С коментари, че се предлага „незаконосъобразна процедура“, „заобикаля се законът и конкурсното начало“ и с упреци, че се удовлетворяват желанията на конкретни съдии, а не се решават кадровите проблеми, мнозинството в Съдийската колегия отхвърли идеята за преместване на магистрати от един районен съд в друг.

Комисията по натовареност беше внесла предложение за откриване на процедура по преназначаване по чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт между районни съдилища.

През март започна предварително проучване сред съдиите, за да се разбере кои от тях къде искат да отидат на работа.

Днес председателката на комисията Даниела Марчева съобщи, че са получени 62 заявления, но не всички ще бъдат удовлетворени. И поясни какво всъщност предлагат с колегите ѝ:

2 съдии от Петрич и Сандански да се преназначат в РС-Благоевград;

2 от Кюстендил и Бургас в РС-Перник;

1 от Бургас да отиде в Сливен;

2 от Добрич да бъдат преместени в РС-Варна;

2 от Стара Загора и Бяла Слатина да отидат в Ихтиман;

2 от Айтос и Варна да бъдат преместени в Бургас;

1 от Свиленград да отиде в РС-Пловдив;

7 съдии да бъдат преместени в СРС, като те да дойдат от следните места – двама от Сливен, двама от Благоевград, по един от Дупница, Пловдив и Варна.

На председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков му направи впечатление, че както се взимат бройки и хора от Сливен, така после се прехвърлят други там. Същото е положението и с Бургас, и с Варна. И попита защо това е така и какво е това предварително проучване.

Отговори му Красимир Шекерджиев. Като обясни, че има няколко много натоварени съдилища като Нова Загора, София, Перник, Ихтиман. „Ние трябва да свършим една работа – да решим проблема на тези много натоварени съдилища. Възможностите са две – да се проведе конкурс, или да се проведе процедура по чл. 194 от ЗСВ, когато има кандидати. Не може да гадаем дали има такива. Затова комисията направи тази моментна снимка на желаещите. Но това не значи, че всички те ще бъдат удовлетворени. Не ни интересуват хората, а натовареността и не взимаме щат и човек от съд, който няма да го понесе“, каза Шекерджиев.

После обясни и тази „врътка“ между отделните съдилища. Районният съд в Перник е един от най-натоварените в страната. Само двама съдии обаче са изразили желание  да работят в него – един от Бургас и един от Кюстендил. Ако се вземе от Бургас, там ще има проблем. За да го избегнат, предлагат да се премести човек от Варна, а на негово място пък отива такъв от Добрич.

Правим верига, която решава проблема в Перник, като взимаме в крайна сметка от Добрич“, обясни Шекерджиев.

Даниела Марчева добави, че комисията не е взела предвид броя на съдиите, а броя на делата при вземане на решението за откриване на процедурата. И поясни, че не са гледали само слабо и високо натоварените съдилища, а и средно натоварените. Затова има предложение за преназначаване от слабо в средно натоварени, от слабо във високо натоварени, от средно във високо натоварени органи.

Но тази идея срещна сериозни възражения на някои членове на съвета. Цветинка Пашкунова призова колегите си да погледнат текста на чл. 194 от ЗСВ. Тя напомни, че той се прилага по изключение и то когато се закриват съдебни органи и намалява числеността на броя на заетите длъжности в тях. Пашкунова каза още, че идеята на разпоредбата е магистрати от слабо натоварени съдилища да бъдат преместени във високо натоварени и се усъмни, че в случая това е така и изрази опасения, че се заобикаля конкурсното начало.

Председателят на ВАС Георги Чолаков отново попита защо се прави това разместване. В прав текст обяви, че знае за съдийка от Бургас, която отдавна иска да отиде в Сливен, но тя е наказателна, а там нямат нужда от такива.

Атанаска Дишева на свой ред каза, че тезата на комисията, че се грижат за съдилищата не е вярна. „Не се прави опит за решаване на проблеми, а се удовлетворява желание на съдии“, посочи още Дишева като изрази мнение, че процедурата се прави intuitu personae.

Движението на хора между съдилища не попада в рамките на чл. 194 от ЗСВ. Същевременно категорично се заобикаля изискването за уседналост, за което трябва да държим сметка, макар да не е задължително в процедурата по преназначаване. Идеята на закона не е местене в средно и високо натоварени съдебни органи, там всъщност няма такова изискване. Редът трябва да е друг – първо се обявява процедура и едва тогава се събират заявления“, каза още Дишева.

Тя се спря на предложението в РС-Ихтиман да бъдат прехвърлени двама съдии. По думите ѝ тогава натовареността в този орган ще падне под средната за страната. И отново повтори, че процедурата, която се предлага, заобикаля закона. „Трябва да държим сметка и за съдиите, които не са разбрали, че предварителната процедура всъщност е окончателна процедура“, заключи Дишева.

Тук Даниела Марчева каза нещо извън микрофона, но Дишева я чу и остро реагира – поиска думите да бъдат казани на микрофон, за да влязат в протокола или Марчева да се извини. В нито един момент не съм си позволявала за използвам квалификации, отрече Дишева като не стана ясно какво е било казано по неин адрес.

Драгомир Кояджиков се извини от името на Марчева и обясни, че няма никакви конспирации в предложението, нито то е с оглед нечия личност.

Извън чисто административните въпроси, които решаваме, кое като структурна промяна на съдебната карта сме взели до момента? Смело мога да кажа, че днешното предложение е оптимизиране на съдебната карта. Не очаквах този некоректен прочит на решението. Не се заобикаля чл. 194 от ЗСВ. Действително се намалява натовареността – това е, което се постига с нашата идея, а именно преместване от ниско натоварени към високо, от ниско в средно и от средно към високо натоварени съдилища. Съобразяваме се със съгласието на преместваните колеги. Конкурсите не са панацея, докато приключат, ще минат три години. Колегите се движат по инстанциите и районните съдилища са в хронична кадрова криза. Един колега наскоро ми каза, че сме потънали в някакво безвремие. Потъваме в дребнотемие, от което не може да излезем. Ако някой има интерес този съвет да не прави нищо за системата е друг въпрос, аз не съм дошла тук да бездействам“, каза на свой ред Марчева.

Олга Керелска пък упрекна комисията, че не гледа данните от статистиката, а гледа съдиите, т.е. съобразрява се с желанията на отделни магистрати. И тя напомни, че чл. 194 от ЗСВ се прилага по изключение. „Има колеги със социални проблеми, но това е удовлетворяване на желания, а не справяне с кадровите проблеми. Съдилищата не харесват тези извънредни процедури за преместване, това води до непрекъсната промяна на хората, води до привилегии, едни отиват на конкурси, други се преместват по тази процедура и това води до заобикаляне на закона. Може да е практично, но е незаконосъобразно. Къде виждате процедура на предварително допитване и персонализиране на целия процес в закона“, отсече Керелска.

Атанаска Дишева напомни, че предишният състав на ВСС е изготвил правила за прилагане на чл. 194 от ЗСВ, които все още не са отменени.

В крайна сметка със 7 на 5 гласа мнозинството отказа да открие процедура за преместване. Против бяха председателите на ВКС и ВАС Лозан Панов и Георги Чолаков, представляващият ВСС Боян Магдалинчев, Атанаска Дишева, Цветинка Пашкунова, Севдалин Мавров и Олга Керелска.

9
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Разочарован
Разочарован
22 май 2019 13:36
Гост

„Правим верига, която решава проблема в Перник, като взимаме в крайна сметка от Добрич“, обясни Шекерджиев.

или пък:
Тук Даниела Марчева каза нещо извън микрофона, но Дишева я чу и остро реагира – поиска думите да бъдат казани на микрофон, за да влязат в протокола или Марчева да се извини.

Това е било забележително заседание на ВСС. Добре че не са приели предложението…

съдия
съдия
21 май 2019 19:43
Гост

Кариерният бонус за членовете на ВСС и инспекторите след приключване на мандата им не е ли заобикаляне на конкурсното начало? Още повече, че голяма част от вас, ужаваеми членове на ВСС и инспектори сте там по волята на политически партии. Не е ли по-добре този бонус да не съществува, за да си мислят магистратите сред вас какви ги вършат, защото после се връщат по места и сред колегите си? Безкрайно лесно е, тесногръди и самодостатъчни лицемери такива, да си там, горе, с някаква партийна задача на вмирисаната ни политическа класа и после да получите бонусче за извършеното, заобикаляйки конкурсното начало.… Покажи целия коментар »

mrum
mrum
21 май 2019 15:18
Гост

тоя ВСС е най-голямото недоразумение в историята – говорим за принципи, а един час по-рано откриха бройка в АСНС – а районните – да го д…т

Анонимен
Анонимен
21 май 2019 16:41
Гост

И не само това. Като смятат, че така се заобикаля конкурсното начало, защо не обявят конкурси. За ОС вече 3 г. няма конкурс, а този за преместване в РС стана исторически – 25 съдии не могат да ги оценят една година.
Смешна работа, а от нас много знаят да искат спазване на срокове.

Правда
Правда
21 май 2019 18:29
Гост

Какво конкурсно начало като се местят от един районен в друг районен съд?! Единствената разлика е, че ще бъдат по-натоварени. Това кариерно израстване ли е? Цветинка Пашкунова-председател на правната комисия във ВСС, с това изказване много се изложи. Като е правен конкурс за преместване вече и резултатите са съобразени преди процедурата по чл.194 ЗСВ. Но иначе много гръмки обещания бяха на предизборната кампания, то бяха дитирамби, а сега- едно голямо нищо…

Анонимен
Анонимен
21 май 2019 15:16
Гост

Абсолютно подкрепям Олга Керелска . Удовлетворяването на желанията няма да помогне за справянето с кадровите проблеми.

иванка
иванка
21 май 2019 15:49
Гост

Хахаха. Извинете, колега, но мнението Ви е същото токова наедакватно като позицията на Керелска. Не въпрос на желания, а въпрос на натовареност.

Анонимен
Анонимен
21 май 2019 15:13
Гост

Ей, подкрепление в СРС. Така и не решиха проблема с натовареността там.

иванка
иванка
21 май 2019 15:50
Гост

Ами следващият път пак изберете Дишева, Керелска, Пашкунова и Мавъра за членове на ВСС.
Безхаберието и безотговорността нямат край.