В съвременния свят на многообразни международни отношения, свобода на придвижване, засилващи се процеси на глобализация и бурно развитие на технологиите, в международното пространство индивидът разполага с все повече права и задължения.

Какви обаче са неговите права и задължения и как те могат да бъдат защитени в рамките на международния им контекст на все повече нови образувания, които са далеч по-нетрадиционни от физическите лица, каквито са транснационалните регулаторни мрежи и транснационалните корпорации?

В своята монография „Индивидът в международното право“ доц. д-р Диана Ковачева изследва подробно еволюцията на международния статус на физическите лица през призмата на развитието на международното право и анализира динамиката в съществуващите теории за неговите субекти в последния век.

Важна цел на публикацията е да проследи разгръщането на международната правосубектност на индивида чрез постепенното придобиване на права и задължения, пряко възложени от международното право, на неговата международна отговорност, а също и развитието на международноправните способи за защита при нарушения на неговите права.

Основната цел на „Индивидът в международното право“ е да открои самостоятелния статус на физическите лица на международно ниво и да покаже, че еволюцията му е тясно свързана с развитието на международното право за защита правата на човека и международното хуманитарно право.

Дали това е така? Ще може да изразите своята позиция на представянето на книгата на 12 ноември 2018 г. от 19:00 ч. в Огледалната зала на СУ „Св. Климент Охридски“, където проф. Ирена Илиева, проф. Пламен Панайотов и проф. Даниел Вълчев ще се включат в отворена дискусия. Специален гост ще бъде проф. Сашо Пенов.

Очакваме ви. Входът е свободен!

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Никола
Никола
02 ноември 2018 13:22
Гост

Харесва ми, че е обърнато внимание на международноправните способи за защита при нарушения на правата ни.

Анчо
Анчо
02 ноември 2018 12:23
Гост

Да видим позицията на Даниел Вълчев. Дано като юрист е нещо повече от като министър на образованието и науката. Тогава просто прецака образователната система.

Анонимен
Анонимен
02 ноември 2018 12:20
Гост

Не ме интересува еволюцията на международния статус на физическите лица. По-скоро ме касаят моите права. Защото в последно време ми възлагат само задължения.

Анонимен
Анонимен
02 ноември 2018 12:16
Гост

Премиерата ще е интересна.