Висшият съдебен съвет (ВСС) отново избра Иван Гешев за главен прокурор. Той получи същата подкрепа от 20 гласа „за“ и 4 „против“, но не точно от същите членове на съвета.

На 24 октомври, когато беше първото гласуване за нов главен прокурор, от заседанието на ВСС отсъства Цветинка Пашкунова. Днес пък в него поради отпуск не участва Красимир Шекерджиев. Преди две седмици Шекерджиев беше сред четиримата гласували „против“ кандидатурата на Иван Гешев (останалите бяха председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, Атанаска Дишева и Олга Керелска), а днес вот „против“ даде Пашкунова.

Останалите членове на ВСС гласуваха така, както и на 24 октомври. Сега предложението за назначаването на Гешев за главен прокурор ще бъде изпратено на президента Румен Радев. По Конституция той няма право да откаже втори път да издаде указ, но и няма срок, в който да го подпише.

Министърът на правосъдието Данаил Кирилов обаче заяви пред медиите, че указът трябва да бъде издаден в разумен срок. В отговор на въпрос какво разбира под разумен, Кирилов уточни – от 3 до 7 дни, защото държавният глава „не би следвало необосновано да забавя подписването на указа за назначаването на Иван Гешев“. Министърът уточни, че в този срок се подписвали и указите за награждаване и назначаване на посланици. Ако това все пак се случи, Кирилов го разчита по следния начин: „Сигнал за отношението на президента към тежестта на конституционните норми и отношение, проявено не само към самата процедура, а вероятно и към конкретния избор“. Но на финала уточни, че няма основание да предполага, че Румен Радев ще се забави.

Както той, така и представляващият ВСС Боян Магдалинчев отказаха да коментират евентуално сезиране на Конституционния съд с искане за тълкуване на чл. 129, ал. 2 от основния закон, за което адвокати и неправителствени организации призовават президента. А Иван Гешев само уточни, че решенията на Конституционния съд действат занапред.

Иначе, след като чу резултата от гласуването, избраният кандидат се обърна към кадровиците със следните думи: „Благодаря на Пленума на ВСС и на професионалната общност, която ме е подкрепила. Мога да обещая, че ще направя всичко възможно да оправдая тяхното доверие. Благодаря им, че не се поддадоха на безпрецедентния политически натиск и проведоха един чисто професионален избор в рамките на закона и на Конституцията“.

Обсъждането в съвета днес продължи близо пет часа и отначало беше за това дали след като президентът отказа да подпише указ за назначаването на Иван Гешев, сега ВСС трябва само да гласува наново за неговата кандидатура, или трябва да открие нова процедура за избор на главен прокурор. Мнозинството в съвета застъпи тезата, че не следва да има нова процедура, а да се продължи старата. Против продължаването на старата процедура бяха Лозан Панов, Атанаска Дишева, Цветинка Пашкунова и Олга Керелска (повече за нея виж тук).

Преди да се стигне до прегласуването на предложението за назначаване на Иван Гешев за главен прокурор обаче в съвета се състоя друга дискусия.

Питане на Олга Керелска във връзка с две изказвания от заседанието на ВСС на 24 октомври, на което за първи път беше обсъдена и гласувана кандидатурата на Иван Гешев, предизвика размяна на остри реплики, вълна от декларации от членове на съвета, че не са подлагани на политически натиск как да гласуват и констатации от министър Данаил Кирилов, че дебатът е деконструктивен, персонализира се и в него се губи самоуважение. А след направена почивка Атанаска Дишева се оплака от коментар на Гешев към нея, който определи като заплашителен.

Въпросът на раздора

Въпросът на Керелска, който постави началото на всичко, беше дали има упражнен политически натиск и намеса при издигането на кандидатурата на Иван Гешев. Този е основният въпрос, който вълнува българското общество, заяви тя и поиска главният прокурор Сотир Цацаров и Боян Магдалинчев да вземат становище по този въпрос. А се обърна към тях заради техни думи от 24 октомври. Тогава Цацаров каза: Колегата Панов разчита на времето. Колкото повече минава време, толкова повече в тази зала оставаме (всъщност вече не сме „оставаме“) все по-малко хората, които знаят как протече неговата процедура. Първо тази зала беше пълна с хора, които го знаеха. После в тази зала останахме двама – Георги Колев и аз (честно казано, двамата най-виновни). После, по стечение на обстоятелствата, защото на Колев му изтече мандатът, останах само аз. Ще минат още два месеца, живот и здраве, и тъй като никой мандат не е вечен, от тази зала ще си изляза и аз и тогава никой няма да знае какво точно се е случило тук вътре, и което е по-важно – в една друга сграда (не, в две други сгради). Аз го знам“.

Магдалинчев пък каза: „Попитах на два пъти г-н Панов – нека той да каже как стана председател на Върховния касационен съд. И двата пъти, когато го питах, той мълчеше, и дума не обели. Е, донякъде бившият конституционен съдия Румен Ненков повдигна и открехна завесата за това как се случват някои неща. Да, така се случват. Той (г-н Ненков) каза: „Аз нямам съмнение, че политическата класа по някакъв начин има участие в избора на тези фигури“.

Боян Магдалинчев незабавно взе думата и заяви, че тогава просто е приканил Панов да каже как е бил избран той, при положение, че Ненков леко е „повдигнал завесата“. „Не съм говорил нищо за настоящата процедура, нито за Иван Гешев“, допълни той.

„По никакъв начин не съм реферирал към процедурата за избор, която тече в момента“, каза и Сотир Цацаров. По отношение на двете сгради, за които говори преди две седмици, заяви: „Аз имам много добра памет, но и преди казах, нямам никакво намерение да пазя авторитета на Лозан Панов, но аз знам какво значи председател на ВКС, помня Румен Янков, Иван Григоров, Лазар Груев, авторитетът на длъжността изисква да не затъваме в тези подробности“. И попита Керелска защо не пита Панов как е избран, а се обръща с този въпрос към него.

„Оставам с впечатлението, че изборът не е на Иван Гешев, а на мен“, констатира Панов. И обясни, че той е участвал в два избора на един от тримата големи – на Георги Чолаков за председател на ВАС и сега на Иван Гешев за главен прокурор и винаги е гласувал по съвест и убеждение.

„Имаше ли среща с Румен Ненков?“, попита го Данаил Кирилов. А Панов повтори, че излиза, че той е обект на дискусия, а не кандидатът за главен прокурор.

Тогава думата взе председателят на ВАС, който заяви, че няма как да не вземе отношение, когато се коментира изборът на тримата големи. „При избора ми съм посещавал съм три сгради – тази на ВАС, защото съм номинация на колегите и бях изслушан от тях, сградата на ВСС и на президентството преди да бъде издаден указът за назначаването ми“, каза Георги Чолаков.

Тогава Панов заяви какви сгради свързва той със Сотир Цацаров и избора си. „Първата сграда, която свързвам с Цацаров е тази на ВАС (преди да оглави ВКС, Панов беше съдия във ВАС – бел. ред.), където той дойде на крака заедно други членове на ВСС да ме пита дали имам интерес да се включва в процедурата. А втората сграда е на института за спешна помощ „Пирогов“, където Сотир Цацаров и Георги Колев (бившият председател на ВАС) ме посетиха и настояваха да оттегля отказа си участие на процедурата за избор на председател на ВКС“, каза той.

Олга Керелска обаче заяви, че не е получила отговор дали е имало политическа намеса при издигането на кандидатурата на Иван Гешев.

Последва декларация от Огнян Дамянов, че никой политик не му е правил внушения и не му е въздействал, за да номинира Гешев. „В тази процедура становищата на прокурорите бяха публично принизени, беше им казано, че действат под диктат без да бъде посочено откъде идва той. Прокурорите не са втора ръка юристи или магистрати, те се назначават по същия начин и се дължи уважение на техните становища“, заяви той.

Изказването му накара министъра на правосъдието да призове членовете на ВСС: „Моля, не го обръщайте на клетвено заседание. И аз като единствен представител на изпълнителната власт не нося крем срещу изгаряния за това, че съм сред вас. Добре, че не съм се ръкувал с никого“.

Даниела Машева също обяви, че никой не ѝ оказвал натиск, а решението си да подкрепи Гешев е взела сама и то е било информирано. Йордан Стоев настоя ако Керелска знае някакви факти за политическа намеса, да ги съобщи, ако ли не, да се сложи край на „инсинуациите“. Керелска заяви, че не знае друго, освен казаното от Цацаров и Магдалинчев на 24 октомври.

Тогава Гергана Мутафова постави въпроса защо само хората, номинирали и подкрепили Гешев, да обявяват дали над тях е имало натиск. „Питам тези „против“ имало ли е политически натиск, за да гласуват против?“, каза тя.

Последва размяна на реплики между Атанаска Дишева и Кирилов. След като тя цитира изказванията на Цацаров и Магдалинчев от предишното заседание и заяви, че президентът е върнал избора, защото трябва да се разсеят съмненията в легитимността на процедурата и в качествата на кандидата, той я попита какво цели. „Не искате ли вие да разрушите доверието в тази процедура и в този избор? Не работите ли целенасочено да се саботира този избор?“, обърна се Кирилов към Дишева.

„Предлагам да завършим тази празноговорителница, която очевидно преследва други цели и друг сценарий, а сценарият е ясен – да се провали това заседание“, заяви главният прокурор.

Но това съвсем не беше краят. Последваха още множество реплики към Панов да каже срещал ли се е с Румен Ненков, за тона на дебата, председателят на ВКС пък заяви, че е готов да отговаря, но на друго заседание, а думите на Сотир Цацаров към него: „Не, не си готов“, доведоха до нов спор между двамата след повече от час.

Министърът на правосъдието коментира, че дебатът е станал деконструктивен и твърде се е персонализирал. А исканията за още изказвания, коментира: „Има колеги, които трябва да запълнят тайминга на протеста“.

Среща между Дишева и Гешев в коридора

Последва почивка, но след нея страстите съвсем не бяха охладени, защото Атанаска Дишева обяви: „Само преди броени минути в коридора пред тази зала в присъствието на Цацаров и Чолаков Гешев се обърна към мен с думите: „Поздравявам Ви, пред Вас стои прекрасна политическа кариера, от Вас ще излезе прекрасен общински съветник“. На мой въпрос „Заплашвате ли ме?“, той каза „Не, не“ и се изсмя. Приемам това като заплаха към моето бъдеще като съдия и член на съвета. То реферира към друг съдия, който бе критичен. Долових такова заплашително отношение и в начина, по който отговори на въпросите ми на 24 октомври. Казвам това, за да подкрепя позицията си за липсата на професионални и нравствени качества“.

А в хода на последвалия дебат потвърди, че действително усеща това като заплаха. „Определено мога да заявя, че ако оттук насетне бъдат приети действия спрямо моите професионална кариера и семейство зад това ще стои лицето, което ме заплашва“, заяви тя.

Данаил Кирилов видя в коментара ѝ обида към общинските съветници и каза: „Засегнахте 6000 общински съветници, избрани пряко. Не мога да приема, че това е заплаха. Не знам дали съпругът Ви успя да стане общински съветник, но това е друго обстоятелство“.

„Не знам защо намесвате съпруга ми. Той не се е кандидатирал за общински съветник, бил е член на „Да, България“ за 4 месеца, от две години и половина не е член“, отговори Дишева. И обясни защо се чувства заплашена от репликата на Иван Гешев: „Преди това бях съдия. В момента съм член на ВСС и когато приключи този мандат, имам право да се върна на работа като съдия. Заради това приех и продължавам да приемам това изявление като заплаха за възможността да работя като член на ВСС и съдия“.

Малко по-късно пред медиите Гешев заяви, че говори каквото мисли и вярва. И посочи, че приема изказванията на Лозан Панов, Олга Керелска и Атанаска Дишева за политически, защото в тях липсвали правни доводи. Той уточни, че не е отправял заплахи, а само е казал, че пред Дишева „вероятно стои една блестяща политическа кариера като общински съветник“. „Как тя е възприела това нещо, аз не мога да й забраня. Но аз лично бих се радвал да имам възможност, когато приключи кариерата ми като прокурор, да стана общински съветник. Подозирам, че ако й бях казал „Добър ден„, пак щеше да види заплаха“, заяви Гешев.

Както преди две седмици при първото гласуване за кандидатурата на Иван Гешев, така и днес членовете на ВСС обясниха вота си „за“ и „против“. Като всички от тях потвърдиха вече заетата от тях позиция. Цветинка Пашкунова, която не участва при първото гласуване, сега обясни, че е „против“ по сходни мотиви, с които президентът отказа назначаването на Гешев. „Липсата на алтернативност не произтича само от липсата на друг кандидат, а от начина, по който беше направена номинацията. Акцент на това обстоятелство беше поставен и в мотивите на издаване на указа, които дори да нямат обвързващ характер за нас, не може да не бъдат съобразени“, заяви тя.

Пред медиите, след гласуването, Гешев отказа да назове коя е партията, от която идва политическият натиск, за който говори и който определи като безпрецедентен. Но подсказа – имал предвид тази, която прекъснала кампанията си за местните избори заради избора му за главен прокурор на 24 октомври.

Той заяви, че в рамките не само на Европейския съюз, а на целия свят няма такава „безпрецедентна процедура“ за избор на главен прокурор, с която България можела да кандидатства за книгата за рекордите на Гинес. „Ако някой твърди, че не е прозрачна, значи е безпринципен и не се интересува от закона, Конституцията и конкретния кандидат“, коментира Гешев.

33
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Иван адвокат
Иван адвокат
16 ноември 2019 1:19
Гост

Ядат по два хляба на ден. Ние или вие или те или онези им плащаме или с две думи плюскат на корем. Хора, които са били някога близо до правото, предпочитат топлото местенце. Имаме прекалено много администрация, закрихме армията, за да може да плащаме на доста хора да се упражняват по стил. А да видим какво направи системата за тези двадесет-тридесет години.

Отвратиха хората от съдебната система. Нали затова ратувахме на 10-ти ноември – да няма кадруване. Получихме мини-наполеоновци. Той ще ми казва как да прилагам правото.

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2019 16:00
Гост

SRAM ME E OT TAKAV VICH SADEBEN SAVET

без страх
без страх
15 ноември 2019 13:50
Гост

„Гешев е избран от ВСС окончателно, но още не е назначен с указ на президента. Ще е полезно някои коментиращи да отговорят на напълно обоснованото питане на съдия Даниела Машева дали ВСС има право да не изпълни конституционно задължение за прегласуване на кандидатурата му“. Уважаема колега, КАЛИНКА, Достойнството, на първо място, на всеки уважаващ себе си човек, още повече достойнството на всеки уважаващ себе си юрист, а най вече това на всеки уважаващ себе си магистрат изисква при НАЛИЧИЕ на изложени от Президента Радев мотиви, съображения или както искате тълкувайте изявленията му в издадения от него Указ с отказ да… Покажи целия коментар »

16-ти април
16-ти април
15 ноември 2019 11:27
Гост

Уважаеми колеги, без да изказвам каквото и да е мнение за никой, моля ви, осъзнайте, че искат да ни разделят и да ни сложат в определени лагери и така ни управляват по-лесно. Стига сте сочили с пръст тоз или онзи, не се делете на групи, така сте най-лесната мишена. Аз лично имам забележки и за двата лагера и най-вече за това, че ги има. Съдете по делата, не по думите. Имайте уважение към правилата на собственото ни национално право и го уважавайте така, както правят всички европейски държави. Не повтаряйте никога заучени, чути и недоразбрани съждения и заключения, това говори… Покажи целия коментар »

Стойчо
Стойчо
15 ноември 2019 11:24
Гост

Този ВСС е пародия за съжаление – вече така ще бъде …

Нидялко
Нидялко
14 ноември 2019 23:06
Гост

Гешев е хубост, Гешев е радост,
Гешев носи ни медена сладост.
Сутрин от вкъщи надъхан излиза,
лоши кметици праща в пандиза.
Обедно Вазов си Гешев чете,
привечер – Йовков. Добро е дете!
Гешев е много харесван от всички –
шофьори, чистачки, агитки и птички.
Гешев е готин и без конкуренция!
Не, наистина е без конкуренция!
Гешев лошите бие наред.
Списък си има и хич не е лек.
Намери ли Гешев свободна минута
дава кафеви blitz интервюта.
Няма за Гешев дори миг покой –
такъв е животът на всеки герой.
Гешев е лъч, гръм, провидение!
На обществото ни е отражение.
Творение наше е той, разберете.
Не ви ли харесва – не спете, а бдете!

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 21:29
Гост

Пропуснала съм да разбера защо Гешев иска да е главен прокурор-какво го кара да се бори за тази длъжност – недоизживян Супермен, или обикновен кариеризъм и мъни, или жадува мълчанието на агнетата. Не ми импонира високомерието и надменността му, коятм се излъчва от всяка негова дума и дори от вирнатата му глава на тая снимка- сякаш ни говори отвисоко. Нравствените качества на юристите са правен довод и те касаят справедливостта, съвестта и независимостта на кандидата за глав прок. Подгонил незаконно забогателите, приближени на БСП, а кой от незаконно облажилите се от днешните властващи подгони. Или те са всички „честни Марийки“!

Иван
Иван
14 ноември 2019 20:23
Гост

Шопар Пеевски вече си има и главен прокурор, Гешев проспа присъствието на Пеевски в делото КТБ и по-конкретно кредитите, които е усвоил от КТБ без да ги връща, има свидетелски за това

Калинка
Калинка
14 ноември 2019 19:44
Гост

Гешев е избран от ВСС окончателно, но още не е назначен с указ на президента. Ще е полезно някои коментиращи да отговорят на напълно обоснованото питане на съдия Даниела Машева дали ВСС има право да не изпълни конституционно задължение за прегласуване на кандидатурата му. Резултатът е очакван, защото няма как при липса на нови обстоятелства гласувалите за или против да си променят мнението. То ще е равнозначно на това през три седмици при един и същ фактически състав да постановяват различни съдебни решения,респ. да пишат различни обвинителни актове или защити. Не разбирам защо това е повод за обиди и недостойни… Покажи целия коментар »

Навън!
Навън!
14 ноември 2019 16:40
Гост

Иван Гешев посрамва тоя символ, който носи на ревера си. Но за да не го посрамим и ние, трябва да отстоим гражданската си позиция! Щом не може процедурно и тоя абсурден избор се води законен, то остава гражданското неподчинение.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 16:52
Гост

В Полша мисля, че и съдиите стачкуваха, но в България по-реалистично ми се струва да стачкуват адвокатите. Ако не се явяват в съд и на практика блокират работата му (защото мерки за неотклонение нито могат без адвокат, нито могат да се отлагат), тогава надявам се вече да стане нещо. Но нещо трябва да се направи, това вече е нетърпимо!

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 17:43
Гост

А искате ли следващия път като си изберете ВАдС, прокурорите и съдиите да стачкуват.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 16:05
Гост

Понеже идеята е тук всеки да се изрази честно мнението – е, аз пък смятам, че Гешев е най-подходящ от главните прокурори досега. Може да Ви е прекомерно директен в изказа и може да помисли за промяна, но е единственият който подгони хора и с финансови възможности, и с връзки. Харесват ми и вижданията му за промени в закона, включително премахването на провокацията към подкуп като престъпление. Харесва ми и че има опит като разследващ полицай и следовател. Защото без тези позиции няма разкриване на престъпланията. Според мен той единствен има потенциал да подгони сериозно и политици. Уважавам и несъгласните… Покажи целия коментар »

Никакъв шанс, г-н Пеевски трол!
Никакъв шанс, г-н Пеевски трол!
14 ноември 2019 16:19
Гост

Гешев е милион пъти по-малко хитър от Цацаров, по-тъп от Велчев, по-страхлив от Филчев и по-малко харизматичен от Татарчев! Директен в изказа няма лошо – стига да знае какво да говори, а той е тъп като гьон и само като си отвори устата се излага! Да подгони мафиотите с финансови възможности няма лошо – но това си е жива репресия и то не защото са престъпници, а защото са престъпници, които 10-20 години са станали неудобни на престъпниците, които дърпат конците на Гешев! „Вижданията“ му за промени в закона – направо да вземем Конституцията от 1971 и в чл.1 да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 18:00
Гост

Ами вижте ди Вие изказът – който не е на Вашето мнение е трол. Това е комунистическо отношение къмв инакомислещите в тези коментари. Да не говорим, че не може да разпознаете кой е трол и кой не. Първо, троловете са по много и езикът им е тъп. А моят е приличен и съм единствен. Демократичното мислене предполага на първо място уважение към чуждото мнение. И ББ е бил активен комунист, и Фандъкова е била такава, и лидерите на България произхождат от комунистически семейства в мнозинството си. И естествено е да липсва уважение към чуждото мнение. Между другото ако Гешев беше… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 18:07
Гост

Ако от всеки от досегашните главни прокурори се вземеше най-доброто, сигурно щяхме да имаме идеален главен прокурор. Но погледнете и от друг ъгъл – Татарчев беше посредствен адвокат, който злоупотребяваше с чашката, Велчев си гледаше спокойствието и интереса, Филчев беше регистриран в диспансера преди да стане главен прокурор, Цацаров направи няколко стратегически грешки в сдружаването си и действията си – например по КТБ. Идеални хора трудно се намират. А лесно се критикува отстрани. И почти всеки българин като види власт злоупотребява.

Срам
Срам
14 ноември 2019 15:34
Гост

Никого не заблудихте, но сте и такива гьонсурати, че вече няма и желаещи отвън да ни ръчкат да влезем в час.

Европеец
Европеец
14 ноември 2019 16:42
Гост

Искаше Бойко Делянов Гешев да отпадне мониторингът, ама не стана. Затова Гешев така се е нервирал, че си е позовлил да заплашва тъй неандерталски една дама.

Айде
Айде
14 ноември 2019 15:32
Гост

Честито на Сарайгешев

Машшала
Машшала
14 ноември 2019 16:43
Гост

Доган курбан ще дава в сарая. Ако откъм Бояна загърмят фойерверки, ще знаете защо са.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 15:28
Гост

Майко мила, какъв тон, такво ниво, какви коментари и пише, че има още!!!!

Парадокс
Парадокс
14 ноември 2019 16:44
Гост

Гешев има манталитет като за служител на Чистота. Пък те го избрали за главен прокурор. Никой отдел човешки ресурси не би го взел на работа в нормална фирма.

Да спрем мафията!
Да спрем мафията!
14 ноември 2019 15:12
Гост

Радев да не подписва указа и да сезира КС! Ефективна стачка на адвокатите докато Гешев не подаде оставка и не бъде закрит казионният Специализиран наказателен съд!

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 16:19
Гост

Извинете, но защо Гешев да подава оставка. Имаще процедура, спазена е. Днес не избираха мистър България, избираха главен прокурор. Не знам кого очаквахте да предложат. Кариерата му в последните две години нидвусмислено показваше че той ще е кандидата. В което няма нищо лошо-поне ще осигури приемственост.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 16:37
Гост

Защото не представлява не само българския народ, но и съдебната система дори, а само Доган, Пеевски и обслужващото интересите им в съдебната власт задкулисие – това достатъчна причина ли е?

Да де, ама...
Да де, ама...
14 ноември 2019 16:45
Гост

Браво. Само че адвокатите дали ще се навият да стачкуват, при положение, че ще губят пари?

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 16:48
Гост

Не, няма да губят. Защото първо при стачка единствено няма да се явяват в съд, но извън него ще продължат да работят. А делата в съда няма да се изпарят по време на стачката, а просто ще се отложат за времето, когато гл. прокурор няма да е олицетворение на мафията в съдебната система.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 14:58
Гост

Много подходяща снимка. Чак има блясък в очите другаря Гешев.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 14:57
Гост

Жалко, че Румен Радев не сезира КС.

Фен
Фен
14 ноември 2019 14:56
Гост

Браво на Пашкунова. За съжаление другите мекотели не проявиха здрав разум.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 14:54
Гост

Днес е тъжен ден за българската демокрация.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 14:54
Гост

А, явно Гешев за това се появи. Да изразява благодарности. А ние има ли за какво сме сме благодарни?

наблюдател
наблюдател
14 ноември 2019 15:13
Гост

E, овче българско племе, такъв си го избра и такъв най-много ти подхожда.