Искане за разкриване на допълнителна щатна бройка в Апелативния специализиран наказателен съд доведе до спор в Съдийската колегия, до съмнения в организацията и компетентността на магистратите там и за предложения за изработване на критерии, по които да се открива и закрива щат. Дебатът се разгорещи до такава степен, че член на СК на ВСС изнесе данни за здравословното състояние на съдия от апелативния спецсъд, за да обоснове защо е необходима още една бройка.

Искането за отпускане на един щат за съдия е на председателя на АСНС Георги Ушев, като решението за това е било взето от общото събрание на съда.

То беше докладвано от Драгомир Кояджиков, който преди да стане член на ВСС беше съдия именно в АСНС. Кояджиков заяви, че естеството на делата и тяхната продължителност изисква „страшно голям ресурс“ на съдиите. Той даде за пример продължителността на заседанията по някои мерки за неотклонение – по 7 часа и 45 минути. Отпускането на нова бройка се налагало и за да се формира пети състав. В момента магистратите там са 14, а са нужни 15 за пет състава.

Тук Кояджиков поясни, че един от съдиите – Димчо Георгиев, догодина ще се пенсионира и моли от 1 юли да не му се разпределят дела от общ характер. Това на свой ред, според Кояджиков, ще рефлектира върху натовареността на колегите му.

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов напомни, че има решение на СК на ВСС, според което наказателните съдии се освобождават от разпределение на дела четири месеца преди пенсиониране, а гражданските – два месеца. Освен това бяха цитирани и данни, че при над 8 дела на месец средно за страната, в АСНС се разглеждат четири, свършените там дела са 3.54 при средно за страната от 7.16 дела.

Драгомир Кояджиков отново взе думата и каза: „Колегата има за изписване три дела. Той е раково болен, дано да навърши тази възраст (65 години – б.а.). Така е преценил, че с оглед възрастта и здравословното състояние иска да бъде спрян от разпределение“. Докато обясняваше за състоянието на съдията, в залата се чу възмущение, на което той отговори, че е искал да се спре прякото излъчване, но останалите не са се съгласили.

Атанаска Дишева обяви, че ще гласува против, защото според нея Съдийската колегия най-напред трябва да изработи критерии за разкриване и закриване на щатни бройки. „АСНС е значително по-ниско натоварен от наказателните отделения в другите апелативни съдилища. Вярно е, че става въпрос за специализиран съд, но е повече от два пъти по-ниско натоварен. Липсва измерим критерий кога ще увеличаваме щатове и с колко. Колко са сложни делата там и колко време отнемат, за да осигурим нормално функциониране на този съд? Не може да отговорим на този въпрос, защото нямаме критерии за това“, каза Дишева. И даде предложение – Съдийската колегия да стъпва на данните от Системата за измерване на натовареността, защото делата, които се разглеждат от специализираните съдилища, имат висок коефициент на натовареност.

Дишева напомни и че през лятото на 2018 г. СК на ВСС е разкрила една бройка, за да може на нея да отстъпи бившият заместник-председател на АСНС Петя Колева, която в момента е член на Комисията за атестирането и конкурсите. Изрично беше подчертано тогава, че се разкрива тази бройка, само за да отстъпи колегата, а после ще я закрием, но и до днес това не е сторено, каза още Дишева.

И добави: „Предложението за закриване беше отложено, за да се изчакат годишните резултати от този съд. Те са тук, анализът е готов, но не пристъпваме към разглеждане на онова предложение, а вместо това, се предлага да разкрием още една бройка. С ясното съзнание за вида на делата, които се разглеждат там, намирам подобен подход за необснован и неубедителен“.

Севдалин Мавров отбеляза, че бройките не са финансово обезпечени, а той за последен път ще подкрепи подобно предложение. Но направи следния коментар: „Всички дела, които гледа АСНС, сме ги гледали и ние преди това. Не мислете, че не сме имали дела с 5-10 подсъдими. Колко време трае дело за мярка е въпрос на организация и компетентност. Гледали сме по 10 мерки за един час. Ще гласувам с оглед на това да се оформят съставите, но за последен път гласувам за повишаване на бройки“.

И предложи в АСНС да се назначат повече съдебни помощници.

Кояджиков не беше съгласен, че това е въпрос за организация. „Няма как да кажете, че не са компетентни магистрати. За АСНС се искат 10 години стаж в областта на наказателното право и 12 години юридически стаж, същото, което се иска и за ВКС. И да кажете, че не са компетентни, не е коректно. Тая бройка не я искам за себе си. Умуваме „Ама дали те не ни лъжат, дали не преувеличават нещо“. Ако е така, няма да застана пред вас и да говоря врели некипели“, заяви той.

Красимир Шекерджиев му отговори със статистика. В АСНС има 69 дела от общ характер за разглеждане на 14 съдии, което е близо 5 дела на месец на магистрат, т.е. по едно дело на два месеца.

През 2017 г. 14 съдии са свършили 26 дела, т.е. с присъда, решение, мотиви, което прави по-малко от едно дело на шестмесечие. През 2018 г. решените дела са с едно повече. Не всички дела, които разглеждат специализираните съдилища, са КТБ и не всички мерки са на Десислава Иванчева. Те не са уникални за съдебната система, преди се гледаха от СГС, който е най-натоварен. Ако дадем една бройка, трябва да дадем по повече на всички останали апелативни съдилища. Ако трябва да управляваме системата, може би трябва да обясним на останалите наказателни съдии защо един съд и един техен колега, който пише по един акт на 6 месеца, трябва да бъде подкрепен, а другите не“, каза Шекерджиев.

Вероника Имова обаче беше категорична – трябва априори да се приеме, че делата в спецсъда са с фактическа и правна сложност.

Цветинка Пашкунова също призова първо да се изработят критерии, за да бъде СК на ВСС предвидима, а не магистратите да подозират кадровиците в пристрастност. Едва след това да се разгледа искането.

Все пак със 7 на 5 гласа кадровият орган реши да предложи на Пленума на ВСС да разкрие още една бройка в апелативния спецсъд.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Стойков
Стойков
22 май 2019 14:02
Гост

Когасто се допускат единични изключения „от време на време“ всъщност се обезсмился съществуването на правилото. По тази причина не бива да се допуска да се вземат решения за отделни казсуи, а просто да се изработят правила, които да покриват повече хипотези.

Анонимен
Анонимен
21 май 2019 13:21
Гост

Поздравления за Мавров. За сетен път показа класа.

Анонимен
Анонимен
21 май 2019 13:19
Гост

Атанаска Дишева толкова ли не може да постъпи човешки и да влезе в положението на съдията.

Анонимен
Анонимен
21 май 2019 13:19
Гост

На нея това чувство й е чуждо. А човекът може да не доживее до пенсия.

Анонимен
Анонимен
21 май 2019 13:32
Гост

Да е жив и здрав съдията, но не може ли да си вземе болнични или ТЕЛК докато му дойде датата за пенсиониране, вместо само да заема място?