Шефът на районния съд в Пловдив Иван Калибацев отново ще се пробва да стане председател на окръжния съд в града. Той вече веднъж кандидатства за позицията, но Съдийската колегия не го подкрепи.

Този път обаче той ще има конкуренция в лицето на съдия Розалия Шейтанова от ОС-Пловдив. В края на днешния работен ден изтича срокът за подаване на документи, затова засега не е ясно дали няма да се появи още някой кандидат.

Това е третата поред процедура за избор на ръководител на ОС-Пловдив, която открива Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. При първата документи подаде само тогавашният председател на съда Веселин Хаджиев, но впоследствие се отказа по здравословни проблеми.

Във втората участва само ръководителят на районния съд в Пловдив Иван Калибацев. Но Съдийската колегия не го избра по няколко причини. На първо място беше отбелязано, че той иска по-висока позиция само седем месеца, след като кадровият орган му гласува доверие и го избра за втори мандат като шеф на ПРС. Вторият момент беше разпоредбата на чл. 169, ал. 1 от ЗСВ, според която само по изключение може да се назначи на ръководна длъжност магистрат от по-ниско ниво. В този ред на мисли Олга Керелска каза тогава, че Калибацев заема все административна длъжност, а това не е здравословно за съдиите. И попита защо няма кандидати от самия окръжен съд.

Сега такъв има – Розалия Шейтанова, и ще е интересно как Съдийската колегия ще реагира предвид нормата на чл. 169, ал. 1 от ЗСВ.

На цели пет страници в концепцията си Калибацев излага личните си мотиви защо иска да оглави окръжния съд, като изтъква достиженията си като ръководител. Той отново се спира на битовите проблеми в Съдебната палата в града като посочва следното: „Въпреки продължителният период и различните инициативи, които предприемах, до този момент няма никакво развитие по този въпрос. Последното е показателно, че при липса на желание и инициатива в съответния ръководител, проблемите могат да бъдат забавяни и да не бъдат решавани. Последният подобен случай на забавяне на битов проблем е свързан с демонтиране и изнасяне на остаряло отоплително оборудване и стари резервоари за нафта, находящи се в източната сграда на Съдебната палата – Пловдив“.

За изминалите десет години като административен ръководител съм изградил отлични умения да взимам бързи и адекватни управленски решения, които са един от мотивите да се кандидатирам за длъжността „Административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Пловдив. Следващият важен мотив е фактът, че тази длъжност ще даде възможност за въвеждане на нови практики за управление на човешкия ресурс и нормализирането на натовареността на магистратите и съдебните служители. Именно в качеството ми на ръководител на Окръжен съд-Пловдив ще имам възможност да наложа нови практики в решаване на въпроса натовареността – проблем, който няколко състава на ВСС не могат да решат и преодолеят. Натрупаният ми административен опит е основният ми атестат за моите възможности, като с въвеждането на добри практики бих решил много проблеми на поверените ми съдилища“, казва Калибацев.

Нататък той прави анализ на състоянието на Окръжен съд-Пловдив и района, предлага обединяване на службите „Призовки“, на системните администратори и на счетоводствата на РС и ОС в града, дава някои идеи във връзка с натовареността като отбелязва, че макар втори състав на ВСС да обсъжда въпроса, реални мерки не са приложени.

Според него ръководителите на районния и окръжния съд могат да създадат експертен екип, който да провежда редовни срещи по места във всеки съд. На тези срещи пък да се обсъждат общи за съдилищата въпроси, както и да се представят на всички ръководители проблемите и въпросите на съответния орган. „Така ще се създаде сериозен екип, който може да даде основата и да пристъпи към решаване на едни от най-сериозните проблеми на съдилищата като цяло, а именно натовареността на съдиите и служителите. Този екип може в кратки срокове да анализира натовареността на всеки един орган на съдебната власт в окръга, въз основа на което да се изготвят средни критерии за натовареност на съдиите от районните и окръжния съд. Последното ще е от изключително значение за съдиите от този окръг, както и за Съдийската колегия на ВСС, тъй като ще даде начални параметри за определяне на норми за натовареност на съдилищата. След определянето им може да се предложат решения за преодоляване на неравномерната натовареност в окръга, като това може да стане с преместване на съдии от по-слабо натоварен съд в по-високо натоварен съд за определен период, за което може да се изработят съответни планове с очаквани цели. Този подход може да се обсъди и с ръководители от съседни окръзи, като по този начин ще се разшири обсъждането на критериите за средна натовареност, както и ще се създаде по-широк кръг от възможности за решаване на проблема с натовареността. Тази идея, ако се приеме от Съдийската колегия на ВСС, може да се приложи във всеки окръжен съд, като обобщените резултати от предложенията на ръководителите могат да дадат данни за определяне на единни параметри за натовареността на съдиите от районно и окръжно ниво“, предлага Калибацев. И добавя, че по същия начин може да се подходи и към служителите.

Той предлага още преустройство на съдебните зали и евентуално надстрояване и пристрояване на съдебната палата в града.

В изложението си до тук представих малко на брой, но прагматични и реални идеи за развитие на Окръжен съд – Пловдив, които са лично мои, плод са на дългогодишния ми опит като административен ръководител, не са преписани от нечия друга концепция или да са взаимствани от други кандидати или административни ръководители“, заключава Калибацев.

18
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
03 март 2020 21:33
Гост

Нали има строителна фирма с подставено лице иска да го удари на ремонти.Да проверят докато бе шеф в Асеновград коя фирма и на кой роднина прави ремонтите.

boevoi
boevoi
13 ноември 2019 10:59
Гост

Аз пък съм доволен от него. Добре че е той да хока съдиите да гледат по – ускорено делата. Такива хора трябват за системата – по – млади, по – енергични, с изострено чувство за справвдливост. Успех!

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2019 9:05
Гост

Кой ще се върже на тази комедия с уж двама „кандидати“?!…….

Така е
Така е
12 ноември 2019 10:14
Гост

Важното е конкурси да има, кандидатите са второстепенно условие.

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2019 16:21
Гост

Много налично поведение. А най ме дразни отношението му към Хаджиев. Нито веднъж не съм чула Хаджиев публично да го е критикувал. И да е имало, не е ставало публично известно. А тоя малкия не се спря. А ще ми говори за колегиални отношения…

Св. Мина
Св. Мина
12 ноември 2019 10:15
Гост

Може да няма за какво да го критикува Хаджиев? Няма ли светци сред магистратите.

Рики
Рики
11 ноември 2019 15:22
Гост

Калибацев само как се хвали. Нека изчака да видим какво ще кажат и другите за него.

Съгласен
Съгласен
12 ноември 2019 10:16
Гост

Как пък не изтипосаха становищата на комисията, редом с авторските му идеи.

J.P
J.P
11 ноември 2019 15:18
Гост

Права е Олга Керелска. Въобще не са здравословни тези длъжности. През целия си мандат почти не гледат дела.

Извод
Извод
12 ноември 2019 10:17
Гост

Далеч от правото. По-скоро се превръщат в администратори, което всеки чиновник в агенция може да върши. Май трябва да се въведе постоянна съдебна администрация, независима от магистратите.

Чичо Мак
Чичо Мак
11 ноември 2019 15:16
Гост

Ами не звучи много приемливо това кариерно израстване без конкурс и през ръководен пост.

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2019 15:11
Гост

Явно ОС-Пловдив вече ще се оглавява от колежка.

Нико&S
Нико&S
11 ноември 2019 15:06
Гост

Като станат ръководители, все ги избива на домоуправителство, само и само да не работят по същество. Сетих се и за един общинар.

Общинар
Общинар
12 ноември 2019 10:18
Гост

А, Волен скоро ще го нарекат Наполеон и ще го сложат да управлява в една сграда с бели стени.

В. Др.
В. Др.
11 ноември 2019 15:01
Гост

Този път е ясно, че ВСС ще избере другия кандидат, освен ако не се изложи прекомерно.

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2019 15:00
Гост

Ей, няма спирка това момче.

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2019 15:14
Гост

Много се е забързал в кариерното си израстване. Няма и година в РС, а вече се прицели и в окръжния.

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2019 16:22
Гост

Нали знаеш лафа за циганската, която умря. Сам си се хвали. Няма никаква мяра.