В един ден ще бъдат проведени изборите за шефове на Специализираната прокуратура и на Апелативна прокуратура-София. Това реши днес Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и определи те да бъдат проведени 29 юли (понеделник) от 10,30 ч.

И двата избора са повторни, след като предходните процедури се провалиха.

В началото на годината колегията отказа да гласува доверие на Албена Вутова за втори мандат като апелативен прокурор на София. Тогава кадровиците отбелязаха, че в концепцията ѝ няма нищо иновативно и не видяха визионерство в представянето ѝ, като отбелязаха, че тя е административен ръководител от 2006 г. След това Вутова се кандидатира отново и получи подкрепа от всичките си колеги в апелативната прокуратура, но в новата процедура ще има и конкуренция в лицето на районния прокурор на София Радослав Димов.

Един остана обаче кандидатът за шеф на Специализираната прокуратура и това е Димитър Петров, който и сега изпълнява тези функции. В края на миналата година Даниела Начева се оттегли от процедурата, като тогава тя беше единствен кандидат за поста.

В същия ден, но на заседание на Пленума на ВСС, ще станат ясни окончателно номинациите за нов главен прокурор. Именно за 29 юли е насрочено последното заседание на съвета, на което трима членове на Прокурорската колегия и министърът на правосъдието могат да издигат кандидатури за обвинител №1.

Кандидатите за главен прокурор ще обявяват имуществото си по ЗПКОНПИ

Кандидатите за главен прокурор ще декларират имуществото си по закона за борба с корупцията, а не по Закона за съдебната власт.

Това следва от промяна в правилата за избор на председателите на ВКС и ВКС и на главния прокурор, която днес Пленумът на Висшия съдебен съвет единодушно прие по предложение на обвинител №1 Сотир Цацаров.

В т. 8 на сега действащите правила е записано, че кандидатите за някой от трите най-високи поста в съдебната система подават, наред с другите документи, и „декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото, както и за наличие на частен интерес по смисъла на чл. 2 от ЗПУКИ по образец, утвърден от ВСС“.

Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси беше отменен, като вместо него е в сила Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ).

Именно това бе и основанието, което посочи Цацаров за своето предложение. Той даде и идея как да звучи новата т. 8 от правилата, а именно кандидатите подават „декларация за имущество и интереси по чл. 37 от ЗПКОНПИ по образец по чл. 35, ал. 4 от този закон“.

Цацаров обясни, че магистратите подават имуществени декларации по Закона за съдебната власт пред Инспектората към ВСС. Но теоретично е възможно да има кандидати за главен прокурор, които не са от съдебната система. Затова и предлага позоваването да е на антикорупционния закон, който освен друго е и с по-широк обхват.

Разликата между двата нормативни акта е, че според ЗПКОНПИ се декларират и трудовите доходи, получени през предходната календарна година, а в ЗСВ това липсва.

 

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Идеално
Идеално
15 юли 2019 16:12
Гост

Най-добре е като се избират по няколко души наведнъж, за да е сигурно, че няма да има задълбочено обсъждане за никой от тях.

Пич
Пич
11 юли 2019 14:19
Гост

Добра идея е за декларирането по закона за корупцията, защото той е по-обхватен и се декларира имуществото и на близките. С тази цедка ще отпаднат някои кандидати, доколкото въобще ги има.

Муравей
Муравей
11 юли 2019 14:20
Гост

Дали пък няма да лъснат някои с повечко апартаменти, купени по данъчна оценка или пък с щедри завещания от шуринайката на чичото?

Анонимен
Анонимен
11 юли 2019 13:22
Гост

Докато се кумят и търсят иновативност в концепциите, съдилищата стоят без ръководител.

Анонимен
Анонимен
11 юли 2019 13:23
Гост

А по-добре ли е да сложат някой ей така, само за отбиване на номер?