Ако до 1 октомври България не излезе с конкретни предложения за ефективност на разследването и за гаранции за независимо разследване срещу главния прокурор, това ще се отрази сериозно върху международната репутация на България. Защото през декември ще се проведе среща на Комитета на министрите, на която има вероятност да бъде приета специална резолюция, в която да се изрази силно безпокойство и неодобрение от факта, че няма никакъв напредък при изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делата „Колеви срещу България“ и „С.З. срещу България“.

Заради правата на човека в България се надявам, че тази кръгла маса ще излезе с интересни идеи и ще бъде направен напредък, за който българските власти ще уведомят Комитета на министрите до 1 октомври.

Това заяви заместник-председателят на отдела за изпълнение на решенията на ЕСПЧ към Съвета на Европа Клеър Ови при откриването на кръгла маса, посветена на изпълнението на препоръките в двете решения на съда в Страсбург.

Форумът е организиран от Съвета на Европа съвместно с Министерството на правосъдието. Той беше открит от министъра на правосъдието Данаил Кирилов и Клеър Ови.

Сред присъстващите са българският съдия в ЕСПЧ Йонко Грозев, конституционният съдия Павлина Панова, заместник-председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова, представители на съдебната власт, на правосъдното ведомство, на научните среди и др.

Целта на кръглата маса е да обсъди възможните законодателни и други начини за преодоляване на системните проблеми, свързани с неефективността на разследването в България и липсата на гаранции за независимост при разследване на главния прокурор, обясни Клеър Ови. И добави, че и двата въпроса са изключително важни и засягат самата същност на върховенството на закона.

Фактите, свързани с делото „Колеви“, нямам идея дали са коректни, защото са предмет на текущо разследване, но ако хипотетично предположим, че всички твърдения там за главния прокурор са верни и заради начина, по който е структурирана системата, той беше в състояние да избегне наказателно преследване, мисля, че особено за външен наблюдател, прочитането на това решение ще е шокиращо и поразително.

Още по-поразително e, че близо 10 години по-късно все още не е намерено разрешение на проблема. Наистина се надявам, че от нашата дискусия ще излязат конструктивни решения“, каза още зам.-шефката на отдела за изпълнение на решенията на ЕСПЧ.

Снимка: БГНЕС

Наред с делото „Колеви срещу България“, на форума се обсъжда и друго важно дело – „С.З. срещу България“, в което е засегнат въпросът за неефективността на разследването. Негов предмет са нарушенията на правото на живот и на забраната за изтезание и за унизително отношение, които са основни човешки права и наличието на ефективно разследване е изключително важно за защита на тези права, напомни Клеър Ови.

И подчерта: „Обществото трябва да знае, че няма безнаказаност и че, ако имаш връзки, няма да се спасиш от наказателно преследване. Жертвите трябва да имат инструментариум и процедури на разположение, за да е сигурно, че разследванията започват и продължават без забавяне и се водят ефективно. И един от най-добрите начини е да се засили ролята на съда, да се гарантира независимостта на съда и да му се даде възможност да следи разследването във всичките му фази“.

От своя страна правосъдният министър Данаил Кирилов заяви, че на 14 юни е представил проект за законодателни промени, с които се предвижда общ механизъм за отстраняване и разследване на председателите на върховните съдилища и на главния прокурор. Кирилов изрази надежда по време на форума идеите му да бъдат обсъдени и да бъдат дадени и други предложения.

Пред медиите той уточни, че е представил проекта на вчерашната си среща с мисията на ЕК, която е у нас в рамките на мониторинга по Механизма за сътрудничество и проверка, пред експертите той изрично подчертал, че няма да влиза в излишни спорове по предложените текстове.

Фактите са следните – в докладите на ЕК се говори за механизъм за разследване на главния прокурор и висши магистрати. В пътната карта, която е приета през юни 2018 г., когато аз не бях министър, изрично е записана мярка 40, в която се казва, че ще се изработи механизъм за разследване на „главен прокурор и председатели на ВКС и ВАС“. Кажете ми кое да изпълняваме в този случай?“, каза още Кирилов.

По думите му трябва да се съобрази и Конституцията, където в частта за съдебната власт статутът на тримата големи е винаги равно установен.

Действайки систематично и логично, в моето предложение е предвиден режим за тримата големи. Въпрос на дебат и изразяване на становища е да стигнем до окончателното решение – дали да бъде по отношение на тримата заедно или този режим да бъде само за главния прокурор. Този въпрос ще бъде решен от Народното събрание“, каза още Кирилов.

Личното му мнение е, че трябва да бъде по отношение и на тримата, защото какъвто е правният риск за водене на разследване срещу главния прокурор, такъв е и спрямо председателите на върховните съдилища. „Защото не е лесно един първоинстанционен съдия да постанови осъдителна присъда срещу началника си“, каза Кирилов. На констатацията, че вече това се е случвало с решенията на СРС и АССГ, които осъдиха председателя на ВКС Лозан Панов да плати глоба, правосъдният министър заяви, че не иска да води спорове. А в отговор на въпрос как редови обвинител ще разследва главния прокурор, Кирилов посочи, че и това може да се случи, като имало такива случаи в други правни системи.

След приветствените думи, работата продължи вече в отсъствието на медиите, каквото е и изискването на Съвета на Европа.

През март Комитетът на министрите изрази загриженост, че вече девет години след решението по делото „Колеви срещу България“ страната ни все още няма напредък в осигуряването на гаранции за независимост на разследванията срещу главния прокурор.

В специално съобщение на Съвета на Европа по повод кръглата маса беше припомнено какво каза съдът в Страсбург по делото „Колеви“ и становищата на редица институции по този повод.

В решението на съда в Страсбург по отношение на независимостта на разследването срещу главния прокурор се казва, че за да отговаря то на изискванията на практиката на ЕСПЧ, хората, които го провеждат и наблюдават, трябва да се ползват от институционална, йерархична и практическа (включително лична) независимост от главния прокурор, като тези изисквания трябва да се прилагат от ранните етапи на разследването, включително на стадия на предварителната проверка.

В последния анализ от март на Комитета на министрите, който осъществява контрол по изпълнението на решенията на съда в Страсбург и по-конкретно на това по „Колеви срещу България“, са идентифицирани редица проблеми и правни решения, присъщи на настоящата уредба, които, взети заедно, могат да компрометират независимостта на разследване, касаещо главния прокурор, става ясно от съобщението на Съвета за Европа. И се изброява какво се има предвид:

  • фактът, че само прокуратурата може да реши дали да се проведе наказателно преследване;
  • фактът, че главният прокурор и неговите заместници могат да отменят всяко решение, взето от друг прокурор, което не е било предмет на разглеждане от съд;
  • липсата на каквато и да е възможност за жертвите да оспорят пред съд отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство или да повдигне обвинение;
  • невъзможността да бъде временно отстранен главният прокурор от длъжност;
  • възможността главният прокурор да влияе на Висшия съдебен съвет (ВСС) и на Прокурорската колегия на ВСС, компетентни да вземат решения относно кариерата на прокурорите и назначаването на висшестоящи прокурори (които могат да имат досег с разследване срещу главния прокурор) и относно отстраняването на главния прокурор от длъжност.

Наред с това през март Комитетът на министрите изрази своята загриженост за „липсата на напредък, девет години след решението по делото „Колеви“, в подготовката на мерки, които да гарантират независимостта на разследванията срещу главния прокурор, включително независимостта на органите, отговорни за различните етапи на разследването“. Тогава комитетът призова българското правителство да представи конкретни и подробни предложения по този въпрос до 1 октомври 2019 г. „Комитетът не е поставял изискване за промяна на процедурата за освобождаване от длъжност (или за разследване) на председателите на върховните съдилища на България, тъй като такива мерки не следват от решението по делото „Колеви“, се казва още в съобщението на Съвета на Европа.

През октомври 2017 г. Венецианската комисия също излезе със становище, което е не само за делото „Колеви“, но и по отношение на процедурата за временно отстраняване от длъжност на главния прокурор. Тя констатира, че „главният прокурор е „по същество имунизиран от наказателно преследване“, като се имат предвид и настоящите характеристики на институционалната рамка, които му позволяват да упражнява влияние върху ВСС“,  припомнят в съобщението си от Съвета на Европа.

Венецианската комисия е разгледала също така други въпроси, като например наличието на известна неяснота при процедурата за отстраняване от длъжност на главния прокурор за нарушение на служебните задължения, което не съставлява престъпление, или неетично поведение, напомнят от Съвета на Европа.

И поясняват: „Изглежда същата процедура се прилага и по отношение на двамата председатели на върховни съдилища в България. Венецианската комисия е подчертала обаче, че докато правилата за гласуване във ВСС и разследване на нарушение на служебните задължения, което не съставлява престъпление, касаещи главния прокурор, следва да бъдат реформирани, то не е необходимо да бъдат улеснени процедурите, свързани с отстраняването от длъжност на двамата председатели на върховни съдилища“.

От Съвета на Европа припомнят и какво пише в докладите на Европейската комисия по МСП. ЕК също се позовава на делото „Колеви срещу България“ като посочва, че решението на съда в Страсбург се отнася само до липсата на независимост на разследванията срещу главния прокурор и че разширяването на обхвата на реформите, така че те да обхванат и двамата председатели на върховните съдилища, е по инициатива на българските власти, без това да се изисква от ЕСПЧ.

8
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Наблюдател
Наблюдател
24 юни 2019 14:11
Гост

За съжаление и Кирилов и Цацаров са проявления на една дълбока язва в българското правосъдие и съдебна система и колкото и да се съвещават няма как да заметат под килима всички наблюдения и анализи на ЕК.

Анонимен
Анонимен
20 юни 2019 19:16
Гост

До „Фейсбук“:
Кирилов го знае, но се прави че не разбира. Прави се, че не разбира, защото в момента е облагодетелстван и нищо срещу него не може да се направи. Когато обаче пълъчинката се обърне и разбере, че вече е преминал „от страната на булката“ ще се направи на внезапно получил просветление. Само че тогава може и да пише като граф Монте Кристо

фейсбук
фейсбук
20 юни 2019 18:00
Гост

Оставям един коментар, който видах във Фейсбук, който си струва да се прочете. С обръщение към министъра Кирилов е „г-н Danail Kirilov, на мен ще ми е трудно да Ви обясня разликите в йерархиите между фигурите на, от една страна районният съдия и председателят на ВКС, и от друга – районният прокурор и главният такъв, след като изтъкнати професори по право не са могли да Ви я обяснят още в университета, но ще опитам с един съвсем елементарен и съвсем пресен пример. За да се разбираме. Т.к. е доказано, че чрез примери човешкият ум възприема по-лесно, отколкото с абстракции, може… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
20 юни 2019 13:47
Гост

ЕК излиза с доклади и препоръки, които няма как да не спазим. Иначе пак ще отнесем глоби, които са за сметка на електората.

Анонимен
Анонимен
20 юни 2019 13:44
Гост

То пък един авторитет имаме ние …

Анонимен
Анонимен
20 юни 2019 13:31
Гост

„На констатацията, че вече това се е случвало с решенията на СРС и АССГ, които осъдиха председателя на ВКС Лозан Панов да плати глоба, правосъдният министър заяви, че не иска да води спорове.“ Защо му задават на човека такива неудобни въпроси, на които не може да отговори, въпреки че отговорите го знае цялото общество? Все пак той е бушон на Цацаров и сие. И реалната цел на мероприятието е не да се утвърди механизъм за търсене на отговорност на Главния прокурор, а покрай него да се приеме механизъм, чрез който протежетата на Цацаров във ВСС да отстранят Лозан Панов, който… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
20 юни 2019 13:44
Гост

Никой не може да се бори сам срещу мафията. За нула време те изравняват със земята. Трябва ти солиден гръб от не компроментирани и корумпирани хора.

адвокат
адвокат
21 юни 2019 5:54
Гост

Преди да гръмне като бушон, Барни Ръбъла ще изиграе една трагикомична роля. Скоро. А после и задника на Тиквата да целува, няма да има полза.