Фигурата на съдията по вписванията се заличава от правния мир, при това с преходни разпоредби на Закона за бюджета за 2022 г. Това намерение на правителството става ясно от внесения проект на Министерския съвет за бюджет за тази година (проекта виж тук).

В него има десетки преходни разпоредби, с които се изменят множество нормативни актове, които нямат нищо общо с бюджета, а са свързани с планираните структурни реформи в изпълнителната власт – Гражданският процесуален кодекс (ГПК), Законът за съдебната власт, Законът за кадастъра и имотния регистър, Законът за нотариусите и нотариалната дейност и др. (За практиката да се променят закони с преходни и заключителни разпоредби на други закони следва да се припомни становището на конституционния съдия Красимир Влахов – виж тук).

Една от тези структурни промени е създаването на мастодонта Държавна агенция по вписванията (ДАВ). Тя ще е на подчинение на Министерския съвет и ще събере в едно Агенцията по вписванията (сега към Министерството на правосъдието), Агенцията по геодезия, картография и кадастър (сега към Министерството на регионалното развитие и благоустройството), Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (сега към МРРБ) и Централния регистър на особените залози (сега към МП).

Именно към тази нова агенция се предвижда да преминат съдиите по вписванията и вече да не са свързани по никакъв начин със съдебната власт, а да станат длъжностни лица по вписванията (ДЛВ). В момента съдиите по вписванията се назначават от Министъра на правосъдието, но са към районните съдилища и се ръководят от техните председатели.

Освен това възнаграждението им е като на районен съдия, а с превръщането им в ДЛВ ще получават колкото съдебен администратор в окръжен съд. Проектът предвижда, че трудовите правоотношения със съдиите по вписванията при районните съдилища ще се уредят при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда, а заплатите им изравняват с новите, т.е. ще бъдат намалени.

В мотивите за тази промяна в закона за бюджета се казва, че статутът на съдиите по вписванията и сега е различен от този на съдиите и се заявява: „Съдиите по вписванията осъществяват дейността си в тясна взаимовръзка със служителите по вписванията към Агенция по вписванията и на практика би могло да се каже, че в осъществяване на правомощията си са по-близо до длъжностно лице в административен орган, отколкото съдия по смисъла на Закона за съдебната власт. Същевременно запазването на статута им извън администрацията, и по-конкретно извън Агенцията по вписванията, затруднява процесите по вписване и създава проблеми, за които отговорна е самата агенция“.

Авторите на промените, които не са ясни, защото те влизат в общата маса на изменения, свързани с бюджета, пишат, че определянето на съдиите по вписванията като „длъжностни лица по вписванията“ „не само ще оптимизира процесите, но и ще преустанови една правна несигурност, създавана от постоянни полемики къде да бъдат „ситуирани“ съдиите по вписванията“.

В промените се предвижда, че длъжностното лице по вписванията разпорежда или отказва вписванията, отбелязванията или заличаванията в имотния регистър и се произнася за издаването на справки и удостоверения.

„За длъжностно лице по вписванията се назначава с конкурс при условията и по реда на Кодекса на труда лице, което има завършено висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност и юридически стаж не по-малко от 3 години“, пише още в законопроекта.

Преходните разпоредби на закона за бюджета крият и още една изненада – в тях се появиха промените в ГПК, с които процесуалното представителство на държавата по дела се прехвърля от министъра на финансите на министъра на правосъдието.

Както „Лекс“ писа, антикорупционната комисия видя корупционен риск и ги критикува за липсата на обосновка и краткия срок за обществено обсъждане (критичните становища виж тук и  тук).

Сега се оказва, че те няма да бъдат обект на самостоятелно обсъждане в Народното събрание, а ще минат под „шапката“ на бюджета.

От фигуриращите под §68 от ПЗР на бюджета за 2022 г. текстове става ясно, че управляващите са се отказали от едно от най-критикуваните им намерения – министърът на правосъдието да може да упълномощава кметове да представляват държавата по дела.

Сега се предвижда, че той може да упълномощава „ръководителите на държавните учреждения, от чиито незаконосъобразни актове, действия или бездействия са причинени вреди, както и от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни длъжностни лица, включително и за вредите, причинени от действието на отменени като незаконосъобразни или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове, упълномощени от министъра на правосъдието“.

Всички висящи съдебни дела, както и производствата пред чужди юрисдикции, включително и международните арбитражни производства, ще продължат с участието на министъра на правосъдието.

Министерството на правосъдието замества Министерството на финансите по договорите, свързани с процесуално представителство и правни cъвeти пo мeждyнapoдни apбитpaжни дeлa и дeлa пpeд чyждecтpaнни юpиcдиĸции, ĸaĸтo и пpeдocтaвянe нa правни cъвeти и представителство в пpeгoвopи и мeдиaция, cвъpзaни c paзpeшaвaнeтo нa правни cпopoвe“, предвиждат още промените.

165
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Валя Гигова
Валя Гигова
04 февруари 2022 7:59
Гост

Не се прави така. Не може с преходни и заключителни разпоредби към закона за бюджета и с мотива, че променяните закони имали финансово отражение в бюджета, да правиш изменения, които изискват сериозно обсъждане дали да бъдат правени въобще, защото реформа на регистърните производства предполага първо детайлен анализ докъде си го докарал в даден регистър. При положение че имотен регистър в България няма, то няма как този несъществуващ регистър да започне да съществува, независимо дали е подчинен на Министерския съвет или на Министерството на правосъдието. Не можеш да променяш статута на съдиите по вписванията, които към момента са част от районните… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
04 февруари 2022 11:19
Гост

Г-жо Гигова, всичко което казвате, е така, но не забравяйте, че предложените промени не се правят за добро и защото някой го интересува има ли, няма ли имотен регистър. Просто за сканиране на старата архива на Нотариата и несканираните след 1989 г. документи по Службите за вписванията, както и за други технически дейности /уж за имотния регистър/ трябва да се усвоят МНОГО МИЛИОНИ по Плана за възстановяване и по европейски програми. Това е целта на занятието, а не съдиите по вписванията или имотния регистър.

до гигов
до гигов
04 февруари 2022 11:36
Гост

Да си ги усвояват милионите. Какво им пречи фигурата на съдията по вписванията за тази цел – нищо. Няма проблем СВ да са си в съда със служителите, а тази мега агенция като иска да усвоява милиони да си взима информационния продукт, да си го поддържа и да си кандидатства за тези пари.

Логична
Логична
03 февруари 2022 14:52
Гост

Изненада.

Нали?

Така, така.

С гербавите законодателни техники по гербавия електорат и номенклатура!

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 22:25
Гост

Сега остана да заличат и фигурата на „разследващия полицай“, като разследващ орган в МВР и да преминат в следствието. Каква работа имат в МВР, освен да ги използват като високо квалифирани и образовани служители, с изключителни познания в областта на наказателното право и процес, но не само, и чрез които да си поддържат висок рейтинга. В голяма част от случаите ги ползват и като юристконсулти по всякакви казуси, както и да вършат всякакви други НЕсвойствени задължения, НЕсвързани с дейността по разследване и вменени им в най-добрия случай с подзаконови нормативни актове, противоречащи на нормативните актове от по-висока степен.

Теодор
Теодор
02 февруари 2022 20:23
Гост

Истината е, че съдиите по вписванията обраха пешкира, защото обикновено хората контактуват с нотариуса и като отидат при нотариуса, последния набеждава съдията по вписванията за поставянето на бюрократични изисквания, а изискванията са на нотариуса!!! Жалко за промяната, твърде желана, но непостижима с подобно отношение и защитата на лобистки частни интереси!

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 19:07
Гост

добра статия

Гост
Гост
02 февруари 2022 15:41
Гост

Много жалко, че с промени в последния момент и то с ПЗР на закона за бюджета се правят толкова важни изменения в редица нормативни актове. Неблагоприятните последиците ще се появят съвсем скоро и тогава всички ще се чудят как да върнат старото положение. За промяна на даден закон има сложна процедура, която се пренебрегва от управляващите, които нямат представа каква е дейността на съдиите по вписвания. Съвсем скоро ще възникнат множество въпроси без отговор – подсъдност, заместване на „администраторите“, приемане на архив на нотариус при прекратяване на дейността му, заместване на нотариус, обжалване на актовете на „администраторите“ и още много… Покажи целия коментар »

Благовест
Благовест
02 февруари 2022 14:48
Гост

Чудесно, какво по-хубаво от това изменение,според което заплатата на Съдия по вписванията става колкото на съдебен администратор в окръжен съд т.е. 3000 лв., доста по-висока от досегашната им заплата.Направо ги позлатяват!

Мариано
Мариано
02 февруари 2022 14:30
Гост

В Испания също се наричат „регистратори“. Бившият министър- председател Мариано Рахой сега това работи

Сахар Асфалтов
Сахар Асфалтов
02 февруари 2022 13:04
Гост

Някои „съдии“ по вписванията не признават схеми с е-подпис, издадени от Агенцията по кадастър.
Демек е-схема от кадастъра не може да се ползва и трябва да ходиш, за да кесиш на опашка и да платиш 30% повече.
Майната им!

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 14:02
Гост

Проблема ви не е с съдиите по вписванията, които изпълняват нормативната уредба, а с законодателя. И вашта също:)

Анонименнн
Анонименнн
04 февруари 2022 10:00
Гост

Проблемът е некомпетентността на т.нар. “съдии” по вписванията- хора, които са наместени там с цел да вземат заплатка и помахват с краченца. Мисленето не им е присъщо. В същото време гордо се наричат съдии и самочувствието им е по- голямо от това на истинските такива.
На практика са обикновени регистратори. Право на преценка нямат, нищо че си измислят всевъзможни основания за отказ.
Интересно колко квази съдии да назначени до конкурс и престояват там с години … и какво става з тях

Алтай
Алтай
02 февруари 2022 14:22
Гост

Така и трябва, бекове като теб да си висят по опашките цял ден с електронния си подпис!

любопитен
любопитен
02 февруари 2022 13:01
Гост

Възможно ли е със ПЗР да се променя специален закон като ЗКИР ?

Луд
Луд
02 февруари 2022 13:26
Гост

А може ли със закон да се променя закон ?

любопитен
любопитен
03 февруари 2022 10:48
Гост

да нарича се ЗИД

Проскубания бухал
Проскубания бухал
02 февруари 2022 15:23
Гост

Трябва да се наложи забрана устройствени закони да се изменят с ПЗР.

Пепи
Пепи
02 февруари 2022 12:57
Гост

След съдиите, по-важно да помислят за нотариусите и частните съдии изпълнители, защото ги направиха милионери и с това голямо парламентарно лоби нямат вече поклащане?!? Там е наболял въпроса за реформа с тези непосилни такси! Да позволят на съдиите по вписванията да изповядват сделка с имот, а гражданите сами да преценят и решат дали на Държавата или на частното лице да плащат такса, или поне да освободят бройките за нотариуси подобно на бройката за адвокати! Това е предоставяне на възможност за избор, а не да чакаме цял ден пред нотариалните кантори и да осигуряваме гарантирания чрез държавна протекция доход на шепа… Покажи целия коментар »

Нора
Нора
02 февруари 2022 13:21
Гост

Вероятно платено лоби

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 17:09
Гост

По-лесният вариант е да ограничат приходите към ЧСИ и нотариуси до 30 % от събираните такси. Останалите 70 % – да влизат в хазната. Върху чистата печалба държавата да поеме данък и осигуровки на ЧСИ и нотариуси. Мисля, че пак ще прибират добре, но и държавата ще си вземе найното. Сегашните такси са изключително високи, за да се оставят да изтичат в частни джобове, и то при гарантирана от държавата работа.

ПЗР
ПЗР
03 февруари 2022 8:35
Гост

Частните джобове са бушони на държавата. С тези “космически” такси не могат да си обезпечат отговорността, която им е възложила, а останалото е ден за ден ..

Лена Бориславова
Лена Бориславова
02 февруари 2022 12:14
Гост

Едно скромно българско семейство – Лорер – ще управлява в следващата година сумата от 9 милиарда лева. Господин Лорер е вицепремиер в правителството на Кирил Петков. Госпожа Лорер е началник на кабинета на друг вицепремиер – Асен Василев. Господин и госпожа Лорер са кумове на Кирил Петков. Господин и госпожа Лорер са дългогодишни бизнес партньори на Асен Василев. Четиримата работят заедно. Семейни приятели са. Техните общи приятели работят със семейство Лорер от години, а в момента са на ключови длъжности в правителството на семейния приятел Кирил Петков. Припомням, че семейство Лорер, както и семейството на Асен и Кирил, в момента… Покажи целия коментар »

Съдия по вписванията
Съдия по вписванията
02 февруари 2022 12:13
Гост

Аз съм СВ и за мен никога не е било важно как ще се казва длъжността ми и към коя администрация ще бъда. Вече 15 години изпълнявам тази длъжност и съм се отдал на нея на 100%. Познавам района си много добре и нрава на гражданите, нотариусите, ЧСИ, ДСИ и т.н. Убеден съм, че скоро имотен регистър няма да видим пък каквато и дегитализация да направят, каквито и електронни услуги да внедрят. Това не означава, че съм против, а напротив. Приветствам всичко ново, което ще е в полза на обществото и ще подобри работата ни. За мен е само неприемливо… Покажи целия коментар »

Пепи
Пепи
02 февруари 2022 12:52
Гост

След съдиите, по-важно да помислят за нотариусите и частните съдии изпълнители, защото ги направиха милионери и с това голямо парламентарно лоби нямат вече поклащане?!? Там е наболял въпроса за реформа с тези непосилни такси! Да позволят на съдиите по вписванията да изповядват сделка с имот, а гражданите сами да преценят и решат дали на Държавата или на частното лице да плащат такса, или поне да освободят бройките за нотариуси подобно на бройката за адвокати! Това е предоставяне на възможност за избор, а не да чакаме цял ден пред нотариалните кантори и да осигуряваме гарантирания чрез държавна протекция доход на шепа… Покажи целия коментар »

Пепи
Пепи
02 февруари 2022 13:24
Гост

Браво за благородната ви позиция г-н съдия по вписванията!

ПЗР
ПЗР
02 февруари 2022 13:53
Гост

Колега,
Адмирации за “Приветствам всичко ново, което ще е в полза на обществото”. Но познаването на район, нрав, колеги и т.н. не е от значение за вписването на една сделка или възбрана .. ДЛП в ТР работят на национална компетентност, а не местна такава. Заместват се, вписват си обстоятелствата и не им пречат “близки” страни в производството. Входираш в офис в София, разглеждат ти го в Бургас ..

Теодор
Теодор
02 февруари 2022 20:08
Гост

Но нали добре разбирате, че това ще доведе рано или късно до изменение на местната подсъдност и за нотариусите, които няма да допуснат подобна възможност, поради потребността от равномерно разпределение на пайовете!

ПЗР
ПЗР
03 февруари 2022 8:48
Гост

Не трябва да има местна подсъдност. Малка държава с все по-малко население. В Холандия е национална ..
Защо трябва баба Пена да ходи от другата страна на Балкана? Най-близкият нотариус може да изповяда и да качи, внесе, входира по ел. път обстоятелството за вписване.

Шлосерска стиска
Шлосерска стиска
02 февруари 2022 12:09
Гост

Новите са се подготвили да притиснат съдебната власт доста яко. Обградили са я като хиени и се опитват да ръфат меса от нея, разбирай отнемат и власт с преминаването на съдиите по вписванията към МС. Захарова и Гешев трябва да удържат на менгемето, в което се намират.

въпрос
въпрос
02 февруари 2022 12:06
Гост

А Бюрата за съдимост що също не ги цедират към новата Държавна агенция по вписванията?

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 11:41
Гост

Просто нямам думи, пълно непознаване на законодателната техника, незачитане на основни положения свързани с общественото обсъждане на промени в устройствени закони. Има едни пари за усвояване за дигитализация на архивите и няКОЙ, усилено драпа към тях. Мили законотворци, дори тази нова мега, гига, супернова агенция да усвои тези пари/в което усвояване не се съмняваме/, това няма да промени основния факт, че Имотен регистър няма. Години наред Агенцията по вписванията усвоява пари по европрограми, резултата-срив на Търговски регистър, изтекли данни от Булстат, нестартирал регистър на особените залози. Но парите си вървят, глупавите европейци наливат пари, агенцията ги усвоява/о, как добре ги… Покажи целия коментар »

Променител
Променител
02 февруари 2022 10:42
Гост

Предлагам на МС към Агенцията да присъединят и регистрите на КАТ. Нали и там се вписва и се водят електронни регистри – явно това е критерият на обединението! Ще прекръстят част от МВР служителите на „длъжностни лица по вписванията на МПС“, какво толкова? Може да добавят и регистрите на НАП и Митниците по тази логика на управлението – и там регистри има и в тях нещо се вписва, и там служителите могат да станат „длъжностни лица по вписванията на данъци и други публични задължения“, напр. Че и за регистъра на НОИ даже може да се помисли нещо по-така, съвременно –… Покажи целия коментар »

Не на заверките при продажба на МПС!
Не на заверките при продажба на МПС!
02 февруари 2022 11:54
Гост

Всъщност прпедложението е добро, и ако в добавка отпадне паразитната нотариална заверка-ще е направо супер! Отникъде не следва,че регистрацията на коли трябва да е в милицията-тя само трябва да има достъп до информацията на органът по регистрация.

адвокат от САК
адвокат от САК
02 февруари 2022 10:25
Гост

Този законопроект влиза в пряко противоречие с чл. 1 ал.2 предл.2ро, чл.2 ал.1 предл.1во, чл.5 ал.1, чл.8, чл.11 ал.2. и чл.20 от КРБ, във вр. с чл. 2 от ЗМСМА и чл.1 и чл.26 от ЗАКОН ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. Поддържам и становището, изразено в коментар с автор ник “Тодор “ от 01 февруари 2022 21:57.

Кенефен водолаз-Варна
Кенефен водолаз-Варна
02 февруари 2022 11:55
Гост

Този проектозакон противоречи на чл 26 ал 2 ЗНА, досежно липсата на предварително обсъждане на проекта.

адвокат от САК
адвокат от САК
02 февруари 2022 12:04
Гост

До “Кенефен водолаз-Варна 02 февруари 2022 11:55“ Аз съм разгледала само една посока от установените от мен противоречия- ако човек се задълбае, вероятно ще получи още 5 реда правни основания за налични противоречия в поне още 3 посоки…Нахвърлях нещата само отгоре- отгоре- как ли пък не да се задълбочавам в доказване на управленската нещом на управляващите политици- това е напълно безсмислена загуба на време и интелектуален потенциал.

адвокат от САК
адвокат от САК
02 февруари 2022 12:05
Гост

нещом =т.е. немощ

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 8:53
Гост

В статията не се критикува обединяването на регистрите, още самото заглавие показва изненада за начина, по който се прави -с ПЗР на бюджета, който е закон само във формален смисъл. Една иначе може би добра идея какво да се случи се опорочава от това как се случва. И хич да не казват, че разликата с ГЕРБ, които вкарваха между първо и второ четене е толкова колосална. Статията на Влахов в този смисъл е в десетката! Не я бях чел!

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 9:44
Гост

Съдиите по вписвания са обикновени регистратори и няма нищо съдийско в тях, освен определени облаги от това, че са наречени съдии…иначе съм съгласен, че не трябва така да се правят сериозни промени.

чичо от село
чичо от село
02 февруари 2022 8:18
Гост

От години чуваме мантрата „превзета държава“…. Ето сега ще видите как се превзема държава!
Харесва ми сайта ви и форума, често ще ви посещавам.

Pupu
Pupu
02 февруари 2022 7:46
Гост

Това е смислено предложение! Все съм се чудил какво правораздават тия съдии по вписванията, кому и какво са отсъдили. Неприятно че с намаляне на заплатата ще имат дискомфорт, но това правно безумие следва да се отстрани

Сахар Асфалтов
Сахар Асфалтов
02 февруари 2022 6:58
Гост

Много добре.

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 6:19
Гост

Аз предлагам длъжностните лица по регистрацията пък да се наричат съдии по регистрацията!

никой нищо не премахва
никой нищо не премахва
02 февруари 2022 6:13
Гост

Тоест:
-Съдиите по вписванията НЕ се премахват, а остават с друго име.
-Продължават да вършат същата си дейност, към държавна агенция към МС.
-Дори и немалките им заплати ще бъдат допълнително увеличени.

И защо тогава има недоволства?

адвокат от САК
адвокат от САК
02 февруари 2022 9:34
Гост

Защото де юре с тази “реформа“ се премахва децентрализацията на държавното управление. Що е децентрализация се изучава в юф, защо тя е по-добра от централизираното държавно управление- също, а защо и ЕС я е възприел като принцип това се учи в правната дисциплина ПЕС- Право на ЕС. Т.е.- без тези базисни университетски знания, няма как един гражданин или депутат да преценява правилно защо децентрализацията е по-добра от централизацията.

шлосер-Видин
шлосер-Видин
02 февруари 2022 11:59
Гост

Абе видяхме последиците от децентрализацията- и в Абхазия, и в Косово, и във Войводина, и в Крим, и в Кипър, и в северен Ирак.
И нищо не се променя на ниво централизация, децентрализация с този проект. Но това не се изучава в медицинските училища!

бlalala bllaa
бlalala bllaa
02 февруари 2022 12:22
Гост

Тия песове сега са баш децентрализиани като е за рушвети но безумните си заплати и екстри цуцат централизирано от републиканския бюджет. Баста!

Норма
Норма
02 февруари 2022 5:35
Гост

Ехаа, сега нотариусите и ЧСИ ще са най-щастливи, няма кой да осъществява възпиращия ефект на съдебното охранително производство, и ще развеят съвсем байряка!

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 6:14
Гост

Защо мислиш така? Съдиите по вписванията остават, но ще са с друго наименование, и ще са под друга шапка-към Държавна агенция към МС. Съдиите по вписванията, и с новото си име ще имат същите задължения като сега.

Норма
Норма
02 февруари 2022 7:46
Гост

Нека не съпоставяме административното със съдебното производство. Длъжностните лица по регистрация в Търговския регистър и юристите вече добре разбраха смисъла на административната йерархия, подчинение и концентрация на власт. Има толкова практика във ВКС свързана със охранителното производство по вписване и издаване на удостоверения. Доброто и анализиране и познаване ще изясни в детайли опасностите, така че необходима е повече задълбоченост просто. Промените следва да се извършат в логически писледоватвлен ред, първо добре организиран Имотен регистър осъществен чрез възможностите на съдебното производство от орган на съдебна власт, който да подпомогне с опита и правомощията си въвеждането на функционираща имотна система чрез въвеждане… Покажи целия коментар »

фактите
фактите
02 февруари 2022 12:02
Гост

Видяхме колко е независима съдебната система-например преди десетина година от флашките, изтекли в медиите как прокурор си договаряше с ипълнителната власт повишение в горна прокуратура.
Записът още го има във vbox

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
02 февруари 2022 13:38
Гост

> „При административно производство и подчинение на съдията по вписванията от изпълнителната власт, няма как да се гарантира в пълнота независимостта при осъществяване на този важен процес който осигурява независимата съдебна система и няма как вече да му държим сметка освен чрез средствата на политическите механизми и отговорност.“

дали не би било полезно да се запознаете с Административнопроцесуалния кодекс и с предвидените в него възможности за съдебен контрол на административните производства???

Норма
Норма
02 февруари 2022 7:48
Гост

Нека не съпоставяме административното със съдебното производство. Длъжностните лица по регистрация в Търговския регистър и юристите вече добре разбраха смисъла на административната йерархия, подчинение и концентрация на власт. Има толкова практика във ВКС свързана със охранителното производство по вписване и издаване на удостоверения. Доброто и анализиране и познаване ще изясни в детайли опасностите, така че необходима е повече задълбоченост просто. Промените следва да се извършат в логически писледоватвлен ред, първо добре организиран Имотен регистър осъществен чрез възможностите на съдебното производство от орган на съдебна власт, който да подпомогне с опита и правомощията си въвеждането на функционираща имотна система чрез въвеждане… Покажи целия коментар »

ПЗР
ПЗР
01 февруари 2022 23:31
Гост

Уважаеми законотворци,
Моля не забравяйте и ДСИ! Тези също приравнени на съдии бюджетни смукачи е крайно време да бъдат премахнати. Има си кой да изпълнява функцията по съдебно изпълнение ..

Проскубания бухал
Проскубания бухал
01 февруари 2022 23:42
Гост

Ти кво искаш. Ненаялите се ЧСИ да се доугоят ли? Не двигател, че сега лобиране яко да подредят пропорционалната такса да бъде от първи ред.

ПЗР
ПЗР
01 февруари 2022 23:52
Гост

Искам инвеститорите да избиват инвестициите си, да плащат заплатите си, да внасят данъците си, а кафеджиите да си намерят работа ..

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 0:11
Гост

И после оди да си търсиш имота у инвеститора, а не да разваляш кафето на кафеджията

Проскубания бухал
Проскубания бухал
02 февруари 2022 9:01
Гост

Звучи добре на думи, но напрактика не. Защо тогава не вземат да направят всички ЧСИ в ДСИ?? И без това колекторските фирми, които вършат голяма част от документоиборота, вършеят необуздано и трудно може да бъдат спрени с алабализмите ма МаяМа.
Да се конкурират колекторите на свободния пазар, а ЧСИ- тата да спрат да се ползват с привилегии на „публично-частен“ монопол. Като държавни служители те могат само да дават разрешемие / одобрение за определени ключови действия.

P.S. Уточнявам. Това са само свободни разсъждения, хипотеза, а не подробно обмислено становище.

мнение
мнение
02 февруари 2022 6:16
Гост

Трябва да бъде премахната института на частния съдебен изпълнител, поради измутряне.

ГОСТ
ГОСТ
02 февруари 2022 13:34
Гост

ДА НЕ БИ ДА СИ ЛОБИСТ НА ЧСИ-ТАТА?! АЗП ПЪК ИМАМ ПО-ДОБРО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ПРЕМАХВАТ СЕ ЧСИ-ТАТА, ФУНКЦИИТЕ ИМ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ОТ ДСИ-ТАТА, КАКТО Е ОТ СТО ГОДИНИ НАСАМ И ПАРИТЕ ОТИВАТ В БЮДЖЕТА, А НЕ В ДЖОБОВЕТЕ НА ТЪРГОВЦИТЕ-ЧСИ! КАКВО ЩЕ КАЖЕШ?!

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 23:28
Гост

Вместо да им избодат очите ще им изпишат веждите

Становище
Становище
01 февруари 2022 23:17
Гост

По правната си природа, съдията по вписванията не е никакъв съдия, а е своего рода чиновник вписвач, тъй, че където и да го турят все тая! И не виждам как заплатите им ще бъдат намалени, както пише в статията, след като в момента основната заплата на вписвач е 2 654,10 лева + 50,00 лева – за т.нар. „ранг“, т.е. основната заплата /на вписвач в провинцията/ е 2704,10 лева, а основната заплата на съдебеден администратор в окръжен съд е 2 990,00 лева!!! Друг е въпросът колко клас ще получава вписвача в новосформиращата се аганция, тъй като т.нар. клас в съдебната система… Покажи целия коментар »

Кольо
Кольо
02 февруари 2022 9:50
Гост

Забравяш осигуряването, нормално….

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 23:11
Гост

ГЕРБ, това ти ли си?

Георги
Георги
01 февруари 2022 22:55
Гост

Е, сега много съпруги или любовници на съдии и прокурори ще орЕват Европата. И кой им е виновен като през ден отказват вписвания на нови бордове назначени от принципала?? А в същото време, вписвания в които си личи, че дадена фирма е открадната/източена се извършват на секундата,а отговорност никаква. След като нямат отговорности, значи не са съдии а чиновници!!!

Кольо
Кольо
01 февруари 2022 23:08
Гост

Тъпак. Съдиите по вписванията вписват актове с предмет имот. К’во бордове и фирми…..

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2022 12:42
Гост

Поне научи какво правят съдиите по вписванията, че се излагаш..!

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 22:53
Гост

Един и същи център командва Герб и ПП. Тоя център смърди откъм Лозенец. Нашокали са им репите, че трябва да бързат и са мега бавни. Това е обяснението за тези промени. Изненада няма. Народа ще изрине и тези и то преди 2024 г. Лошото е че за обикновения човек, спасение и оправия няма. Няма и да има.

288
288
01 февруари 2022 22:42
Гост

Обидчив бил просто Киро…Отказаха да му вписват промени по разни бордове и прибира вписванията в МС, че не обича да му отказват.

Запознат
Запознат
01 февруари 2022 22:06
Гост

Това ще е голяма грешка. Вписванията са важни и не са проста работа по един подпис. Актовете се обжалват пред окръжен съд. Ако това ви е разделение на властите, то Харварда на нищо не ви е научил. Как се приравнява сделка или решение по делба и регистъра за това, при който ина значебие поредността на вписванията, с регистъра на идентификаторите на имотите…Харвард….

Тодор
Тодор
01 февруари 2022 21:57
Гост

РЕШЕНИЕ № 17 ОТ 3 ОКТОМВРИ 1995 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 13 ОТ 1995 Г. Конституционният съд трябва да приеме за меродавно предметното съдържание на акта, а не неговото наименование – в случая това е „друг акт на Народното събрание“, а не закон – нормативен акт. Ежегодните бюджетни закони са закони във формален смисъл само защото под наименованието „закон“ те са гласувани от Народното събрание. В основното, същинското си съдържание те не съдържат правни норми. В разходната си част те съдържат разпоредби, с които се овластяват държавните органи да извършат необходимите им разходи на държавни парични средства до определен… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
01 февруари 2022 22:26
Гост

Ем, че Кирчо още от началото почна с кубинките напред. Конституцията я няма за нищо. Ама нали – трол, та трол….

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 21:53
Гост

Явно в Харвърд не изучават Монтескьо, нещо разделение на властите?! Какво да кажем за тази новина, когато е плод на титани на мисълта, а именно хора без един работен ден, като юристи или изобщо без юридическо обазование.

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 21:42
Гост

Обединяването на всички регистри в една структура е добро, даже много добро решение. Дано и регистъра на МПС, регистъра на ВПС към ГВА, бъдещия регистър на запорите, както и сегашният квази регистър на отказите и приемане на наследство , препиват в АВ. Приемането на фундаментарни промени в други закони с ПЗР на законопроект от съвсем друга материя – много лоша практика, която явно продължава и при ПП. Смяна на статута на съдиите по вписванията в обикновенни дл. лица на административно и трудово подчинение в адм. структура – много лошо решение. Сега СВ са независими като съдии, а като станат дл.… Покажи целия коментар »

адвокат от САК
адвокат от САК
01 февруари 2022 22:08
Гост

“…Обединяването на всички регистри в една структура е добро, даже много добро решение….“ Тцъ- никак не е добра идея- особено, ако са електронни. Защо ли- защото стават цел за кибер уязвимости. Откъде знам това, ли- от съпруга ми, който е доктор по киберсигурност. За съжаление, за правилното възприемане на проблема са необходими точно неговите, а не моите компетенции. Нещата са малко като при GDPR-a, но в обратно съотношение- при него са необходими има долу-горе 75 процента юридически знания, и 25 процента киберсигурност, а в конкретния случай с регистрите съотношението е обратно- 75 процента киберсигурност и 25 процента юридически знания…

въпроси
въпроси
01 февруари 2022 22:17
Гост

какво пречи на киберсигурността да се влиза в един портал с множество регистъра под него, че не мога да разбера?!
Това е само адм. обединяване под една шапка – напрактика всеки регистър е отделен и е защитен, само се влиза с една парола, с един общ потребителски акаунт.
Да не би ако са отделни регистри доктора да печели повече от киберсигурност на всеки отделен регистър, а ако са в едно ще падне хонорара многократно? Май-май това ще да е , че откъде иначе такава неприязън ако не е засегнат частен финансов интерес на отделни лица/фирми.

адвокат от САК
адвокат от САК
01 февруари 2022 22:20
Гост

“….какво пречи на киберсигурността да се влиза в един портал с множество регистъра под него, че не мога да разбера?!..“Хакването, например, но тези въпроси са към съпруга ми, а на него не му се занимава с коментари в този форум….В общи линии, може да се хакнат всички регистри само с едно действие- долу-горе, това разбрах от него…

Кольо
Кольо
01 февруари 2022 23:11
Гост

ха познай, след като са под една шапка, дали няма да имат една и съща защита, една обслужваща фирма?

Съдия
Съдия
01 февруари 2022 22:12
Гост

Я да погледна да не са закрили и спецправосъдието с някоя преходна разпоредба. Я, не са! Отивам да си лягам!

Advokat VG
Advokat VG
01 февруари 2022 22:55
Гост

Механичното обединение на регистри не е добро начинание. Това би имало смисъл, ако за всички вещи и прехвърлим права се направи регистър на собствеността, ограниченията на собствеността, наложените обезпечителни мерки и обезпечения. Така всичко, което интересува оборота би било на едно място и проверимо по една система. Подобен регистър има в Португалия, естеството електронен, но и с местни структури. Води се по лица(собственици).
А ние правим мега административна структура с несъвместими регистри и то не съвсем добре работещи.

Еленът Рудолф
Еленът Рудолф
01 февруари 2022 21:40
Гост

Тази година вадим съдиите по вписвания от съдебната система и си ги взимаме при себе си, за да няма никакво независимо вътрешно убеждение. Догодина вадим прокуратурата, по-догодина и съда. Финална цел-обединяване на властите. Европа ще се зарадва като разбере…

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
01 февруари 2022 21:43
Регистриран

Глупости…

ГОСТ
ГОСТ
02 февруари 2022 13:38
Гост

E НАЛИ ВЪРВИМ КЪМ НОВ СВЕТОВЕН КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕД! ТОВА Е САМО СТЪПЧИЦА, СЛЕДВАТ И ДРУГИ!

Хахаха
Хахаха
01 февруари 2022 21:39
Гост

Хахаха,
щом ползват ПРЗ на Закона за бюджета, за толкова съществена реформа… значи не им е чиста работата на Киро и Кокорчо …
ПП ПП е тръгнала в свредел към земята, чак президента днес се разграничи.
Едно ие да си ходил в Харвард, друто е да си завършил курс, еле пък магистратура…
Но България не Е САЩ….
Киро и Кокорчо са супер некадърници

Тони
Тони
01 февруари 2022 21:34
Гост

Първо е необходимо да се създаде функциониращ имотен регистър, след това по естествен начин ще отпадне нуждата от съдии по вписванията. При липсата на функционален регистър, нуждата от независим орган, който да използва възможностите на съдебна власт е повече от необходима предпоставка за гарантиране на правната сигурност свързана със създаване на реални имоти партиди. Така не слагаме ли каруцата пред коня!?

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 21:14
Гост

Сега остана да извадите разследването от МВР, където не им е мястото на разследващите полицаи и да преминат към следствието, т.е. към съдебната власт.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
01 февруари 2022 21:36
Регистриран

Приветствам…Полицаите не са коюпетентна разследваща престъпления, юрисдикция.И ежтака.Но….пак вървим наобратно.В правото на ЕС всичко, ама всичко е права на Човека,а не насилнически похвати.Медиация и Арбитраж се използва Преди всяка квалификация на деянието на извършителя.Преследват се само тежки умишлени деяния и то от Е прокуратура.Родната е без значение.А МВР закрила правата на гражданите.И сега : какво още не сте разбрали ?!Не Панов и не Дишлиева са пример за правосъдие и справедливост, а правото на ЕС.

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 21:02
Гост

Аз имам обратното предложение, да се извади имотния регстър от тази Агенция, която е само генератор на корупция. Регистъра обратно в съда, където си беше и където му е мястото. Помните ли срива на Търговски регистър, помните. Булстат издънката помните ли, помните. Ха сега си представете каква грандозна кражба е замислена. В страната има над сто милиона имота. Колко от тях ще се откраднат, колко собственици няма да осъмнат като такива. Помним кражбите на фирми, явно на някой му харесва и с имотите да се случи. Имотната мафия радостно потрива ръце.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
01 февруари 2022 21:39
Регистриран

Глупости

Вера
Вера
02 февруари 2022 10:48
Гост

Е може и някой пострадал да получи имота, който му се полага по право

Тони
Тони
01 февруари 2022 21:53
Гост

Точно!

Георги Измирлиев
Георги Измирлиев
01 февруари 2022 20:49
Гост

Както при преместването на търговския регистър от съда в Агенцията по вписванията се откраднаха един куп фирми, сега ще се откраднат един куп имоти, само че не всеки българин има фирма, но всеки българин има имот!

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 20:46
Гост

Това беше най важното, от сутрин до вечер Гешев, КПКОНПИ и съдебна реформа. А то всичко било маскрад. Ето маските паднаха. Както казваше един изпълнителен директор на Агенцията по вписванията-Какъв директор съм, като не мога да им наредя на тия кой акт да впишат и кой не. Е, сега няма да има грешка. т.нар.имотен регистър ще се превърне в бухалка. Който слушка ще е ок, който не слушка я без имот, я без заплата. Да живее демокрацията. Правната сигурност да върви по дяволите, важно е да има структура за Калина-малина.

Димитров
Димитров
01 февруари 2022 20:39
Гост

За тази промяна, моите поздравления! Винаги съм се чудел, как може да си назначен на някаква синекурска длъжност, а същевременно да се ползваш със статута на магистрат. С други думи – да отъждествиш администратор с правораздавател. Никога не съм го разбирал това, а още от университетската скамейка ни загатваха и пожелаваха тази мечтана служба. Няма да описвам картината в областият град, в който живея, за да не накърня нечие его….. Но нека не злословят синекурите – макар и с приети преходни разпоредби в друг закон, който изменя основен закон, промяната е легална, с произтичащите от нея юридически факти и правни… Покажи целия коментар »

адвокат от САК
адвокат от САК
01 февруари 2022 20:46
Гост

Ако се бяга спринт с такова съдържание на “промяната“, то тя ще унищожи българската държавност. Така и не получих отговор на въпроса- защо във всички юф на България се изучаваше децентрализация на държавното управление; защо ЕС превърна в принцип този политически конструкт и защо настоящите управленци не знаят абсолютно нищо за него, а създават “промени“ в посока абсолютна централизация на държавното управление…Ми да върнат и живковата конституция, да вкарат в настоящата чл.1 от нея и да се постанови, че се премахва политическия плурализът и една партия може да се обявява за държавна, м….Явно им куца и конституционното, и парламентарното право…… Покажи целия коментар »

Лена Босриславова
Лена Босриславова
01 февруари 2022 20:50
Гост

Ленче,ти ли си? По-синекурна длъжност от „началник на кабинета“ на Кирчо няма. Най-скъпоплатената СЕКРЕТарка в държавата.

288
288
01 февруари 2022 22:37
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Проскубания бухал
Проскубания бухал
01 февруари 2022 23:48
Гост

Тя го ЕСКОРТира беее

Шлосерска стиска
Шлосерска стиска
02 февруари 2022 12:23
Гост

Тя е наета от КП с абонаментен план. ББ поне си позволяваше единични случаи на определени услуги. Тук, г-н Харвардски си плаща месечна такса -ББР, началник, говорител… и още нещо може би…. Някоя друга „отстъпка“ изглежда логична. Мата Хари номер 2.

адвокат от САК
адвокат от САК
01 февруари 2022 20:16
Гост

Специализирана прокуратура Новини Специализирана прокуратура предоставя следната информация във връзка с множество запитвания относно проверка на ГДБОП-МВР, изпратена по компетентност в СП. Специализираната прокуратура се самосезира по изнесена на 05.01.2022 г. информация в електронното издание на в. „Капитал“ относно твърдения за извършено престъпление от народен представител, включен в списъка „Магнитски“. На основание на чл. 145 от Закона за съдебната власт наблюдаващ прокурор е разпоредил извършване на проверка на КПКОНПИ. Впоследствие към прокурорската преписка са присъединени два сходни сигнала на Гражданско движение „Боец“. Първоначално сигналите са внесени в ГДБОП-МВР. Същинска проверка по случая от органите на ГДБОП-МВР не е извършвана предвид… Покажи целия коментар »

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
01 февруари 2022 21:56
Регистриран

Тъпо.Ето защо.При деяния, с презюмирани престъпни цели, тази същност не съставлява “ депутат с публични функции“ а е в личното си качество на обикновен човек, който няма никакъв имунитет.Не се прави разширително тълкуване на пряка норма от КРБ тогава, когато само проверка на фактите се започва.Установи ли се,че е действал в своето публично качество,само тогава се иска имунитет.

faustin
faustin
01 февруари 2022 20:12
Гост

„Нашата цел е да сложиме хора в прокуратурата и в КПКОНПИ…“ (и не само)

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 20:14
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
льольо
льольо
02 февруари 2022 8:35
Гост

ти разбра ли от кой е цитатът?

Богомил Консулов
Богомил Консулов
01 февруари 2022 19:58
Гост

Дали е добра концепция, не съм компетентен в такъв широк спектър, НО една част от Съдиите по вписвания не само не трябва да са такива, ами е добре и да им се забрани да бъдат на каквато и да е държавна работа! А пък половината нотариуси са си за затвор! Доста самозабравили се, нагли и алчни закононарушители има сред тях…

Маските падат
Маските падат
01 февруари 2022 19:57
Гост

ПП усетиха, че това е мега тъпо изпълнение и командироваха троловете си да слагат минуси и да размиват дискусията. За всеки юрист обаче е безпощадно ясно и какво се цели с този закон, и защо се прави така през ПЗР на Закона за бюджета.

Рухнаха всички претенции за промяна, прозрaчност, диалог, предвидимост…

Дам
Дам
01 февруари 2022 20:10
Гост

Да, на лошо тръгват. Започват да имитират ГЕРБ и ДПС, от което по-лошо няма.

Gggggg
Gggggg
01 февруари 2022 20:18
Гост

Но те СА ГЕРБ и ДПС. Просто с друго име. Не мога да повярвам, че хора се вързаха, че парашутистът от Канада е дошъл да прави положителни промени.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
01 февруари 2022 22:01
Регистриран

И сега : не спрем ли “ паричните потоци“ ще се удавил…И няма никакво съмнение…

Advokat VG
Advokat VG
01 февруари 2022 19:25
Гост

Днес управляващите ритуално се самоубиха. Направиха същото ,което правеше предишното управление, а с обещанията, че няма да правят така дойдоха на власт! И ние наивно ги подкрепихме, защото са от Харвард, а там не ги учат да правят така!Изменения на закони с ПЗР на ЗБ, които тихомълком без обсъждания ще минат само през бюджетна комисия е пълно безобразие и то да такива важни неща – за собствеността на хората и представителството на държавата.

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 19:29
Гост

Чак пък да се самоубили… новото правителство няма още 100 дни на поста. Но със сигурност това не са добри законодателни практики. ГЕРБаджиите бяха майстори на подобни порочни хватки и това беше една от причините хората да излязат на улицата.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
01 февруари 2022 19:30
Гост

Не „ние“, а „Вие“, колега.

адвокат от САК
адвокат от САК
01 февруари 2022 19:31
Гост

“…И ние наивно ги подкрепихме…“ Наивници сред юристите няма. Аз лично не гласувам на избори от около 30тина години заради меко казано, крайната ми неприязън към поведението на всички политици, за които считам, че са професионални лъжци и заради думите “политическа отговорност“, които НЯМАТ никакво правно значение и НЕ съответстват на юридическата отговорност- гражданска, наказателна, административна и дисциплинарна.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
01 февруари 2022 22:05
Регистриран

Аз приветствам Министъра на финансите- разбрал е най- важното в Библията : да сразим златния телец .Другото се само нарежда.И е така.

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 22:47
Гост

Виолетке, в кенефа си бе душа. Несе обаждай от там. Смърди та се не трае

Тикво-трол в еуфория
Тикво-трол в еуфория
01 февруари 2022 19:16
Гост

Колеги, аз съм в еуфория, най-после да има истинска издънка на новите, за която да се хванем, че опорните точки за кескчетата, Кирчо и Кокорчо отдавна се изтъркаха! Обяснете сега напоително на простите юристи как промени в законодателството не се правят с ПЗР, а ако възразят, че дълги години нашите спонсори от ГЕРБ и ДПС практикуваха точно подобни и то по-мащабни извращения с правото, може да пуснете някоя опорна точка от пик, блиц или нещо друго с кафяфо-сензационен привкус! Пишете, в името на нашия любим вожд, който пророчеството казва, че ще се завърне на бяла джипка!

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 19:22
Гост

Ти си пълен глупак бе! Излагаш се зловещо! Дори „адвокат от сак“ е повече достоен за уважение от теб!

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 19:23
Гост

Ще се завърне, ама не на бяла, а на черна джипка със сини лампи и на номера ще пише „при бай Ставри“.

Андрей
Андрей
01 февруари 2022 19:26
Гост

Аз ще ти обясня, глупако. Предишните го правиха редовно. И не само това. Сегашните вървят по пътя на предишните с ускорени темпове. Но и с претенции за промяна. Ава промяна няма. Е, защо нормалните хора да не смятаме и едните и другите за идиоти? Или в черно белия ти мозък щом си против Киро, значи си за Бойко и обратното?

адвокат от САК
адвокат от САК
01 февруари 2022 19:26
Гост

Спрете се с идиотските си внушения- пак питам- КОЛКО ЛИЦА със завършено висше юридическо образование са депутати от пп пп и колко от тях НЕ СА учили в юф абсолютно нищо за децентрализация на държавното управление, ПЕС- защото този принцип е залегнал и в ПЕС- ако не знаете- сега вече знаете, и въпреки това, са завършили юф, дипломирали са се и са придобили юридическа правоспособност…Вие знаете ли, че ако България се откаже от децентрализирано държавно управление, това значи нарушаване на политическите принципи, върху които е изграден ЕС….

анонимен
анонимен
01 февруари 2022 19:30
Гост

Ми аз съм в еуфория, без да съм трол. Една издънка си е издънка, без значение от коя ПГ е допусната.

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 19:08
Гост

Както каза един велик български мислител – Харуаард, Харуаард, ето ви Харуааард хахаха, кат си завършил в чужбина какво ваще са имали пари, не значи, че си нещо повече от другите. Харуаард, Харуард. И ДБ-то пълна пародия на юридическа мисъл там. Очаквам Копейката със силен удар на следващите избори. Харуаард на юридическата мисъл е това управление.

адвокат от САК
адвокат от САК
01 февруари 2022 19:16
Гост

Извинете, но в Харвард ги учат на съвсем различни неща. Ако к.п. беше казал в заниманията там, че ще прегази закона, щеше да завърши обучението си на кукуво лято…Харвард действително дава много високо ниво, но не е за 18 годишни студенти. Преди седмица онлайн занятията в Харвард Кенеди скуул включваха над 98 процента американски военни от бригаден генерал нагоре и само 5=6 цивилни лица, едно от които беше съпруга ми. Нивото на преподаване е много добро, но ако някой само беше намекнал за нарушаване на закона- независимо американския или на чужда държава, въпреки генералското му звание, щеше да прекрати обучението… Покажи целия коментар »

Една от всички
Една от всички
01 февруари 2022 19:05
Гост

Как може такова безобразие ? Как може с Преходни и заключителни разпоредби да правиш структурни промени? Безумие !Как може такова принизяване на съдиите по вписвания в администратори , а изискване за завършено висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност и юридически стаж не по-малко от 3 години- текс от законопроекта. Нали на всички ни е ясно, какво ще е качеството на тези специалисти, за да станат администратори . Естествено тия дето не могат да спечелят конкурс за съдия, прокурор или нещо по вече ! Няма изненада нали ? Управляващите ни обещаха промяна и си я правят тихо , тихо без много… Покажи целия коментар »

Степан
Степан
02 февруари 2022 2:46
Гост

Че до сега за съдия по вписванията нямаше дори изискване за юридически стаж, не разбирам възмущението.
А иначе вписването си е чисто юридическа и административна работа, в нея няма никакво правораздаване, не виждм смисъла да думичтака съдия! Какво отсъжда един съдия по вписванията??

Maximus
Maximus
02 февруари 2022 11:14
Гост

Да колега, нямаше изисквания за юридически стаж, но ако се явиш на изпита/конкурса щеше със сигурност да преосмислиш хипотезата си. А за това какво отсъжда един съдия по вписвания има достатъчно съдебна практика и потвърдени откази на съдиите по вписвания, за да разбереш. За да правиш такива коментари и участваш в дискусия би трябвало да имаш екзистен минимум познания

Г-н Самсон
Г-н Самсон
01 февруари 2022 19:04
Гост

Кирчовците са изучили всички номера на ГЕРБ и започнаха още на първия месец да ги прилагат. Направо не мога да повярвам колко сме тъпи, че гласувахме за тях.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
01 февруари 2022 19:36
Гост

Колко СТЕ тъпи…..

Проскубаната тиква
Проскубаната тиква
01 февруари 2022 19:40
Гост

Ние умните гласуваме за тикви и прости кърджалийски п*тки

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 22:45
Гост

Не само тъпи, ами и вдлъбнати! Заради плиткоумието и продажността на такива като Ссб и протестърите, сме теглили век и половина византийско робство и 5 века под оснанско. ФАКТ!!!

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 19:01
Гост

Целта е да се избегнат Обществените консултации и обсъжданията, които иначе трябва да се направят по реда на ЗНА. Та нали ще ги направят „на салата“, ако е по стандартния ред и има опасност нещата да не минат.
Законът за бюджета е единствения, който се внася само и единствено от МС, като никакви предвирителния обсъждания и консултации не се правят. Това е замислено от много отдавна, така да се направи. Тези промени също са замислени отдавна и да станат точно по този начин, не се заблуждавайте, че е съчинено за ден или два.

Питагор
Питагор
01 февруари 2022 19:00
Гост

Правилно. Абсолютно правилно.
Един добре написан скрипт може да направи ботове, които да вършат поне 80-90% от работата на чиновниците, наречени съдии по вписване.

адвокат от САК
адвокат от САК
01 февруари 2022 19:04
Гост

А един бял хакер,който владее и крипирането, и декриптирането, може да ви направи да си говорите сам/а…Интересно- ако ви хакнат електронното устройство и ви откраднат КЕП и самоличността, както и електронното банкиране, кому ще се жалвате… Съветът ми е- право при киро или в кантората на лена бориславова- да ви свали 20 финансови кожи, за да се научите, че на адвокатите се плаща и това плащане не е корупция, а напълно законно плащане за извършена правна услуга…

Логикоглу
Логикоглу
01 февруари 2022 19:39
Гост

Много, ама много интересно==. А иначе пазарувате онлайн, банкирате онлайн, самолетите и корабите се движат на автопилот, оня пич си прати колата в космоса без жив човек вътре, а не може елементарни чиновнически действия да се извършват от софтуер.

Иван
Иван
01 февруари 2022 20:19
Гост

Защо да са елементарни?

Корупция
Корупция
01 февруари 2022 18:56
Гост

Рецепта за корупция ала Кирил и Асен Харвардски

Взимаме: АВ, ГРАО, ЦРОЗ АГКК и ги добавяме в хубава наша си тенджера – МС.
Разбъркваме бързо и добре, преди да кипне общественото мнение. Махаме ограниченията на ЗСВ (конкурси, формалности).
И получаваме – мега административно блато с наши тлъсти жаби.

Sara
Sara
01 февруари 2022 18:53
Гост

За съжаление и тези тръгват по добре утъпкания път надолу. Да променяш статута на съдиите по вписванията, който действа от почти век и половина и то без никакъв дебат е повече от арогантно. Ясно е, че като ги централизираш /овладееш/ е по-удобно, но дали граждани, адвокати, нотариуси имат нужда от това? Отделно че самата промяна въобще не отчита как функционират съдиите по вписванията, как е обезпечено да се заместват от съдии или да заместват нотариуси, каквито ситуации възникват, но това вече явно е много сложно, за други преходни разпоредби!

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 18:49
Гост

Тези хора са ПРОСТО НЕЛЕПИ или невероятни корумпета! Което и от двете да е – хич не е добре!

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 18:44
Гост

Тия ще се окажат по-големи мръсници и от ГЕРБ и Патреотите!
ЧЕСТНА ПИОНЕРСКА!
Хак ВИ Е!

Продължаваме Подмяната!
Зер тия агенции са важни, хеле имотния и търговския регистри и ЦРОЗ – трябва директно да се командват Вписвачите от Кирчу и Кокорчо, че някакви калпави съдии там ни спират вписванията на бордовете. Трябва да се уреди и далаверата с МП по съдебното представителство на държавата по ГПК, много пари са ни обещали от Вишия адвокатски, ако го направим.
НАПРЕЕЕЕЕДДДД!!!

Киро
Киро
01 февруари 2022 18:37
Гост

Толкова е прозрачно какво се цели – искат всички тези хора да ги вземат в Министерски съвет, където прост(о) Киро да си ги назначава без ограниченията на ЗСВ.

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 19:03
Гост

МНОГО ЯСНО!!!
Дори пожарникаря от Банкя не си позволяваше такива наглости и безочия да ги мести при него в МС. Не е минал школата на Харвард все пак.

адвокат от САК
адвокат от САК
01 февруари 2022 18:34
Гост

Kъде е лена бориславова- “юридическото острие“ на пп пп, ОТЛИЧНИЧКАТА НА ЮФ НА СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, МАГИСТЪРА ПО ПРАВО ОТ ХАРВАРД- къде е тази личност, за да бъде изпитана на тема “Децентрализация на държавното управление“ и да каже яублично каква оценка има от юф по тази материя и при кой преподавател….

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 19:05
Гост

Магистър по право от Харвард никога не е била. Има някаква специализация по Фулбрайт, откъдето се познават с другите тикви, и които специализации не са никакво образование със степен и тапия, а зле прикрит начин за обработка и агентура.

анонимен
анонимен
01 февруари 2022 19:27
Гост

Бе баш LL.M. си е със завършена магистърска програма. Фулбрайт само дава стипендии за покриване на таксата за обучение, не организира курсове.

Тъй, като оставим Лена настрана, наистина много грубо подхожда новата законодателна власт с първата си сериозна реформа. Мноооого грубо. Сигурна съм, че вътре в коалицията юристи изпитват срам.

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 19:43
Гост

Какъв LLM бе бунак. Наясно ли си че Право в Щатите се завършва за минимум 3 г. Престой какъвто тая офца няма там

Проскубания бухал
Проскубания бухал
01 февруари 2022 19:38
Гост

Прибира кинти, Ленчето…..

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 18:27
Гост

Тия ще взривят цялата система. Не, всъщност държавата ще бастисат

адвокат от САК
адвокат от САК
01 февруари 2022 18:27
Гост

Имам само два въпроса към управляващите- който и да е от вас има ли айкю над 80 и да сте чували нещо за ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ- щото юристите сме я изучавали в следването си в юф, в семестриални часове и сме полагали семестриален изпит по тази тема…

Maximus
Maximus
02 февруари 2022 11:28
Гост

и имайте предвид, че възрастта им е част от сбора за изчисляване коефицента за интелигентност

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 18:25
Гост

Дали няма да има протести и оставки, а. Дали ще останат съдии по вписванията, или хората ще напуснат. Дали няма да се блокира работата на АВ

123
123
01 февруари 2022 18:24
Гост

Много тъжен е начинът, по който новата власт започва да законодателства. Нали тъкмо те обещаваха да сложат точка на промените през ПЗР?

OMG
OMG
01 февруари 2022 18:25
Гост

Не виждам проблем със заличването на съдиите по вписванията. Дори звучи убедително предложението, така че няма нужда от толкова чупене на пръсти, че новите са като старите.

Z.Z
Z.Z
01 февруари 2022 18:27
Гост

A в промяната в представителство по дела, не виждаш ли? Това мирише яко и се прави от днес за утре.

Sara
Sara
01 февруари 2022 18:55
Гост

Да, всъщност защо пък да виждаме проблем в това – напротив, доста проблеми си решават тези които ще ги командват. Ама не мисли само от тяхната гледна точка!

Запознат
Запознат
01 февруари 2022 22:20
Гост

Въпрос първи. Знаете ли значението на поредността на вписванията на съдията по вписвания. Може ли да го сравним с това в кадасръра. Въпрос втори – пред кого се обжалва отказа за вписване на съдията по вписвания – пред ОС или пред адм. Огран. Въпрос трети – когато съдията по вп. Се замества от районен съдия, той на НС ли ще е подчинен. Въпрос 4 – редно ли е да изменяме ГПК и ЗСВ със закона за бюджета.

Отвратена
Отвратена
02 февруари 2022 8:56
Гост

Перфектно обобщение на абсурда!
Едно по едно започват за изпълзяват най-отвратителните явления отпреди април 2021 г. …

И тия като ония
И тия като ония
01 февруари 2022 18:24
Гост

E, не! Що за майтап? То бива нелепици, ама това надминава и предишните управляващи

Проскубания бухал
Проскубания бухал
01 февруари 2022 18:23
Гост

Какво стана сега? Добре започва промяната, протестъри. Колко пъти Ви казах, че Борисов създаде една порочна система, която работи и го задържа на власт 10 години. Новите искат просто да я овладеят, като сложат свои хора на съответните места. Жалки наивници са техните поддръжници. Учете се и гледайте как се „червените партизани“, преоблчени като социални неолиберали, безскрупулно налазват властта и запазват всичко, което им изнася. Пародия на промяна…..

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 19:10
Гост

Тихо там, на черешата! ССБ са доволни – те обичат ПП и ДБ, имат даже техен представител за зам.министър на правосъдието.

адвокат от САК
адвокат от САК
01 февруари 2022 18:22
Гост

“….Изненада – със закона за бюджета премахват съдиите по вписванията и променят ГПК…“ ЗАЩО…АБЕ СПРЕТЕ СЕ, ВЕ, СПРЕТЕ СЕ ОВРЕМЕ-поне един лекар дано има в това 47 НС, който да ви научи на основният принцип на Хипократовата клетва- ако не можеш да помогнеш/ в случая- поради управленска немощ/ , поне НЕ ВРЕДИ- не нанасяй всякакви щетина един работещ и смазан държавен механизъм, който засега не дава засечки … Управляващите искат да поставят всички държавни структури в свой контрол, с цел изпълнение на политическите им поръчки от държавните органи, дори да са противоправни, незаконоъобразни, нищожни и противоконституционни. Спрете се с нелепите… Покажи целия коментар »

...
...
01 февруари 2022 18:20
Гост

Троловете на ГЕРБ и ДПС трябва да са много доволни. Новите управници започват да възприемат най-порочните практики на доскорошното управление.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
01 февруари 2022 18:27
Гост

Кажете отново, че ГЕРБ са го предложили, подобно на мораториума, и си измийте ръцете. Къде спи председателя на НС, оня болния Минчев, маминото синче. Що мълчи като пън?!? Срам за ЮФ мс СУ и срам за професията.

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 18:20
Гост

И тия са като ония, ако някой си е мислил нещо различно. По ГЕРБ-ерски променят закони чрез ПЗР.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
01 февруари 2022 18:29
Гост

Разликата е, че се вътрихме с 450 млн за избори, за да задоволим нечие его, най-вече на Христо Къдравия косъм.