци по дела, които използват обиден и унизителен език към съдиите.

Сред другите предложения са такива молби или жалби да се приемат за нередовни, както и да се предвидят наказателни мерки употребяващите обиден език в съдебното производство.

Повод за обсъждането на този наболял проблем е писмо на Окръжен съд-Бургас. В него съдиите разказват за затрудненото движение и разглеждане на осем граждански дела поради искани от ищеца непрестанни отводи на съдиите-докладчици и на състава на целия съд, както и заради постоянно подаване на частни жалби и жалби срещу постановявани актове с искане за отвод, независимо дали подлежат на обжалване. В писмото съдиите пишат, че депозираните молби, жалби и становища, освен многобройни, са изпълнени с хули и клевети, както срещу докладчиците, така и срещу съдии от други съдилища, включително от апелативните съдилища и Върховния касационен съд.

Според съдиите извършените от ищеца действия надхвърлят допустимата критика и представляват системно упражняване на психическо насилие върху съдиите, с цел да се постигне отвод по делата или благоприятен изход. Изложени са и конкретни факти за инициираните от ищеца проверки от НАП по отношение на съдии, разглеждащи негови дела, за да иска след това и отводите им.

Съдиите настояват за мерки срещу недопустимия натиск и посегателство върху съда с извънпроцесуални средства.

По този повод от ВСС са поискали информация от Министерство на правосъдието за предприетите действия за изменения в Гражданския процесуален кодекси или за други законодателни промени, касаещи недопустимия език.

Комисията по правни въпроси на ВСС ще изпрати писмото на съдиите на министъра на финансите и на шефа на НАП във връзка с твърдяната от магистратите злоупотреба с право. Решено е било на Окръжен съд – Бургас да се изпратят и постъпилите предложения за законодателни промени в тази насока, както и отговорите от членове и наблюдатели на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) по темата.

Преди годината правната комисия на ВСС възложи проучване на международната практика в случаи на използване на недопустим език в жалби или искови молби, като даде възможност и на председателите на съдилищата да направят предложения за законодателни промени. Обобщените отговори пък са били изпратени на работна група в правосъдното министерство

В по-голяма част от предложенията е изразено становище, че тези проблеми налагат законодателни промени, включително в регламентацията на института на отвода. Общото в предложенията е необходимостта от използване на уважителен език като задължителна форма при подаването на искова молба или тъжба. По отношение на уредбата на отвода и самоотвода на съдиите са предложени както законодателни промени, така и институционални мерки.

13
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
За лорд Добрев, Калин Божков и още стотици
За лорд Добрев, Калин Божков и още стотици
18 януари 2019 16:22
Гост

На гражданите, които пишат тук, че съдиите са безнаказани и имат имунитет да хулиганско поведение, ще кажа, че това не е така. Има предвиден в закона ред за ангажиране на отговорността на съдията. И санкциите, които са предвидени не са безобидни. Въпросът е каква е санкцията на ищец, който псува, кълне и обижда съдията свободно – реално никаква. Законът предвижда глоба, но всички псуващи са бедни и събирането е съмнително. Единственото, което е възможно да ограничи и дисциплинара страната е заплахата да се прекрати делото.

ангел марков
ангел марков
18 януари 2019 15:29
Гост

Проблема с отношенията в съдебната зала и извън нея набъбва като цирей, поради това, че съдиите не познават и не прилагат Закона за енергетиката, а за единствен действащ акт в областта на топлоснабдяването признават и прилагат правното нищо „общи условия за продажба на топлинна енергия“, с които не се урежда продажбата, а се урежда правото на Топлофикация да ползва нелоялната търговска практика „доставка в абонатната станция. Така че, първо съдиите да приложат върховенството на закона, а след това да искат прилежно отношение от търсещите в съда право и защита на правата и интересите си. В общите условия за продажба на… Покажи целия коментар »

Еленко
Еленко
18 януари 2019 9:35
Гост

Е , разгеле . Много е просто – не може да псуваш съда и да искаш от него защита . То въобще и няма нужда от изрична уредба ако ВКС си беше на мястото и беше направил такова тълкуване …..

мунчо
мунчо
18 януари 2019 19:04
Гост

Много е просто – не псуват съда, от който търсят защита. Ако псуват някой, то е защото обличайки черната тога пострадалият от псувнята, клевитата си е въобразил че е божество, слезло на Земята да въздава неговата си справедливост без да се съобразява с писаните правила.

Иван Вазов
Иван Вазов
19 януари 2019 17:40
Гост

На крива ракета Космосът й пречи . Това че много ищци и жалбоподатели не са в час , пишат тотални глупости , държат се агресивно и неадекватно…а като получат логичното отхвърлително решение побесняват …съдът какво е виновен ??? То е било ясно още при завеждането на делото , но разни инженери , агрономи , животновъди….на тях жокер им не требе . Те от всичко разбират . И после са ядни и на съда , и на целия свят . Ето , аз съм обикновен съдия и не се опитвам да правя сърдечни операции или да проектирам сгради . Както уважавам… Покажи целия коментар »

мара
мара
18 януари 2019 8:17
Гост

Хахаха, Правната комисия на ВСС се сетила сега. Тези въобще не са в час. Самата СК на ВСС гласува и изпрати преди година на МП-раб.група по ГПК предложения за нездопустим език, които съдии изпратиха по инициатива на комисията за натовареност.
Решили и те нещо да си пишат актив…Излагат се.

Анонимен
Анонимен
18 януари 2019 7:46
Гост

А какви са санкциите ако съдията се държи надменно, менторски, високомерно, или обижда и крещи в зала, или използва обидни квалификации към страна в съдебния си акт.

Неанонимен
Неанонимен
17 януари 2019 23:28
Гост

лорз, проф. проф. проф., д-р, д-р, д-р по право, икономика и астрофизика Момчил Добрев ?

Анонимен
Анонимен
17 януари 2019 22:26
Гост

Без законодателни промени нещата няма да се оправят.

Минувач
Минувач
17 януари 2019 22:25
Гост

Голата истна е, че хората вече са напълно обезверени.

Минко
Минко
17 януари 2019 22:21
Гост

Трябвада да се предвидят наказателни мерки срещу хората, употребяващите обиден език в съдебното производство.

Денко
Денко
18 януари 2019 7:48
Гост

Така е-трябва да има наказателни мерки към съдиите, които напоследък си позволяват да обиждат и крещят на граждани и адвокати в зала. За съжаление -имат имунитет за съдииско хулиганство в зала.

Мосю
Мосю
17 януари 2019 22:19
Гост

Правилно. Трябва да имаш обноски при общуването по принцип.