Висшият съдебен съвет (ВСС) остро осъди опита за закриване на специализираните съд и прокуратура в специална декларация (пълния ѝ текст виж тук), а негови членове го определиха като удар срещу правосъдието и тричане на съдии.

Декларацията в защита на спецмагистратите беше предложена от екипа за реакции при кризи – Боян Магдалинчев, Цветинка Пашкунова и Калина Чапкънова, във връзка с предложенията за изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ) и в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), внесени от „Демократична България“ във вече разпуснатото 45-то Народно събрание и приети от правната комисия на първо четене. Измененията така и не бяха гласувани от народните представители.

Заседанието на Пленума днес беше председателствано от служебния министър на правосъдието проф. Янаки Стоилов, който стана първият, успял да въведе ред в изказванията на членовете на съвета. Освен това даде идеи за редакции на декларацията така, че да не бъде тълкувана превратно, изказът да е издържан юридически и да е обективна и принципна.

Нещо повече – Стоилов предложи да се изготви и анализ за резултатите от дейността на специализираните съд и прокуратура от създаването им до момента, като призова ВСС за по-голяма оперативност и заяви, че ще свика заседание на Пленума следващия четвъртък, когато не е планирано такова, за да бъдат одобрени критериите и показателите, по които ще бъде направен анализът, който по същество трябва да е готов за два месеца. Идеята на Стоилов за анализа беше провокирана от множеството изказвания на кадровици, които днес разкритикуваха законодателя, че предлага закриване на специализираното правосъдие в нарушение на Закона за нормативните актове и без обосновка за дейността му, а се е мотивирал само с общи фрази.

Иначе дискусията по декларацията продължи повече от два часа. По време на дебата се чуха твърдения, че текстът ѝ е политически, без правни аргументи, че тя е закъсняла, безадресна, а от друга страна – че тя е реакция срещу опит за политическа намеса в независимостта на съдебната система, срещу удар срещу правосъдието и опит за тричане на съдии, че предложените изменения в НПК и ЗСВ унижават магистратите и служителите и др.

Закриването на тези структури ще бъде само в интерес на мафията, на хората, които извършват престъпления, а цената ще платят българските граждани и вероятно това е една от целите. Проблем за прокуратурата няма. Това, което се случва е по-скоро тричане на съдии, а не на прокурори“, заяви главният прокурор Иван Гешев.

Декларацията: Закриването на спецправосъдието ще блокира съдебната система

В началото на заседанието представляващият ВСС Боян Магдалинчев обясни, че съветът няма как да не реагира на внесените предложения за промени в ЗСВ и НПК. За целта в понеделник се е събрал екипът за реакция при кризи и е изготвил декларация, която днес предлага за гласуване.

В декларацията се казва, че Пленумът на ВСС изразява институционална подкрепа към магистратите и служителите, които се обявиха срещу закриването на специализирания съд и се присъединява към позициите на държавното обвинение, на съсловните организации и на Прокурорската колегия в защита независимостта от политическо влияние и нарушаване на конституционно определените принципи за разделение на властите и върховенството на закона.

Пленумът на ВСС остро се противопоставя на посоченото в мотивите към проекта по отношение на органите на специализираното наказателно правосъдие, че „през целия период на тяхното функциониране публичното възприятие е преобладаващо негативно като се възприемат не като независими органи, а като инструмент на извънредно правосъдие, което изпълнява политически мотивирани поръчки“.

ВСС отбелязва, че те са създадени в отговор на препоръките на Европейската комисия, дейността им е оценена положително в докладите по Механизма за сътрудничество и проверка и са доказали своята необходимост и ефективност. Посочва още, че има и решения на Конституционния съд, в които се казва, че спецсъдилищата не са извънредни.

Закриването на специализираното наказателно правосъдие в момент на политическа нестабилност и икономическа несигурност за обществото ще блокира съдебната система и ще провокира напрежение сред магистратите и гражданите“, се казва още в декларацията. Отбелязва се и че без анализ на работата и обективна оценка на тяхната дейност, без обществен дебат и становища от ВСС и други заинтересовани институции и в нарушение на чл. 26 от Закона за нормативните актове, се създават предпоставки за заличаване на постигнатия напредък в областта на правосъдието и се изпращат противоречиви сигнали към европейските партньори.

Декларацията е политически акт

Още преди да започне дебатът по текста, правосъдният министър Янаки Стоилов се опита да въведе ред, като заяви, че всеки ще има по пет минути за изказване и призова да не се влиза в излишно репликиране и отговаряне. Поясни, че още на следващото заседание ще предложи и регламент.

Пръв думата взе председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, за да обяви, че няма да подкрепи декларацията, защото е политическа, в нея няма никакви правни аргументи. Панов каза, че както е допустимо законодателят да създава съдилища, така е допустимо и да ги закрива. Той напомни, че Конституционният съд казва, че създаването и закриването на органи не нарушава конституционното равновесие между властите и не противоречи на принципа на разделение между тях. По думите му съществуването и финансирането на специализираните съд и прокуратура е въпрос на политическа целесъобразност. „Приемането на подобна декларация в момент, в който има служебно правителство и няма парламент, преследва само политически цели“, каза Панов. След това заяви, че от години натовареността на Апелативния специализиран наказателен съд е ниска, а той бил на предпоследно място от апелативните съдилища по потвърдени от ВКС актове, което показвало каква е неговата резултатност.

Дали фактическата и правна сложност на делата обуславят финансовото му съществуване. Голяма част от делата са разрешения за СРС, има множество споразумения, които не стигат до ВКС, мерки за неотклонение и една малка част от делата постъпват във ВКС. За 2020 г. това са 14 съдебни акта“, каза Панов.

По думите му трябва да се направи внимателна преценка на ефективността на тези структури, преди да се гласува декларация. И попита Цветинка Пашкунова дали нейното участие в този документ е безкористно, тъй като синът ѝ работи в един от спецорганите.

Тричане на съдии и удар срещу спецправосъдието

Цветинка Пашкунова заяви, че ще подмине личните нападки. Тя беше категорична, че декларацията е израз на солидарност и съпричастност към работещите в специализираните съд и прокуратура. И напомни, че по закон ВСС трябва да брани интересите и правата на магистратите и не може да запази мълчание по повод законодателните предложения.

Начинът, по който беше внесен проектът, мотивите и съдържателната част създават сериозни притеснения и сочат на незачитане на върховенството на правото и независимостта на българските магистрати, която е наш дълг да отстояваме“, каза Пашкунова. Тя добави, че проектът е внесен в нарушение на чл. 26 от ЗНА, в който са регламентирани принципите за изработване на проектозакони, а те са необходимост, обоснованост, предвидимост и прозрачност. Според нея особена тревога будят два параграфа от ЗСВ и НПК, които регламентират как ще продължат да се разглеждат висящите дела след закриването на спецсъда и как ще се преназначават магистратите.

Внасянето на този проект при липса на анализ на работата и на обективна оценка от резултатите на тези органи, без обществен дебат, без да се изиска становище на заинтересованите институции, е демонстрация на пренебрежително отношение и внушава усещане за реваншизъм“, каза Пашкунова. И добави, че откриването и закриването на органи е акт на политическа воля, но е и израз на отговорност. А в случая не е обусловено от обществените потребности, а това създава предпоставки за произвол, напрежение и води до несигурност в системата.

Главният прокурор Иван Гешев категорично не се съгласи, че специализираните органи не са ефективни и ефикасни. И посочи, че са замразени над 3 млрд. лева, което е колкото половината резерв на държава. И заяви, че ако бъдат закрити спецсъдът и прокуратурата, тези пари ще се върнат при хората, срещу които са предприети съответни действия.

Освен това, по думите на Гешев, ако промените бяха приети, това е щяло да блокира работата по много важни дела, които е трябвало да започнат отначало. Например делото за атентата на летище „Сарафово“, каза главният прокурор, което би имало сериозен международен отзвук.

Като говорим колко струва спецправосъдието – 3 млрд. лева струва, това е скъпо мероприятие. В целия ЕС има аналог на специализираните структури, които получават различни форми на стимулиране, има драстична разлика в заплащането. А оценката за дейността на тези органи е дадена в докладите на Европейската комисия, както и от европейски прокурори в анализа на Службата за подкрепа на структурните реформи. Закриването на тези структури ще бъде само в интерес на мафията, на хората, които извършват престъпления, а цената ще платят българските граждани и вероятно това е една от целите. Проблем за прокуратурата няма. Това, което се случва е по-скоро тричане на съдии, а не на прокурори“, заяви Гешев. И заключи, че кадровиците са тези, които трябва да защитят магистратите, в противен случай мястото им не е в съвета.

Вероника Имова определи промените като удар срещу правосъдието, демокрацията и правовата държава и каза, че ВСС не може да остане равнодушен към този стил и отношение, а трябва да се изправи като един срещу опитите за намеса в съдебната система.

Безадресна декларация

Освен безпредметна, декларацията е и безадресна, защото е прекратен мандатът на Народното събрание. Така започна изказването си пък Даниела Марчева, която уточни, че по тази причина няма да участва в гласуването, още повече, че не е ясно дали в следващия парламент отново ще бъде внесен такъв проект. Иначе заяви, че споделя мотивите, че не е спазен чл. 26 от ЗНА, защото са нарушени всички основни принципи, залегнали в разпоредбата. „Подобен правен нихилизъм е недопустим в правова държава – съдебна реформа да се прави изцяло по усмотрение на законодателя, като не се съобразява със становището на магистратите. Като резултат от това се явява и тенденцията за хаос и неразбории в съдебната власт. Радикална съдебна реформа без участието на магистратите е нарушаване на принципа за независимост и върховенството на закона“, каза Марчева и също заключи, че ВСС дължи качествен анализ на дейността на специализирания съд от момента на създаването му до днес.

Олга Керелска посочи, че декларацията е закъсняла, а ВСС е трябвало да реагира при внасянето на законопроекта. „Малко бягаме пред вятъра“, каза Керелска. И тя подкрепи позициите, че проектът е внесен без анализ на работата на специализираните съдилища и прокуратура, без обективна оценка, обществен дебат и становища и при нарушение на чл. 26 ЗНА. По думите ѝ реакцията на ВСС е трябвало да бъде свързана именно с тези аргументи, а текстът, който се предлага, е с общи твърдения с политически привкус, които не дават възможност за разгръщане на професионален дебат.

Тя маркира и едно противоречие в декларацията. От една страна се говори, че спецсъдът и прокуратурата са доказали своята ефективност и необходимост, но от друга пък се твърди, че не е направен анализ за това. Накрая и Керелска заключи, че парламентът може да създава и закрива съдебни органи и така не се наруашва нито разделението на властите, нито независимостта на магистратите.

Тук се намеси министърът на правосъдието Янаки Стоилов с призив да се спестяват безспорни истини. „Законодателят може да промени и премахне, мисля, че сред юристите не може да има спор по въпроса. Да се убеждаваме в неща, които са известни на юридическата общност…“, заяви Стоилов.

След тази забележка, думата взе Атанаска Дишева, за да каже, че и тя няма да подкрепи текста на декларацията и посочи, че тя е закъсняла по отношение на внесения проект и е преждевременна, ако има такъв и в следващото Народно събрание. Според Дишева необосновано е твърдението за накърняване на независимостта, защото внасяне на законопроект само по себе си не може да бъде такова. Тя каза, че през последните четири години е имало много други случаи за нарушение на законодателната процедура и ВСС не е реагирал, а напротив – подкрепял е предложения, внесени между първо и второ четене. „Защо не обсъдихме въпроса за накърняване на независимостта на останалите съдии, когато непрекъснато се приемаха закони за по-благоприятни условия за работа на магистратите в специализирания съд – целево отпускане на средства за допълнителните им възнаграждения в големи размери, обезпечаване на сгради и др. Ние не държим и сметка на реалната им натовареност по същите критерии, по които преценяваме за останалите съдилища“, каза Дишева.

Тя добави, че би подкрепила декларация, в която се призовава за анализ и обективна оценка на специализираното правосъдие, като се види колко и какви са образуваните дела там, колко от тях са за специални разузнавателни средства, колко от тези СРС след това са приложени по дела и колко от тези дела са приключили с осъдителни присъди, какъв е характерът на приключилите дела, какъв е видът им, какъв е предметът, колко са приключили със споразумение, колко са стигнали до контрол във ВКС и какъв е резултатът от него, дали има дела за корупция по високите етажи на властта.

Предлагам да приемем декларация в смисъл, че подобно закриване може да бъде направено след анализ на работата и обективна оценка на резултатите в дейността на специализираните органи“, заключи Дишева.

Редакциите и реакциите на правосъдния министър

През целия дебат министърът на правосъдието Янаки Стоилов се опитваше да следи за времетраенето на изказванията. Когато някой член на ВСС превишаваше петте минути, той подканяше да приключва с думите: „Съдиите са свикнали да са господари на залата, но тук сме административен орган“. Направи впечатление, че много от кадровиците се опитваха да спазват този, макар и временен, регламент. По-големи трудности изпитаха Цветинка Пашкунова, Вероника Имова и Олга Керелска. Атанаска Дишева пък си беше настроила аларма. И за да може да каже всичко, което иска, говореше бързо, а когато алармата засвири, тя набързо приключи изказването си.

След като кадровиците приключиха с излагането на позициите си, правосъдният министър заяви, че дискусията не се различава много от тези в Народното събрание. „Вие имате за обсъждане един акт, който в известен смисъл е политически, всяка декларация заявява отношение към събитие, отива по-далеч от правната проблематика. Ваше е решението дали ще приемете такъв документ, или не“.

После предложи няколко редакции в декларацията. Първата беше по отношение на твърдението, че спецорганите са създадени в отговор на препоръки на ЕК. По думите му това е едностранчиво, превратно тълкуване, защото  препоръките са за по-тясна специализация на магистратите по делата срещу организираната престъпност, но не се посочва как да бъде осъществена тази специализация. Затова даде идея вместо „в отговор на препоръките“, да се напише „като отчитат препоръките“, което бе одобрено от кадровиците.

Друга негова забележка, че всъщност промените в ЗСВ и НПК не са приети, както се посочваше в проекта на декларация. „Няма приети законодателни промени. Това е разминаване с фактите. Ако искате да се напише, че тревога буди фактът, че предложените законодателни промени не са придружени от анализ и оценка на въздействие“, каза Стоилов.

И предложи един допълнителен абзац, в който да се каже, че в срок до един месец ВСС ще представи „анализ за резултатите от дейността на специализираните съдилища и прокуратура от тяхното създаване досега и на практиката на Европейския съд по правата на човека, относима към актове на тези органи“.

Една част от вас казва, че има резултати, други ги оспорват. А 3 млрд. лева са исканите финансови средства, да видим и какви присъди има за тези средства, какви СРС. Ако се направи анализ в един непродължителен период, той ще бъде аргумент при евентуални дискусии в НС“, каза Янаки Стоилов. И настоя неговите предложения да бъдат приети, защото по този начин ВСС може да защити своя авторитет  като покаже, че се отнася с професионализъм, а не с предубеденост по тази сложна и важна тематика.

Главният прокурор се съгласи с редакциите, но не и с допълнението. Според него въпросът за анализа трябва да се реши отделно, а сега трябва да се реагира срещу опита за политическа намеса, която унижава магистратите. А и по думите му един месец срок бил несериозен, при положение че ще се изследва 10-годишен период.

Лозан Панов подкрепи предложението на министъра. Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков също по принцип беше „за“ него, но посочи, че трябва да се разгледа отделно на следващото заседание на Пленума.

Тогава Янаки Стоилов заяви, че следващия четвъртък кадровиците ще се съберат и ще обсъдят критериите и показателите, по които да бъде изготвен този анализ, каквато идея лансира Дишева.

В залата се чуха възражения, че Пленумът се събира по принцип през две седмици и следващото заседание е планирано за 27 май, други казаха, че за 20 май е насрочено заседание на Съдийската колегия, но беше уточнено, че то е от 13 ч., т.е. няма пречка Пленумът да се събере сутринта. Трети пък заявиха, че имали намерение да пътуват и т.н.

Опасявам се, че отлагането на въпроса е елегантен начин за заобикалянето му“, отговори Янаки Стоилов. Той призова за по-голяма оперативност, защото „животът се развива много по-бързо от вашите представи и нашето заседание ще е от 9.30 ч.“.

В крайна сметка кадровиците се разбраха всяка колегия да изготви критериите и показателите за анализ, които ще бъдат внесени за обсъждане от Пленума.

50
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Бай Ганьо
Бай Ганьо
14 май 2021 17:37
Гост

Някой критикува съда: Олеле, нарушават ни независимостта !
ВСС обаче сега “критикува остро законодателя“

Моето мнение – навсякъде име мизернци, подмазвачи, и подлеци, но най-висока е тяхната концентрация в съдебната система – тя е най-голямата спирачка за нормалното развитие на страната

Анонимен
Анонимен
14 май 2021 21:14
Гост

Ами, закривайте съда – толкова е просто. Живейте като животни и се избивайте като зверове. И прокуратурата да не забравите.

Питам
Питам
14 май 2021 15:23
Гост

Какъвто акълът – такъв и речника!
Само да попитам – как видя това обезличаване труда на съдии и прокурори? За работата си те са си получили заплатите. Освен това никой не се кани да ги гони от системата. Напротив – предлагат им се места в незакрити нейни части.
Какво друго се очаква?

Анонимен
Анонимен
14 май 2021 11:40
Гост

Очаквайте голямото търкане на талончета!

ехиден
ехиден
14 май 2021 8:55
Гост

Допускащ тричането говори за тричане ?!

Thor
Thor
14 май 2021 6:27
Гост

А „тричането“ на съдии и резването на служители чрез модел 4 с чия декларация ще бъде осъдено?

Анонимен
Анонимен
13 май 2021 22:07
Гост

Каскетът сега в ролята на кучкар ли се е вживял? Що за език и аргументи на „юрист“ с това негово тричане на съдии!?
Изцепките му по медиите са уникални и показателни за „нивото“ му!
Чудно е как тези от съдийската колегия се самоунижават с пригласяне на глупостите му! За прокурорската е ясно, там липсата на автономно и индивидуално мислене е направо потресаващо гнусно!
Изходът явно е смяна на този ВСС и то максимално бързо! ОСТАВКА!

Анонимен
Анонимен
13 май 2021 16:59
Гост

„Изразените пред екипа становища във връзка с разглеждането на дела за корупция в Софийски градски съд, както и неразрешени оплаквания относно други практики в този съд, ни карат да се запитаме дали Софийски градски съд е най-подходящият орган за разглеждане на делата относно корупция по най-високите етажи на властта на национално равнище. Считаме, че е налице аргумент за прехвърляне на тази работата на специализирания наказателен съд, където се наблюдава по-конструктивно взаимодействие между прокурори и съдии и по-малко формализъм.“

От доклада на европейските прокурори правен преде гадене па настояване на Христо Иванов

Анонимен
Анонимен
13 май 2021 21:54
Гост

Моля??? Конструктивно взаимодействие между прокуратура и съд??? Това не е ли „СЪДЪТ ДА УГАЖДА И ОБСЛУЖВА ЩЕНИЯТА НА ПРОКУРАТУРАТА“?

Хахахаха
Хахахаха
13 май 2021 16:52
Гост

Децата на магистратите – магистрати. Защото са пълни некадърници за друго ли ? Правото все пак не е занаятчийство , пашкунки такива

ива
ива
13 май 2021 15:41
Гост

Пашкунова си беше префърцунено кариеристче още в СРС. Същата е и сега, само където е видимо поостаряла.

Чак забавно
Чак забавно
13 май 2021 15:26
Гост

Жребият е хвърлен.Не просто ще бъдат закрити спецовете, а и реформата на прокуратурата ще бъде неподозирано радикална и колкото и да не ви се вярва-изведнъж. Хубави са тези заседания и всички спорове, осветляват се хората.Никой не е очаквал нещо различно от този състав на ВСС, който между другото е близо до края по всички причини.Новите избори през юли ще решат преждевременно съдбата му, макар и да има още две годинки.Времето лети и дните са преброени.

Анонимен
Анонимен
14 май 2021 21:17
Гост

Мъдрите хора отдавна са го казали: „Не казвай хоп преди да си скочил.“

Главен каскетолог на републиката
Главен каскетолог на републиката
13 май 2021 14:45
Гост

Абсолютно тричане на съдии би било закриването на нашия Специализиран задкулисен съд, където необезпокоявано си тричаме наред опонентите на Доган сарай и партньорите по белот на император Тиквоний Джипкус Първи! Ние дори не искаме да ги осъждаме, а само да ги държим по няколко месеца или години задържани под стража, независимо дали сексуално насилвани или не. А пък и задържането под стража, както добре знаем, не подлежи на контрол от най-омразния ни ВКС, а ако закрият Специализираните съдилища кой друг ще се съгласи да го играе бухалка? Никой! Имайте малко милост, моля ви!

Анонимен
Анонимен
13 май 2021 14:37
Гост

Така, така. Като сме почнали със спецовете нека да продължим и нататък. от 151 районни съдилища да останат 60. Махнете заповедното производство от районния съд /Агенция като Търговския регистър/ и ще видите уникална картинка.Окръжните съдилища да са поне наполовина. Къкъв е този окръжен съдия с 6 дела месечно и то две от тях са кухи? От 28 административни съдилища да останат 8-9. Всички апелативни съдилища се закриват. От 200 върховни съдии /ВКС и ВАС/ да останат макс. 50. За 20 години никакви конкурси за първоначално назначаване. По силата на естествения подбор съдиите така от 2500 човека да останат 700-800 броя.… Покажи целия коментар »

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
14 май 2021 14:10
Гост

за целта трябва да се промени чл.117 от конституцията. не че много други също не трябва да бъдат променени, например чл.130, ал.3.

КОГАТО СЕ НАЛИВАХА ОСНОВИТЕ
КОГАТО СЕ НАЛИВАХА ОСНОВИТЕ
13 май 2021 14:06
Гост

Из стенограма от заседанието от 14.10.2010 г. на НС при първото четене на законите за създаване на спецовете: ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Първо, това не е специализиран съд, а е типичен извънреден съд в противоречие на чл. 119, ал. 3. Това ще бъде един политически съд. ГЕРБ създава свой съд за разпра с политическите си опоненти. Тук ясно и категорично трябва да се даде тази оценка, а не да се шикалкави. Всъщност провалът на ГЕРБ в икономическата политика води до хляб и зрелище. Този съд ще бъде едно зрелище, а не съд. Този извънреден съд, уважаеми дами и господа, де факто… Покажи целия коментар »

КОГАТО СЕ НАЛИВАХА ОСНОВИТЕ - 2
КОГАТО СЕ НАЛИВАХА ОСНОВИТЕ - 2
13 май 2021 14:10
Гост

ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Без да се повтарям в аргументите, които изказах на вчерашното заседание по отношение на Законопроекта за съдебната власт, искам да потвърдя отново своето убеждение, че зад специално двата законопроекта – за съдебната власт и по НПК, целящи създаването на този нов „специализиран” съд, или специализирани съдилища, не се крият сериозни аргументи относно мотивите, причините. Уважаеми колеги, беше казано нееднократно: проблемите при борбата с престъпността по тези състави се крият в недостатъците, слабата компетентност, която е налице в досъдебната фаза, и неслучайно са тези решения, на които ставаме свидетели през всичките тези месеци – промяната на мерките за… Покажи целия коментар »

КОГАТО СЕ НАЛИВАХА ОСНОВИТЕ - 3
КОГАТО СЕ НАЛИВАХА ОСНОВИТЕ - 3
13 май 2021 14:14
Гост

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма желаещи.
Дебатът е закрит.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс с вносители Искра Фидосова и група народни представители от 15 юли 2010 г.
Гласували 156 народни представители: за 100, против 53, въздържали се 3.
Предложението е прието.

Ерих
Ерих
13 май 2021 14:01
Гост

Министърът беше супер адекватен, демонстрира висока култура, за разлика от Панов и Гешев. Последните двама, бидейки явно политически обвързани, правят институциите, които представляват, за посмешище.
А заяждането на Панов с Пашкунова за нейния син беше толкова битово, толкова глупаво, че съвсем се закопа сам.
Единственият плюс на този ВСС е, че докара Панов сам да се излага непрекъснато, особено последните години.

Анонимен
Анонимен
13 май 2021 14:09
Гост

Панов, подобно на Янаки Стоилов, има много висок стил и правен капацитет, за разлика от видни пазители на статуквото и задкулисието като кухата каскетна лейка и приятеля на Фред Флинстоун.

Вася
Вася
13 май 2021 14:20
Гост

Това, което си написал за високата класа на Панов, драги Анонимен, е виц 🙂
Откакто почина Таков (Светла памет), няма кой да му пише речите. Опитва да забива само по политически теми, но не му се получава, защото демонстрира безпринципност. Това е очевидно отдавна.

Анонимен
Анонимен
13 май 2021 14:26
Гост

Панов е класа. Просто сложете Панов до Гешев и Янаки Стоилов до Данаил Кирилов. От самолет си личи, че ги дели един вагон книги – както казваше покойният Тодор Колев. Но не от онези книжки за оцветяване на Барни Ръбъл. Само като си спомня как министър Кирилов обясняваше на Лозан Панов за „белия хакер“ във ВКС… Висока класа се изискваше от Панов да му обясни изискано и без обидни квалификации, че е пълен олигофрен.

Вяра
Вяра
13 май 2021 14:43
Гост

Панов е много семпъл като юрист, бих казал, че е несъразмерен на поста, който заема. Така че не се отличава от Гешев, освен по претенциите си да е нещо повече от това, което представлява.

Анонимен
Анонимен
13 май 2021 22:02
Гост

Не Тодор Колев, а Димитрий Иванов.
Иначе на фона на изключително високото ниво на проф. Янаки Стоилов нашите представители във ВСС изглеждат като абсолютни профани и двойкаджии!!! Срам ме е! Много ниско ниво, жалко….

анонимен
анонимен
13 май 2021 15:52
Гост

Пашкунова е била винаги нагаждачка и разиграваща морал лицемерка. достатъчно е да си припомним делото „Луканов“ и ролята й в него. Останах изумен, когато беше избрана за член на ВСС от съдебната квота, защото ми беше ясно, че ще използва престоя си във ВСС за личните си интереси.

краси
краси
13 май 2021 13:59
Гост

А за ветропоказателя Цв. Пашкунова нещо да кажете?

Каскета при бай Ставри!
Каскета при бай Ставри!
13 май 2021 13:27
Гост

Всички юристи знаят, а и все повече обикновени хора осъзнават, че управляващата хунта си е направила един извънреден съд, в който е избрала на кастинг 20-ина послушни съдии, които срещу щедри бонуси изпълняват поръчки на мафията – месеци или дори години наред задържане под стража с цел изнудване и пречупване на психиката и здравето – С ЯСНОТО СЪЗНАНИЕ, ЧЕ ОБВИНЕНИЕТО Е АБСУРДНО И НИКОГА НЯМА ДА ИЗЛЕЗЕ ОСЪДИТЕЛНА ПРИСЪДА ОТ НЕГО. И сега главният каскетолог и представляващ хунтата в съдебната система реве, защото знае, че нормален съд никога не би уважил подобни безумни искания и упражнил подобна нечовешка репресия.

Тоя пък
Тоя пък
13 май 2021 13:12
Гост

Някой от кукловодите да обясни на Шрека, че е време да си ходи доброволно, че иначе бай Ставри ще е най-добрата му опция!

Венета Марковска
Венета Марковска
13 май 2021 12:52
Гост

Само така Иване! Смело и безотговорно. Както винаги. Иначе няма да си ти!

само минавам
само минавам
13 май 2021 12:42
Гост

Чак сега разбирам какъв перфектен адвокат има съдът в лицето на главния прокурор. Наздраве! До нови срещи! И до нова Конституция без ВСС и ИВСС. И не за наша сметка, обаче! Иначе е крайно време самозабравилата се шайка начело на третата власт, заедно с всички онези които ги избираха /и съгрешиха/, да излезе на свободния пазар на юридическия труд, а юридическите професии съдия и прокурор да бъдат избираеми, мандатни, отчетни и отзоваеми. Пък да видим тогаз?! Дали ще има 90% недоверие в съда.

ADVOKAT VG
ADVOKAT VG
13 май 2021 12:42
Гост

За първи път днес видях министър на правосъдието на място-умен, културен, респектиращ! Класата си е класа. Дано продължат нещата в тази посока и се покаже, че може да се работи смеслено и конструктивно.

Анонимен
Анонимен
13 май 2021 22:10
Гост

Абсолютно съгласен! За пръв път министър на правосъдието с ВЕЛИЧЕСТВЕНА ЮРИДИЧЕСКА ОСАНКА !!! На неговия фон останалите изглеждат като незавършили ПУЦ-аджии!
Най- сетне някой да ги постави на местата им!
Браво, г-н професор!!!

Гешо Иванов
Гешо Иванов
13 май 2021 12:38
Гост

Някой да каже на Гешев, че се иска закриването на спецпрокуратурата, а не на прокуратурата като цяло. Какви интереси на мафията, каква цена ще плащат българските граждани… Не знам дали той е толкова прост, или ни има нас за толкова прости. Всъщност знам..

Йори
Йори
13 май 2021 12:24
Гост

Значи могло да има ред във ВСС. Учудващо.

Джони
Джони
13 май 2021 12:25
Гост

Ще се окаже, че Радев избра много добър кабинет.

Иванова
Иванова
13 май 2021 12:24
Гост

Като цяло се отправят едни обвинения от прокуратурата, но след години всичко пада в съда.

Анонимен
Анонимен
13 май 2021 12:23
Гост

Малките дразги на един народ, който дори няма качествена съдебна система.

Анонимен
Анонимен
13 май 2021 12:22
Гост

Ами да направят анализ на свършената работа от създаването на спецпрокуратурата до този момент и да преценят има ли смисъл от такава или не. Не всичко да се базира на политика и партии.

Агов
Агов
13 май 2021 12:22
Гост

Разсъждавам си и не виждам смисъл от спецпрокуратура.

Demireva
Demireva
13 май 2021 12:21
Гост

Високопарни думи.

Гергана Т
Гергана Т
13 май 2021 12:21
Гост

Като има престъпление – има престъпление или поне съмнения за подобно деяние. Трябва да си върши работата прокуратурата и да отправи обвинения. Какво значение има дали е СПЕЦ или не е СПЕЦ. То в България СПЕЦ е само представка. Никакво съдържание в тая дума.

Анонимен
Анонимен
13 май 2021 12:23
Гост

И аз това мисля.

Димо
Димо
13 май 2021 12:21
Гост

Друга позиция на Гешев не съм и очаквал.

Нешка Робева
Нешка Робева
13 май 2021 12:23
Гост

Е, да не мислите, че ще се откаже от бухалките си.

Ananieva
Ananieva
13 май 2021 12:20
Гост

Ама за какво ти е спецпрокуратура, като и обикновената не върши никаква работа?

Харизанов
Харизанов
13 май 2021 12:20
Гост

Според мен това е пресолване на манджата.

Анонимен
Анонимен
13 май 2021 12:19
Гост

Не мисля така

Заки
Заки
13 май 2021 12:16
Гост

Чак пък тричане на съдии? Малко попресилват май.

Иванчева
Иванчева
13 май 2021 12:18
Гост

Това реално се случва с някой нарочен, който има късмета да го съдят в спецовете.