Главният прокурор Иван Гешев атакува в Конституционния съд (КС) прехвърлянето на дълготрайните материални активи на Бюрото по защита от държавното обвинение към Министерството на правосъдието (пълния текст на искането му виж тук).

Той оспори една разпоредба от последните изменения в Закона за защита лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗЛЗВНП), с които бюрото премина на подчинение на министъра на правосъдието. Става дума за §25 от Преходните и заключителни разпоредби на закона, който предвижда дълготрайните материални активи, ползвани от Бюрото по защита при главния прокурор, да се предоставят на министерството.

Т.е. в КС не е оспорено отнемането на бюрото от прокуратурата, а само прехвърлянето към МП на имотите, които то ползва. Гешев обяви, че ще сезира Конституционния съд по въпроса още по време на обсъждането на промените в Народното събрание.

В искането до КС главният прокурор сочи, че §25 противоречи на чл.106 от Конституцията (според който Министерският съвет организира стопанисването на държавното имущество), на чл.130а, ал.2, т.6 и на принципа за разделение на властите (чл.8 от Конституцията). С приемането на разпоредбата се нарушава балансът във взаимоотношенията между висшите държавни органи в страната, твърди Гешев.

Той изтъква, че Министерският съвет единствен има оперативни управленски функции по отношение на реда, по който се осъществява разпореждането с държавно имущество. „Тези правомощия не могат да бъдат изземвани от законодателната власт, която по Конституция има други функции“, заявява главният прокурор.

По думите му Народното събрание на практика е задължило Министерския съвет да отнеме имоти – публична и частна държавна собственост, дадени за безвъзмездно управление на прокуратурата и ползвани от Бюрото по защита, и да ги предостави на Министерството на правосъдието.

Затова според него е нарушен принципът за разделение на властите, тъй като законодателната власт е иззела и упражнила конституционни правомощия на изпълнителната.

Освен това Гешев изтъква, че имотите, предоставени за ползване на съдебната власт, се управляват от Пленума на Висшия съдебен съвет. И сочи, че предназначението им не може да се променя без съгласието на органите на съдебната власт.

Още по време на обсъждането на законопроекта главният прокурор заяви, че когато отнема имущество, което е дадено за стопанисване на съдебната власт, Министерският съвет в задължен да поиска съгласието на ВСС, а в случая с бюрото това не е сторено. Тогава от МП отговориха, че както през 2014 г. те по силата на закона са предали всички необходими активи за дейността на Бюрото по защита на прокуратурата, така сега и тя трябва да им ги прехвърли, за да се обезпечи работата му.

От прокуратурата съобщиха и с какво имущество е разполагало Бюрото по защита преди през 2014 г. преди да мине на подчинение на главния прокурор и 7 години по-късно, когато пак се върна в МП.

„През 2014 г. при преминаването на Бюрото по защита от Министерство на правосъдието към ПРБ, то е разполагало със значително по-малко активи, с  минимално материално-техническо оборудване, което се оказва амортизирано, морално остаряло и недостатъчно за изпълнение на специфичните функции на служителите“, заявиха от държавното обвинение.

Данните, предоставени от там, сочат следното:

През 2014 г. дълготрайни активи на Бюрото по защита са били в размер на 2 059 774 млн. лв., в това число 24 леки автомобила. Задбалансовите активи възлизат на 661 205,76 лв.

По предварителни данни дълготрайните активи (към 28.09.2021 г.), преди преминаване на Бюрото по защита към МП, възлизат на 3 039 200 лв., в т.ч. 29 леки автомобила. Задбалансовите активи са в размер на 980 000 лв.

В съобщението на прокуратурата се сочи, че още, че от 2014 г. до 2021 г. за нуждите на Бюрото по защита е изградена материална база, обезпечена с необходимото мрежово оборудване, което отговаря на изискванията за информационна сигурност. Компютърното оборудване е подменено изцяло.

Изградено е и видеонаблюдение, което допълнително гарантира сигурността на защитените лица. „Бюрото е в пъти по-добре оборудвано и подсигурено, което ще позволи занапред то да осъществява дейността си в пълна степен“, заявяват от прокуратурата.

КС вече образува дело по искането и за докладчик по него е определена Павлина Панова.

Зам.-министърът на правосъдието Иван Демерджиев коментира за „Лекс“, че делото в КС няма да спре процедурата по прехвърлянето на имуществото на бюрото към МП. Той посочи, че в случая е неприложима разпоредбата на чл. 54, ал.1, т. 4 от АПК, която предвижда спиране на административното производство при допускане на делото в КС. „Ние изпълняваме закона, който прие Народното събрание и няма как обжалването му пред Конституционния съд да спре изпълнението му. Решението на КС няма обратно действие и ако той допусне, разгледа и уважи това искане, законът ще бъде отменен считано от датата на решението му. Така че делото нито ще спре процеса, нито това по някакъв начин ще рефлектира върху прехвърлянето на имуществото“, каза той.

18
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
13 октомври 2021 12:58
Гост

Правилно. Не може със закон да се променя Конституцията. То така, ако става най-добре е да няма Конституция. Поредната недомислица на умно-красивитета.

ВЛК
ВЛК
13 октомври 2021 12:46
Гост

Егати, те конституционните съдии почнаха да имат повече работа от спеца напоследък…

Лелка Зелка
Лелка Зелка
13 октомври 2021 11:38
Гост

Чичи ми се да не уважат претенцийката на Гешев, доста нахална и мисля неоснователна. Все пак съдебната власт не е държава в държавата … колкото и да се иска на някои хора!

Герганов
Герганов
13 октомври 2021 10:59
Гост

Ново двайсет!

Симо
Симо
13 октомври 2021 10:57
Гост

Ей, изключително нахално същество. Дано КС да го отрежат.

Гери
Гери
13 октомври 2021 10:58
Гост

Спря се със селският туризъм и сега няма с какво друго да се занимава. Нали заместниците му вършат цялата работа.

Anonimen
Anonimen
13 октомври 2021 10:52
Гост

Ще му ги вземат разбира се. Нали цялото бюро се прехвърли. Да не си ги е донесъл от вкъщи случайно.

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2021 10:18
Гост

Поредното недопустимо искане от Гешев. Не минава и един ден без юридически гаф от негова страна.

Оставка, мутро!
Оставка, мутро!
13 октомври 2021 9:43
Гост

Колкото прост, толкова и нагъл. Не мога да си представя ако му бяха отнели луксозния виноохладител за 3000 лева.

ключът от бараката
ключът от бараката
13 октомври 2021 9:37
Гост

Гешев е голям хитрец. Искането не издържа, защото имотите не са на съда, прокуратурата или някое министерство, те са държавни и само се предоставят за управление и стопанисване на даден орган.
Ключът от бараката обаче е в чл. 54, т. 4 АПК – КС като допусне искането за разглеждане, ще се спре производството 😉 Демек ще изтормози Янаки и няма да завърши прехвърлянето. Поне аз така ги виждам нещата

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2021 9:52
Гост

Първо КС трябва да го допусне според чл. 54, ал. 1, т. 4 от АПК.

От неюрист
От неюрист
13 октомври 2021 9:55
Гост

Може ли въобще да се говори за тази хипотеза по АПК в случая. Не се заяждам, наистина се чудя

Kotze
Kotze
13 октомври 2021 9:29
Гост

От самото начало е скандално, че това бюро работи само за един човек, все едно, че няма други магистрати в тази държава или свидетели, които се нуждаят от защита.

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2021 9:26
Гост

КС няма да допусне делото, залагам 1 лев.

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2021 9:25
Гост

Ей, голям гърч за това бюро, човекът треска го тресе, че чак си иска празни бюра да му стоят, ама да са негови.

Hahaha
Hahaha
13 октомври 2021 9:16
Гост

Гешев, кога ще предадеш компютрите и колите на МП, не се скатавай

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2021 9:13
Гост

Иска КС да му върне личната гвардия, за да продължи да дерибейства

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2021 9:18
Гост

Ей, не четете бре. Иска си мебелите, не хората