Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) единодушно избра председатели на окръжните съдилища във Враца и Видин и на районния съд в Свиленград. И за трите поста имаше по един кандидат – Надя Пеловска-Дилкова оглави ОС-Враца, Илия Илиев – ОС-Видин, а Живка Петрова – РС-Свиленград.

Надя Пеловска на практика ще бъде председател на ОС-Враца за втори мандат. Тя заемаше тази позиция в периода 2014-2019 г., а преди това беше ръководител на районния съд в града.

По време на изслушването си пред СК на ВСС тя посочи, че един от основните проблеми в съда е кадровият. Докато към 2014 г. в ОС-Враца е имало 21 съдии, сега те са 16. Тя призова колегията да не съкращава повече щатът, защото освен бързо, правораздаването трябва да бъде и качествено, а това зависи и от броя на съдиите.

Един от въпросите, който ѝ беше зададен, беше свързан с наболялата през последните години тема за конкурсите, които по мнение на кандидата, много се бавят. Миналата седмица Министерството на правосъдието отправи апел към магистратите да дадат своите идеи по въпросите за конкурсите, атестирането и др., защото подготвя промени в Закона за съдебната власт по тези теми (виж повече тук).

Днес Цветинка Пашкунова попита кандидатката какво мисли за децентрализация на конкурсите и какви са възможностите за „забързването“ им.

Пеловска отбеляза, че е трудно да се даде точна рецепта, но най-добре е да има промяна в закона и да се премине към известна децентрализация на конкурсите. Тя споделя мнението, което напоследък се застъпва и от съдии, и от кадровици, за засилване ролята на общите събрания, които да извършват своеобразно класиране на кандидатите за повишаване.

Общото събрание трябва да намери своята роля в конкурсите за повишаване. Първоначалното назначаване трябва да бъде само за районните съдилища, а растеж в кариерата да имат тези колеги, които работят добре, почтени са, които не спират да повишават квалификация и се борят да работят по добре. Общото събрание може да извършва своеобразно класиране на кандидатите за повишаване, съдиите от по-горния съд много обективно и вярно могат да кажат кой работи добре и е почтен и кой да бъде повишен. Ролята на общото събрание да бъде засилена“, заяви Пеловска.

Тя добави, че ще трябва законодателно да се променят и процедурите за атестирането. Посочи, че всички са чували за баварския опит, където всички съдии се атестират веднъж на пет години и тази атестация важи за всички процедури в следващите пет години.

Атанаска Дишева заяви, че споделя тезата за ролята на общото събрание. Но попита следното – при провеждането на класирането от общото събрание как кандидат от друг съдебен район може да бъде поместен в това класиране, при положение че обективно общото събрание няма професионална представа за качествата му, защото не гледа негови актове в рамките на инстанционния контрол.

Не виждам пречка оценка на този кандидат да даде съответното общо събрание на окръжния съд, от чиито район е той. При две мнения на два окръжни съдилища е важна ролята на ВСС. След като прегледа документите, атестирането, трудовия стаж и моралните качества, решението да бъде или чрез процедура в Комисията за атестирането и конкурсите, или директно от Съдийската колегия. Законодателят винаги изхожда от идеята, че кадровият орган е ВСС, но каквото и да се прави, общото събрание трябва да партнира, да подпомага ВСС в избора, но не може изцяло да отнеме правомощието на съвета“, отговори Пеловска.

В подкрепа на кандидатурата ѝ се изказа Цветинка Пашкунова. Тя заяви, че Надя Пеловска е с безупречен авторитет, толерантна е и е доказала, че е много добър ръководител. Посочи, че окръжният съд във Враца е с отлични показатели, за което принос има и Надя Пеловска.

Така Пеловска беше единодушно избрана за шеф на окръжния съд във Враца.

Също с пълно единодушие колегията избра Илия Илиев за председател на ОС-Видин. Той е дългогодишен зам.-шеф, а през последната година е и и.ф. ръководител на съда.

Това беше третият опит на СК на ВСС да избере председател на този съд. При първите две Илия Илиев не беше сред кандидатите.

В негова подкрепа се изказаха Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева. Пашкунова обясни, че познава Илия Илиев и той е отличен наказателен съдия с безупречни професионални и етични качества. Атанаска Дишева на свой ред изтъкна, че познава кандидата от студентските си години и, освен че е отличен професионалист, той е много колегиален и благ човек.

Третият единодушно избран за ръководител е Живка Петрова, която ще бъде начело на районния съд в Свиленград за втори мандат.

В нейна подкрепа се изказаха председателите на Върховния касационен съд Лозан Панов и на Върховния административен съд Георги Чолаков. Те призоваха колегите си да гласуват за Живка Петрова, която е имала един много успешен първи мандат и нямало никаква причина да бъде избрана и за втори такъв.

25
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Нина
Нина
08 февруари 2022 19:49
Гост

От годишния отчетен доклад на ОС – Враца за 2020 година: „Съобразно броя на съдиите по щат, средномесечното постъпление на щатна бройка на база 12 месеца е 6.66 дела на един съдия. На базата на реално заетия през годината щат обаче средномесечното постъпление на един съдия е било 6.97 бр.дела.“

Един Магистрат
Един Магистрат
08 февруари 2022 15:46
Гост

Постоянни атестации не се правят за какво ли не в момента.Преди беше този ред атестиране до пенсия (60г.) през 5 години.Така сега поне отпаднаха 100-ци атестации на колеги които след периодично атестиране след несменямост просто не се явяват на конкурси и не ги атестират.Ако се върне стария ред на атесиране до откат една атестация няма да продължава 2 години както сега, а 5 години!Един конкурс ще продължава с обжалванията 10 години!Изобщо атестирането следва да отпадне от конкурса, това е една формалистична безсмислена процедура, която превърна съдиите в статистици.Ако ще решава общо събрание на съответния горен орган е още по-безсмислено да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2022 15:31
Гост

Конкурсите трябва да са си централизирани, а тези, които гласуваха ЗСВ с постоянни атестации за какво ли не, да отидат в КАК и те да изготвят атестациите. Както е посочено по-горе за Германия, атестация трябва да се прави веднъж на определен срок – 3 или 5 г. и да важи за всякакви процедури, вкл. и конкурси. Така ще има и много повече обективност при конкурсите, защото няма да могат да ги нагласят според случая – примерно атестацията е правена 2018 г., а ще се ползва за конкурс през 2022 г., когато и КАК и ВСС ще е с дург състав.… Покажи целия коментар »

Трудно им е
Трудно им е
08 февруари 2022 14:42
Гост

Хайде да видим ОС на ОС-Благоевград как ще оцени индивидуално работата на колегите си от РС-Благоевград по критериите почтеност и професионализъм, за какво оценяване иде реч след като едва ли в цялата Държава има Окръжен съд, който да уеднакви практиката си с районните си колеги, за какво оценяване говорим след като въззивните състави на Окръжните съдилища масово развращават правни институти и се подиграват с труда на колегите си от районните съдилища, като актовете им трудно минават цедката на ВКС защото на ВКС не му е работа да се занимава с тях и как по-точно плеядата звездобройци влезли в ОС на… Покажи целия коментар »

фифи
фифи
08 февруари 2022 20:04
Гост

То да беше само Благоевград…

Заки
Заки
08 февруари 2022 14:17
Гост

Добра работа на ВСС.

Мики
Мики
08 февруари 2022 14:05
Гост

E, пак ли само по един кандидат?

Тити
Тити
08 февруари 2022 14:07
Гост

Какво те учудва? Тези постове въобще не са за завиждане. То за главен прокурор беше само един, та за тези провинциални съдилища ли.

ПИТАЩ
ПИТАЩ
08 февруари 2022 13:31
Гост

ПИТАЩ: ПРИ ТОЗИ СИ СЪСТАВ НА висшия съдебен съвет КОИТО Е ИЗБРАЛ пеловска за председател на т.н окръжен съд Враца ЛЕГИТИМЕН ЛИ Е ?

Симо
Симо
08 февруари 2022 14:09
Гост

ВСС в сегашния си състав е за закриване със сигурност.

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2022 12:33
Гост

Пеловска е добър човек и професионалист.

Иванова
Иванова
08 февруари 2022 12:32
Гост

Е пак ли Пеловска избараха?

Николай
Николай
08 февруари 2022 14:10
Гост

Много добър избор. Тя си върши работата перфектно.

Кашкински
Кашкински
08 февруари 2022 12:32
Гост

В негова подкрепа се изказаха Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева. Пашкунова обясни, че познава Илия Илиев и той е отличен наказателен съдия с безупречни професионални и етични качества.

Илия Илиев е страшен професионалист и аз потвърджавам това.

Хари
Хари
08 февруари 2022 14:11
Гост

Успех му желая.

Торкански
Торкански
08 февруари 2022 12:31
Гост

Пеловска отбеляза, че е трудно да се даде точна рецепта, но най-добре е да има промяна в закона и да се премине към известна децентрализация на конкурсите. Тя споделя мнението, което напоследък се застъпва и от съдии, и от кадровици, за засилване ролята на общите събрания, които да извършват своеобразно класиране на кандидатите за повишаване.

Еми да!!!

Облена
Облена
08 февруари 2022 12:31
Гост

Страшна новина.

Бенито
Бенито
08 февруари 2022 12:30
Гост

ВСС се разработиха… айде бягай бе. Феодални старчета и лелки.

Жорж
Жорж
08 февруари 2022 14:12
Гост

С нетърпение чакам новият му състав. Още малко.

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2022 12:30
Гост

Свиленград е хубаво място за живеене, богата община покрай казината, можеш да си пазаруваш лесно в Турция, в Одрин или Киркларели, защото си на няколко километра от границата. Топло е. Изобщо, който е избран за РС на Свиленград си е паднал на половия орган.

Повлошки
Повлошки
08 февруари 2022 12:29
Гост

Определено трябва да се поздравят избраните

Арурату
Арурату
08 февруари 2022 12:29
Гост

По време на изслушването си пред СК на ВСС тя посочи, че един от основните проблеми в съда е кадровият.

Не! ВСС трябва да се разкара на мига.

Краси
Краси
08 февруари 2022 14:14
Гост

Нямат доблест. Крайно неефективни са

Моолова
Моолова
08 февруари 2022 12:28
Гост

И Враца и Видин и Свиленград са ми добре познати градове от работата ми по тези места. Добри места за живеене са, но имат много неразгърнат потенциал.

Тихомир
Тихомир
08 февруари 2022 14:15
Гост

Особено Враца. Там няма никаква работа.