Не бъдете пасивни, гласувайте. Този призив отправиха почти всички кандидати за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите при изслушването си на 18 юни. Той се открои като едно от най-отчетливите послания на събранието. За активност на съдиите апелираха и председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд Галина Захарова и Георги Чолаков.

На 25 юни съдиите ще избират шестима свои представители в следващия ВСС.

Кандидатите са 15 – районни, окръжни и административни съдии (кой какво предлага виж тук и тук).

Според Закона за съдебната власт (ЗСВ) изборът се смята за редовен, ако са гласували повече от половината от съдиите, включени в избирателния списък. Според данните на ВСС в момента те са 2198, което означава, че на 25 юни трябва да са гласували поне 1100 души, за да има редовен избор.

Ако това не стане, в неделя – 26 юни, трябва да има нов вот, който, за да е редовен, трябва да са гласували поне 33% от имащите право на глас, т.е. 726 съдии.

За избрани се считат кандидатите, получили повече от половината от действителните гласове. Ако няма такива, при вота на следващия ден за избрани се обявяват получилите най-много гласове.

Изборите от професионалната квота във ВСС се провеждат в изключително нестабилна политическа обстановка, при която не е ясно дали Народното събрание въобще ще успее да излъчи 11 членове на съвета до 3 октомври т.г., когато изтича мандатът на сегашния състав на кадровия орган. Днес Комисията по конституционни и правни въпроси трябваше днес да разгледа правила за избор на членове на ВСС, но заседанието се провали. Дори и да имаше такива, това не означава, че НС ще приключи успешно процедурата, защото са необходими поне 160 гласа, за да има избор, а нито управляващите, нито опозицията могат да осигурят толкова гласове, освен ако не се разберат помежду си, което в момента изглежда невъзможно.

Тази неяснота, както и апатията на съдиите към случващото се в системата, отбелязана в концепциите на не един или двама кандидати, демотивират магистратите и в гилдията, по подобие на есента на 2021 г., се чуват призиви да не се гласува.

Отчитайки тези факти, почти всички кандидати за членове на ВСС от квотата на съдиите отправиха призив към колегите си да гласуват, защото така от една страна ще покажат отговорност към проблемите, от друга – липсата на активност няма как да допринесе за утвърждаване на съдийското самоуправление и съответно увеличаване на квотата на съдиите в съвета, а от трета – от тези избори зависи как ще изглежда съдебната система през следващите пет години (виж повече тук).

Защо е важен ВСС? На този въпрос отговор даде председателят на ВКС Галина Захарова при откриването на Общото събрание на съдиите на 18 юни: „ВСС е безалтернативна институция. Този орган е въплъщение на независимостта на съдиите и заради това е постижение на правовата държава. Ние, съдиите, сме същинския форум за отстояване на правата и законните интереси на гражданите, а кадровата политика е най-важният и основен показател за ефикасността на системата. Именно заради това ВСС е крайъгълен камък на всички демократични и конституционни системи. Независимо от недостатъците на модела, няма по-добра практика за утвърждаване на самоуправлението и за отстояване на независимостта на съдебната власт“.

Освен тази принципна постановка, важността на ВСС произтича и от разписаните в Конституцията и ЗСВ други правомощия.

Едно от основните е да провежда кадровата политика в съдебната система. Без съвет няма да има кой да назначава, повишава, премества и освобождава магистрати, като особено фрапантно би било да няма кой да пенсионира навършилите 65 години. Няма да има кой да атестира магистратите, да избира административни ръководители, да решава дисциплинарните въпроси.

Няма да има кой да изготви бюджета на съдебната власт и кой да го изпълнява, а това означава, че няма да има кой да актуализира заплатите на магистратите и служителите (особено важно при растящата инфлация), няма да има кой да обяви обществени поръчки за ремонти, за техника, за поддръжка на информационните системи, застраховки, доставки на горива и т.н. При постоянния ръст на цените няма да има кой да отпуска допълнителни средства за издръжка. Няма да има кой да отпусне пари за осигуровки, за местни данъци и такси, дори за елементарни неща като разрешения за купуване на климатик, копирна машина или ремонт на елтабло.

Липсата на съдебен съвет на практика ще доведе до блокаж на съдебната система.

Заради това магистратите очакват решението на Конституционния съд, сезиран от Пленума на Върховния административен съд по повод на отдавна изтеклия мандат на ИВСС. КС трябва да каже дали при бездействие на Народното събрание – то две години не избира нови инспектори, е допустимо старите да останат на поста си, т.е. кое има приоритет – мандатността или непрекъснатото функциониране на конституционно установен орган.

Ако КС даде приоритет на непрекъснатото функциониране, то това решение може да рефлектира и върху ВСС и ако към 3 октомври 2022 г. не е избрана парламентарна квота на съвета, да продължи да действа сегашният му състав.

В концепциите си обаче съдиите-кандидати за членове на ВСС критикуват именно този състав заради изключително бавните конкурсни и атестационни процедури в Съдийската колегия, несправедливата разлика във възнагражденията на отделните нива, командироването, натовареността и много други натрупани с години проблеми, които не се решиха и в този мандат.

Заради това в последните седмици се заговори за възможността в ЗСВ да се предвиди, че новият състав на ВСС се счита за конституиран с встъпването на магистратите, избрани от професионалната квота.

Т.е. от 3 октомври 2022 г. кадровият орган да работи в състав от 14 души – председателите на ВКС и ВАС и главния прокурор плюс 11-имата избрани от съдиите, прокурорите и следователите.

Така, макар работата на съвета да бъде трудна заради постигането на необходимите мнозинства при изключително намаления състав, все пак ще има орган, който да поддържа функционирането на системата.

Но първо е гласуването. Или както каза председателят на ВАС Георги Чолаков на Общото събрание на съдиите на 18 юни: „Присъединявам се към всички колеги – гласувайте. Ние трябва да си свършим нашата част от задачата, да покажем, че сме отговорни и изпълняваме задълженията си“.

Тъй като въпросът с гласуването и изборът на нов ВСС е от съществено значение за бъдещето на системата, „Лекс“ се обърна към двама от кандидатите – един районен и един административен съдия с въпросите защо е важно да се гласува, какви биха били последиците, ако няма действащ ВСС и какво е мнението им за възможността старият съвет да „остане“, ако не бъде попълнена парламентарната квота.

Винаги съм считал, че е по-добре да се упражняват дадените ни права, отколкото с въздържане от гласуване да оставяме друг да решава вместо нас. Но това е само едната страна на проблема. Същественото е и в това, че по този начин в една подобна ситуация (при евентуален бойкот) ще се стигне до положение, при което съдебната власт би станала реално оперативно „неуправляема“. И тогава резонно би се задал и въпросът: Защо да даваме възможност на магистратите да участват чрез излъчени пряко техни представители в състава на Пленума и колегиите, след като те самите не желаят дори да посочат такива и то двукратно? По този път всъщност бихме се върнали десетилетия назад, когато нещата, важни за съсловието се, решаваха от хора, извън него“, каза председателят на Административен съд-Пловдив Явор Колев, който има 24 години стаж в съдебната система и работи в този съд от самото му създаване.

И допълни: „Очевидно е, че посланията на всички кандидати сочат, убеждават, търсят активна подкрепа сред магистратите, провеждат се кампании и срещи в съдебните райони, а в повечето концепции се предлагат и идеи за увеличаване на броя на избираните пряко от нас кандидати във ВСС. Заедно с това застъпените от отделните колеги в концепциите им идеи, отразяват и различните визии за решаването на проблемите в съдебната власт, а при такива очевидно разнообразни възможности за избор, според мен са достатъчни опциите всеки съдия, прокурор или следовател да намери поне един кандидат, който да подкрепи“.

Председателят на районния съд във Велико Търново Младен Димитров се надява новият ВСС да започне да работи. „Искрено се надявам, че законодателният орган ще подходи отговорно към това си правомощие и ще излъчи членове на ВСС, за да се конституира и започне работа новият ВСС, по нетърпящите отлагане проблеми“, изтъкна Димитров, който има 20 години юридически стаж като съдия от 2001 г. – първо в Свищов, после във Велико Търново. Председател е на съда в старата столица от 2019 г.

Младен Димитров не се нае да коментира какъв ще е изходът от делото в КС за мандата на ИВСС и дали трябва да се конституира новият състав на ВСС, макар и само с професионалната квота. „Ако отговорът на КС е, че не се прекратяват правомощията и инспекторите от ИВСС продължават да изпълняват своите функции до избирането от парламента на нов главен инспектор, съответно инспектори, то намирам за напълно относимо това тълкуване към проблема със статута на неконституирания напълно ВСС. Все пак с уговорката, че трябва да се преценят мотивите на конституционните съдии и общият разум, отразен в тях, довел до тяхното решение“, каза Младенов.

По този въпрос Явор Колев посочва, че не вижда формални пречки за конституиране на новия състав на ВСС. „Това е така, защото причините Народното събрание да не излъчи свои представители може да не са само в невъзможността за консолидиране на 160 гласа, необходими за избор, но и например, защото парламентът, макар и да може да избере такива, по някакви други (чисто политически) причини решава да не направи това. Бихме ли приели тогава за солиден аргумент опитът да се „блокира“ ефективно съдебната власт от законодателната, за основание да не се конституират избраните вече по реда на Конституцията и ЗСВ останали членове на колективния орган, при положение че са постигнати изискванията за кворум при работата на отделните колегии и Пленума“, изтъкна Колев.

В отговор на въпрос какво би станало с 11-те избрани членове на ВСС от професионалната квота, ако КС даде приоритет на непрекъснатостта на функционирането, Явор Колев заяви: „Аз лично не се притеснявам за професионалната съдба на всеки един от избраните членове от съдиите, прокурорите и следователите, тъй като всеки от нас ще продължи да се занимава с това, което работи и до този момент в съдебната система, но незавидна ще е съдбата на състава на сегашния ВСС, ако той продължи да работи и след 3 октомври 2022 г., при положение че магистратската общност е възложила вече доверието си на други свои представители“.

Шефът на АдмС-Пловдив каза още, че последиците от липсата на ВСС биха били много тежки за правосъдната система, това би довело до „пълен кадрови и финансов колапс“. „Макар и от ВСС пряко да не зависи правосъдието по конкретните дела, то преустановяване на работата му и то за неопределено време ще детерминира съществени дефицити в ежедневието на всеки орган на съдебна власт (приемане и разходване на бюджета, назначения на магистрати и т.н.)“, обясни Явор Колев.

Колегата му Младен Димитров посочи, че предстоят важни за разрешаване въпроси за съдебната системата и то не само за конкурсните и атестационните процедури, възнагражденията и е-правосъдието, но за съдебната карта, както и невъзможността за специализация в малките съдилища. По тази тема Димитров изтъква: „Разрешаването на този проблем е свързано и с оптимизация на съдебната карта, като моето виждане е, че трябва да се преследва резултат –  достъп до качествено правосъдие.  Т.е. аз разглеждам достъпа до правосъдие не само в пространствен, но и в качествен аспект. Разбира се, не подценявам и ролята на съдията в малката общност, значимостта, която институцията играе в малките административно-териториални единици, но като че ли трябва да се намери оптималният вариант, при който гражданите без да се чувстват откъснати от правосъдието, да са уверени, че получават квалифицирано разрешаване на спора. Един от изходите от тази ситуация е интензивната работа по въвеждане на електронното правосъдие и ефективно използване възможностите на съвременните комуникационни системи“.

Според него съществуват и много други проблеми, свързани с качеството на правораздавателната дейност, такива от чисто битов характер, които не бива да се подценяват, защото пряко се отразяват върху живота и здравето на магистратите. „Всъщност, повечето проблеми за системата не могат да се разглеждат откъснато един от друг и особено от планирането и разходването на бюджета. В условията на поредната икономическа криза, намирам за необходимо да се оптимизират разходите така, че да има ясна представа за необходимите средства за издръжка за осъществяване на правораздавателната дейност, така че да остава и ресурс за капиталово строителство. Път към това е преминаването към програмно бюджетиране и ясна представа за цената на правораздавателната дейност“, сподели Димитров.

 

61
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Александър Цветанов
Александър Цветанов
23 юни 2022 0:24
Гост

Александър Цветанов:
Защо трябва да се заблуждаваме, че тези са „добри“ а онези „лоши“?
Това си е битката на змиите.
За мишките е все едно коя ще спечели.

Жилов
Жилов
22 юни 2022 23:35
Гост

Що за глупости се твърдят официално от кандидати като Жилова и сие, че ВСС може да се конституира без парламентарната квота?!
Как с изменение в ЗСВ ще променяш конституционен модел, който включва обществения контрол чрез членовете на парламентарната квота върху съдебната система като мярка против нейното капсулиране?!
Ама то бива волунтаризъм, ама това на нищо не прилича.
Хайде спрете да се излагате и сами да се дискредитирате, защото „високите професионални качества“ никакви ги няма.

Бял кон
Бял кон
23 юни 2022 10:28
Гост

Нека помислим – ако от квотата на съдии предвидените места бъдат запълнени изцяло, НС дори и да не избере представители или да избере такива по-късно, колективният орган може да си заседава и да работи. Не знам, например, Жилова да е предложила с изменения на закон да отпадне по принцип парламентарната квота. Но аз от студент смятам, че трябва да е по-малка и да не влияе значително във вземането на решения, т.к. в момента съдебната власт е прекалено зависима от правителството, което на практика дърпа конците на НС и е така още от 1991 година. Дай с по-малко емоции – има… Покажи целия коментар »

Павел
Павел
23 юни 2022 12:03
Гост

Не знам какъв студент сте, но очевидно не сте в Юридическия факултет. Откъде това самочувствие да пишете в този форум?!
Да не говорим, че и от логическа гледна точка разсъжденията Ви са нелепи и неверни.

ССВ
ССВ
23 юни 2022 13:03
Гост

Павел, кой е студент? Четете ли добре? А какво разбирате, ако четете? Или и вие, като СК на ВСС, пишете безмотивно, за да има написано?
Хайде, обяснете, какво ще стане, ако съдийската квота се запълни цялата това лято, а НС не излъчи своите представители? Кое ще попречи на ВСС да заработи? Ако може – без да емоционалничите излишно.

Петър
Петър
23 юни 2022 13:18
Гост

„Не знам какъв студент сте, но очевидно не сте в Юридическия факултет. Откъде това самочувствие да пишете в този форум?! Да не говорим, че и от логическа гледна точка разсъжденията Ви са нелепи и неверни.“ Не съм студент, разбира се, кога съм писал, че съм студент? Завърших го отдавна този факултет. Но то от злоба не можеш едно изречение да си разтълкуваш. Освен тези словоблудства нещо съществено и смислено би ли написал? Те само понижават стойността на написаното от теб. Че кой си ти, че да се разпореждаш кой ще пише и кой- не? Поредният анонимник с разбъркани нерви, бълващ… Покажи целия коментар »

Ххххххххх
Ххххххххх
23 юни 2022 17:13
Гост

Драги ми Петре, правото не е математика и тези бакалски сметки, които излагаш със самочувствие като правни аргументи, показват, че не си компетентен. А обидите ти път издават само собственото ти ниско самочувствие, което навярно е обосновано защо ти сам най-добре се познаваш що за стока си. ВСС не може да се конституира докато няма избор на членовете от двете квоти. Иначе се нарушава духа и целта на конституционната уредба, която изисква съдебната власт да не се самоуправлява без обществен контрол. Затова би било противоконституционно да заработи нов ВСС без парламентарна квота. Това е съвсем накратко правната теза. А ако… Покажи целия коментар »

Петър
Петър
23 юни 2022 18:44
Гост

Савле, Савле,по лиричните ти лични отклонения няма да се спирам, че нивото там е много нис/з/ко. И е за друг специалист. Същността ме интересува. Но ти не си май много по нея. Залиташ в рични нападки и се излагаш. Сметките не са нито мои, нито бакалски. Тях ги е направило НС със закон. Чети го повечко. И по- на често, че често се променя. А математиката е навсякъде и, за разлика от общия лаф, е единствената точна наука. При вдемане на решения от колективни оргати е много по-важна от лай-кучкините. Никъде не пише, че ВСС не може да съществува, ако… Покажи целия коментар »

Мунчо
Мунчо
23 юни 2022 18:51
Гост

Те умнокрасивите в жълто павета са те такива!

Пишат във форума и слагат плюсове.

Щял да заработи ВСС само с едната квота… колкото се осъществи онова дето го наричат „съдебна реформа“, а и те сами не знаят какво е…

Анонимен
Анонимен
23 юни 2022 22:37
Гост

Не бой се, Жилова и сие ще изостави горната теза в случай, че ССБ кандидатите не бъдат избрани

Вражалец
Вражалец
22 юни 2022 23:16
Гост

За бога, колеги, не гласувайте! Нека спрем да легитимираме разпределението на блага между двете групи на влияние.
Какво мислите, че тези кандидати ще направят по-различно от досегашния съвет? Нищо. Ще си решават техните лобистки интереси.
Айде стига толкоз. Достатъчно. На маймуни ни направиха.
Бойкот! Пълен бойкот!

Бял кон
Бял кон
23 юни 2022 10:30
Гост

Напротив, трябва да се гласува. Какво печелим, ако не го направим? Обяснете това. Номерът с „тези са същите като онези“ няма как да мине.
ВСС трябва да има. И ще има.
Гласуването за членове е един от малкото начини, чрез които редовите магистрати могат да участват в самоуправлението на съдебната власт и този шанс не бива да се изпуска. Има достатъчно кандидати, разнообразни, все ще открие всеки от нас някой, на когото да симпатизира.

Ххххххххх
Ххххххххх
23 юни 2022 12:05
Гост

Важното не е дали има някой от кандидатите, който ти е симпатичен, а дали има смисъл въобще от този начин на конструиране на административния орган. Престанете с тази шуро-баджанащина и спасяване поединично.

ССВ
ССВ
23 юни 2022 13:10
Гост

Това е единственият възможен в настоящия момент начин да се образува този орган. И негласуването не променя начина. Нито пък ще доведе до самоуправление на съдебната власт без ВСС. За да ми е симпатичен един кандидат, това означава, че ми допада като професионалист и ми харесва концепцията му. Четох ги. Тук бяха представени всички. И някои ми допаднаха повече, други – по-малко. Въздържам се от цитиране на имена и агитация, защото когато това се прави тук, най-често се приема като опит за въздействие, а е и така. Каква шуро-баджанащина те гони? Аз нямам ни един роднина в системата. Нито участвам… Покажи целия коментар »

Пирин
Пирин
22 юни 2022 22:45
Гост

Е, ясно е, че кандидатите за слава и пари ще призовават за активност. Това е техният интерес- да бъдат избрани.
Но какъв е моят интерес- да има нов модел на ВСС. Каквито и хора да влязат- позорът ще е същия. Този модел, умишлено или не, е неработещ.
Затова аз няма да гласувам.
Нека първо ПП И ДБ да си изпълнят обещанията и да променят закона. Имат достатъчно време. Иначе ще гледаме за пореден път един и същ филм, но аз имам малко до пенсия и нямам желание да се пенсионирам без да има поне малко надежда за промяна.

Анонимен
Анонимен
22 юни 2022 16:35
Гост

Естествено, че ще гласувам, защото не искам някой представител на задкулисието като Магдалинчев да се намърда в новия ВСС, а ниската избирателна активност е предпоставка за това.

Ванина
Ванина
22 юни 2022 22:47
Гост

Това няма как да е вярно, просто сте от другото лоби и се опитвате да се позиционирате. Аз обаче няма да гласувам нито за ССБ, нито за Магдалинчев и сие.
Този път не сте познали.

Задкулисница
Задкулисница
22 юни 2022 15:47
Гост

Съдийското самоуправление е мит.

Мунчо Мунчов - Сливата. От Сливенската.
Мунчо Мунчов - Сливата. От Сливенската.
22 юни 2022 15:45
Гост

ВСС – ЗАКРИВАЙ с новата К.

Прост въпрос
Прост въпрос
22 юни 2022 15:43
Гост

Г-н Явор Колев, можете ли да се еманципирате от гуруто Чолаков? Не.И не само Вие.Точка.

Бял кон
Бял кон
23 юни 2022 10:32
Гост

Вие не поставяте въпрос. Просто твърдите нещо и поставяте въпросителен знак накрая.
Защо и на кого Чолаков е „гуру“? И защо смятате, че определени хора са под опеката му? Не че е невъзможно, но да твърдите, че Х е така, без да представяте каквито и да било доказателства, вече не е въпрос – нито прост, нито сложен.

Ad nauseam
Ad nauseam
22 юни 2022 15:28
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Слънце
Слънце
22 юни 2022 14:22
Гост

Лекс, как избрахте точно тези кандидати, със сигурност няма да гласувам за тях.

Анонимен
Анонимен
22 юни 2022 12:33
Гост

Лекс.бг не е нужно да ставате главни трубадури на неправилната теза на Чолаков, че условие за конституиране на новия ВСС е изборът и на двете квоти в пълнота. Ако това беше вярно, то как ще обясни Чолаков, че и сегашният ВСС работи в намален състав, в какъвто работи и самия КС, а никой не е казал, че е незаконно и, че орган няма. Можело значи да се работи и в непълен състав, стига този непълен състав да покрива изискването за кворум – както е при всички колективни органи. Въобще – не е важно от коя квота има или няма избор,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
22 юни 2022 12:44
Гост

Напълно си прав. Какво правим, ако хипотетично и двете квоти се попълнят само частично – напр. НС избере само 7 от общо 11, щото останалите кандидати не съберат 2/3 гласове, а съдиите напр. изберат само 5-ма, тъй като повече не са се кандидатирали, а прокурорите и следователите попълнят изцяло своята част. Очевидно в подобна ситуация единственият смислен разграничителен критерий за това дали има или няма сформиран нов ВСС е дали са избрани толкова членове колкото е нужно органа да функционира, т.е. колкото е минималния кворум за това. Другата теза – пълно попълване на състава за наличие на орган – очевидно… Покажи целия коментар »

???????
???????
22 юни 2022 14:53
Гост

И къде видя лансиране на тази теза в статията, че нещо… Даже гледам единият колега казва, че няма как да остане старият съвет, защото вече има нови избранници от професионалната квота. Пак четем като дявола евангелието. Даже чета, че ясно е обяснено, че макар и трудно е напълно възможно ВСС да работи в състав 11+3. По-малко опорки и повече четене трябва.

Бял кон
Бял кон
23 юни 2022 10:36
Гост

Така е.
ВСС може да работи и без НС да е избрал своите представители. В крайна сметка 13 е помече от 11.Това не значи, че НС няма да упражни правото си по-късно.

Бял кон
Бял кон
23 юни 2022 10:37
Гост

„14 е повече от 11“

Gest
Gest
23 юни 2022 13:25
Гост

Май някой се бои, че ако НС /т.е. полиците/ не си вкарат хората във ВСС, трудно ще се дърпат конците на съдебната власт.
И май в това е най-големият проблем сега. Особено след снощи.

Анонимен
Анонимен
22 юни 2022 12:21
Гост

Писнало им е на всички и от двете мафии, които се боричкат за парче от кокъла. За съжеление Керелска и Дишева показаха, че се не по-различни от другите, освен саботиране на работата нищо не показаха. Вижда се и от комисиите, в които са и които забатачиха конкурсите и съдебната карта изцяло. Сега голям рев за активност, защото другата мафия е с по-стройна организация и по-многобройно твърдо ядро.

Папуров
Папуров
22 юни 2022 13:18
Гост

Шекерджиев не напразно се махна от тази тиня.

сова
сова
22 юни 2022 12:14
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
коко
коко
22 юни 2022 16:16
Гост

Ей Лекс, стигнахте дъното като Правен свят. Защо изтрихте коментара на сова? Какви обидни или нецензурни думи и квалификации имаше, освен че единият от кандидатите не е е особено грамотен, което не виждам да е обидно, тъй като е самата истина. И този не особено грамотният кандидат не е Явор Колев.

Анонимен
Анонимен
22 юни 2022 12:13
Гост

Няма да гласувам, защото никой от кандидатите не ми допада. Нивото е отчайващо ниско. Не трябва да правим компромиси.
Който заменя свобода за стабилност, накрая губи и двете. Б. Франклин

...казал свободния дух от Олимп
...казал свободния дух от Олимп
22 юни 2022 15:53
Гост

То на теб какво ли ти допада ? Дано поне в огледалото да се харесваш !Явно за заплатката сигурна си предаваш свободата …. Що ли работиш работа, която не харесваш? Защо работиш сред хора, които не ти допадат ? Напълни се системата с безлични чиновници и еснафи като теб, на които никой не може да угоди. Дано не си съдия, а да си трол ! Иначе не завиждам на хората, чиито съдби решаваш … по мизантропски

Франкфурт на Майн
Франкфурт на Майн
23 юни 2022 13:27
Гост

„Който заменя свобода за стабилност, накрая губи и двете. Б. Франклин“ – – – В избора ви за бойкот не виждам нито свобода, нито стабилност.

Анонимен
Анонимен
22 юни 2022 11:52
Гост

Не виждам причина да се бойкотира този вот. Той няма нищо общо със състезанието с един кон от миналата есен, при което от съдиите се изискваше да валидират нечие назначение, а не реално да избират. Сега има 15 кандидати за 6 места и все поне няколко от тях заслужават доверие. Насложеното с годините отрицателно отношение към ВСС като институция е пределно ясно, но докато положението със състава и функционирането на органа продължава да бъде такова (а то се очертава да бъде такова за още дълго време предвид случващото се в НС), трябва да се направи реалистичното и възможното за неговото… Покажи целия коментар »

Чавдар
Чавдар
22 юни 2022 11:19
Гост

Подкрепям критините на съдиите-кандидати за членове на ВСС .

Дежурен тикво-трол с каскет
Дежурен тикво-трол с каскет
22 юни 2022 11:18
Гост

Колеги тролове, Шиши каза, че на всяка цена трябва да пробваме да намърдаме представител на Доган сарай в съдийската квота. Единственият шанс да излъжем ужасните независими съдии е мощно да оплюем цялата система на принципа, че всички са маскари, с надеждата, че драстично ще свалим избирателната активност и така има поне теоретичен шанс да изберем следващия Магдалинчев. Така че действайте, двоен надник, и по-добре пускайте само опорни точки от кафявите медии на шефа, а не линкове към статии, защото гадните юристи веднага ще се усетят.

Анонимен
Анонимен
22 юни 2022 11:22
Гост

на тоя тъп абзац му правиш копи-пейст от 1 седмица. Хапчетата ли ти свършиха или не си ходил да ти изписват нови от психиатъра?

Анонимен
Анонимен
22 юни 2022 16:40
Гост

Троловете на ГЕРБ и ДПС са полудели и пишат тука само глупости откакто им закриха преПравния свят

Боби
Боби
22 юни 2022 11:16
Гост

Нищо чудно този ВССЗ да продължи да работи и след 3 октомври 2022 г.

Цветан
Цветан
22 юни 2022 11:17
Гост

Дано да не е така.

Обединител
Обединител
22 юни 2022 11:14
Гост

Нима не помните, преди време, когато имаше телефонни схеми с няколко прокурори – от София – покойният Ситнилски, бургаският прокурорски мафиот – Емил Христов и още няколко прокурори от Хасково и Смолян. Уреждаха тайно гласове за Ситнилски и още няколко, за да може да се добере във ВСС и да си правят взаимно схеми, та да останат незабелязани и защитени от ГОЛЕМИЯ БРАТ. Дано сега да няма такива схеми и мафиотски истории.

Николаев
Николаев
22 юни 2022 11:21
Гост

Надявам се да е така.

:)))))
:)))))
22 юни 2022 11:30
Гост

За мъртвите хубаво или нищо, ама за Камен Ситнилски НЕ се сещам нещо хубаво. Емил Христов го познавам, известен е като бащата на бургаските криминално проявени среди. Като апелативен прокурор на Бургас доста схеми и щуротии забърка, ама го отърваха. Пенсионер е човечеца, а от Хасково играта беше с бившия окръжен прокурор Иван Ванчев, той сега и обезщетения чак иска, защото са му нанесли някакви вреди, ужас! Мафиот иска обезщетение!

Димитров
Димитров
22 юни 2022 11:13
Гост

Интересно какъв ще е изходът от делото в КС за мандата на ИВСС.

Анонимен
Анонимен
22 юни 2022 11:05
Гост

И при нас има призиви за бойкот. Но аз ще гласувам. Може да не харесам шестима, може да са трима, но ще гласувам, защото е важно

Петър
Петър
23 юни 2022 13:29
Гост

Аз, например, харесах трима и ще гласувам за тях. Но ще гласувам.

Фики
Фики
22 юни 2022 11:04
Гост

Много ме съмняеа, че Народното събрание въобще ще успее да излъчи 11 членове на съвета до 3 октомври.

Юли
Юли
22 юни 2022 11:05
Гост

При така създалата се ситуация…

Димо
Димо
22 юни 2022 11:11
Гост

Трябват поне 160 гласа, за да има избор. Ансурд!

Мърфи
Мърфи
22 юни 2022 15:22
Гост

не е абсурд, защото законодателят е помислил и решил, че трябва да се предлагат приемливи, консенсусни за всички кандидати , а не тясно партийни, т. е. не бива да са крайни и екзотични. Тази висока представителност показва, че трябва да се търси и опозицията и тя да има думата , а не да де диктат на мнозинството което и да е то !
Консенсус и разум, а не екзотики. Тази система иска бавно и разумно да се пипа, защото последиците са голямо значение за живота и бита на всички нас.

Нино
Нино
23 юни 2022 13:31
Гост

Ако ще да излъчи!
Тъкмо ще гледаме как се управлява без политически назначения от НС. Това е всъщност болката на онези, които агитират да не се гласува сега от съдии и прокурори и да няма нов ВСС, ако НС не излъчи представители – че за първи път във ВСС няма да има чисто политически назначения. Защото НС си е политически орган, да не забравяме.

Анонимен
Анонимен
22 юни 2022 11:04
Гост

Крайно време е във ВСС да влязат хора с различен профил от сегашните – земни и разбрани, а не нафукани върховни съдии

Анонимен
Анонимен
22 юни 2022 11:02
Гост

Не познавам колегата Явор Колев, но много ми харесва как мисли. Напълно споделям доводите му

Анонимен
Анонимен
22 юни 2022 11:06
Гост

Явор е страхотен. Познавам го и има моя глас

Щерев
Щерев
22 юни 2022 11:01
Гост

Да се маха вече този ВСС.

Да гласуваме!
Да гласуваме!
22 юни 2022 12:05
Гост

За да се „махне“ трябва да се гласува!

Лозан
Лозан
22 юни 2022 11:00
Гост

Дано да има по- голяма активност.

Св. Илия от стария
Св. Илия от стария
22 юни 2022 15:36
Гост

Пременил се Илия, пак са тия!

От 1878-ма до 1991-а нямаше ВСС и картинката бе в пъти по-добре независимо от обществено-икономическата ситуация и идеология.