Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) се е самосезирал по повод заснетия в Съдебната палата в София музикален клип, който стана повод за обществена реакция през последните дни. За проверката съобщи днес главният инспектор Теодора Точкова по повод обсъждането на казуса във Висшия съдебен съвет (ВСС).

Точкова обясни, че проверката е за накърняване на престижа на съдебната власт. „Обстоятелствата ще се изясняват в хода на проверката и резултатите ще предопределят и предприемането на последващи действия от ИВСС. Това го казвам, за да насоча обсъждането, защото материалите, които ще се обсъждат, ще са предмет на проверка и на ИВСС“, каза Точкова.

Тя изрази и личното си мнение по този повод. Според нея е недопустимо в Съдебната палата, „която е символ на правораздаване и храм на Темида, да се използва за реклама на употребата на наркотици и използването на оръжие“. „Съдебната палата не може да бъде и декор на пошла чалга музика и еротични танци“, заяви още главният инспектор.

Предложението ВСС да обсъди заснемането на музикалния клип беше на Боян Магдалинчев като извънредна точка в днешния дневен ред на съвета. Той поиска темата да бъде обсъдена още в началото му, защото министърът на правосъдието Данаил Кирилов имал служебен ангажимент.

Атанаска Дишева възрази, като обясни, че членовете на ВСС не разполагат с никакви качени материали по темата, самата тя не е гледала клипа, а освен това няма как да се води дебат, без да има каквито и да е изяснени факти по случая. Тя попита Магдалинчев кога е решил да внесе предложението и защо не е уведомил за това всички членове на съвета. И поиска от представляващия да очертае предмета на дебата.

Магдалинчев заяви, че е решил да внесе точката в дневния ред на ВСС снощи, защото е получил много въпроси от журналисти. Той каза, че няма да дава обяснения, защото не е на разпит. Същевременно очерта и предмета на дебата, като постави серия от въпроси, на които трябва да отговори председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов като стопанин на сградата. И те са има ли договор, от кога, кой го е подписал, имало ли е предварително обсъждане и последващо преглеждане на материалите, съдържанието и т.н.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков определи ситуацията като кризисна, защото от дни в медиите се говори за този клип. По думите му трябва да се обсъди „дали Съдебната палата ще се стопанисва от ВКС по този начин“.

Правосъдният министър Данаил Кирилов направо предложи на съвета да „отнеме“ стопанисването на сградата от ВКС и някой от ВСС да се заеме с това докато приключи проверката на инспектората.

Кирилов докладва и какво е установила проверката в министерството. Стана ясно, че на 21 септември 2017 г. председателят на ВКС е упълномощил главния секретар да подписва договорите за заснемане на продукции в палатата. Той цитира и решението на съвета от 8 февруари 2018 г., с което упълномощава председателите на съдилища да сключват такива договори.

Цената на договора за клипа е 800 лева, стана ясно още от думите на Кирилов.

Той добави, че в договора не намира клаузи, които да задължават наемателя да изисква да се спазват законът и добрите нрави и които да се отнасят до съдържанието на продукцията и че тя не може да съдържа определено съдържание. Министърът обясни, че в раздел „Други разпоредби“ на договора има подробно предоставени права на наемателя да използва всичко в сградата, без да има претенции за авторските права, контрола на продуцента и съдържанието.

Не искам да правя предложение за ангажиране на дисциплинарна отговорност, но за мен няма спор, че престижът на съдебната власт е засегнат и уронен чрез тези действия. ВСС своевременно да реагира на това неочаквано предизвикателство, което засяга много сериозно правния ред и съществените принципи на правосъдната система“, заяви Кирилов.

Георги Чолаков каза, че е ужасен от клипа и текста на песента и то на фона „на нашия храм, към който изпитваме респект“. „Не знам дали вече ще влизаме с респект“, коментира Чолаков.

Той обясни, че има решение на ВСС, с което се упълномощават председателите на съдилищата да сключват договори за заснемане на продукции в съдебните сгради. „Не сме дали правомощие на председателя на ВКС за преупълномощаване, тази заповед е в нарушение на гражданското законодателство – чл. 43 ЗЗД, това може да става само ако има изрично овластяване за това. Такова няма решение нямаме. Тази заповед е незаконосъобразна и договорът противоречи на законодателството“, заяви още Георги Чолаков.

По думите му Съдебната палата не се стопанисва с грижата на добър стопанин и предложи ВСС да възложи стопанисването на председателя на Софийския апелативен съд Даниела Дончева.

Олга Керелска отговори, че ВСС не е и забранил на председателите на съдилища да преупълномощават трети лица да подписват договорите и посочи, че чл. 44 от ЗЗД допуска това в определени хипотези. Тя изтъкна, че кадровиците не разполагат с въпросната заповед, а с нея може просто да се делегират правомощия.

Наред с това Керелска посочи, че ВСС не е вменил като задължение на ръководителите да извършват преглед на съдържанието на продукцията.

Тя напомни, че ВКС има сключени и договори за обществени поръчки за извършване на ремонти и този въпрос трябва много добре да бъде обсъден, за да не възникнат в бъдеще проблеми около тях.

Вероника Имова пък направи анализ на самия клип. Тя цитира името на песента „Yerba“ което значи билка, но по думите ѝ не билка, която да стимулира имунитета в борбата с коронавируса, а е марихуана, която расте, а около нея „се вихрят танци на дами, внушаващи поведение…“.

Според Имова ВСС е изправен пред очевиден парадокс – Храмът на Темида е използван за разпространяване и въвличане на малолетни в порнография и подбуждане на малолетни и непълнолетни към употреба на наркотици.

По думите ѝ клипът е с ниска художествена стойност, „плод на чалгизацията в българското общество, чиито плодове в момента берем“. Според Вероника Имова имало и данни за съставомерни деяния – подбуждане към употреба на наркотици и въвличане на малолетни лица в порнографски сцени.

Атанаска Дишева на свой ред заяви, че договорът, който е сключен от ВКС с продуцента на клипа, е същият, който съветът е приел като образец преди две години. Попита и защо не е било предвидено в контракта да се въведе изискване за преглед на съдържанието. „По силата на какво вменяваме такова задължение на председателите на съдилища. Колеги се произнесоха за това, че съдържанието уронва престижа на съдебната власт. В движение се произнесоха, че това уронване на престижа било в резултат на поведение на председателя, въпреки оповестеното от главния инспектор, че решаването на този въпрос предстои.

Преврат ли се прави по време на извънредното положение? Линч ли правим? Какво точно се случва? И се каним да отнемем правомощие на председателя на ВКС, ей, така, ад хок, защото приемаме, че не се справя. Защо направо не образуваме дисциплинарно производство в рамките на тази точка, която няма ясно изразен предмет?“, заяви Дишева.

И попита как така е направен анализ на цялостната работа по стопанисването на сградата и относителната тежест на създаването и излъчването на клипа е от такова значение, че да се направи извод, че палатата не се стопанисва с грижата на добър стопанин.

Според Боряна Димитрова клипът е допълнителен удар върху крехкия имидж на съдебната система. По думите ѝ отговорен за това е шефът на ВКС и вместо кадровиците да чуят извинение, се занимават с договори.

Севдалин Мавров пък заяви, че Лозан Панов отдавна е абдикирал от ръководните си функции като е разпределил задачите на заместник-председателите на съда и на главния секретар. Той каза, че заместниците не могат да се срещнат с Панов и да споделят проблемите, че шефът на ВКС не ги събира на оперативки, а това е голям проблем. Самият той каза, че няма да подкрепи идеята Даниела Дончева да поеме стопанисването на сградата. Това трябвало да бъде съдия от ВКС.

И заключи: „Ако бях аз, бих си подал оставката при този скандал“.

Даниела Марчева също изрази възмущението си от клипа. И тя сподели, че мнозина съдии споделят, че не могат да се видят с председателя на ВКС и добави: „Този клип е един пошъл символ, емблема на цялостната дейност на председателя на ВКС – много бутафория и демагогия и малко същинска работа“.

Драгомир Кояджиков определи изказванията на Дишева като „логорея“ и попита какво би станало, ако в палатата се снима порно.

„Малко неудобство трябва да има в тази ситуация. Очевидно е, че не е упражнен контрол и не приемам легализирането на марихуаната да се разпространява. Твърдя, че категорично се уронва престижът на съдебната власт. Очевидно е, че сегашният домоуправител не може да се справи с тази ситуация. Ако административен ръководител не знае как да си защити правата по един договор и разчита на примерни образци и клаузите да се повтарят като папагали, може да си вземе адвокат“, коментира на свой ред Боян Новански.

Лозан Панов заяви, че няма съмнение, че днешният дебат е режисиран и подготвен предварително. И добави, че не би се учудил до края на пандемията ИВСС да излезе със съответното предложение.

Председателят на ВКС посочи, че всички във ВСС са юристи и като такива трябва да боравят с факти. „Когато те все още не са установени, няма как да прибързваме със заключението, а и с присъдите, които се раздават. Те се раздават не само по отношение на мен, но и по отношение на администрацията, дори и по отношение на това, което е изпълнено по договора. Всичко това насочва към изземване на правомощия на председателя на ВКС и предаването им на друг административен ръководител. Ако го правите, предвидете какво ще се случи с администрацията, която се грижи в този момент за сградата, която е към ВСС“, каза Панов.

Той поясни, че във ВКС има проверка, която все още не е приключила и не е нормално това да стане в рамките на половин ден, както се е развила в Министерството на правосъдието, което освен това е излязло с изводи, които не кореспондират с друга информация. Например в списъка с хората от екипа не е посочено, че сред тях има непълнолетно дете и попита как тогава това дете е допуснато до сградата. „Ако се бяхте задълбочили, би трябвало въз основа на фактите, а не на внушения и интерпретации, да правите изводи“, заяви Панов.

По думите му обществото би преглътнало подобна продукция.

И заключи, че мнението в съвета отдавна е формулирано и „режисираните решения за съжаление са взети“.

Цветинка Пашкунова също изрази възмущението си. Тя цитира решението на ВСС от 8 февруари 2018 г. като обърна внимание на факта, че ВСС, при упълномощаването на председателите на съдилища да подписват подобни договори, трябва да спазват изискванията на наредбата за културни ценности и закона за културните ценности. А част от тях указват какво да съдържат договорите – „основание, предназначение, цели и дейности и нещо важно – поемане на отговорност възпроизвеждането да се извърши с целите на закона за културното наследство и добри нрави“, напомни Пашкунова.

Тя изтъкна, че приетият от ВСС образец на договор не ограничава председателите на съдилищата да добавят и изменят клаузи.

Пашкунова обаче призова да не се бърза с отнемането на стопанисването на палатата от ВКС по няколко причини – ВСС няма визия за това дали Даниела Дончева има капацитета да стопанисва сградата, кадрови ресурс, дали тя може да встъпи в договорите, които са сключени и да участва в изпълнението на клаузите по тези договори.

„Нека да изчакаме проверките, нека комисията „Управление на собствеността“ да разгледа този въпрос за стопанисването, да прецени ресурса, с който разполага председателят на САС – дали е наличен и достатъчен, и едва след това да вземем решение по предложението. Да не бързаме сега“, каза Пашкунова.

Към предложението ѝ се присъедини и Боряна Димитрова.

Евгени Диков, който е председател на Комисията „Управление на собствеността“ (КУС), прогнозира, че може да възникнат проблеми с прехвърлянето на управлението, защото трябва да се видят и партидите за сметките и другите разходи.

Георги Чолаков уточни, че е говорил по телефона с Даниела Дончева и тя е изразила готовност и възможност да поеме стопанисването на Съдебната палата. Той отхвърли като недопустима идеята то да се възложи на зам.-председател на ВКС.

В крайна сметка мнозинството реши засега да отложи решението като преди това КУС трябва да направи пълен преглед на договори, финанси и възможности и да го внесе на заседанието на Пленума на 30 април.

 

51
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
RIP BG
RIP BG
23 април 2020 21:44
Гост

На фона на чувалите, хладилните камиони и детските площадки превърнати в морги, това е ташак та дрънка 🙂 Вместо да се занимавате с глупости, коментирайте нормално ли е вече втори месец ГО да не работят? НО работят, но и там е едно мазало май. ИП явно не стига и затова се пуска този уж скандал, за да се замаже незамазваемото. Колко от Вас практикуват в момента, получиха финансиране по 60/40 или по друга мярка? Изпълнителите не съм ги чувал и песента не ме грабва особено. На късопаметните ще припомня, че повечето американски екшъни, които се снимат у нас, редовно имат… Покажи целия коментар »

Горки
Горки
23 април 2020 22:49
Гост

Напълно съм съгласен . Клипът и песента са тъпи и лошо направени . Като цяло Съдебната палата в момента само за това става – за музей и за снимане на клипове . Скоро няма да се почне работа в нея по простата причина , че това е ДЯДОВАТА РЪКАВИЧКА с поне 10 различни институции в нея и хиляди посетители на ден . Нищо не се прави , доста адвокати нямат никакви доходи , делата ще се проведат през 2022 г . А те са циците на Осипова коментират …..

Мирела
Мирела
23 април 2020 19:38
Гост

На Точкова и съдебните инспектори им изтече мандата, но явно продължават да действат. Ще имат ли правна сила техните действия?

random
random
23 април 2020 18:52
Гост

За няколко левчета урониха правния престиж, оставиха някакви случайни да се подиграят със системата, яко…. клипа поне да беше генгста ала бала, никакъв го няма – супер зле и cringe lol. Иначе доста внимание привлича клипа на рапъра, в полза му е „any publicity is good publicity“.

Горки
Горки
23 април 2020 18:48
Гост

Класическо „активно мероприятие“ от типа „бой по устав“. Ако не си „от нашите“ подлоги всяка грешчица се раздува като углавно престъпление. Ако си „от нашите“ и цял да си в лайна излизаш ангел с крилца . Почеркът на Грухчовците и Каскетски е ясен – който си отвори устата , трябва бързо да му се затвори . Дали ще е Радев , Лозан Панов или Трайчо Трайков – все едно . Уволнения , преписки в КПКОНПИ , наказателно дело , импичмънт . Признавам си , че като антикомунист съм имал глупостта от немай къде да гласувам за Тиквеника . Е ,… Покажи целия коментар »

Имова
Имова
23 април 2020 17:20
Гост

Имова да не морализаторства. Преди време точно тя искаше съдилищата да действат според ропота на улицата и да провеждат дискриминация по народност.

BiL
BiL
23 април 2020 14:59
Гост

Екстра, Дани Дончева има опит в управлението. Последно разместваше едни състави, прилапа едно дело, инспектор от ВСС също усети мириса на корупция, но за нея нямаше никакви последствия.

адвокат
адвокат
23 април 2020 14:15
Гост

До “Горки 23 април 2020 13:15′“ Троле, не ми се обяснявай, а коментирай по същество съдържанието на гангстерският клип, публикуван в мой коментар “адвокат 23 април 2020 13:35″ и има ли достатъчно данни да се самосезира Специализираната прокуратура и Специализираният съд за реализиране на наказателна отговорност на физическото лице лозан панов в качеството му на председател на вкс за извършване на престъпление по чл. 345б от НК.

адвокат
адвокат
23 април 2020 14:54
Гост

354б от НК, а не 345б от НК- грешката е моя.

колега
колега
23 април 2020 15:24
Гост

Нищо, ако има грешка – има прошка. Наш човек си, не се притеснявай.

Анонимен
Анонимен
23 април 2020 15:37
Гост

Съгласно Наказателно-каскетния кодекс Лозан Панов и останалите, категорично отказващи да играят в един отбор със задкулисието в съдебната система, подлежат на наказание между 30 години и 3 доживотни присъди.

адвокат
адвокат
23 април 2020 16:44
Гост

Написах ясно- аз съм адвокат и мен НЕ МЕ интересуват котерийните игри и стратегии на магистратите, не ме интересува ссб, не ме интересува физическото лице лозан панов, нито лозаница панова, нито низходящите им , нито възходящите им лица, а още по-малко – техните сродници до 4та съребрена линия, но ЖИВО ме интересува спазването на закона от ръководството на всс и вкс и магистратите ДА НЕ СЕ гаврят с правосъзнаниято на гражданите.

адвокат
адвокат
23 април 2020 13:35
Гост

От адвокат 23 април 2020 13:31
https://www.youtube.com/watch?v=e5zYQhH3ryM Това е оригиналния гангстерски клип.

неутрален
неутрален
23 април 2020 13:21
Гост

Нищо чудно да се касае за режисирана провокация и постановка срещу Панов. Управляващите се давят от злоба срещу всеки, който посмее да изразява собствено мнение.
Оказва се, че Д. Кирилов вече има вътрешна информация и отговори на въпросите, преди още проверката на инспектората да е зачочнала. Дали не е знаел предварително и някои дриги неща, например какъв е сценарият… Работата намирисва

адвокат
адвокат
23 април 2020 13:31
Гост

Онзи, който е позволил заснемането на този ГАНГСТЕРСКИ КЛИП В СИМВОЛА НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВОСЪДИЕ- СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, е изключително “компетентен“ и добър магистрат, до степен, да НЕ знае съдържанието на чл. 345б от НК, така ли…НК Чл. 354б. (Нов – ДВ, бр. 95 от 1975 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 21 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Който склонява или подпомага другиго към употреба на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от свобода от една до осем години и… Покажи целия коментар »

sceptical
sceptical
23 април 2020 15:00
Гост

И на още по-голямо основание онзи, който го е поръчал, като подбудител. Засега г-н Кирилов изглежда най-запознат със случая, да му дадем думата. Да каже всичко, което знае.

Анонимен
Анонимен
23 април 2020 21:05
Гост

Тия с клипа са провокатори и са сглобили комбинацията със снимките в Съдебната палата, за да ударят Лозан Панов? И поради тази причина той мига на парцали като напляскано момиченце? Вземи си пий хапчетата редовно!

неутрален
неутрален
23 април 2020 13:17
Гост

Много ми е интересно как стопанинът на сградата – който и да е той, би могъл предварително да провери какво ще се снима и как може да осигури че няма да има отклонения от сценария.. Освен всяка продукция да се снима в присъствието на пазачи и културмасовик, който да прави забележка на режисьора ако намери повод. И на какво основание бо могло да стане това?

на простака дай власт
на простака дай власт
23 април 2020 13:13
Гост

Той каза, че няма да дава обяснения, защото не е на разпит. Същевременно очерта и предмета на дебата, като постави серия от въпроси, на които трябва да отговори председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов“

А Лозан Панов на рязпит ли е?

адвокат
адвокат
23 април 2020 12:50
Гост

Нека се знае- от тук нататък винаги ще изписвам правилно думите “Съдебна палата“ и с усилие на волята -тъй като до сега съм се отнасяла с уважение към тази институция- винаги ще изписвам абревиатурите всс и вкс, с малки букви. Дори абревиатурите на тълкувателните решения на вкс ще изписвам с малки букви, защото у мен възникват основателни съмнения относно мотивите , с които са постановени. Разбирате ли какви преки вреди нанесе този клип върху мен, правосъзнанието ми и законосъобразното ми мислене…Ръководство на вкс, което съзнателно и умишлено допуска такава гавра с правната система, как ще ми гарантира, че ОБЕКТИВНО се… Покажи целия коментар »

Горки
Горки
23 април 2020 13:15
Гост

След като клипове с цици и чалга ти нанасят тежки вреди , добре е да помислиш за кротък живот на село – зеленина , блеещи агънца , кокошки и пиленца, и никаква телевизия и интернет ….Мисля , че това е дълбоко закодирано в ДНК-то ти . Няма защо да се мъчиш с четене на тълкувателни решения на гражданска и наказателна колегия /едновременно/ и тяхната „мотивировка“ . Но внимавай , има едно забутано село в което Лозан Панов ходи да си почива , да не се засечете и да се провали лечебния процес …..

Горки
Горки
23 април 2020 12:11
Гост

Пълна постановка на „здравите сили“. В Съдебната палата са снимани стотици филми , клипове , реклами и пр.- просто в България няма достатъчно хубави и представителни сгради за целта , а киноиндустрията е доста развита . Може да има грешка и да не е проверено съдържанието на клипа , но едва ли е умишлено . А и как да стане целият „контрол“още при сключване на договора ? Ченге да ги следи ? В случая „моралистите“ , които са дълбоко „потресени“ от някакъв глуповат клип , но защо не се „потресат“ от работните помещения в Съдебната палата за съдии , прокурори… Покажи целия коментар »

адвокат
адвокат
23 април 2020 12:19
Гост

Запазете си нескопосаната защитна реч за времето, когато ще Ви се наложи да я тиражирате пред обществеността. Всеки правоспособен юрист знае, че поставянето на подпис под един договор означава съгласие с цялото му съдържание, което пък за вас- неюристите, които не сте запознати с правото= означава, че не може да се твърди в съда- ама аз не знаех, ама това е случайно, ама не е умишлено,ама това, ама онова и не можете да “съборите“ един договор по този начин. Пиша го възможно най- просто- колегите знаят ноторният факт, така, че не е нужно да им се напомня…

Горки
Горки
23 април 2020 12:28
Гост

Не е „защитна реч“ , а апел към интелекта на тези , които го имат . Т.нар. ГОЛЯМА ГРЕШКА на Лозан Панов е някаква пълна простотия , обаче понеже е направена от Панов /може би/ от два дни се раздува от цялата грухтяща преса до размерите на умишлено убийство /минимум/. Много ясно се вижда , кои са „моралистите“ – същите , които са милиардери , заради които сме на 111 място в света по медийна свобода , най-бедни в ЕС ….Е да , това са тежки теми , друго си е вместо да решаваш проблемите на съдебната система или предстоящия… Покажи целия коментар »

адвокат
адвокат
23 април 2020 12:33
Гост

А Вие не разбирате ли, че аз съм АДВОКАТ В САК, А НЕ МАГИСТРАТ, г-н панов НЕ МИ Е НАЧАЛНИК, МОЯТА професионална дейност НЕ СЕ определя с негова заповед и ми е БЕЗРАЗЛИЧНО кое физическо лице е председател на вкс…За мен е важно единствено физическото лице, което изпълнява длъжността “председател на вкс’= което и да е то- ДА НЕ УРОНВА престижа не само на съдебната власт, а и на правораздаването…Толкова ли сте елементарен, та не искате да го разберете…

Анонимен
Анонимен
23 април 2020 12:36
Гост

Един адвокат няма да напише ВКС с малки букви. Малоумните лайнометни тролове на Пеевки – явно да.

адвокат
адвокат
23 април 2020 12:38
Гост

Пиша вкс в С МАЛКИ БУКВИ знак на ПРЕЗРЕНИЕ И ПРОТЕСТ срещу онези, които сътвориха ГАВРАТА с гангстерският клип, заснет в Съдебната палата.

Горки
Горки
23 април 2020 12:46
Гост

„Адвокатът“ …не е адвокат . Дори и адвокат от Магнаура ще знае , че Панов не е „началник“ на никой магистрат или съдебен служител от друг съд . Престижът на съдебната власт се уронва не от клипове и цици в тях , а от безпринципни назначения на председатели на САС , СГС , главен прокурор , председател на Инспектората и пр. Лозан Панов също е безпринципно назначение – от съдия във ВАС – председател на ВКС . Но проблемът не е в това , че е некадърен парашутист , а че не ги слуша . Ако ги слушаше , дори… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
23 април 2020 21:14
Гост

Да чакаме второ клипче от ВКС пикчърс ли? Ако може да не е чалга, а XXXL продукция, пък и ще е малко по-естетично. Малко.!

Анонимен
Анонимен
23 април 2020 21:11
Гост

На Горки му бучи залпа на Аврора в главата. Трол е и адски много му личи! Адвокате, не му се връзвай! Няма да му мине!

Atanas
Atanas
23 април 2020 12:35
Гост

Никак не е простотия, ама като е сътворена от Панов, от ССБ обожавате да омаловажавате грешките му. И обратно – ако се направи от някой, който не ви е във „френд-листата“ ревете до небесата какъв грешник/грешница е. С този двоен аршин, но пасаран, сесебейчета.

анонимен
анонимен
23 април 2020 13:03
Гост

Долу Панов ! Горе каскетите с техните поддръжници – лумпените. Прочетох го някъде, ама ще го изплагиатствам.

Анонимен
Анонимен
23 април 2020 12:11
Гост

Преди една седмица имаше изказване, че „има коронавирус в съдебната система и последните 5 години НЕ е имало правосъдие“. За мен това изказване беше обида към всички почтени съдии и целенасочено руши крехкото доверие в съдебната власт. Не видях някой от членовете на ВСС да са заинтересува от него и да поиска неговото обсъждане и евентуално ангажиране дисциплинарната отговорност на автора му за накърняване престижа на съдебната власт. Защо ли? Може би защото е от „нашите“..

Анонимен
Анонимен
23 април 2020 11:59
Гост

Добре де, няма лошо да снимат там. Спомням си една много яка сцена от „Под прикритие“, заснета в Съдебната палата. Обаче все пак трябва да се преглежда съдържанието предварително според мен.

Анонимен
Анонимен
23 април 2020 12:00
Гост

Такъв пошъл клип, с толкова деца в него, заснет в Храма на Темида! Ужас.

Cancurov
Cancurov
23 април 2020 11:57
Гост

каквато ни съдебната система – такъв и клипа. Пълен цирк

Мавродиева
Мавродиева
23 април 2020 11:57
Гост

Според мен трябва да се спрат тези случай

Анонимен
Анонимен
23 април 2020 11:57
Гост

Истината е, че търсят отдавна цаката на Панов. Е, той наистина не биваше да прехвърля топката на Пазвантова да разписва.

Анонимен
Анонимен
23 април 2020 11:57
Гост

Пак си търсят повод да „опраскат“ Лозан Панов. Иначе подлогите на Делян Пеевски в съдебната система с пръст не се пипат, въпреки че ежедневно се гаврят с морала и правото.

Zeta
Zeta
23 април 2020 11:57
Гост

Тъпа песен, но в същото време определено става дума за това, че хората си правят реклама на смотания клип

Обретенов
Обретенов
23 април 2020 11:56
Гост

Подкрепям предложението

Темелков
Темелков
23 април 2020 11:56
Гост

Категоринчо не смятам, че по този начин могат да се ползват културни сгради

Анонимен
Анонимен
23 април 2020 11:54
Гост

ВСС в решението си от 8 февруари 2018 г. дава картбланш на председателите, после пък: защо така? Панов какво да направи в случая?

Стратиев
Стратиев
23 април 2020 11:54
Гост

Много пошло изпълнение

Емилиева
Емилиева
23 април 2020 11:54
Гост

Ема много са глупави. В клипа палатата имитира банка. Ами няма ли банки, които могат да участват в тоя клип? В смисъл офисите им. Или пък банките са искали пари, а в палатата са могли да снимат без да дават такива за наем

Daniel
Daniel
23 април 2020 11:55
Гост

А дали наистина са глупави? Или точно това търсят. Широк отзвук за един тъп клип и една не много интересна песен? Но скандала ще я направи много известна.

Севделина D.
Севделина D.
23 април 2020 11:55
Гост

Е добре де и до кога ще служат държавните институции за правене на реклама на глупости?

Аналог
Аналог
23 април 2020 11:53
Гост

„която е символ на правораздаване и храм на Темида, да се използва за реклама на употребата на наркотици и използването на оръжие“.

Е не съм гледал клипа, но ако това се рекламира в него, то това не е ОК

адвокат
адвокат
23 април 2020 11:52
Гост

Тук не става въпрос само за едни млади момичета в мрежести гащеризони на голо, а преди всичко за посланието на клипа- гангстерите са в Съдебната палата и правосъдието и правораздаването са част от гангстерските занимания, които включват държане, разпространение и употреба на наркотици, носене на оръжия и ползването им навсякъде в обществото, брутално насилие и корупция, както и изграждане на манталитет на недосегаемост и ненаказуемост…Следващият път ще вляза в СГС не само с адвокатската си карта, а ще нарамя една базука,ще си запаша патрондаш, ще облека кевларена жилетка и в този си вид ще се появя на входа на СГС… Покажи целия коментар »

Пешо
Пешо
23 април 2020 12:17
Гост

Ако си от добрите /нашите/, могат и да те допуснат

Spiro
Spiro
23 април 2020 11:50
Гост

Атанаска Дишева при добро желание може да намери клипа. Ама нали все са свикнали да отлагат и само си търсят поводи за това.