Здравка Запрянова е новият председател на Районния съд в Кърджали. Тя беше избрана единодушно на поста от всички членове на Съдийската колегия.

Цветинка Пашкунова заяви, че ще я подкрепи, защото е компетентна, квалифицирана, толерантна, етична. Поясни, че Запрянова е номинирана за поста единодушно от всички съдии, с които е работила. „Да се доверим на това, което е показала като професионализъм и отношение към колегите“, призова Пашкунова.

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов също се изказа в подкрепа на Здравка Запрянова. Той отбеляза, че тя е дългогодишен съдия и е спечелила доверието на съдиите, които са издигнали кандидатурата ѝ за председател на районния съд в Кърджали.

Иначе Здравка Запрянова залага няколко цели, които да постигне като административен ръководител – срочност, качество и предвидимост на съдебните актове, финансова дисциплина, подобряване на атмосферата в съда и изграждане на още по-сплотен колектив, подобряване на качеството на предлаганите услуги, прозрачност и публичност.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Въпросче
Въпросче
12 юни 2019 20:16
Гост

Изброените цели – срочност, качество и предвидимост, не са ли принципите на правораздавателната система по принцип? Не би ли следвало това да е стандартът, който да се следва, а не някакво изключение или дългосрочна цел, към която тепърва да се стремим, районен съд, по районен съд.
Това не е критика към колежката. Не я познавам, сигурно е качествен професионалист. Критиката е към състоянието на съдебната система.

Анонимен
Анонимен
11 юни 2019 11:11
Гост

Не познавам лично колежката, но явно е заслужила доверието на колегите си.

Анонимен
Анонимен
11 юни 2019 11:33
Гост

Така е. Тя е прекрасна колежка и безспорен професионалист.

Анонимен
Анонимен
11 юни 2019 10:50
Гост

Поставила си е сериозни цели. Успех в осъществяването им.

Георгиев
Георгиев
11 юни 2019 12:01
Гост

Тя дори каза пред кадровиците, че ще работи със 100 % натовареност. Поздравления. Не всички ръководители биха били така лоялни.