Макар да няма законово задължение, магистратите може да обявяват притежаваната от тях криптовалута в имуществените си декларации, като целта е да може да бъде доказан произходът на средствата им в случай на бъдеща печалба от продажбата ѝ. Това съобщи Инспектротът към Висшия съдебен съвет (ИВСС).

Той е обсъдил възможността за деклариране на криптовалута след получени въпроси от магистрати и е стигнал до следните изводи: виртуалните валути не са законно платежно средство, не са финансов инструмент, нито са електронни пари и не представляват ценни книжа по смисъла на българското законодателство.

От ИВСС посочват, че към момента у нас няма нормативна уредба по отношение на криптовалутата и дейностите, свързани с нея. Освен това липсва и легална дефиниция що е то виртуална валута. Независимо от това, в практиката се приема, че търговията с виртуални валути е разрешена от закона, тъй като няма норми, които изрично да забраняват този вид дейност, посочват от инспектората.

И изтъкват, че и в Европейския съюз няма регулация, нито обща политика за дейностите, свързани с виртуални валути, като засега всяка държава-членка въвежда свои правила или прилага действащите си закони по аналогия.

ИВСС цитира становище на Европейския банков орган от 2014 г., който определя виртуалните валути като „дигитално представяне на стойност, което не е емитирано от централна банка или публичен орган на власт, нито е прикрепено към официална валута, но се използва от физически или юридически лица като средство за разплащане и може да бъде прехвърляно, съхранявано или търгувано по електронен път“.

Съдът на Европейския съюз от своя страна в решение от 2015 г. приема, че „по своята същност виртуалната валута „биткойн“ не представлява ценна книга, материализираща право на собственост върху дялове от юридически лица, нито може да се разглежда като „материална вещ“ по смисъла на чл. 14 от Директивата относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕО), тъй като няма друго предназначение, освен да се използва като платежно средство, и че тя се приема от определени оператори за тази цел“. Изводът на СЕС е, че сделките по продажба на „биткойни“, се третират като доставки на финансови услуги, освободени от облагане с ДДС.

У нас становища по отношение на сделките с криптовалута са изразявали Българската народна банка (БНБ), Комисията по финансов надзор (КФН) и Националната агенция за приходите (НАП). Темата е обсъдена и в решение на Софийския апелативен съд от 2015 г.

Според тези институции биткойнът не представлява законно платежно средство. „Дейностите по придобиване, търгуване и разплащане с него не са регулирани от действащото национално и европейско законодателство и не подлежат на лицензиране или регистрация. Това не са сделки с електронни пари, които да попадат в обхвата на регулационните функции на БНБ. Биткойните или другите виртуални валути не са признати и не се третират като финансови инструменти по смисъла на Закона за пазарите на финансовите инструменти“, отбелязва инспекторатът, позовавайки се на становищата на БНБ и КФН.

И добавя, че в много свои становища, отнасящи се до облагането на доходите на физически лица, НАП третира доходите от продажба на виртуална валута като доходи от продажба на финансов актив.

Следвайки практиката на Съда на Европейския съюз и становището на Европейския банков орган от 2014 г. в най-общ смисъл по своята същност и предназначение виртуалните валути могат да се определят като вид нерегламентирани дигитални пари, които не се издават и гарантират от централна банка, но могат да се използват „на добра воля“ от физически или юридически лица като средство за разплащане, алтернативно на законните платежни средства в една или няколко държави, както и да се прехвърлят, съхраняват или търгуват по електронен път“, посочва ИВСС.

И макар магистратите да не са задължени по Закона за съдебната власт да обявяват притежаваната от тях криптовалута, ИВСС им препоръчва да сторят това в раздел трети от имуществената декларация – „Налични парични средства“, за да може в случай на необходимост един ден да докажат произхода на средствата при продажбата на криптовалутата.

 

17
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Джейн
Джейн
02 февруари 2021 13:27
Гост

Много мисли бяха изказани тук, но някои от нас може да кажат какво мислят малко по-мило. Преди да оставите коментар, вижте тази публикация: https://business-asset.com/bul/wiki-blog/marketing/7-pravila-za-netiket-ili-internet-etiket-547.html

niklas
niklas
14 май 2020 9:11
Гост

Ако искате да печелите от биткойни, трябва да се забавлявате. Бих ви предложил да търгувате със Сара Бартън. Правя го от около 1 година и се справям чудесно. Можете да се свържете с нея чрез имейла си,
sarahbartontrades@gmail.com

Анонимен
Анонимен
08 май 2020 10:27
Гост

ИВСС добре се грижи за магистратите както винаги. Нищо чудно да узаконят тази валута.

Mimi
Mimi
08 май 2020 10:21
Гост

Е как след като биткойнът не е законно платежно средство ще се декларира.

Анонимен
Анонимен
08 май 2020 10:23
Гост

Ей така. Не е незаконнода го притежаваш, купуваш, или продаваш.

Руми
Руми
08 май 2020 10:15
Гост

Ще трябва да си оправим нормативната уредба, тъй като в момента няма закон по отношение на криптовалутата и дейностите, свързани с нея.

Димитриев
Димитриев
08 май 2020 9:49
Гост

Супер. Така се прави! Големи сте

Живко
Живко
08 май 2020 9:48
Гост

Е това е пожелателно. Как ще докажат, че имат валута, а не са я обявили?

Русева
Русева
08 май 2020 9:48
Гост

Защото у дома им ще плащат големи сметки за ток, защото точат нет, като дог!

Морфей
Морфей
08 май 2020 9:48
Гост

Нео избери синьото или червеното хапче……..

Облена
Облена
08 май 2020 9:47
Гост

Поздрави. Те тия валути затова се ровят от всички и най-вече от престъпници, защото са непроследируеми

Иванова
Иванова
08 май 2020 9:46
Гост

НЕ вярвам магистратите да имат биткойни. Иначе добро предложение. Така е.

Севделина D.
Севделина D.
08 май 2020 9:46
Гост

Е то хубаво, но тя тая валута е непроследима съм чувал. Какво ще декларират всички?

sisi
sisi
08 май 2020 10:11
Гост

Тоест могат да декларират каквото си искат.

Englishman
Englishman
08 май 2020 9:45
Гост

И криптовалутата е валута и е добре да се декларира. Хахахах

Тошков
Тошков
08 май 2020 9:44
Гост

Да не се окаже, че магистрати са сложили оня фургон в онова село, дето хабеше електричество, колкото за малък град за да копае криптовалута?

Занев
Занев
08 май 2020 9:44
Гост

Брех. Много модерни тия магистрати бе. Копаят за криптовалута…