Агенцията по вписванията (АВ) ще открие специално гише, на което ще обслужва само адвокати, които извършват вписвания и справки в Имотния регистър. Това ще се случи до края на месеца, съобщиха от Софийската адвокатска колегия (САК).

Председателят ѝ Стефан Марчев е разговарял с шефката на агенцията Даниела Митева и я е информирал за множеството оплаквания на адвокати за бавното им обслужване, както и за серия от проблеми, свързани с работата им с електронната система на регистъра.

Както е известно, отдавна на специално гише се обслужват нотариусите и частните съдебни изпълнители и техните служители, когато искат да извършат вписване или справка в Имотния регистър. Адвокатите обаче чакат заедно с всички граждани.

След обособяването на новото гише адвокатите, след като покажат адвокатска карта, ще бъдат обслужвани с предимство.

В писмо до шефката на АВ Стефан Марчев, в което са обобщени затрудненията на адвокатите при работата с агенцията, той напомня, че адвокатите по занятие осъществяват представителство на граждани и юридически лица, включително в охранителни производства, каквито са тези пред Имотния регистър.

„Като отчита значимостта на адвокатската професия, законодателят е предвидил, че адвокатите имат свободен достъп и могат да правят справки по дела, да получават копия от книжа и сведения с предимство в съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби навсякъде в страната, само въз основа на качеството си на адвокат.

Проблемът, произтичащ от необходимостта адвокатите да изчакват за извършване на справки и други действия заедно с граждани, съществува и в Общо деловодство, и в служба „Архив“. На практика адвокатите губят време и изчакват на опашка реда си заедно с граждани, а не на създаденото гише за обслужване с предимство на частни съдебни изпълнители и нотариуси, както е редно да бъдат обслужвани и адвокатите“, заявява председателят на САК.

Марчев поставя пред шефката на АВ и много други проблеми в работата им с АВ, за които сигнализират адвокатите – липсата на достатъчно служители, както и забавянето на поисканите справки, преписи и книжа в посочените за получаването им ден и час. Понякога те се дават и неподписани от съдия по вписванията или служител на АВ документи.

„Подобни пропуски в дейността водят не само до необходимост от повторно изчакване на опашки за отстраняването им, но и до ненужна загуба на време и нарушаване на нормалния график, който всеки адвокат изготвя за професионалните си ангажименти“, посочва председателят на САК.

Адвокатите са сигнализирали столичната колегия и за множество проблеми с онлайн услугите на Имотния регистър. Марчев сочи, че с новия програмен продукт, който беше обявен като надграждане на системата, достъпът всъщност е бил затруднен.

„При работа с онлайн платформата преди „надграждането“ ѝ, бяха необходими няколко потребителски операции (кликвания), за да се направи исканата справка. Сега са необходими неколкократно повече операции (кликвания), за да се стигне до самата партида или да се генерира справка по определени критерии“, пише той до Даниела Митева. И поставя и друг проблем – сканираните актове, чиито преписи се издават по електронен път, са с много лошо качество, като част от тях са и с неактуално съдържание.

„Например електронните образи на актовете за учредяване на законна или договорна ипотека, сканирани при вписването на ипотеката, впоследствие не съдържат извършените по отношение на ипотеката отбелязвания и заличавания, нанесени върху самия акт, както предвижда чл. 19, ал. 3 от ПВп“, обясняват от САК.

Друг проблем, за който трайно сигнализират адвокатите, е свързан с новата система за плащане – за удостоверения за имот и за лице, както и за преписи от актове това става само през epay. Освен, че се изисква специална регистрация и има множество технически затруднения, потребителят не може да захрани сметката си с повече от 300 лв. на месец. „След достигане на посочения лимит, адвокатът, на свой ред не би могъл да обслужи нуждите на клиентите си, или за да го направи, следва да мине през ползва услугите на Имотния регистър на място, т.е. отива на гише в Агенция по вписванията. По мнението на адвокати заплащането на услуги чрез лична сметка в сайта на Имотния регистър до момента е било значително по-бързо и удобно, поради което Ви моля да разгледате описания проблем и при техническа възможност да бъде създадена организация за плащане на всички предлагани услуги през онлайн платформата именно по този начин, без да се използва външна система за разплащане“, пише председателят на САК.

В работата си с Имотния регистър адвокатите се натъкват и на много проблеми не само от организационно, но и от правно естество. Един от тях е липсата на стандартизирани образци на удостоверенията за вписвания, отбелязвания и заличавания, издавани и по персоналните, и по помощните имотни партиди.

Другият е свързан със това, че съществуват множество имотни партиди за един и същ имот, описан по един и същ или по различни начин, както и съществуване на „стари“, „предварителни“ и „помощни“ партиди. „Това води не само до грешно пренасяне на информация от една партида в друга, но и до грешни вписвания, отбелязвания и заличавания по отношение на имот, за който актовете не се отнасят, и обратното – неотразяване на актовете за имот, до който следва да се отнасят. Като последица се увеличават и предпоставките за ненужни правни спорове, породени единствено от неточностите при отразяване на вписванията, отбелязванията и заличаванията в съответните партиди“, изтъкват столичните адвокати.

Освен това те съобщават, че има случаи, когато за един имот за един период се издават удостоверения с различно съдържание. „Крайният резултат е наличие на две или повече удостоверения с различно съдържание по отношение на едни и същи обстоятелства – в едното удостоверение например има посочени актове, които липсват в другото. Подобно противоречие в съдържанието на издавани удостоверения освен правна несигурност, налага извършването на допълнителни проверки, снабдяване с преписи от актове, но и създава недоверие във вписванията като публичноправни актове. Когато въз основа на удостоверение с недостоверно съдържание са извършени сделки, това води и до вреди, които неминуемо следва да бъдат обезщетени от държавата в лицето на Агенция по вписванията“, пише в писмото на САК до директорката на АВ.

От колегията съобщиха, че директорът на агенцията Даниела Митева е проявила изключителна отзивчивост и е изразила готовност всички поставени в писмото проблеми, както и други евентуални затруднения, да бъдат разрешени ефективно, включително чрез провеждане на работни срещи с представители на САК, за да се облекчи както работата на адвокатите, така и на служителите на АВ.

26
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
14 януари 2022 16:03
Гост

А за счетоводителите специално гише ще има ли?

Анонимен
Анонимен
16 януари 2022 7:16
Гост

Питането е основателно. съсловната организация на счетоводителите-поискайте(след среща с началниците в АВ) да имате достъп до адвокатското гише-и то да стане за счетоводители и адвокати. Тоест за всеки, който по професионални причини „носи и взима“ документи от и към АВ.
Никакъв проблем, предполагам не е началниците на АВ да приемат на разговор счетоводители от съсловната организация. Ми поискайте такава среща(просто входирайте писмено заявление в деловодството,че желаете среща по тези и тези причини, и накратко направите представяне на съсловната ви организация, и защо и по какви причини счетоводител има вземане даване със АВ)

Хари
Хари
14 януари 2022 14:17
Гост

Като не оправиха електронната система на регистъра, сега ще отварят гише.

Лили
Лили
14 януари 2022 14:18
Гост

Е, все пак е изход от положението.

Димитров
Димитров
14 януари 2022 14:12
Гост

Това е много добра новина. Така адвокатите ще могат по-бързо да си вършат работата.

Анонимен
Анонимен
14 януари 2022 11:08
Гост

Интересно е как ще се случи това. Подозирам, че едното от трите гишета в „Архив“ ще бъде отделено за адвокати и опашката от чакащи за неадвокатските гишета вече ще излиза извън сградата.

Любител
Любител
14 януари 2022 11:41
Гост

Отдавна повечето адвокати не ходят на място, а заявяват нужните преписи по електронен път. Всъщност става дума не за служба „Архив“ , а за подаване основно на документи за вписване – искови молби, решения по тях, възбрани по обезпечителна заповед, както и получаването от същите гишета на вписаните актове. Всъщност, основната болка е за заявяване и получаване на удостоверения за тежести.

незапознат
незапознат
14 януари 2022 10:16
Гост

А за юрисконсулти защо няма специално гише?

А за юристи, невписани като адвокати, но даващи правни консултации-защо няма гише?

Любител
Любител
14 януари 2022 11:45
Гост

Няма, щото държавата си иска данъците и осигуровките. Нали знаеш принципа – „отдавай божието богу, кесаревото – кесарю“

До Марчев
До Марчев
14 януари 2022 10:03
Гост

Това че има по няколко партиди за един и същи имот с различно описание изобщо не е вина АВ. Тук следва да се търси вината в нотариусите, ЧСИ и общините, които издават съответните документи. Служителите вписват редовните актове резюлирани от съдията по вписванията както ги виждат. На този етап съдията по вписванията не може в това производство да изследва собственост и съответно промени в имоти при смяна на регулационни планове. Така, че за създаването на няколко партиди за един имот не търсете вината в АВ. За да не се случва това нотариусите и ЧСИ трябва много прецизно да си изследват… Покажи целия коментар »

А защо не работят
А защо не работят
14 януари 2022 11:16
Гост

Ами, защо не гледат нещо повече от документите тези служители? Например по коя имотна партида е регистриран предходен нотариален акт, справка по идентификатор и под. Вярно е, че това не решава всички проблеми, но ще реши 75 % от тях. Иначе всички можем да работим през пръсти.

адвокат от САК
адвокат от САК
14 януари 2022 10:01
Гост

“Агенцията по вписванията (АВ) ще открие специално гише, на което ще обслужва само адвокати, които извършват вписвания и справки в Имотния регистър.“ Браво- най- накрая..Отлична новина. Относно таксата за вписване на адвокатски дружества и сътрудници- това не представлява интерес за мен.

Анонимен
Анонимен
14 януари 2022 9:36
Гост

АВ откликна, а ВСС с ЕПЕП и ЕИСС спи. Тотален провал на е-правосъдието

Кики
Кики
14 януари 2022 14:14
Гост

Това подобие на система като ЕИСС създаде маса усложнения. Абсурдно е да се работи така.

браво
браво
14 януари 2022 9:34
Гост

Каквото и да се говори, Марчев действа. Предишното ръководство спа и яде и пи цял мандат. Браво!

Анонимен
Анонимен
14 януари 2022 9:12
Гост

Oхооо, касата яко ще се попълва. И що така? Някакво обяснение за нововъведението?

Любител
Любител
14 януари 2022 11:46
Гост

Как защо, толкова усилия хвърлиха да ги изберат, сега е време за заслужена награда.

123
123
14 януари 2022 9:08
Гост

Да не остане само гишето накрая?

Анонимен
Анонимен
14 януари 2022 9:11
Гост

И това да е, не е малко. Хайде в ТР никой адвокат не се реди, всичко се върши онлайн, но в ИР е друга бира и като видиш какво е обслужването за нотариуси и ЧСИ, а ти като трета категория юрист чакаш по опашки. Митева все пак трябва да знае, тя е адвокат

Анонимен
Анонимен
14 януари 2022 9:07
Гост

Какви са тези такси сега? 50 лв. за сътрудник? И 2/3 от сумата, ако е заявено по електронен път… Колко е, бе, гении от САС, 2/3 от 50 лв.?

странно
странно
14 януари 2022 9:09
Гост

Хм и аз като теб се усъмних дали тук не е объркана някоя дроб, но на сайта на САК е същото. Информацията е коректна

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
14 януари 2022 9:10
Гост

Ако платиш веднаха е 2/3 от 2/3, но не по-малко от 30 лева.

Анонимен
Анонимен
14 януари 2022 9:38
Гост

Да ги направят 60 лв., че по-лесно се дели на 3 😊

Проскубания бухал
Проскубания бухал
14 януари 2022 10:19
Гост

Все едно тука никой не е изчислявал пропорционални държавни такс. Какво се правите на ощипани. Да не е правят всеки ден такива промени. Пък който го е страх да смята -да ходи на място.

бели хора
бели хора
14 януари 2022 9:05
Гост

Бели хора, дами и господа! Най-сетне! Като го видя, ще повярвам

Дичо
Дичо
14 януари 2022 14:16
Гост

Е, няма да лъжат от АВ.