Съдийската колегия отложи за 17 март избора на председател на Военен съд-Сливен, защото не е проведено общо събрание на магистратите там. А това не е сторено, защото там работят само двама съдии, единият от които е кандидат за председател – Георги Георгиев.

По закон кандидатите за ръководители трябва да бъдат изслушани от общото събрание на съответния съд. Същевременно пък в Закона за съдебната власт има и друго изискване – общо събрание се провежда, ако има трима и повече съдии.

Затова в началото на заседанието председателят на Комисията за атестирането и конкурсите Красимир Шекерджиев представи два варианта за излизане от ситуацията.

Първият е Съдийската колегия да приеме, че чл. 79 от ЗСВ се отнася само за районните съдилища. Разпоредбата гласи: „В районен съд, в който има най-малко трима съдии, общото събрание се състои от всички съдии, като командированите участват без право на глас. Когато броят на съдиите е по-малък от трима, те участват в общото събрание на друг районен съд от същия съдебен район, определен от председателя на окръжния съд. В общото събрание участват без право на глас и държавните съдебни изпълнители, и съдиите по вписванията, когато се разглеждат въпроси, засягащи дейността им“.

Това означава, продължи Шекерджиев, да приемем, че към окръжните съдилища не може да има изискване за провеждане на общо събрание от поне трима съдии, а то да става само от наличните.

Вторият вариант е да се приеме, че чл. 79 от ЗСВ се прилага по аналогия и към окръжните съдилища. Шекерджиев обясни, че това означава, че военните съдии от Сливен трябва да проведат общо събрание с колегите си от Пловдив, които са четирима.

Цветинка Пашкунова подкрепи втория вариант. Тя заяви, че е нелогично кандидатът да бъде изслушан само от един съдия. Законодателят едва ли е имал предвид, че ще има окръжни съдилища с под трима магистрати, каза още Пашкунова.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков застъпи същата позиция. Той добави, че няма как да бъде проведено изслушване пред ВСС без общо събрание. И в случая според него трябва да се проведе съвместно събрание на военните съдии от Сливен и Пловдив.

Съдийската колегия единодушно подкрепи именно това тълкуване на закона и отложи избора за шеф на Военен съд-Сливен и подсказа на председателя на Военно-апелативния съд да свика общо събрание на магистратите от Сливен и Пловдив.

 

14
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
25 февруари 2020 12:48
Гост

Тя заяви, че е нелогично кандидатът да бъде изслушан само от един съдия.

Ей на това му викам прозрение!!

Веска
Веска
25 февруари 2020 12:00
Гост

До такива абсурди води бездействието на ВСС . Ако навреме беше оставил само един военен съд сега нямаше да се стига до смешни ситуации . Къде е Мавров – прочит защитник на военните съдилища – нека им гласува още бройки за съдии с цел да могат да провеждат общи събрания …..През останалото време ще плякат не сантасе , а белот .

Съгласен с предните
Съгласен с предните
25 февруари 2020 11:21
Гост

Закривай!

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2020 11:03
Гост

Вторият вариант, който предлага Шекерджиев е съвсем разумен.

Каскетария
Каскетария
25 февруари 2020 10:57
Гост

Тъпо разписан ЗСВ, нямало е нужда да пише „в районен съд“, а „в съд“.

Клан-клан
Клан-клан
25 февруари 2020 10:55
Гост

Нямаше ли да закривате повечето от тези съдилища и където остане, нормално вече да са трима съдиите.

Бива ли така, колеги
Бива ли така, колеги
25 февруари 2020 10:54
Гост

А какво им е пречело да седнат на маса след работа и после да го оформят като Общо събрание?

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2020 11:04
Гост

Липсата на трети магистрат може би.

123
123
25 февруари 2020 11:11
Гост

Ама не им трябва

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2020 10:51
Гост

Не мога да разбера какво има да го мислят. Това въобще не е казус. Трябваше вече да са се събрали с пловдивчаните и да са го изслушали.

абсурд
абсурд
25 февруари 2020 10:52
Гост

Друг е въпросът какъв абсурд е в окръжен съд да работят двама души!

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2020 11:02
Гост

И толкова са много за мижавите им дела. Много от военните съдилища са за закриване.

Mda
Mda
25 февруари 2020 11:03
Гост

А не е ли абсурд да има и районен съд с 1 съдия – Трънският? Абсурдите ще са налице докато ВСС отказва да се занимава с горещия картоф – реформата на съдебната карта.

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2020 11:18
Гост

Мда, ще хапнат, ще пийнат. Така ще съчетаят приятното с полезното.