Писменият изпит за съдии по вписванията, който ще се проведе тази неделя, ще е тест с 40 въпроса, за решаването на който няма да се допуска използването на нормативни актове и съдебна практика. Това става ясно от одобрения днес от министъра на правосъдието Данаил Кирилов регламент за провеждането му (документа виж тук).

На изпита 706 души се борят за 44 свободни места за съдии по вписванията в цялата страна. Най-много вакантни позиции има в Софийския районен съд – четири. Търсят се трима съдии по вписванията за Бургас и по двама за Нови Пазар, Пловдив и Лом. По едно свободно място има в районните съдилища в Гоце Делчев, Петрич, Айтос, Карнобат, Варна, Девня, Оряхово, Дряново, Севлиево, Генерал Тошево, Русе, Луковит, Тетевен, Троян, Пещера, Перник, Чепеларе, Гълъбово, Търговище, Попово, Хасково, Харманли, Шумен, Елхово, Ихтиман, Самоков, Нова Загора, Асеновград, Никопол, Плевен и Сливница.

Кандидатите могат да участват в класирането за съдия по вписванията най-много за два съдебни района, които те вече трябва да са посочили в заявлението си.

Ще бъдат съставени два варианта на теста, като един от кандидатите ще изтегли този, който ще решават той и конкурентите му.

Според регламента преди влизане в зала №3 на НДК, където ще се проведе писменият изпит, кандидатите са длъжни да изключат всякакви телефони, таблети и лаптопи и да ги поставят в личния си багаж. Всички дамски и бизнес чанти, сакове, раници и др. ще се оставят на място, посочено от квесторите. У кандидатите ще остане само документът им за самоличност.

Писменият изпит продължава два астрономически часа.

Тестът ще се оценява според броя верни отговори, като всички с 20 и по-малко, ще получават Слаб 2. Среден 3 ще имат кандидатите с от 21 до 24           верни отговора. Тези с от 25 до 27 правилни отбелязвания ще получават Добър 3.50. За кръгла четворка са необходими от 28 до 31 верни отговора, а за оценката, която се изисква, за да бъдат допуснати до устния изпит – Много добър 4,50, ще са нужни от 32 до 34. По 35 или 36 правилни отговори на теста ще носят петица, Отличен 5,50 ще получават тези с 37 и 38, а Отличен 6 ще имат тези с най-много два грешни отговора.

Резултатите от теста ще бъдат обявени до 15 октомври. След месец ще започнат и устните изпити. На тях кандидатите ще се явяват по график по азбучен ред, като ще теглят по два въпроса от конспекта изпита.

Те нямат право да ползват нормативни актове, съдебна практика, празни или изписани листове, както и технически и комуникационни средства, а само листове с печат на Министерството на правосъдието, предоставени им от комисията при теглене на въпросите. По време на изпита комисията може да задава и допълнителни въпроси.

Изпитът се провежда в присъствието на комисията и следващите по график до пет кандидати.

Знанията се оценяват по шестобалната система.

В крайно класиране ще участват само кандидатите, оценени на писмения изпит с не по-малко от 4.50 и на устния с 4. Подреждането на кандидатите се извършва по общия бал от двете оценки и според поредността на съдебните райони, посочени в заявлението.

Кандидатите с най-висок успех се класират за съдебните райони, посочени от тях като първо желание. „Когато кандидатът участва в конкурса за два съдебни района, той участва в класирането за втория посочен от него съдебен район, само ако не е класиран за първия посочен от него съдебен район. Ако и това място е заето от кандидати с по-висок успех, кандидатът не се класира“, предвижда регламентът.

При равен резултат на оценките от изпита на двама кандидати за едно място се класира този, който има по-висок успех от държавния изпит по гражданскоправни науки. Ако и той е еднакъв, се взема предвид общата оценка от държавните изпити. Ако и тя съвпада, критерият е общата оценка от семестриалните изпити.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
инфо
инфо
11 септември 2019 10:05
Гост

Тази година конкурсът ще е честен, и само от знанията ще зависят назначенията!

Съгласен
Съгласен
10 септември 2019 12:19
Гост

Напълно правилно е, че на този изпит не се допуска ползването на НА. В крайна сметка конспекта за изпита за съдиите по вписванията не е кой знае какъв. Въответно и въпросите няма да представляват кой знае каква правна сложност.
Успех, колеги!

Анонимен
Анонимен
10 септември 2019 11:33
Гост

При този наплив сигурно и конкуренцията след излизането на оценките ще е голяма.

Анонимен
Анонимен
10 септември 2019 11:34
Гост

Зависи. Цедката е при устният изпит.

Анонимен
Анонимен
10 септември 2019 11:17
Гост

706 човека, 44 места, сигурно почти всички искат в София… Колко струва мястото на този конкурс, колеги 😉

анонимен
анонимен
10 септември 2019 11:29
Гост

Нощо чудно и самият тест да изтече преди изпита.

питане
питане
10 септември 2019 11:14
Гост

напоследък най-тайното нещо в МП са конкурсните комисии. да е чул някой кои ще са корифеиите, дето ще правят теста и ще препитват?