Магистратите вече няма нужда да декларират доходи извън тези за заеманата длъжност до 5000 лв., ползването на имущество на институцията, в която работят, служебни обучения и пътувания, както и други плащания с единична цена над 1000 лв. Това следва от промените в Закона за съдебната власт, които влязоха в сила на 11 февруари 2020 г.

В тази връзка главният инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет Теодора Точкова вече е утвърдила нов образец на декларацията за имущество и интереси, който е публикуван на сайта на ИВСС.

Наред с това съдиите, прокурорите и следователите не трябва да декларират и разходи за обучения с еднократна стойност до 5000 лв., както и налични ценни книги, придобити чрез участие в боновата (масова) приватизация.

За всеки отделен вид декларация е предвиден и различен момент, към който трябва да се обяви имуществото. Това следва от изменението на чл. 175б, ал. 2 от ЗСВ, който гласи:

При деклариране на имуществото се посочва:

  1. при подаване на декларация по чл. 175в, ал. 1, т. 1 – имуществото по ал. 1 към датата на възникване на качеството, което е основание за деклариране;
  2. при подаване на декларация по чл. 175в, ал. 1, т. 2 – промяна в имуществото по ал. 1, настъпила през предходната календарна година, като по т. 3 – 6 се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението към 31 декември на предходната календарна година;
  3. при подаване на декларация по чл. 175в, ал. 1, т. 3 – имуществото по ал. 1 към датата на изгубване на качеството, което е основание за деклариране;
  4. при подаване на декларация по чл. 175в, ал. 1, т. 4 – промяна в имуществото по ал. 1, настъпила в период една година след изгубване на качеството, което е основание за деклариране, като по т. 3 – 6 се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, изчислени към дата една година след изгубване на качеството, което е основание за деклариране“.

Освен това декларацията за произхода на средствата се подава при пълно предсрочно погасяване на задължение и кредит, а при частично предсрочно погасяване – ако размерът на средствата надхвърля 10 000 лв.

При промяна на заеманата длъжност лице, което остава задължено по този закон не подава декларация по чл. 175в, ал. 1, т. 1 ЗСВ (в едномесечен срок от възникване на качеството, което е основание за деклариране) или по чл. 175в, ал. 1, т. 3 ЗСВ (в едномесечен срок от изгубване на качеството, което е основание за деклариране)“, уточняват от ИВСС.

Има промяна и в началния момент, от който хората, които вече не са магистрати, трябва да обявят имуществото си – вече е в едномесечен срок от изтичане на една година от изгубване на качеството им на съдии, прокурори и следователи.

Онези магистрати, които вече са подали декларации за имущество и интереси, няма нужда да подават нови по новия образец, изтъкват от ИВСС.

11
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
защо
защо
14 февруари 2020 13:13
Гост

Защо да не трябва да подават по новия образец? Според мен не е редно, защото за едните ще публикуват тези данни, а за другите – няма. Не трябва ли за всички да е еднакво

анонимен
анонимен
14 февруари 2020 17:39
Гост

Нали знаеш, че ИВСС действа напълно формално. Втрапончил се е в цифричките и не обръща внимание нито на възражения, нито на доводи и т.н.

въпрос
въпрос
14 февруари 2020 13:08
Гост

Какво стана с проверката на онези 27 магистрати, които имат недекларирано имущество. Цацаров едно време беше разпоредил на НАП да провери, но повече информация не беше съобщена

анонимен
анонимен
14 февруари 2020 13:09
Гост

Ти не помниш ли тогава защо я огласиха Трябваше да се защити Радостта, за когото се появиха материали за офшорни сметки

дам
дам
14 февруари 2020 13:11
Гост

Какво казваш? Че Гешев не е толкова глупав, че да го хванат ли 🙂

слава богу
слава богу
14 февруари 2020 13:04
Гост

Едно от най-добрите изменения е това за боновите книжки. Такова безумие беше да проверяваш всяка година какво става, за да ги декларираш. А в случая говорим за стотинки

анонимен
анонимен
14 февруари 2020 13:06
Гост

Хубаво, че го промениха за магистратите, но какво става със съдебните служители. За тях няма ли да има такава промяна

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2020 12:24
Гост

Добре че няма да имам нужда да се подават пак декларации по новия образец.

Симо
Симо
14 февруари 2020 11:30
Гост

И все пак 5000 лева е сериозна сума. Можеше малко да свалят летвата.

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2020 11:26
Гост

Най накрая. Тези промени са изключително практични.

Щерев
Щерев
14 февруари 2020 11:27
Гост

Разгеле! Край на излишната бумащина.