Магистратите Ваня Анчева, Георги Георгиев и Любомира Мотова бяха избрани чрез жребий от Пленума на ВАС за членове на конкурсната комисия, която ще оценява кандидатите за повишаване в съда. За резервен член бе определена Светлана Борисова.

През ноември 2018 г. Съдийската колегия обяви девет свободни места във ВАС за заемане чрез конкурс за повишаване. Кандидатите са 80, като 44 от тях са от Административен съд София-град при състав от 67 души.

По закон конкурсните комисии се състоят от петима души – един член на Комисията за атестиране и конкурси, един хабилитиран преподавател и трима магистрати. Според чл. 189, ал. 5, т. 5 от Закона за съдебната власт пленумите на ВКС и ВАС чрез жребий определят кои трима съдии да влязат в комисията. Именно това законово задължение е изпълнил днес Пленумът на ВАС.

Освен с избора на членове на конкурсната комисия, върховните съдии са се запознали и с предложението на председателя на съда Георги Чолаков Ваня Анчева да продължи да оглавява Седмо отделение за втори мандат.

Наред с това е било гласувано и разпределение на съдии по отделения.

3
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
jonmddithd
jonmddithd
01 юни 2021 10:21
Гост

your personal experienceMindfully using our emotions as data about our inner state and knowing when it’s better to de-escalate by taking a time out are great tools. Appreciate you reading and sharing your story, since I can certainly rel https://mxplayer.pro/ ate and I think others can too

Фен
Фен
07 март 2019 19:20
Гост

Подкрепям предложението на Георги Чолаков. Когато нещата в едно отделение вървят добре е редно председателят му да не се сменя.

Анонимен
Анонимен
07 март 2019 18:32
Гост

Голям наплив от Административен съд София-град.