Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) прекрати проверката си срещу председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов и обяви, че не е открил данни за нарушения.

Поводът Панов да бъде проверен от инспектората беше проверката, възложена от самия него на делата за мерките за неотклонение на бившата кметица на „Младост“ Десислава Иванчева и заместничката ѝ Биляна Петрова в Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС).

Заради нея 11 съдии от АСНС писаха на ВСС и поставиха два въпроса на кадровия орган. Първият беше: „Правомерно и допустимо ли е да се нарежда проверка включваща и неприключило производство по чл.270 от НПК, в срока на произнасяне на компетентния съд, без никакви данни и посочване на каквито и да е фактически основания за отклонения в разписаните правила за организацията на дейността на съдебния орган, и съставлява ли това опит за оказване на влияние върху вътрешното убеждение на съдиите, на които предстои да се произнесат по спорния предмет?“. А вторият – дали това „съставлява проява на тенденциозно отношение към специализираните съдилища и в частност към АСНС, предвид обстоятелството, че спрямо никой друг съдебен орган в страната, не са били предприемани проверки при идентични условия?“.

Това накара колегията да поиска от апелативните спецсъдии да кажат нарушена ли е била всъщност независимостта им с тази проверка. А отговора, който получиха, беше: „Не твърдим и в становището си не сме твърдели, че е нарушена независимостта ни (изводима от понятието „проверка за независимост“ по чл. 175к, ал. 3 ЗСВ)“.

Така, при обсъждането на казуса с проверката, разпоредена от Панов, писмото на апелативните спецсъдии и отговорът им, че независимостта им не е накърнена, се стигна до предложение случаят да бъде проверен от ИВСС.

На 14 декември Съдийската колегия го изпрати на ИВСС, като решението беше взето със 7 на 6 гласа.

Проверката на инспектората е по два текста от Закона за съдебния власт (чл. 175к, ал. 3 и ал. 4). Те регламентират два вида проверки – за независимост на магистрат и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт.

Днес от ИВСС съобщиха лаконично, че на 20 март 2019 г. дейността им по случая е приключила с „доклад, съдържащ становище за липса на достатъчно данни за извършени нарушения по чл. 175к, ал. 3 и чл. 175к, ал. 4 от ЗСВ“.

А въз основа на доклада и на събраните доказателства, на заседание в понеделник ИВСС е приел решение за прекратяване на проверката на Лозан Панов.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Ясно беше
Ясно беше
03 април 2019 11:52
Гост

Опитаха се да го компрометират, обаче не успяха. Тия вътрешни борби в съдебната власт стават все по-грозни. Тези хора не разбират ли, че обществото очаква от тях да решават дела, а не да политиканстват и да се очернят едни – други.

Някой си
Някой си
02 април 2019 16:11
Гост

Инспекторатът има да го проверява за много по-сериозни неща и днешното решение ми се струва като опит да се балансират бъдещи решения.

Анонимен
Анонимен
02 април 2019 15:47
Гост

Всъщност Панов си беше в пълното право да изиска проверка.

Анонимен
Анонимен
02 април 2019 15:28
Гост

Някой да е очаквал друг резултат. справедливостта възтържествува.

Анонимен
Анонимен
02 април 2019 15:27
Гост

Е сега вече Панов си лъсна имиджа до неузнаваемост.