„Актуални проблеми на частното право и гражданския процес“. Под този надслов Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките организира конференция, с която ще отбележи 110 години от рождението на проф. Живко Сталев и 100 години от рождението на проф. Витали Таджер.

Тя ще се проведе на 19 и 20 май 2022 г., като в нея ще вземат участие както утвърдени учени като проф. чл. кор. Иван Русчев, проф. Поля Голева и др., както и множество млади изследователи и докторанти в областта на правото от БАН и Юридическите факултети в страната.

Конференцията ще се проведе в тържествена зала „Проф. Марин Дринов“ в Централната сграда на БАН с начален час 9,30 ч.

Достъпът е свободен за всеки, който желае да посети събитието.

С пълната програма може да се запознаете тук.

Проф. Живко Сталев е роден на 17 май 1912 г. в  Станимака (днес Асеновград). След 1937 г. последователно заема длъжностите асистент, доцент и професор в Юридическия факултет на Софийския университет. В периода 1950-1954 г. е заместник-директор, а в периода 1972-1977 г. и директор на Института за държавата и правото при БАН. Автор на множество изследвания в областта на правото, сред които „Българско гражданско процесуално право“ (1966 г.), „Същност и функция на международното частно право“ (1982 г.), „Търговски регистър“ (1994 г.), „Арбитраж по частноправни спорове“ (1997 г.), „Нормативната сила на фактическото“ (1997 г.), „Нотариалният акт“ (2004 г.) и много други. Председател на Конституционния съд в периода 1997 г.-2000 г. Член-кореспондент на Международната академия по сравнително право, почетен член на Международната асоциация по процесуално право, доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. Дългогодишен арбитър и председател на Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата в продължение на 20 години.

Проф. Витали Таджер е роден на 3 май в София през 1922 г. Дългогодишен преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет. Автор на множество научни публикации, служещи за обучението на десетки поколения юристи и до наши дни, сред които „Право на трудово кооперативното земеделско стопанство“ (1955 г.), „Владение“ (1971 г.), „Структура на договорните връзки“ (1971 г.), „Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял 1-2“ (1972 г.), „Правото на държавна социалистическа собственост в НРБ“ (1975 г.), „Приватизация. Превръщане на държавна и общинска собственост в частна“ (1992 г.), „Капиталови търговски дружества“ (1994 г.), „Несъстоятелност по търговския закон“ (1996 г.) и много други. Декан на Юридическия факултет на Софийския университет в периода 1962–1964 г. Редактор на списание „Социалистическо право“, основател и главен редактор на списание „Съвременно право“ от 1990 година до смъртта си. Дългогодишен арбитър, а от 1985 г. и заместник-председател на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата.