Нито образуването на делото при публичния изпълнител, нито съобщението за доброволно изпълнение прекъсват давността, а това става от момента на налагането на запор или възбрана. Това заявява Висшият адвокатски съвет (ВАдС) в становище (пълния му текст виж тук) до Върховния административен съд (ВАС).

То е по тълкувателно дело №8/2019 г.  на ВАС, по което върховните съдии на практика трябва да отговорят с кои действия на публичния изпълнител се прекъсва давността. Както „Лекс“ писа, по този въпрос има противоречива практика на административните съдилища. Някои, като съдът във Варна, приемат, че образуването на изпълнителното дело и връчването на покана за доброволно изпълнение не са действия, с които се прекъсва давността, но други застъпват обратната теза.  Но други, като този във Велико Търново, приемат образуването на делото за такова.

В становището си по тълкувателното дело адвокатурата първо се спира на образуването на изпълнителното дело. Като посочва, че то става с електронното съобщение от взискателя до публичния изпълнител. „Това е вътрешно действие в предвидената от ДОПК форма, което не става достояние на длъжника по публичното вземане. В такъв аспект, той не може да знае кога е образувано изпълнителното дело. Свързването на такава важна за длъжника последица – прекъсването на давността, с неустановен и неустановим за длъжника момент, считаме за недопустимо“, заявява ВАдС.

И изтъква, че самият акт на съобщаване за неплатено в срок публично задължение, последвано от оформянето на изпълнително дело, не е свързано с активни действия на приходната администрация.

Що се отнася до съобщението за доброволно изпълнение, от адвокатурата припомнят, че с него публичният изпълнител дава на длъжника 7 дни, за да плати доброволно и едва след това пристъпва към принудително събиране на вземането.

„Самото изпращане на съобщение, макар и активно по своята същност действие на публичния изпълнител, без да е получено от длъжника не може да се счита за прекъсващо изпълнителната давност за съответното публично задължение – то не е действие на същинско принудително изпълнение. Това действие е предпоставка за започването на същинския изпълнителен процес, ако длъжникът получи съобщението и въпреки това не плати в рамките на законовия 7-дневен срок“, се посочва в становището.

ВАдС обаче не приема и че давността се прекъсва и с получаването на съобщението от длъжника. И заявява: „Същинските действия по принудително изпълнение започват едва след като изтече 7-дневният срок за доброволно изпълнение, в рамките на който длъжникът не е платил доброволно публичното си задължение. Точният момент, от който спира изпълнителната давност за публичното задължение, се определя от предприемането на активни действия на принудително изпълнение съгласно чл. 221, ал. 4 ДОПК – чрез налагането на запор, съответно вписването на възбрана, с постановление на публичния изпълнител. Без дори да е връчено това постановление на длъжника, следва да се приеме, че от датата на издаването на постановлението изпълнителната давност е прекъсната“.

16
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
юлиян
юлиян
28 септември 2020 10:40
Гост

Тоест от момента в който ти направят запор, ставаш вечен длъжник,

Анонимен
Анонимен
24 април 2020 13:49
Гост

Да видим ВАС дали ще се съобразят с това становище.

Георги
Георги
24 април 2020 13:49
Гост

То пък едно становище.

Живко
Живко
24 април 2020 13:45
Гост

Глупости

Цветков
Цветков
24 април 2020 13:45
Гост

Абе да ви кажа, мисля, че работата е такава, че трябва да се направят промени

д-р Даринова
д-р Даринова
24 април 2020 13:45
Гост

Еми ако получи съобщението и се направи на аляв и не плати в 7 дневен срок какво да му се случи друго.

Карсколевски
Карсколевски
24 април 2020 13:44
Гост

Няма грижи. Той каскета ще оправи нещата

Анонимен
Анонимен
24 април 2020 13:46
Гост

Той себе си не може да оправи, камо ли другите.

Евдокия
Евдокия
24 април 2020 13:43
Гост

Я я мани това. Кажете Лозан Панов ли е още държател на съдебната палата ?

Спиро
Спиро
24 април 2020 13:47
Гост

За сега. Обаче май ще му духнат под опашката.

Мартенска
Мартенска
24 април 2020 13:43
Гост

Ох да ви имам казусите

Vevdom
Vevdom
24 април 2020 13:43
Гост

Що се отнася до съобщението за доброволно изпълнение, от адвокатурата припомнят, че с него публичният изпълнител дава на длъжника 7 дни, за да плати доброволно и едва след това пристъпва към принудително събиране на вземането.

Едва ли. Ма не е сигурно

Фики
Фики
24 април 2020 13:47
Гост

Цели 7 дена. Ще ме просълзят.

Toshko
Toshko
24 април 2020 13:58
Гост

Напълно достатъчно за длъжниците. Ако имат пари, ще сколасат да се издължат за 7 дни, ако не няма какво да се чака. Между другото и по ГПК срока за доброволно изпълнение трябва да е 7 дни, две седмици са много.

Filipa
Filipa
24 април 2020 13:41
Гост

Ами за мен е важно да се подобри този казус. Еми казус си е…

хич
хич
24 април 2020 13:43
Гост

Никакъв казус не е търновците изкарали някакви безумни аргументи и хайде тълкувателно.