„Информационно обслужване“ АД е спряло достъпа на окръжните съдилища и на Софийския градски съд до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. За да осигури такъв, дружеството иска да му се плаща годишно около 120 000 лева за поддръжка на системата и 19 лева на удостоверение за актуално състояние.

Това обаче предизвиква сериозни затруднения в работата на търговските и гражданските отделения на съдилищата. Въпросът е бил отнесен до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 47 съдии и 105 служители от СГС, които са поискали ВСС да предприеме спешни мерки за възстановяване на възможността удостоверенията за актуално състояние по фирмени дела да се вадят електронно. Темата беше обсъдена днес от кадровиците.

Стана ясно, че само в СГС от началото на годината до 20 април са издадени 3100 удостоверения за актуално състояние. За да стане това обаче, всички съдебни помощници по цял ден правят справки и сверяват информация в данните, които се съхраняват на хартия в съда.

За градския съд базата данни сочи, че юридическите лица с нестопанска цел са 18 000, а за цялата страна – 44 000. За първите шест месеца на 2017 г. само от СГС са издадени 8479 удостоверения за актуално състояние, което прави средно по 60 на ден. Очаква се тази година в СГС да бъдат издадени около 20 000 удостоверения.

Оказа се обаче, че Съдийската колегия на ВСС няма как на този етап да помогне, затова ще отнесе въпроса до Пленума и ще пише на „Информационно обслужване“. Обсъждан е бил вариант съветът да купи сървър, към който да мигрират данните от държавното дружество и да се купят и авторските права, но тази операция ще струва над 300 000 лева, с които ВСС в момента не разполага.

На заседанието стана ясно, че договорът на ВСС с „Информационно обслужване“, сключен на 22 юни 1999 г., не е прекратен, нито изменен. А според него дружеството е задължено да осигурява на окръжните съдилища, СГС, прокуратурите и следствените отдели достъп в реално време до базата данни на електронно водените при тях търговски регистри. Заради това Съдийската колегия ще настоява „Информационно обслужване“ да продължи да изпълнява задълженията си по него, докато въпросът не бъде решен.

Освен това, според въпросния договор, дружеството извършва със свои технически средства и персонал дейностите по създаване, експлоатация и поддръжка на водените от съдилищата електронни регистри.

Създаденият и поддържан от дружеството програмен продукт „Делфи-ТР“ понастоящем е единственият, който осигурява поддържането на регистри в електронен вариант относно вписаните обстоятелства за съответните правни субекти, което позволява осигуряване на актуалност на вписаната информация, възможност за справки и извличане на избрани данни с оглед предвидената публичност на регистрите и издаването на удостоверения за актуално състояние и други удостоверения. На практика не е възможно без електронна форма на регистъра да се извърши проверка и да се удостовери каквото и да било обстоятелство относно участие на физически лица в управителни и контролни органи на юридически лица, вписани във водените в съда регистри“, твърдят от ВСС.

Въпреки че договорът действа, от 1 януари т.г. служителите на „Информационно обслужване“ отказват да генерират чрез електронния регистър удостоверения, в които се описват задължително обстоятелства като постановени регистърни решения, наименование, седалище, цели, средства, имената на представляващите ги лица, начин на представителност и т.н., следва да се изготвят след физическо преглеждане на всяко от делата с оглед проследяване на постановените вписвания и изменение на вписаните обстоятелства.

За да го направят, настояват да им се плаща.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев отбеляза, че е имал среща във финансовото министерство по този въпрос, но засега не е намерено решение на проблема.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
24 април 2018 16:08
Гост

Държавна фирма да ти дере кожата – класика в жанра… Супер ИО, браво!

Гошка
Гошка
24 април 2018 16:30
Гост

Нашата, ако въобще може да се нарече държава по принцип за едни е майка, а за други мащеха.

Възмутен
Възмутен
24 април 2018 16:24
Гост

Информасионно обслужване са си кожодери. Имат деловодна система, която е доста скъпа, а не е нищо особено.

Anonimen
Anonimen
24 април 2018 16:27
Гост

Stiga be.Nali ima dogovor.

5-ко
5-ко
24 април 2018 16:28
Гост

От 1999 г. Сигурно са се подсигурили с някоя клауза.

Анонимен
Анонимен
24 април 2018 20:53
Гост

Безобразие. Така става като се дава всичко на монополисти. Ще ти смъкнат кожата.