Като юристи – специалисти по Административно право и Административен процес с колегата проф. д-р Димитър Костов се запознахме и дадохме становище относно правната страна на казуса с „Артекс“ и заповедта за спирането на техния строеж, наречен „Златен век“. Даденото от нас становище третира единствено правните въпроси от областта на Административното право и процес.

Поради това се налага и настоящето изложение по повод подадени сигнали до Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) и прокуратурата от Инициативния комитет „Лозенец“ във връзка с решението на Административен съд София-град по казуса. Като юрист съм смутен от искането на комитета за проверка на съдията и неговото решение.

В сигнала до Инспектората към ВСС Инициативният комитет „Лозенец“ иска да се провери съдията по първоинстанционното дело срещу заповедта на ДНСК за сградата „Златен век“, защото решението му не било правилно. По-точно – защото бил разгледал въпроса за валидността на разрешението за строеж за „Златен век“, а то не било предмет на заповедта на ДНСК. Освен това съдията бил цитирал становище на заместник- министър на МРРБ и споделял изложените в него мотиви.

На първо място има нещо очевидно, което отдавна е известно не само на юристите – съдиите имат функционален имунитет за постановените от тях съдебни актове, което само по себе си е достатъчно да не се разглеждат подобни сигнали. Но това не е основното.

Сигналът очевидно противоречи на основополагащи положения в Административното право и процес. В обжалваната заповед на ДНСК в два абзаца се разглежда въпросът за действието на разрешението за строеж. След като даден въпрос фигурира в мотивите по издаването на акта, първоинстанционният съд е длъжен да разгледа дали има причинно-следствена връзка между изложените мотиви и съдържанието на акта. Защото именно мотивите са основание за издадения акт. Който е недоволен от първоинстанционното съдебно решение има право да го обжалва и само втората инстанция – Върховният административен съд, може да се произнесе по неговата законосъобразност.

Това, че съдията излага дадени мотиви и ги споделя по никакъв начин не може да засегне съдебното решение, нито пък съдията, който го е написал. Не е рядкост и цитирането на научни трудове и становища по правни въпроси в съдебните решения. Това не може да представлява проблем, тъй като само обогатява съответните решения на съда.

За мен е недопустимо с подобни сигнали да се въздейства върху съдиите при решаването на дело, което все още не е окончателно приключило. Убеден съм, че и ВСС, и съдилищата не биха допуснали подобна намеса в работата им.

Един от основните принципи на административния процес е прогласеният в АПК принцип за самостоятелност на административния орган: „Административният орган осъществява производството самостоятелно.“ Никой не би следвало да се намесва в дейността на административния орган при издаването на административен акт. А Инициативният комитет „Лозенец“ по мое мнение прави точно това, като иска чрез прокуратурата да накара ДНСК да издаде акт с определено съдържание. Той настоява да се издаде нов акт, който да се позове само на срока на действие на разрешението за строеж. И то при положение, че ДНСК в мотивите на акта си е обсъждала въпроса за действителността на разрешението за строеж. Т.е. ДНСК има формирано правно становище. Да не говорим за това, че и главният архитект на София, и председателят на ДНСК, и заместник-министърът на МРРБ са изразявали вече становища, че разрешението на строеж за „Златен век“ има действие след 2017 г.

Разбирам вълненията и загрижеността на участниците в този комитет, но в същото време считам, че правните въпроси следва да се решават от юристи, по предвидения законов ред и от съответните държавни органи. Нека изчакаме и решението на втората съдебна инстанция – Върховния административен съд, и да й дадем възможност да решава спора спокойно, по силата на закона, а не с външен натиск и извънправни средства. Имам вяра в българския съд и се надявам това да се случи. Всяка друга намеса е неуместна и неприемлива.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Янков
Янков
08 септември 2019 8:13
Гост

Уважаеми г-н Професоре, мисля че няма трезвомислещ човек, който не би се съгласил с вашето мнение. Благодаря ви, че сте го изразил публично!

И все пак...
И все пак...
03 септември 2019 12:00
Гост

Разбираемо е какво провокира ИК, защото нека не забравяме, че от строителната фирма се опитват да ги сплашат с едни искове за огромни суми за обезщетение.

Анонимен
Анонимен
23 август 2019 11:57
Гост

Хубаво е, че има вяра в българския съд. Защото много хота я изгубиха отдавна и то точно заради нелепи решения.

Анонимен
Анонимен
22 август 2019 18:22
Гост

Добре го е казал професорът. Изводът е, че има все по-малко уважение към правото и все повече насочване към правото на тълпата. Удовлетворяват се исканията на този, който най-много вика и блокира улици. Ако съдиите и останалите юристи не се зашщитим, скоро ще има значение само правото на тълпата.

Анонимен
Анонимен
22 август 2019 18:10
Гост

Откога ВСС стана орган за обжалване на съдебни решения от недоволните? Никакво уважение към към правото.
Прокуратурата може само да протестира актове и да участва в съдебни заседания по административните дела. А не да се меси на административния орган при издаването на акта. Започнаха да използват прокуратурата за всичко.

Анонимен
Анонимен
22 август 2019 18:05
Гост

Сигналът на инициативния комитет „Лозенец“ до ВСС си е чисто заплашване на съдии. Не само към този, който е постановил решението, но и към съдиите от Вас, които ще вземат окончателното решение. Хайде стига!